Zamówienie w SERTUM

Całość zamówienia w Sertum opiera się na 10 prostych krokach.

Krok nr 1.  Wczytaj zamówienie / kreator proponowania zamówienia

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1]  lub Kreator proponowania zamówienia znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:

wczytywanie zamówień

Jeżeli skorzystamy z opcji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] to w oknie Wybierz zamówienie należy kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Kreator zamówienia ma na celu skrócenie czasu przygotowania zamówienia do minimum poprzez odrzucenie pozycji, które sprzedały się w aptece, ale ich stan magazynowy starczy na wskazany przez nas okres zatowarowania. Dzięki temu farmaceuta przygotowujący zamówię nie musi przeglądać setek pozycji a jedynie takie, które stanowią realne zapotrzebowanie.

Czytaj resztę wpisu »

Kreator proponowania zamówienia – zmiany

W Buforze zamówień w Kreatorze proponowania zamówienia, w kroku Odrzucanie przypadków oczywistych, został zmieniony sposób wyliczania ilości proponowanej do zamówienia (dokładny opis, gdzie znajduje się Kreator znajdziesz tutaj).

Na suwaku, gdzie wcześniej była możliwość określenia rzędu zamówienia (Małe – Duże) możemy obecnie podać na jaki okres chcemy się zatowarować (Ilość dni).

Czytaj resztę wpisu »

Sertum ver. 3.2.0.13 [aktualizacja]

Wczoraj wieczorem wydano nową wersję Sertum ver. 3.2.0.13

Wprowadzono następujące zmiany:

  • W widoku Zamówienia wysłane (moduł Bufor optymalizacji) umożliwiono dostęp do poszczególnych plików, pogrupowanych według zamówień do poszczególnych hurtowni. Zmiana jest związana z obowiązkiem archiwizowania przez Apteki wszystkich zamówień oraz odmów ich realizacji przez okres 3 lat, a także udostępniania ich na żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej [Art.36z.8], Ustawa z dnia 9 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2015 poz. 788). Sertum tak jak  dotychczas będzie archiwizować wszystkie zamówienia oraz listy braków, jak również odmowy realizacji przez okres co najmniej 3 lat.
  • Poprawiono błąd związany z wysyłką zamówień zza pierwszego stołu.

Sertum przy współpracy z Izbami Aptekarskimi podjęło działania mające na celu ułatwienie raportowania przez Apteki do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (dot. art.36z.7). Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie nałożone na Państwa nowe obowiązki mogły być realizowane automatycznie, bez dodatkowych czynności.

pismo

 

AKTUALIZACJA:

Właśnie otrzymaliśmy Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,  dokładnie i prawidłowo opisujący obowiązki wynikające z nowych przepisów (tak jak myśmy to opisywali):

WIF_Poznan1

WIF_Poznan2

 

Jeżeli otrzymują Państwo od swoich WIF’ów jakieś dziwne żądania (wypełnianie formularzy, przesyłanie plików odmów, wskazywanie hurtowni), proponujemy przesłać im komunikat WIF’u z Poznania 🙂 (dostępny tutaj: Komunikat obowiązek informowania).

Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Możliwość osobnej wysyłki leków z CU z bufora

Do Bufora optymalizacji zamówienia dodano możliwość osobnej wysyłki zamówień leków z ceną urzędową i leków bez ceny urzędowej.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja).

Znajduje się tam parametr Wyślij osobno leki z OTC i RX. Jego zaznaczenie spowoduje, że leki z CU i leki bez CU będą wysyłane do hurtowni jako osobne zamówienia.

Konfiguracja

Na koniec należny kliknąć przycisk zapisz_i_zamknij i przejść do Bufora zamówienia (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora).

Jak to działa?

Przy wysyłaniu zoptymalizowanego zamówienia z bufora – operacja Wyślij_zamówienie dostępna po prawej stronie okna –  leki z CU zostaną rozdzielone do osobnego zamówienia, co będzie widoczne w oknie przy wysyłce zamówienia:

Wysyłanie

Po wysłaniu będzie to wyglądało następująco – leki RX i OTC zostaną wysłane osobnym zamówieniem:

Wysyłanie2

Algorytm rozkładu leków z CU

Dodano możliwość rozkładu  pomiędzy hurtownie leków z ceną urzędową  według wskazanego sposobu. W tym celu został stworzony specjalny algorytm, który generuje rozkład leków z CU pomiędzy hurtowniami wybranymi w optymalizacji, dla których nie zdefiniowano minimalnej wartości CU. Minimalną wartość CU można wskazać w Konfiguracji użytkownika (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja hurtowni -> kolumna Min. wart. CU [%]).

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja).

Znajduje się tam parametr Algorytm rozkładu leków z CU pomiędzy hurtowniami bez zdefiniowanej „wartości min. CU”,  z rozwijaną listą trzech opcji do wyboru: a) Brak; b) Proporcjonalnie do zamówień OTC; c) Równomiernie.

Konfiguracja2

 

Należy wybrać jedną z opcji, a następnie kliknąć przycisk zapisz_i_zamknij znajdujący się po lewej stronie u góry okna. Na koniec należy przejść do Bufora zamówienia (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora).

Jak to działa?

Jeśli w konfiguracji wybrano opcję :

a) Brak – rozdział leków z CU będzie działał tak jak do tej pory;

b) Proporcjonalnie do zamówień OTC – leki z CU zostaną rozdzielone do hurtowni w takiej samej proporcji (%), jaką stanowią wartości zamówień pozostałych leków (bez CU) do poszczególnych hurtowni z całości zamówienia;

Przykład: Wartość całości zamówienia leków bez CU wynosi  1000 zł, w tym zamówienie do hurtowni A – 500 zł, do hurtowni B – 300 zł, do hurtowni C – 200 zł. Wartość zamawianych leków z CU wynosi 500 zł. Leki z CU zostaną rozłożone do hurtowni w następujący sposób: do hurtowni A – 50% wartości zamawianych leków z CU (250 zł), do hurtowni B – 30% wartości zamawianych leków z CU (150 zł), do hurtowni C – 20% wartości zamawianych leków z CU (100 zł) .

c) Równomiernie – do każdej hurtowni wybranej do optymalizacji, która nie posiada wskazanego parametru „Min. wart. CU [%]” zostanie wysłanych tyle samo leków z CU (taka sama wartość w zł) . Funkcja ta będzie miała zastosowanie tylko do hurtowni, dla których nie wskazano min. wartości CU w konfiguracji.

Przykład: Wartość całości zamówienia leków bez CU wynosi  1000 zł, w tym zamówienie do hurtowni A – 500 zł, do hurtowni B – 300 zł, do hurtowni C – 200 zł. Dla żadnej z hurtowni nie wskazano minimalnej wartości CU [%].  Wartość zamawianych leków z CU wynosi 500 zł.  Leki z CU zostaną rozłożone do hurtowni w następujący sposób: do każdej hurtowni A, B i C po 33,33% wartości zamawianych leków z CU (po 166, 67 zł).

UWAGA! Wartość przesunięć MM nie jest brana pod uwagę.

Różnica cen leków w buforze w stosunku do ostatniej ceny zakupu

Program Sertum sygnalizuje wzrost ceny towaru względem ceny z ostatniego zamówienia. Jeżeli obecna cena jest wyższa od poprzedniej, tło pole w kolumnie Cena rab. wypełni się kolorem – tym ciemniejszym, im większa jest różnica w cenie.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć moduł Zamówienie (Bufor zamówienia)  a następnie przejść do widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora dostęp do którego znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie okna.

Jak to działa?

Po wykonaniu w buforze zamówienia  procesu optymalizacji  w kolumnie Cena rab. pojawia się cena leku oferowana przez hurtownię. W przypadku, gdy cena jest większa co najmniej o 10% wartości od ceny poprzedniego zakupu, kolumna z Ceną rab. koloruje się na czerwono. Im bardziej intensywny kolor tym większa różnica ceny w stosunku do ostatniej ceny zakupu.

różnica cen w buforze

UWAGA ! Zmiana oznaczeń statusów powiązań (bufor zamówienia)

Od teraz w module Zamówienie (Bufor zamówienia)w wyniku optymalizacji zamiast 5 różnych statusów będą wyświetlane tylko 3 flagi:

biała flaga – towar zostanie zamówiony (o ile nie jest na brakach we wszystkich hurtowniach) – towar został powiązany w przynajmniej jednej hurtowni bądź zaproponowano przesunięcie.

żólta flagatowar zostanie zamówiony, ale uwaga!powiązanie towaru zostało zaproponowane w wyniku zastosowania algorytmu SERTUM – należy sprawdzić, czy powiązania są prawidłowe i je potwierdzić lub poprawić; w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zamówienia niechcianego towaru.

Obecnie w widoku „pozycje bufora” żółta flaga nie wyświetli się, gdy towar nie został zaproponowany do zamówienia a w widoku „Edycja powiązania” zostało zasugerowane powiązanie za pomocą algorytmu SERTUM (w oknie edycji powiązania widnieje żółta flaga – „problem”).

W takiej sytuacji nie ma ryzyka, że zostanie zamówiony towar niezgodny z intencjami zamawiającego.

Żółta flaga pojawi się gdy zaproponowane przez Sertum powiązanie zostanie wybrane jako najkorzystniejsze.

czerwona flaga – towar nie zostanie zamówiony – towar nie został powiązany z co najmniej jedną hurtownią, a w pozostałych został powiązany lecz znajduje się na brakach (aby zamówić towar w hurtowni, trzeba go wcześniej powiązać).

Kreator tworzenia zamówienia – proponowanie zamówień

W Buforze zamówienia dodano Kreator tworzenia zamówienia, który umożliwia proponowanie towarów do zamówienia na podstawie sprzedaży dziennej z wybranego okresu czasu. Kreator uwzględnia przy tym stany magazynowe powiększone o niedawno zamówione towary, które wkrótce mają zostać dostarczone do magazynu (z zamówień lub z przesunięć). Następnie biorąc pod uwagę średnią i maksymalną sprzedaż dzienną proponuje, jakie towary należy zamówić. Zadaniem kreatora jest ułatwienie i skrócenie procesu przygotowania zamówienia dziennego.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:
wczytywanie zamówień
Po kliknięciu operacji Wczytaj zamówienie, w oknie, które się otworzy należy następnie kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Jeżeli natomiast klikniemy operacje Kreator proponowania zamówienia, od razu otworzy się okno Kreatora.

Jak to działa?
Otworzy się okno Kreator proponowania zamówienia z którego będą analizowane dane o sprzedaży- np.:

Jeśli podany zostanie przedział czasu, w którym nie dokonywano zamówień i nie dokonano sprzedaży wyskoczy okno z komunikatem:
.

Jeżeli chcemy aby kreator uwzględnił towary czekające w kolejce jako sprzedaż musimy zaznaczyć operacje Uwzględnij towary dodane do kolejki w sprzedaży.

Jeżeli będziemy działać w oparciu o Dane z Sertum a nie bezpośrednie z bazy apteki, np. robiąc zamówienie z domu okno zawierać będzie dodatkową opcję – Uwzględnij przesunięcia w sprzedaży:

kres sprzedaży

Domyślnie ustawiony jest tutaj okres z datą początkową równą dacie złożenia ostatniego zamówienia, a datą końcową równą dniowi bieżącemu.
Po wybraniu okresu analizy i kliknięciu przycisku Dalej, w kolejnym widoku zostaną wyświetlone towary, które zostały sprzedane w wybranym okresie czasu:

Widok zostanie przez program pominięty, jeżeli nie było wysłanego zamówienia w przeciągu ostatnich 3 dni. Klikając Dalej przechodzimy do kolejnych widoków, gdzie należy zaznaczyć:
– niedostarczone zamówienia z ostatnich 7 dni:

Klikając Dalej przechodzimy do kolejnych widoków, gdzie należy zaznaczyć:
– niedostarczone przesunięcia z ostatnich 7 dni:

krok przesunięcia

Widok zostanie przez program pominięty, jeżeli nie było wysyłanych przesunięć w przeciągu ostatnich 3 dni.

Kolejny widok umożliwi wpisanie dodatkowych okresów, na podstawie których wyznaczone będą statystki sprzedaży:

okresy kreator

okres 1

W pierwszym kroku wyboru okresu możemy dokonać wybierając okres za pomocą kalendarza, lub korzystając z domyślnie zaproponowanych okresów czasu.
Zaznaczenie kolejnego okresu, umożliwi wpisanie odpowiedniego przedziału czasowego.

Aby kreator zaproponował prawidłowe ilości do zamówienia, należy oprócz pierwszego (domyślnego) 30 dniowego okresu  analizy, uwzględnić również 3 miesięczny okres analizy. 3 miesięczny okres analizy pozwala kreatorowi na wychwycenie pozycji sprzedających się np.: raz na 2 miesiące, na receptę pod stałego pacjenta. Krok ten ma na celu wyznaczyć towary, których zakup w danej chwili jest zbędny. W tym widoku uwzględnić można statystyki związane z towarami dodawanymi do kolejki, aby to zrobić wystarczy zaznaczyć operacje.

W kolejnym widoku istniej możliwość wyboru na jaki okres składamy zamówienie. Program sam odrzuci pozycje.

algorytm

Posiadamy możliwość zmiany algorytmu, który jest stosowany przy proponowaniu ilości do zamówienia w kroku Odrzucanie przypadków oczywistych;
Domyślnie ustawiony jest dotychczasowy algorytm (Zamów sumarycznie: MAX sprz.+ ŚR. sprz. * (Ilość dni zatowarowania -1)). Można go zmienić na na algorytm, który zaproponuje ilości do zamówienie tylko w przypadku, gdy stan magazynowy jest niższy niż maksymalna dzienna sprzedaż (Zamów sumarycznie jeżeli Stan mag. poniżej MAX sprz. )

Zmiany wielkości zamówienia można dokonać przesuwając zaznaczony na obrazku suwak.

Na suwaku możemy podać na jaki okres chcemy się zatowarować (Ilość dni). Istnieje możliwość ustawienia Ilości dnia zatowarowania na stałe. W tym celu należy wejść w System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja i zaznaczyć:

Pozycje, które pojawiły się na liście, ale nie została dla nich zaproponowana ilość do zamówienia, są pozycjami, dla których prognozowana sprzedaż na podany okres jest niewiele większa od ilości posiadanych na stanie i decyzja, czy je zamówić należy do użytkownika. Jeżeli taką pozycję chcemy dodać do zamówienia należy w kolumnie Zamów podać ilość.

W kolejnym widoku otrzymamy podsumowanie wybranych pozycji:

klikając Dalej aby zakończyć pracę z  kreatorem.

Wybrane pozycje zamówień zostaną wczytane do bufora, jak podczas wczytywania zamówienia z programu aptecznego:

Do wyboru są trzy akcje:

Usuń stare – wszystkie pozycje znajdujące się wcześniej w buforze są kasowane;

Sumuj – jeśli w buforze znajduje się już towar, który jest w nowym zamówieniu, to zamawiana ilość jest sumą zamówień starego i nowego;

Zastąp – jeśli w buforze znajduje się już towar, który jest w nowym zamówieniu, to zamawiana ilość jest pobierana z nowego zamówienia.

Wybieramy np. opcję Zastąp, a następnie OK.

Jeżeli w trakcie pracy na platformie Sertum, przez aptekę zostały dodane preparaty do Bufora zapotrzebowania, to po kliknięciu przycisku Zakończ pojawi się okno:

Jeżeli chcemy pozycje z bufora zapotrzebowania uwzględnić w zamówieniu, wystarczy, że zaznaczymy je w kolumnie W i klikniemy operacje Wybierz i zamknij.

Następnie klikamy przycisk . Pojawi się komunikat pytający, czy usunąć wybrane wiersze z bufora zapotrzebowania.

Zaproponowane pozycje zamówienia zostaną wczytane do bufora, gdzie tak przygotowane zamówienie można poddać dalszej obróbce, a następnie zoptymalizować i wysłać do hurtowni.
Należy zwrócić uwagę, że ilości wpisane do zamówienia nie są ilościami, które program rekomenduje do zamówienia, a jedynie ilościami zaproponowanymi na podstawie tego, ile towarów zostało sprzedanych w ostatnim czasie. W celu wybrania właściwej ilości do zamówienia należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w kolumnach takich jak Sprzedaż z ostatnich 30 dni, Stan magazynowy czy Ostatnia cena zakupu, które zostaną wyświetlone po zoptymalizowaniu zamówienia.

Informacja w buforze o zmianach w cenach urzędowych leków

W Buforze zamówienia pojawiła się kolumna Różnica CU, która zawiera informację o zmianach w cenach urzędowych leków.

UWAGA! Funkcjonalność dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadają wykupiony moduł UWL.

Gdzie się znajduje i jak to działa?

Należy otworzyć moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) w widoku  Pozycje bufora, a następnie zoptymalizować znajdujące się tam zamówienie.

Jeśli w buforze znajdował się choć jeden lek z ceną urzędową, to pojawi się nowa kolumna Różnica CU.

 

buforCU

Obok leków z ceną urzędową, kolumna ta będzie wypełniona wartością różnicy między ceną w dotychczasowym wykazie, a ceną w nowym wykazie (bądź stanowiącym najnowszy projekt Ministra Zdrowia).

Jeśli wartość ta będzie dodatnia (lek drożeje), to zostanie ona pokolorowana na czerwono. Natomiast jeśli wartość będzie ujemna (lek tanieje), to zostanie pokolorowana na  zielono.

%d blogerów lubi to: