BAZYL i DATUM z danymi od 1 stycznia 2019 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.123).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 listopada 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 listopada 2018 r. na podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.105 i 106).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 września 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 września 2018 r. na podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.67 i 68).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 lipca 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czwrwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.51).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 maja 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 maja 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.32).

BAZYL i DATUM z danymi od 1 marca 2018 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 marca 2018 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.13).

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 marca 2018 r. – już dostępny w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Listy18-03

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się EAN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

%d blogerów lubi to: