Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 stycznia 2023 r. – już dostępne w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2023 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się GTIN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.02.11

Dodano nową funkcję Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Naprawa cen urzędowych. Funkcja dokonuje automatycznej poprawy cen urzędowych i kwot odpłatności pacjenta dla tych ekspedycji, które posiadają dane niezgodne z kartą leku w Asortymencie.

Czytaj resztę wpisu »

Kuriozalny „komunikat” Ministra Zdrowia

W dniu 31 stycznia 2022 roku na oficjalnym portalu Ministerstwa Zdrowia pojawił się kuriozalny komunikat:

Wydaje się, że intencją komunikatu miało być opublikowanie zmian w wykazie leków refundowanych ogłoszonych ostatnim Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r., a obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Autor komunikatu z pewnością ma świadomość, że Obwieszczenie Ministra Zdrowia może zostać zmienione wyłącznie aktem rangi równej lub wyższej. Dlatego też w komunikacie nie ma ani słowa o zmianie treści w.w. Obwieszczenia.

Do komunikatu dołączony jest wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających ceny urzędowe niezgodne z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

Na marginesie pragniemy zacytować Art. 37. Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych:
  1) leków,
  2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  3) wyrobów medycznych

Jesteśmy bardzo ciekawi dalszego rozwoju wydarzeń…

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.01.04

W funkcji Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Przecena i wydruk, podczas przeceny związanej w wejściem w życie nowego rozporządzenia refundacyjnego, dodano funkcjonalność przepisania do pola EAN równoległy w Stanach kodu EAN/GTIN z odpowiednika w BAZYLu.

Czytaj resztę wpisu »

Wyjaśnienie w sprawie refundacji leku Sumilar DUO 30 kaps.

W aktualnej wersji Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL następujące leki:

 • SUMILAR DUO 10 MG + 10 MG KAPS. 30 KAPS.
 • SUMILAR DUO 10 MG + 5 MG KAPS. 30 KAPS.
 • SUMILAR DUO 5 MG + 10 MG KAPS. 30 KAPS.
 • SUMILAR DUO 5 MG + 5 MG KAPS. 30 KAPS.

nie są refundowane mimo, że ich kody GTIN znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Dlaczego?

16 lipca 2019 r. zmieniono nazwę preparatów Sumilar na Ramipril + Amlodipine Sandoz (leki pod tą nazwą nie pojawiły się na rynku), a następnie decyzją z 29 czerwca 2020 r. zmieniono nazwę na Sumilar Duo. Niestety, pod tą nazwą lek nie występuje jeszcze w obwieszczeniu refundacyjnym, więc nie może być uznany za refundowany. Co prawda jego GTIN jest w obwieszczeniu, ale w związku z porejestracyjnymi zmianami nazw preparatów należy wnioskować, że refundacja dotyczy preparatu o nazwie podanej w wykazie, czyli Sumilar, a nie Sumilar Duo. W przypadku zmian porejestracyjnych, jeśli MZ refunduje preparaty pod nazwą starszą i nowszą, wtedy w obwieszczeniu podaje obie nazwy i takich przypadków jest kilka w obwieszczeniu. Nie dotyczy to jednak tego preparatu – w obwieszczeniu występuje tylko pierwotna nazwa Sumilar. Gdy nazwa w obwieszczeniu zostanie zaktualizowana na Sumilar Duo, wtedy jego refundacja będzie mogła zostać uwzględniona w bazie.

Podsumowując:

 • starych Sumilarów nie ma już na rynku,
 • aktualna nazwa tych leków to Sumilar Duo,
 • GTINy starych Sumilarów są w aktualnym obwieszczeniu refundacyjnym, ale nie ma w nim ich aktualnej nazwy Sumilar Duo, dlatego leki pod nazwą Sumilar Duo nie są obecnie refundowane,
 • czekamy, czy w kolejnych obwieszczeniach nazwa Sumilar zostanie zaktualizowana na Sumilar Duo, by mogły być refundowane,
 • refundowane od 1 listopada 2021 są tylko nowe Sumilary.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 września 2019 r. – aktualizacja

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 września 2019 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 (Dz.Urz. MZ 2019.65).

Czytaj resztę wpisu »

BAZYL i DATUM z danymi od 1 września 2019 r.

Informujemy, że jeszcze nie jest dostępna żadna z baz leków: BAZYL i DATUM z poprawnymi danymi wchodzącymi w życie 1 września.

Czytaj resztę wpisu »

BAZYL i DATUM z danymi od 1 lipca 2019 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2019 r. na podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz.Urz. MZ 2019.50 i 2019.51).

Farmaceutyczna Baza Danych BAZYL z danymi od 1 maja 2019 r.

Dostępna jest już Farmaceutyczna Baza Danych BAZYL z dnia 2019.04.30 zawierająca zmiany wchodzące w życie 1 maja 2019 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.38).

Wykaz Leków DATUM z danymi od 1 maja 2019 r.

Dostępny jest już Wykaz Leków DATUM z dnia 2019.04.30 zawierający zmiany wchodzące w życie 1 maja 2019 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.38).

Termin udostępnienia Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL jest zależny od jej producenta i nie mamy na niego wpływu. Czekamy na informację od firmy IQVIA.

%d blogerów lubi to: