Rozwiązany problem w hurtowni Farmacol S.A.

Informujemy, że  problem z działaniem serwera FTP hurtowni Farmacol S.A. został rozwiązany. Dlatego wznowiliśmy możliwość składania zamówień w tej hurtowni.

Oczekujące zamówienia o statusie Transmisja zostały dostarczone do hurtowni.

Problem w hurtowni Farmacol S.A.

Od godz. 22:00 9 lutego serwer FTP hurtowni FARMACOL S.A. nie przyjmuje składanych zamówień. Z powodu braku jakiejkolwiek informacji ze strony hurtowni o planowanej przerwie w pracy serwera, możliwość wysyłki zamówień przez użytkowników Sertum do tej hurtowni została wstrzymana do czasu usunięcia problemu po stronie hurtowni.

Czytaj dalej

Pytania i odpowiedzi Sertum dotyczące serializacji (FMD)

Mój nowy skaner kodów ZEBRA DS2208 zakupiony w Sertum odczytuje poprawnie kod, ale kursor pozostaje na końcu linii i muszę wciskać ENTER po każdym kodzie. Jak to poprawić?

Proszę odnaleźć pudełko, w które skaner był zapakowany. Znajduje się w nim rozkładany arkusz ze zdjęciem skanera na okładce. Obok zdjęcia są dwa kody, które należy zeskanować. Po zeskanowaniu pierwszego kodu o nazwie Set Defaults skaner się wyłączy i włączy ponownie. Następnie należy zeskanować drugi kod o nazwie Add An Enter Key. Wystarczy jednorazowe wykonanie tej czynności dla rozwiązania problemu.


Na stronie https://sertum.pl/fmd/ jest informacja, że moduł do serializacji Sertum FMD kosztuje 9,90 zł miesięcznie za stanowisko. Czy to zostanie doliczone do abonamentu za program Sertum Apteka Malickiego?

Nie, moduł Sertum FMD jest bezpłatny dla użytkowników programu Sertum Apteka Malickiego. Cena 9,90 zł netto miesięcznie dotyczy pozostałych użytkowników (Apteki i Punkty Apteczne z innym oprogramowaniem, hurtownie, szpitalne oddziały apteczne, punkty szczepień, gabinety zabiegowe itp.)


Co to jest alert fałszywie dodatni i jak mamy się zachowywać w przypadku pojawienia się tego alertu?

Pan Michał Kaczmarski, Prezes Fundacji KOWAL, w komunikacie z dnia 27 stycznia 2019 r. napisał: „Pojawienie się alertu dla serii wprowadzonych do obrotu przed 9 lutego 2019 roku należy potraktować jako alert fałszywie dodatni. Alert ten nie może bowiem stanowić przeszkody w wydaniu leku pacjentowi ponieważ serie te nie podlegają obowiązkom wynikającym z rozporządzenia delegowanego. W sytuacji braku innych przesłanek do niewydania leku pacjentowi, produkt leczniczy z tych serii powinien być wydany.

Sertum stoi na stanowisku, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE, nazywana Dyrektywą Fałszywkową lub FMD (Falsified Medicines Directive) została uchwalona w celu zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem sfałszowanych produktów leczniczych.

Jesteśmy przekonani, że misją nadrzędną ustawodawcy było zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, a nie ochrona, ostatnio bardzo uszczuplonych przez fałszerzy, przychodów producentów leków (czy też przykrywka dla gromadzenia danych sprzedażowych europejskich aptek).

Dlatego każde ogniwo łańcucha dystrybucji leków powinno traktować tę Dyrektywę, oraz wynikające z niej rozporządzenia, bardzo poważnie. Poczynając od producentów leków, importerów i dystrybutorów, hurtowników, a kończąc na Aptekach i Punktach Aptecznych.

Problem alertu fałszywie dodatniego wynika z (oby!) niefrasobliwości niektórych producentów leków, którzy umieścili na swoich opakowaniach kody antyfałszywkowe i nie wysłali ich do centralnego repozytorium (europejskiej bazy). W skutek tego, po zeskanowaniu kodu system odpowie, że kodu nie ma w bazie, czyli został nadrukowany przez fałszerza.

Stanowisko Pana Prezesa Fundacji KOWAL, iż mimo stwierdzenia alertu fałszywie dodatniego farmaceuta powinien wydać lek pacjentowi, jest na rękę fałszerzom leków, którzy nie muszą się teraz bardzo wysilać, aby oszukać polski system FMD i wprowadzić do obrotu swoje podróbki. Wystarczy, że umieszczą na fałszywym opakowaniu wygenerowany losowo kod, aby farmaceuta potraktował go jako alert fałszywie dodatni i wydał pacjentowi. Na dodatek ten proceder będą mogli stosować przez kilka najbliższych lat, póki leki wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 r. są jeszcze ważne. Przecież wydając lek pacjentowi farmaceuta nie wie, kiedy został on wprowadzony do obrotu, a w hurtowniach będą one dostępne jeszcze przez wiele miesięcy, a może i lat…

Sertum uważa, że farmaceuci powinni okazać większą frasobliwość i w trosce zarówno o bezpieczeństwo pacjenta, jak i o własną odpowiedzialność w przypadku uszczerbku pacjenta na zdrowiu na skutek zażycia sfałszowanego leku, 9 lutego rano powinni BEZWZGLĘDNIE przeskanować (w trybie weryfikacji) wszystkie leki w swoim magazynie, posiadające nowe kody antyfałszywkowe, a w przypadku weryfikacji negatywnej powinni zwrócić je do hurtowni. Analogicznie, hurtownie powinny zwrócić je do producentów. W ostateczności można zrezygnować z powiadomienia Nadzoru Farmaceutycznego lub Policji, o ujawnieniu sfałszowanego opakowania w Aptece/Punkcie Aptecznym.

Mniej uciążliwym, a jednocześnie możliwym do rozłożenia w czasie rozwiązaniem może być ręczne przekreślenie czarnym mazakiem wszystkich kodów antyfałszywkowych leków znajdujących się na stanie Apteki/Punktu Aptecznego. Czynność tę można realizować tylko do 8 lutego wieczorem. Natomiast od 9 lutego należy weryfikować każde dostarczane z hurtowni opakowanie leku i zwracać w przypadku weryfikacji negatywnej – do czasu, aż hurtownie zwrócą swoje „fałszywie dodatnie” zapasy producentom.

Alert fałszywie dodatni nie jest problemem ani Apteki, ani Punktu Aptecznego, ani hurtowni. Jest wyłącznie problemem PRODUCENTÓW LEKÓW, bo ONI go wytworzyli i tylko ONI powinni ponieść koszt jego rozwiązania. Skandalem jest przerzucanie tego problemu personalnie na farmaceutę wydającego lek i obarczanie go odpowiedzialnością w przypadku ewentualnego potraktowania alertu PRAWDZIWIE dodatniego jako alertu fałszywie dodatniego i wydania podróbki pacjentowi zgodnie z zaleceniem Prezesa Fundacji KOWAL.

Czy twoja apteka jest gotowa do uruchomienia FMD?

W dniu 9 lutego 2019 roku wchodzi w życie dyrektywa antyfałszywkowa.

Aby apteka mogła spełnić wymogi wynikające z rozporządzenia musi się stosownie do tego przygotować.

1.Uzyskać login i hasło do systemu KOWAL

W pierwszej kolejności apteka powinna otrzymać login oraz hasło umożliwiające komunikację z systemem KOWAL. Login powinien zostać wysłany do Państwa za pośrednictwem poczty e-mail a hasło tradycyjną pocztą . Jeżeli do tej pory takie dane do Państwa nie dotarły prosimy o kontakt z CSIOZ.

2. Zainstalować certyfikat

Apteka ma obowiązek na każdym stanowisku ekspedycyjnym zainstalować certyfikat umożliwiający identyfikację apteki po stronie systemu KOWAL.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak to zrobić, poniżej przedstawiamy odnośnik do YouTube zawierający filmik instruktażowy fundacji KOWAL:

https://www.youtube.com/watch?v=dDoShYvQBc4

Prosimy pamiętać o zmianie hasła.

3. Zainstalować wersję aplikacji Sertum, która zawiera moduł FMD

Wersję aplikacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://sertum.pl/pobierz/

4. Zgłosić się do Sertum w celu przygotowania konfiguracji pod moduł FMD

Bardzo prosimy o zgłaszanie się w celu przygotowania konfiguracji za pomocą poniższej strony internetowej:

https://sertum.pl/konfiguracja-modulu-fmd/

Proszę pamiętać, że moduł FMD jest bezpłatny dla wszystkich aptek korzystających z aktualnej wersji programu Aptecznego Sertum Apteka Malickiego.

Dla aptek korzystających z innych programów aptecznych miesięczny koszt to 9,90 zł netto miesięcznie/stanowisko.

Nasz moduł działa niezależnie od posiadanego programu aptecznego, szczegóły naszej oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://sertum.pl/fmd/

5. Posiadać w aptece skanerów kodów 2D

Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo u siebie takich urządzeń, zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

Aktualnie posiadamy na stanie czytniki ZEBRA DS2208. Szczegółowa specyfikacja znajduje się na naszym blogu: https://blog.sertum.pl/skaner-2d-zebra-ds2208/

Zachęcamy do zakupu!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

Katarzyna Gmach
Dział sprzedaży Sertum
tel: +48 722-171-422

Zapraszamy do testów modułu FMD !!!

W dniu dzisiejszym została wydana specjalna wersja aplikacji Sertum.

Wersja ta zawiera moduł FMD, który umożliwia weryfikację autentyczności produktów leczniczych.

W chwili obecnej udostępniamy moduł FMD do testów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w testach, bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie do Sertum formularza dostępnego na naszej stronie:

https://sertum.pl/testy-modulu-fmd/

Po jego otrzymaniu, skontaktujemy się z Państwem w celu skonfigurowania i uruchomienia testów.

Zakończone testy integracji z PLMVS

Sertum zakończyło pozytywnie testy integracji z PLMVS 🙂

Aktualna lista użytkowników znajduje się na stronie:

https://www.nmvo.pl/pl/uzytkownicy-koncowi

 

epruf i dyrektywa antyfałszywkowa – informacja o postępie

epruf

Nareszcie, zakończyliśmy integrację naszego Sertum Apteka Malickiego z firmą epruf S.A.!

Czytaj więcej…
%d blogerów lubi to: