Problem z wysyłką DRR

Czytaj resztę wpisu »

Problemy z wysyłką DRR do SIM

Odnotowujemy masowe zgłoszenia na nasz hotline (serwis@sertum.pl) dotyczące niemożności wysłania DRR. Prawdopodobnie pojawił się problem z łącznością lub działaniem serwera SIM.

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia wysyłki DRR, aby umożliwić płynną obsługę pacjentów:

Jeśli czasowa blokada nie zostanie wyłączona ręcznie, wyłączy się automatycznie jutro rano.

Po wyłączeniu blokady i upewnieniu się, że DRR przechodzą, należy za pomocą funkcji Przeglądanie starych rozchodów -> Modyfikacje -> Wysłanie zaległych DRR uzupełnić brakujące DRRki w SIM.

Apteka Malickiego – wersja 2019.04.30

Do funkcji Przeglądanie starych rozchodów -> Modyfikacje -> Zmiana numeru recepty dodano funkcjonalność automatycznego wycofania z SIM DRR korygowanej recepty. Po zakończeniu operacji oraz wprowadzeniu poprawnych danych za pomocą funkcji Zmiana parametrów recepty, finalny DRR zostanie wysłany do SIM.

Apteka Malickiego – wersja 2019.04.10

W Parametrach programu dodano parametr o nazwie Czy blokować ostrzeżenia z SIM? Parametr zapobiega wyświetlaniu nonsensownych ostrzeżeń, jakie wysyła System Informacji Medycznej po przyjęciu niektórych DRR. Ich liczba ostatnio się nasiliła, a oto ich rzekome podstawy:

Czytaj resztę wpisu »

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.19

Podczas realizacji e-recepty dodano ważne ostrzeżenie dotyczące zasadności wydania leku refundowanego. W pobieranym przez program dokumencie e-recepty znajdują się zarówno nazwa zaordynowanego leku, jak i jego kod EAN/GTIN. Przedmiotowe ostrzeżenie dotyczy przypadku, gdy lekarz wystawiając e-receptę wybrał lek, którego kod EAN nie został umieszczony przez Ministra Zdrowia w aktualnym Obwieszczeniu w sprawie wykazu leków refundowanych, a jednocześnie z wprowadzonej przez lekarza formy odpłatności wynika, że jego intencją było zaordynowanie leku refundowanego. Wówczas program proponuje wydanie leku zaordynowanego (lub jego ewentualnego zamiennika) z pełną odpłatnością pacjenta (100%). Taka decyzja programu może spowodować rezygnację pacjenta z realizacji tej e-recepty, by ponowić próbę w Aptece konkurencyjnej. Dlatego aby nie narażać na stratę finansową Aptek (tych posiadających „żyłkę hazardową”), pozostawiono Farmaceucie możliwość wydania leku z formą odpłatności wskazaną przez lekarza w sposób niezgodny z Obwieszczeniem refundacyjnym.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.18

W Rozchodach oraz w Przeglądaniu starych rozchodów, w Wydrukach dodano funkcję Podświetlenie błędnych DRR. Funkcja automatycznie podświetla pozycje, dla których w ogóle nie nastąpiła próba wysłania DRRki oraz pozycje o statusie wysyłki DRR Błąd – nie wysłany.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.14

Zaimplementowano zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept, czyli wysyłkę DRR dla pełnopłatnych recept papierowych nieposiadających kodu upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

Podczas generowania rozliczenia refundacyjnego w formacie XML dodano kontrolę poprawności 14-cyfrowych kodów upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

%d blogerów lubi to: