Zamówienie w SERTUM

Całość zamówienia w Sertum opiera się na 10 prostych krokach.

Krok nr 1.  Wczytaj zamówienie / kreator zamówienia

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:

W oknie które się otworzy należy następnie kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Kreator zamówienia ma na celu skrócenie czasu przygotowania zamówienia do minimum poprzez odrzucenie pozycji, które sprzedały się w aptece, ale ich stan magazynowy starczy na wskazany przez nas okres zatowarowania. Dzięki temu farmaceuta przygotowujący zamówię nie musi przeglądać setek pozycji a jedynie takie, które stanowią realne zapotrzebowanie.

Czytaj resztę wpisu »

Kreator proponowania zamówienia – zmiany

W Buforze zamówień w Kreatorze proponowania zamówienia, w kroku Odrzucanie przypadków oczywistych, został zmieniony sposób wyliczania ilości proponowanej do zamówienia (dokładny opis, gdzie znajduje się Kreator znajdziesz tutaj).

Na suwaku, gdzie wcześniej była możliwość określenia rzędu zamówienia (Małe – Duże) możemy obecnie podać na jaki okres chcemy się zatowarować (Ilość dni).

Czytaj resztę wpisu »

Sertum ver. 3.2.0.13 [aktualizacja]

Wczoraj wieczorem wydano nową wersję Sertum ver. 3.2.0.13

Wprowadzono następujące zmiany:

  • W widoku Zamówienia wysłane (moduł Bufor optymalizacji) umożliwiono dostęp do poszczególnych plików, pogrupowanych według zamówień do poszczególnych hurtowni. Zmiana jest związana z obowiązkiem archiwizowania przez Apteki wszystkich zamówień oraz odmów ich realizacji przez okres 3 lat, a także udostępniania ich na żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej [Art.36z.8], Ustawa z dnia 9 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2015 poz. 788). Sertum tak jak  dotychczas będzie archiwizować wszystkie zamówienia oraz listy braków, jak również odmowy realizacji przez okres co najmniej 3 lat.
  • Poprawiono błąd związany z wysyłką zamówień zza pierwszego stołu.

Sertum przy współpracy z Izbami Aptekarskimi podjęło działania mające na celu ułatwienie raportowania przez Apteki do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (dot. art.36z.7). Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie nałożone na Państwa nowe obowiązki mogły być realizowane automatycznie, bez dodatkowych czynności.

pismo

 

AKTUALIZACJA:

Właśnie otrzymaliśmy Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,  dokładnie i prawidłowo opisujący obowiązki wynikające z nowych przepisów (tak jak myśmy to opisywali):

WIF_Poznan1

WIF_Poznan2

 

Jeżeli otrzymują Państwo od swoich WIF’ów jakieś dziwne żądania (wypełnianie formularzy, przesyłanie plików odmów, wskazywanie hurtowni), proponujemy przesłać im komunikat WIF’u z Poznania 🙂 (dostępny tutaj: Komunikat obowiązek informowania).

Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Możliwość osobnej wysyłki leków z CU z bufora

Do Bufora optymalizacji zamówienia dodano możliwość osobnej wysyłki zamówień leków z ceną urzędową i leków bez ceny urzędowej.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja).

Znajduje się tam parametr Wyślij osobno leki z OTC i RX. Jego zaznaczenie spowoduje, że leki z CU i leki bez CU będą wysyłane do hurtowni jako osobne zamówienia.

Konfiguracja

Na koniec należny kliknąć przycisk zapisz_i_zamknij i przejść do Bufora zamówienia (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora).

Jak to działa?

Przy wysyłaniu zoptymalizowanego zamówienia z bufora – operacja Wyślij_zamówienie dostępna po prawej stronie okna –  leki z CU zostaną rozdzielone do osobnego zamówienia, co będzie widoczne w oknie przy wysyłce zamówienia:

Wysyłanie

Po wysłaniu będzie to wyglądało następująco – leki RX i OTC zostaną wysłane osobnym zamówieniem:

Wysyłanie2

Algorytm rozkładu leków z CU

Dodano możliwość rozkładu  pomiędzy hurtownie leków z ceną urzędową  według wskazanego sposobu. W tym celu został stworzony specjalny algorytm, który generuje rozkład leków z CU pomiędzy hurtowniami wybranymi w optymalizacji, dla których nie zdefiniowano minimalnej wartości CU. Minimalną wartość CU można wskazać w Konfiguracji użytkownika (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja hurtowni -> kolumna Min. wart. CU [%]).

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja).

Znajduje się tam parametr Algorytm rozkładu leków z CU pomiędzy hurtowniami bez zdefiniowanej „wartości min. CU”,  z rozwijaną listą trzech opcji do wyboru: a) Brak; b) Proporcjonalnie do zamówień OTC; c) Równomiernie.

Konfiguracja2

 

Należy wybrać jedną z opcji, a następnie kliknąć przycisk zapisz_i_zamknij znajdujący się po lewej stronie u góry okna. Na koniec należy przejść do Bufora zamówienia (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora).

Jak to działa?

Jeśli w konfiguracji wybrano opcję :

a) Brak – rozdział leków z CU będzie działał tak jak do tej pory;

b) Proporcjonalnie do zamówień OTC – leki z CU zostaną rozdzielone do hurtowni w takiej samej proporcji (%), jaką stanowią wartości zamówień pozostałych leków (bez CU) do poszczególnych hurtowni z całości zamówienia;

Przykład: Wartość całości zamówienia leków bez CU wynosi  1000 zł, w tym zamówienie do hurtowni A – 500 zł, do hurtowni B – 300 zł, do hurtowni C – 200 zł. Wartość zamawianych leków z CU wynosi 500 zł. Leki z CU zostaną rozłożone do hurtowni w następujący sposób: do hurtowni A – 50% wartości zamawianych leków z CU (250 zł), do hurtowni B – 30% wartości zamawianych leków z CU (150 zł), do hurtowni C – 20% wartości zamawianych leków z CU (100 zł) .

c) Równomiernie – do każdej hurtowni wybranej do optymalizacji, która nie posiada wskazanego parametru „Min. wart. CU [%]” zostanie wysłanych tyle samo leków z CU (taka sama wartość w zł) . Funkcja ta będzie miała zastosowanie tylko do hurtowni, dla których nie wskazano min. wartości CU w konfiguracji.

Przykład: Wartość całości zamówienia leków bez CU wynosi  1000 zł, w tym zamówienie do hurtowni A – 500 zł, do hurtowni B – 300 zł, do hurtowni C – 200 zł. Dla żadnej z hurtowni nie wskazano minimalnej wartości CU [%].  Wartość zamawianych leków z CU wynosi 500 zł.  Leki z CU zostaną rozłożone do hurtowni w następujący sposób: do każdej hurtowni A, B i C po 33,33% wartości zamawianych leków z CU (po 166, 67 zł).

UWAGA! Wartość przesunięć MM nie jest brana pod uwagę.

Różnica cen leków w buforze w stosunku do ostatniej ceny zakupu

Program Sertum sygnalizuje wzrost ceny towaru względem ceny z ostatniego zamówienia. Jeżeli obecna cena jest wyższa od poprzedniej, tło pole w kolumnie Cena rab. wypełni się kolorem – tym ciemniejszym, im większa jest różnica w cenie.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć moduł Zamówienie (Bufor zamówienia)  a następnie przejść do widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora dostęp do którego znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie okna.

Jak to działa?

Po wykonaniu w buforze zamówienia  procesu optymalizacji  w kolumnie Cena rab. pojawia się cena leku oferowana przez hurtownię. W przypadku, gdy cena jest większa co najmniej o 10% wartości od ceny poprzedniego zakupu, kolumna z Ceną rab. koloruje się na czerwono. Im bardziej intensywny kolor tym większa różnica ceny w stosunku do ostatniej ceny zakupu.

różnica cen w buforze

%d blogerów lubi to: