Łatwiejsze wybieranie leków z magazynu – nowość w Sertum ver. 3.1

W oknach wyboru leków z magazynu dodano możliwość przechodzenia do szybkiego filtra przy użyciu klawisza TAB, co umożliwia wyszukiwanie i wybieranie leków wyłącznie przy użyciu klawiatury. Funkcjonalność przydatna jest zwłaszcza w sytuacji, gdy z dostępnej długiej listy kartotek trzeba wybrać wiele leków o różnych nazwach.

Gdzie się znajduje?

Opcja dostępna jest w każdym widoku kartotek z magazynu apteki – np.:
– moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> przycisk Dodaj [F2] z magazynu -> okno Kartoteki apteczne;
– moduł Promocje i Zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje -> operacja Wczytaj dane lokalne/Wczytaj dane z serwera -> okno Szukaj powiązania dla: …(nazwa leku).

Jak to działa?

Klawiszami strzałek „↑” i „↓” można poruszać się w górę bądź w dół do kolejnych pozycji na liście. Po przejściu do właściwej kartoteki można ją zaznaczyć przyciskając klawisz SPACJA – wówczas zostanie zaznaczone okienko wyboru w kolumnie W.

Następnie, aby dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych kartotek, można przycisnąć klawisz TAB, co spowoduje przejście do okna szybkiego filtra w kolumnie Towar. Aby przejść do pola szybkiego filtra w innej kolumnie należy posłużyć się klawiszami strzałek „←” i „→”.

Przykład

Chcemy dodać 2 różne leki z magazynu do Bufora zamówienia. Otwieramy zatem Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora i wybieramy przycisk Dodaj [F2] z magazynu. W oknie Kartoteki apteczne przechodzimy strzałką w dół do pierwszego towaru np.

1

i naciskamy klawisz SPACJA w celu jego zaznaczenia – pierwszy towar jest zaznaczony.

2

Teraz naciskamy TAB i zostajemy przeniesieni do pola szybkiego filtra, gdzie wpisujemy np. *extra.

3

Poruszamy się strzałką  i po wybraniu właściwego towaru zaznaczamy go klawiszem SPACJA tak jak poprzednio.

4

Oba towary mamy zaznaczone, aby zakończyć wybieranie kartotek naciskamy klawisz ENTER.

Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Raporty – zmiany w SERTUM 2.27

Moduł Raporty i analizy w SERTUM służy do raportowania sprzedaży zakupów oraz stanów magazynowych. Dane pobrane z aptek prezentowane są tutaj w wygodnej dla użytkownika formie – tabel, wykresów i tabel przestawnych.

Moduł ten dostępny jest z menu u góry ekranu, pod przyciskiem raporty_analizy .

menu-raporty

Wraz z nową wersją wprowadzono kilka dodatkowych opcji – najważniejsze z nich to:

1) Cena sprzedaży brutto
Pojawianie się kolumny Cena sprzedaży brutto w raporcie  Stany magazynowe:

cena_sprzedaży3

Cena sprzedaży prezentowana w tej kolumnie pochodzi z najświeższego zakupu towaru i jest aktualizowana raz dziennie w nocy.

2) Wartość magazynu
Dodano dwa nowe raporty: Wartość magazynu i Wartość magazynu – Analitycznie, które pozwalają na podgląd wartości towarów znajdujących się na stanie w poszczególnych magazynach.

Dostęp do powyższych raportów znajduje się w module Raporty i analizy na Panelu bocznym:

panel_boczny_raporty

Prezentowane są one w następujący sposób:

Wartość magazynu

– zawiera łączną wartości wszystkich towarów znajdujących się w poszczególnych magazynach:

wartość_magazynu2

Wartość magazynu – Analitycznie

– umożliwia podgląd wartości poszczególnych towarów w magazynach. Wartość łączna dostępna jest na tym samym widoku na pasku podsumowań grupowań wierszy znajdującym się poniżej listy pozycji dotyczących  danego magazynu:

wartość_magazynu_analitycznie3

Przy zastosowaniu dowolnych filtrów można zmniejszyć liczbę wyświetlanych pozycji i tym samym zawęzić raport do wybranego wycinka informacji. Np. otrzymując raport dotyczący wyłącznie jednego lub kilku wybranych magazynów czy raport dotyczący wyłącznie wybranej grupy asortymentowej towarów.

Zmiana nazwy aptek w raportach

Zdarza się, że potrzebujemy zmienić nazwy magazynów aptek wyświetlane w raportach. W tym celu został utworzony nowy widok Lista magazynów w module RaportNet umożliwiający edycję nazwy magazynu.

 

Należy na wybranej aptece kliknąć Edytuj, a następnie wprowadzić nową nazwę magazynu.

Po kliknięciu Zapisz i zamknij zmiany zostaną zapisane.

Aby zobaczyć nową nazwę magazynu, należy ponownie uruchomić Sertum.

W razie jakichkolwiek pytań czekamy na Twój telefon (71) 786 86 13.

Wczytaj stany magazynowe w Wykazie Leków

W związku z często wprowadzanymi zmianami do Urzędowego Wykazu Leków stworzyliśmy kolejne narzędzie ułatwiające zarządzanie magazynem Twojej apteki. Nowa operacja Wczytaj stany magazynowe dodaje do wykazu dwie kolumny: Stan magazynowy Wartość magazynu.

Te dane pozwalają na reagowanie na nadchodzące zmiany w cenach leków refundowanych oraz zarządzanie magazynem apteki. Operacja ta będzie przydatna szczególnie w momencie wejścia propozycji zmian w Wykazie Leków – będziemy mieć wtedy możliwość porównania wartości tych towarów na magazynie z proponowanymi cenami.

Jeżeli chcielibyście widzieć w Sertum wykaz leków refundowanych,

prosimy o kontakt mailowy biuro@sertum.pl lub telefoniczny (71) 786 86 13

Nowe okno potwierdzania przesunięć

Zarządzanie przesunięciami towarów między aptekami odbywało się do tej pory w na widoku Przesunięcia MM. Wszystkie zmiany dokonywane były za pomocą operacji w tym widoku. Aby ułatwić edycję przesunięć międzymagazynowych, stworzyliśmy nowe okno – Edycja dokumentu MM. Dostać się do niego możemy poprzez podwójne kliknięcie na pozycji do przesunięcia.

Operacje dostępne w nowym oknie działają analogicznie jak poprzednio:

 – akceptuje dokonanie przesunięcia,
 – odrzuca przesunięcie,
 – oznacza realizację przesunięcia – potwierdzenie odebrania towaru.
Nowa operacja:
 – cofa ostatnio wykonaną operację na wybranych pozycjach dokumentu.
Usunąć przesunięcia możemy przez zaznaczenie pozycji i kliknięcie przycisku na panelu akcji.

Po dokonaniu wszystkich zmian w oknie klikamy przycisk , który zamyka okno i zapisuje dokonane przesunięcia.

Czy optymalizujesz zamówienia?

Sama koncepcja optymalizacji zamówień jest prosta: Zamawiamy towary w hurtowni, w której są one dostępne i mają najniższą cenę.

Dzięki optymalizacji zamówień możesz zaoszczędzić ponad 50 zł na pojedynczym zamówieniu! Dodatkowo, jeżeli uczestniczysz w grupie zakupowej, to Sertum będzie automatycznie uwzględniać oferty promocyjne grupy. Dzięki temu nie przegapisz żadnej promocji. Jeżeli natomiast posiadasz sieć aptek, to Sertum zoptymalizuje także Twoje magazyn!

Optymalizacja Zamówień

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat modułu optymalizacji, zajrzyj do nas na stronę http://www.sertum.pl/sertum-optymalizacja.aspx lub zadzwoń: (71) 786 86 13

%d blogerów lubi to: