Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.09

Poprawiono wysyłanie dokumentów realizacji recept do Systemu Informacji Medycznej w zakresie statusu realizacji zamykającej.


Do funkcji Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Wysłanie zaległych DRR dodano opcję Naprawa błędnych realizacji.

Opcja służy do automatycznego skorygowania w Systemie Informacji Medycznej statusu realizacji Częściowa na Zamykająca dla całkowicie zrealizowanych e-recept w przeglądanym rachunku.

Po skorygowaniu statusu realizacji zamykających w Systemie Informacji Medycznej dotyczących recept zrealizowanych do trzech miesięcy wstecz, można wystąpić od Wojewódzkiego Oddziału NFZ o otwarcie odpowiednich okresów rozliczeniowych dla skorygowania danych realizacji przedmiotowych recept. W tym celu po wykonaniu funkcji Wysłanie zaległych DRR z opcją Naprawa błędnych realizacji program pozostawia skorygowane realizacje jako podświetlone.


Poprawiono generowanie plików JPK przez podmioty inne, niż apteki.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.02.23

Zgodnie z informacją Krajowej Administracji Skarbowej zaktualizowano strukturę logiczną komunikatu JPK_V7 generowanego za pomocą Funkcje > JPK, KPiR, FK.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.05.09

W Funkcje > JPK, KPiR, FK poprawiono błąd brakujących nazw w eksportowanym pliku.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.04.26

Funkcje > JPK, KPiR, FK poprawiono przekazywanie symboli faktur sprzedaży w raporcie JPK_V7.


Usunięto błąd pojawiający się sporadycznie podczas aktualizacji faktury zakupu leków nie posiadających kodu EAN/GTIN.


Poprawiono funkcjonalność aktualizacji liczby opakowań leku pozostałych do wydania po realizacji e-recepty.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.03

Poprawiono import dokumentów elektronicznych w formacie XML na komputerach z 32-bitowym systemem operacyjnym. Poprawka dotyczy funkcji Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów (import raportu zwrotnego z NFZ) oraz Przychody > Import dokumentów zakupu leków.


Po wysłaniu zawartości paragonu fiskalnego do drukarki MERA ONLINE dodano weryfikację poprawności wydruku tego paragonu przez drukarkę. Kolumna FISKAL w Rozchodach jest wypełniana numerem unikatowym drukarki tylko dla poprawnie wydrukowanych paragonów.


W Funkcje > JPK, KPiR, FK poprawiono generowanie JPK_V7 w przypadku braku faktur sprzedaży w raportowanym miesiącu.


W Funkcje > JPK, KPiR, FK poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur korygujących zakup leków do apteki.


W funkcji Rozchody > Wydruk pozycji w/g odpłatności poprawiono prezentację danych pacjenta w przypadku wydruku rejestru recept farmaceutycznych.


W funkcji Zmiana parametrów recepty poprawiono błąd modyfikacji ilości pozostałej do wydania.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.30

Na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów opublikowanej przez portal Gazeta Prawna zmieniono sposób oznaczania kodem GTU_09 faktur zawierających leki zagrożone brakiem dostępności. Obecnie kodem GTU_09 są oznaczane faktury zawierające leki deficytowe wystawione wyłącznie dla odbiorców zagranicznych, czyli oznaczonych w Słowniku odbiorców leków z apteki kodem podmiotu FZI.

Zmiana dotyczy wyłącznie kategorii GTU_09. Pozostałe kategorie (np. faktury za usługi marketingowe: GTU_12) są oznaczane, jak dotychczas.

Przeglądanie raportów JPK_V7

Polecamy Państwu bezpłatne narzędzie do przeglądania i ewentualnej ręcznej edycji raportów JPK_V7 wygenerowanych przez program Sertum Apteka Malickiego:

https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.17

W Funkcje > JPK, KPiR, FK usunięto problem oznaczania w wygenerowanym raporcie JPK_V7M znacznikiem GTU nadmiernej liczby faktur.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.14

Do raportów generowanych przez Funkcje > JPK, KPiR, FK (w wersji JPK) dodano raport JPK_FA.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.10

W Funkcje > JPK, KPiR, FK dodano parametr o nazwie Czy faktury do paragonów zerowe?

Parametr decyduje o przeznaczeniu wygenerowanego pliku – dla biura rachunkowego lub dla Ministerstwa Finansów.

%d blogerów lubi to: