Jak poprawić receptę z uprawnieniem dodatkowym S lub C?

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.02

Po raz kolejny zmieniono sposób interpretacji wskazania przez osobę uprawnioną do wystawiania recept poziomu odpłatności X lub 100% przy jednoczesnym wskazaniu uprawnienia dodatkowego uprawniającego pacjenta do otrzymania bezpłatnych leków – zgodnie z komunikatem podpisanym z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarz Stanu Macieja Miłkowskiego.

Wprawdzie rzeczony komunikat jest sprzeczny z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, ale to nie szkodzi, ponieważ rozporządzenie to od dnia publikacji było w przedmiotowym zakresie sprzeczne z niektórymi zapisami ustawy o refundacji leków.

Wszyscy z niepokojem oczekujemy wiążącej interpretacji Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od którego realnie i ostatecznie zależy zasadność domagania się refundacji bezpłatnych leków wydanych uprawnionemu pacjentowi na podstawie recepty wystawionej przez uprawnioną(?) osobę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.07

Podczas ekspedycji usunięto wymóg wprowadzania lub aktualizacji nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta WE i WP.

Poprawiono obsługę e-recept pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi AZ, IW, PO, WP i ZK, na których lekarz był łaskaw wskazać poziom odpłatności pacjenta 100%.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.16

Podczas realizacji e-recepty, na której lekarz był łaskaw nie podać żadnych danych adresowych pacjenta, dodano możliwość ręcznego uzupełnienia tych danych przez osobę realizującą.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.15

Poprawiono wysyłkę dokumentów realizacji e-recepty w przypadku braku nazwy ulicy w adresie zamieszkania pacjenta.

Poprzednia wersja transformaty o symbolu PIK HL7 CDA 1.3.1, z której korzystał System Informacji Medycznej, zezwalała na istnienie e-recept nie posiadających nazwy ulicy w danych adresowych pacjenta. Aktualna wersja o symbolu PIK HL7 CDA 1.3.2 nie zezwala na wysłanie DRR bez nazwy ulicy. Dlatego pojawił się problem z niektórymi e-receptami wystawionymi w starej wersji, a realizowanymi po wdrożeniu nowej wersji transformaty, czyli po 2020.12.12. Problem ten rozwiązuje niniejsza aktualizacja programu Sertum Apteka Malickiego.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.14

Poprawiono wysyłkę dokumentów realizacji recepty papierowej oraz e-recepty w przypadku niepełnych danych adresowych pacjenta (brak nazwy kraju, brak nazwy ulicy itp).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.11

Zaimplementowano obsługę nowej wersji transformaty PIK HL7 CDA 1.3.2 wykorzystywanej podczas pobierania i realizacji e-recept w Systemie Informacji Medycznej.

Problemy z wysyłką DRR w punktach aptecznych

Dziś od rana występuje ogólnopolski problem z wysyłką dokumentów realizacji recept. Problem dotyczy wyłącznie Punktów Aptecznych. Objawy zdają się sugerować usunięcie wszystkich Punktów Aptecznych z Centralnego Wykazu Usługodawców Centrum e-Zdrowia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.03

Poprawiono realizację e-recepty z uprawnieniem dodatkowym pacjenta IB+S, na której lekarz był łaskaw wskazać poziom odpłatności 100%.


Poprawiono automatyczne ustawianie inicjałów operatora na podstawie aktywnego loginu w aplikacji Sertum.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.16

Podczas realizacji e-recepty złożonej dodano możliwość wprowadzania notatek farmaceuty oraz liczby opakowań pozostałych do wydania.

%d blogerów lubi to: