Decyzja Nr 39/WC/2017

Nazwa produktu leczniczego Asmenol
Data decyzji 24.05.2017
Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Rodzaj decyzji
Wycofanie z obrotu

Decyzja Nr 38/WC/2017

Nazwa produktu leczniczego Krople miętowe, krople doustne
Data decyzji 24.05.2017
Podmiot odpowiedzialny Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL
Rodzaj decyzji
Wycofanie z obrotu

SERTUM – trzymaj rękę na pulsie

Codzienne informacje o Twoich aptekach

w Twoim telefonie

 

naglowek-sms

 

„Sertum: OBROT NETTO:7142,60, MARZA PLN:1815,10, WART.MAG.:169070,30,
LICZBA PAC.:148, MAG. W DNIACH:27,39”

 

Korzyści z usługi SMS Sertum:

Czytaj resztę wpisu »

Decyzja Nr 37/WC/2017

Nazwa produktu leczniczego Pulneo
Data decyzji 19.05.2017
Podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Rodzaj decyzji
Wycofanie z obrotu

Import grup asortymentowych z Excela

W Sertum istnieje możliwość wczytania grupy asortymentowej na podstawie zestawienia przygotowanego w oparciu o program apteczny.

Gdzie się znajduje?

Funkcjonalność znajduje się w System-> Konfiguracja-> widok Grupy asortymentowe-> operacja Importuj grupę z Excela

Jak to działa?

W pierwszej kolejności klikamy operację , która wywołuje okno powitalne kreatora Importu danych z arkuszy Excel. Aby rozpocząć pracę z kreatorem należy kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym oknie należy wskazać plik Excel. Dane, które plik musi zawierać w celu zaimportowania grupy asortymentowej to:

 • Indeks leku z programu aptecznego,
 • Id magazynu na podstawie, którego wczytujemy grupę asortymentową, które możemy znaleźć w module RaportNet->widok Lista magazynów->kolumna Id.

Przygotowany do wczytania plik musi być zapisany w rozszerzeniu Skoroszyt Programu Excel 97-2003 (*.xls). 

Po wskazaniu pliku klikamy przycisk Otwórz, a następnie, aby przejść do kolejnego kroku, klikamy przycisk Dalej.

Kreator otworzy kolejne okno, Przypisanie kolumn, za pomocą którego należy wskazać arkusz zawierający dane o grupie asortymentowej. W tym celu za pomocą strzałki w Wybierz arkusz do zaimportowania wskazujemy nazwę arkusza, a następnie w Kolumnie z plikiem Excel kojarzymy kolumny.

Po wskazaniu kolumn w Excelu, zawierających Indeks oraz Id magazynu, ponownie klikamy przycisk Dalej.

Następnie otwiera się okno Grupa asortymentowa.

Po zaznaczeniu opcji Powiąż po kartotekach centralnych, program utworzy grupę asortymentową w oparciu o kartoteki centralne uwzględniające indeksy leków zawartych w arkuszu Excel.

W oknie uzupełniamy pole Nazwa grupy. Nazwa powinna być unikatowa, tzn.: nie może istnieć w Sertum grupa o takiej samej nazwie. Jeżeli grupa o takiej nazwie już istnieje, to po kliknięciu przycisku OK otworzy się okno z pytaniem:

Jeżeli klikniemy przycisk Tak lub Nie, to pojawi się komunikat:

Po wpisaniu prawidłowej (unikatowej) nazwy grupy, kreator przystąpi do kolejnego kroku i otworzy okno Import danych.

Po zakończeniu wiązania otwiera się okno zawierające Podgląd zaimportowanych danych oraz status powiązania kartoteki. Ponownie klikamy przycisk Dalej.

Po zakończeniu importu kreator wyświetla okno informujące o pomyślnym zakończeniu importu.

Aby zakończyć Import pozycji należy kliknąć przycisk Zakończ. Zaimportowana grupa będzie widoczna w widoku Grupy asortymentowe po kliknięciu przycisku

Decyzja Nr 36/WC/2017

Nazwa produktu leczniczego Pulneo
Data decyzji 18.05.2017
Podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Rodzaj decyzji
Wycofanie z obrotu

Sertum ver. 3.5.12

Od dziś dostępna jest nowa wersja programu Sertum  i RaportNet – zapraszamy do przeczytania opisu zmian.

NOWOŚCI:

 • Zmieniono okno do wysyłki e-maili z uwagami użytkowników z poziomu Sertum. Obecnie będzie wymagane podanie adresu e-mail, na który miałyby być kierowane informacje dotyczące zgłoszenia (Pomoc -> Zgłoś błąd lub uwagi).
 • Zmieniono sposób zaczytywania do Sertum typów dokumentów z Apteki Malickiego (dokumenty inwentaryzacyjne będą wyświetlane w Kartoteka Towaru -> Powiązane dokumenty jako dokumenty PZ)
 • Przyśpieszono pobieranie raportu Sprzedaż wg wartości centralnie (moduł Raporty i analizy)
 • W chwili obecnej trwają intensywne prace nad naszym programem aptecznym.
 • Prowadzone są również działania mające na celu poprawę jakości i stabilności działania platformy Sertum oraz RaportNet.

BŁĘDY:

 • Zablokowano możliwość potwierdzenia przesunięcia, którego ilość została zmieniona na „0” (moduł Magazyn -> Przesunięcia MM -> Edytuj [F4] -> Potwierdź przesunięcie)
 • Zablokowano możliwość tworzenia grup asortymentowych o identycznych nazwach (System -> Konfiguracja -> Grupy asortymentowe)
 • Poprawiono błąd dotyczący wyświetlania nieaktualnych stanów magazynowych (moduł Weryfikacja -> Konfiguracja sprzedaży)
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zamknięcia okna Zamówienie w hurtowni w przypadku wysyłania zamówień do więcej niż jednej hurtowni (Szukaj w Sertum [Ctrl+F3] -> Zamów teraz [Ctrl+T])
 • Poprawiono wyświetlanie kartotek w widoku Towar w moich aptekach, tak aby nie wyświetlały się kartoteki ukryte w aptekach (moduł Bufor zamówienia -> zakładka Towar w moich aptekach)
 • Zablokowano możliwość utworzenia kartoteki centralnej bez podania jej nazwy (Kartoteka centralna -> widok Nagłówek -> Nazwa kartoteki)
 • Poprawiono błąd związany z brakiem polskich znaków w instalatorze RaportNet
 • Poprawiono błąd z zaczytywaniem informacji o stanach magazynowych i sprzedażach w Buforze zamówień pojawiający się u klientów pracujących na bazie Oracle.
 • Poprawiono błąd dotyczący przeliczania kolumny Wartość brutto w raporcie Sprzedaż na recepty (moduł Raporty i analizy-> widok Sprzedaż Na recepty)
%d bloggers like this: