Optymalizacja centralna magazynów

Optymalizacja Centralna Magazynów, dzięki algorytmowi Jednakowych Dni Rozkładu, analizuje wybrane dostawy towarów pod kątem sprzedaży w poszczególnych aptekach i tak proponuje przesunięcia, aby każda z aptek posiadała towar, na taką samą ilość dni sprzedaży.
Czytaj resztę wpisu »

Zamówienie w SERTUM

Całość zamówienia w Sertum opiera się na 10 prostych krokach.

Krok nr 1.  Wczytaj zamówienie / kreator zamówienia

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:

W oknie które się otworzy należy następnie kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Kreator zamówienia ma na celu skrócenie czasu przygotowania zamówienia do minimum poprzez odrzucenie pozycji, które sprzedały się w aptece, ale ich stan magazynowy starczy na wskazany przez nas okres zatowarowania. Dzięki temu farmaceuta przygotowujący zamówię nie musi przeglądać setek pozycji a jedynie takie, które stanowią realne zapotrzebowanie.

Czytaj resztę wpisu »

Przesunięcia MM w Sertum z poziomu loginu menedżerskiego

  1. Przesunięcia z poziomu CTRL+F3

Aby wykonać przesunięcie pojedynczego preparatu należy posłużyć się operacją CTRL+F3. W oknie wyszukiwania wpisujemy Nazwę preparatu poprzedzoną * lub % i klikamy Enter.

W kolejnym kroku otworzy nam się okno Promocje i zamówienia w widoku Zestawienie towarów.

Na liście będą znajdować się wszystkie towary, które zawierają w sobie nazwę „yaz”.

Aby wykonać przesunięcie należy zaznaczyć na liście preparat z danego magazynu (apteki). Można zaznaczyć kilka preparatów jednocześnie, klikając przytrzymany klawisz CTRL. Proszę pamiętać, że przesuwamy preparaty ze Stanem magazynowym większym niż 0 szt.

Po zaznaczeniu preparatu (podświetli się na niebiesko) klikamy operacje  .

Czytaj resztę wpisu »

Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Blokowanie do przesunięć leków urzędowych, środków odurzających, psychotropów i prekursorów

W Konfiguracji użytkownika zostały dodane parametry, które umożliwiają blokowanie proponowanie specjalnych typów leków do przesunięć międzymagazynowych (podczas optymalizacji zamówienia w Buforze zamówień). Blokować można leki urzędowe, środki odurzające, psychotropy i prekursory. Informacja o tym, czy dany lek należy do którejkolwiek z wymienionych grup, zaczytywana jest z karty leku w programie aptecznym. 

UWAGA! Ta funkcjonalność współpracuje aktualnie z programami aptecznym Kamsoft i Apteka Malickiego.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika, a następnie przejść do widoku Konfiguracja przesunięć (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć).

widok konfiguracja przesunięć

W tym widoku należy zaznaczyć wybrane parametry:
– Nie przesuwaj leków z ceną urzędową,
– Nie przesuwaj środków odurzających,
– Nie przesuwaj psychotropów,
– Nie przesuwaj prekursorów;
a następnie zapisać ustawienia klikając przycisk zapisz_i_zamknij znajdujący się na pasku akcji.

Jak to działa?

Po zapisaniu parametrów przesunięć należy dodać wybrany towar z magazynu aptecznego do bufora zamówień:

Na przykład:

Dodawanie pozycji do bufora_2b

 

Dodawanie pozycji do bufora_3

Pozycje w buforze2

Po zoptymalizowaniu zamówienia – wybrany towar nie zostanie zaproponowany do przesunięcia. Stanie się tak nawet, jeśli:
– w magazynie innej apteki, należącej do tej samej sieci aptek, znajduje się w wystarczająco duża ilość towaru ,
– zaznaczono opcję proponowania towarów do przesunięć międzymagazynowych (MM).

Wynik_optymalizacji

Sortowanie przesunięć po dacie

Aby ułatwić przeglądanie i sortowanie listy przesunięć dodano datę przed nazwą w nagłówku dokumentu MM dla tych przesunięć, które zostały już wykonane.

Gdzie to się znajduje?

W widokach przesunięć MM (moduł Magazyn -> widoki Przesunięcia MMOde mnie i Do mnie) przesunięcia sortowane są domyślnie według nagłówka dokumentu. Jeśli przesunięcie zostało już wykonane w Nagłówku dokumentu przed jego nazwą pojawi się data utworzenia.

widok przesunięcia MM2

Dzięki temu, po wejściu w dowolny widok z przesunięciami MM, na górze listy w pierwszej kolejności wyświetlane będą najnowsze przesunięcia, które dopiero oczekują na potwierdzenie lub wykonanie. W dalszej kolejności widoczne będą przesunięcia, które zostały już wykonane, sortowane chronologicznie – począwszy od najnowszych do najstarszych.

Wczytywanie stanów magazynowych i sprzedaży do przesunięć

W oknie Edycja dokumentu MM (widok Przesunięciach MM – Ode mnie) znajduje się operacja pozwalająca na wczytanie z bazy aptecznej informacji o stanach magazynowych i sprzedaży towarów.

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć widok Przesunięciach MM – Ode mnie, a następnie wejść w  edycję dokumentu przesunięcia klikając przycisk edytuj [F4] znajdujący się na pasku akcji (moduł Magazyn -> widok Przesunięciach MM – Ode mnie – > okno Edycja dokumentu MM ).

Otworzy się okno Edycja dokumentu MM, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

Jeśli w danej chwili użytkownik ma dostęp do bazy aptecznej to dane będą pobierane z bazy aptecznej, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane lokalne:

Natomiast gdy użytkownik w danej chwili nie ma dostępu do bazy aptecznej to dane będą pobierane z serwera, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane z serwera:

UWAGA! Pobieranie danych z serwera wymaga posiadania modułu RaportNet.

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Edycja dokumentu MM otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Po wprowadzeniu właściwych dat należy kliknąć przycisk .

W tabeli pojawią się nowe kolumny, które zawierają dane o sprzedaży i o stanach magazynowych z zadanego okresu:

Porównanie tych danych z ilością towaru wybraną do przesunięcia pozwoli zapobiec nadmiernemu zatowarowaniu magazynu.

%d blogerów lubi to: