Apteka Malickiego – wersja 2019.01.24

W funkcji Ekspedycja -> Wydruki -> Wtórnik recepty dodano informację o dacie realizacji recepty.

Do funkcji Aktualizacji Rejestru Produktów Leczniczych URPL, uruchamianej automatycznie podczas Zamknięcia rachunku, dodano zabezpieczenie przed utratą poprzedniej wersji Rejestru w przypadku zerwania połączenia internetowego z serwerem P2.

Poprawiono błąd podczas wysyłania DRR do SIM o treści Brak uprawnień do wykonania zapisu obiektu.

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.20

W funkcji Rozchody -> Rozliczenie w formacie XML dodano obsługę formatu rozliczenia LEK 2.5

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.15

W Parametrach programu dodano parametr o nazwie Czy wysyłać do SIM leki spoza URPL? Parametr umożliwia wysyłkę DRR dotyczących leków nieumieszczonych w Rejestrze Produktów Leczniczych publikowanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (na przykład SUVARDIO TABL. POWL). W przypadku wybrania opcji TAK, program będzie skutecznie wysyłał DRR dla tych leków, ale z ostrzeżeniem zwracanym przez System Informacji Medycznej.

Poprawiono skuteczność wysyłki DRR do SIM w przypadku łącza internetowego z niewielką przepustowością lub dużego obciążenia serwisu P1.

Poprawiono skuteczność pobierania bazy produktów leczniczych URPL z platformy P2 w przypadku łącza internetowego z niewielką przepustowością lub dużego obciążenia serwisu P2.

Dlaczego DRR wysyłają mi się z ostrzeżeniem?

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.13

Dodano możliwość wysyłki DRR dla recept pełnopłatnych nie posiadających 22-cyfrowego kodu recepty.

Zmieniono działanie funkcji Przeglądanie starych rozchodów -> Modyfikacje -> Wysłanie zaległych DRR tak, aby możliwa była wysyłka DRR dla recept od początku bieżącego okresu refundacyjnego.

Zmieniono moment generowania i wysyłki DRR. Obecnie wysyłka odbywa się po wydruku paragonu fiskalnego, aby pacjent mógł odejść od okienka z paragonem bez niezręcznego oczekiwania na jego wydruk.

Trwają prace nad kolejną wersją z obsługą korekt i wycofań wysłanych wcześniej DRR oraz obsługą recept złożonych. W poniedziałek wieczorem udostępnimy film zawierający omówienie popularnych przyczyn niewysyłania oraz wysyłania z ostrzeżeniem DRR do SIM.

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.10

Poprawiono generowanie DRR dla pozycji recept zrealizowanych przez Technika farmaceutycznego.

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.09

Podczas uruchamiania funkcji Rozchody->Wydawanie leków przy okienku dodano automatyczną weryfikację poprawności i aktualności zainstalowanych certyfikatów Systemu P1. W przypadku zbliżającego się końca terminu ważności certyfikatów, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Aby zapobiec ewentualnym problemom, warto ponowić instalację certyfikatów za pomocą Funkcje -> Certyfikaty CSIOZ.

Podczas pierwszego uruchomienia funkcji Rozchody->Wydawanie leków przy okienku zostanie automatycznie pobrana Rejestr Produktów Leczniczych URPL. Jest on niezbędny w celu poprawnego przekazywania kodów identyfikujących wydane leku do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Na starych komputerach i wolnym łączu internetowym operacja ta może trwać nawet kilkanaście minut.

Rejestr Produktów Leczniczych URPL jest automatycznie aktualizowany po zamknięciu każdego okresu refundacyjnego.

Po zakończeniu ekspedycji pacjenta dodano automatyczne wygenerowanie i wysyłkę do SIM Dokumentów Realizacji Recepty (DRR) osobno dla każdej pozycji każdej recepty tego pacjenta. W przypadku pomyślnej wysyłki w kolumnie Status DRR pojawi się stosowna informacja.

Nie są generowane DRR dla pozycji, które nie mają wypełnionych danych wymaganych przez SIM, czyli kod recepty, PESEL pacjenta, kody PWZ lekarza i REGON przychodni oraz te, które nie posiadają wprowadzonego kodu EAN.

W przypadku wystąpienia błędu pojawi się odpowiedni komunikat. Podobnie w przypadku poprawnego przyjęcia przez SIM DRR recepty, ale z ostrzeżeniem.

DRR wysłanego z ostrzeżeniem nie da się wysyłać ponownie, lecz warto usunąć przyczynę powstania ostrzeżenia dla poprawnej transmisji kolejnych DRR.

W przypadku, gdy przyczyną błędu wysyłki są niepoprawne dane na recepcie, należy dokonać odpowiedniej poprawy tych danych za pomocą funkcji Zmiana parametrów recepty lub Wycena pozycji i ręcznie ponowić wygenerowanie i wysyłkę DRR za pomocą funkcji Wydruki -> DRR – wysłanie do SIM.

W przypadku problemów technicznych z wysyłką DRR do SIM, program nie dokonuje kolejnych prób transmisji. Wówczas można za pomocą funkcji Przeglądanie starych rozchodów -> Modyfikacje -> Wysłanie zaległych DRR automatycznie ponowić wysyłkę wszystkich niewysłanych w ciągu ostatnich trzech dni DRR.

W przypadku realizacji recepty pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe wymagające potwierdzenia (IB, ZHK itp.) program automatycznie wyświetli okienko umożliwiające wprowadzenie lub aktualizację tego uprawnienia.

Ewentualne adnotacje farmaceuty dotyczące realizacji recepty należy wprowadzić w polu Kod EAN przed zatwierdzeniem CTRL+ENTER pozycji, której dotyczy adnotacja.

Nadal bez przeszkód można „dobijać” kolejne pozycje do zrealizowanej wcześniej w bieżącym okresie refundacyjnym recepty papierowej, ponieważ każda pozycja recepty jest oddzielnym DRR i może zostać wysłana do SIM osobno.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w krótkim filmie instruktażowym.

%d blogerów lubi to: