BAZYL i DATUM z danymi od 1 listopada 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 listopada 2018 r. na podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.105 i 106).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 września 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 września 2018 r. na podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.67 i 68).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 lipca 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czwrwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.51).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 maja 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 maja 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.32).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 marca 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 marca 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.13).

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 marca 2018 r. – już dostępny w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Listy18-03

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się EAN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

Sprzeczne informacje w wykazie leków refundowanych – kiedy apteka może wydać lek z refundacją?

nfz

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na Portalu Świadczeniodawcy komunikat informujący, że:

[…] w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r., w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, uwzględnione zostały produkty, które od dnia 1 stycznia 2018 r. nie podlegają refundacji, tzn. nie są finansowane przez NFZ, ponieważ decyzja o ich objęciu refundacją wygasła. W związku z powyższym DOW NFZ prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zawarte w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych informacje, dotyczące terminu wejścia w życie decyzji oraz okresie jej obowiązywania (kolumny 6 i 7). Leki, środki spożywcze oraz wyroby medyczne, dla których termin obowiązywania decyzji upłynął nie podlegają refundacji, mimo figurowania w wymienionym wyżej wykazie.

Problem dotyczy dziesięciu kodów EAN, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r. Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: