Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.11.27

W funkcji Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Wprowadzanie do stanów dodano możliwość wybrania wprowadzanego leku za pomocą numeru leku, kodu EAN/GTIN lub kodu GS1.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.06.20

Poprawiono prędkość pracy programu w funkcjach związanych ze stanami leków w Aptece.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.10.07

W Stanach zastąpiono funkcję Modyfikacje > Zdublowanie serii leku nową funkcją Rozbicie partii leku.

Nowa funkcja rozbija wskazywaną w Stanach partię leku na dwie. Ich sumaryczny stan jest równy oryginalnemu stanowi dzielonej partii. Przed rozbiciem program pyta o stan nowo tworzonej partii leku.

Sertum ver. 3.1.9.8

W dniu dzisiejszym wydano nową wersję Sertum ver. 3.1.9.8.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • Dodano filtr „Wczytaj kartoteki centralne” do raportów: Sprzedaż. wg wartościSprzedaż ilość wg miesięcyWartość magazynu analitycznieStany magazynowe, Zakupy, Dostawy zalegające, Bilans miesięczny. Jeżeli w filtrach nie zaznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy również wczytać informacje odnośnie kartotek centralnych to raporty pokażą się nam bez dodatkowej kolumny „Nazwa kartoteki centralnej”. Analogicznie jeżeli oznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy wczytać kartoteki centralne wówczas raport pobierze się z dodatkową kolumną „Nazwa kartoteki centralnej”.
  • Przyspieszono działanie raportu „Stany magazynowe” oraz „Kart. Centralne Analitycznie”.

Zmiany w raporcie Sprzedaż szczegółowo

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników w Sertum ver. 3.1.4  rozbudowano raport Sprzedaż szczegółowo (moduł Raporty i analizy -> folder Sprzedaż -> widok Szczegółowo).
1

Modyfikacje:

1. Zostało dodanych 6 nowych kolumn: Nazwa kartoteki centralnejStan magazynowy, Rabat brutto, Rabat netto, Rabat %, Data ważności;
2

2. Dodano pola Filtrów [Ctrl+F]: Stan magazynowy (mniejszy równy niż), Data ważności do, Kartoteka centralna (zawiera), Nazwa producenta (zawiera);
2b

3. Na pasku akcji przycisk Pokaż towar [F4] zmieniono na Edytuj [F4], który po rozwinięciu pozwala na wybranie jednej z opcji – Edytuj kartotekę towaru lub Edytuj kartotekę centralną.
3

Stany magazynowe centralnie – nowy widok w Sertum

W module Raporty i analizy pojawił się nowy widok Stany magazynowe centralnie, który umożliwia podgląd stanów magazynowych aptek wraz z powiązaniem kartotek aptecznych do kartotek centralnych. Dodatkowo przy wyszukiwaniu przez CTRL+F3 istnieje możliwość zaznaczania opcji Magazyn – Stany magazynowe centralnie, która pozwoli na przeniesienie bezpośrednio do tego raportu. Opcja dostępna jest tylko dla menedżerów sieci aptek.

Gdzie się znajduje?

Istnieją 2 sposoby przejścia do widoku Stany magazynowe centralnie:
1. Przez moduł Raporty i analizy
Należy otworzyć moduł Raporty i analizy klikając na ikonę raporty_analizy znajdująca się w menu obrazkowym, a następnie przejść do widoku Stany magazynowe centralnie, dostęp do którego znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie okna.
Stany_magazynowe_centralnie1.1
2. Przez wyszukiwanie CTRL+F3
Po kliknięciu klawiszy CTRL+F3 pojawi się okno Wyszukiwanie w SERTUM, w którym należy zaznaczyć opcję Szukaj w oknie: [F7] Magazyn – Stany magazynowe centralnie. Po wpisaniu szukanej frazy i wciśnięciu klawisz ENTER program sam przeniesie nas do widoku Stany magazynowe centralnie.
CTRL+F3_centralne1.1
Wymaga to zaznaczenia opcji dodatkowej opcji w konfiguracji (System -> Konfiguracja -> widok Ogólne -> sekcja SERTUM – okna i widoki -> opcja Szybkie szukanie (CTRL+F3) po kartotekach centralnych).
konfiguracja1

Jak to działa?

Należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie po uzupełnieniu dowolnych pól wcisnąć przycisk zamknij_i_pobierz – na przykład:
Filtry2
otrzymamy raport, na którym widoczne będą kartoteki towarów pogrupowane według kartotek centralnych:
Raport1.2
Po kliknięciu ikony „plusa”, przy dowolnej nazwie kartoteki centralnej, rozwiną się informacje dotyczące kartotek towarów w poszczególnych aptekach:

Raport2.2
Z kolei przycisk edytuj [F4] otwiera okno Kartoteka Centralna w widoku Powiązania, gdzie można dodawać lub usuwać towary z kartoteki centralnej za pomocą przycisków dodaj2 i usuń znajdujących się na pasku akcji.

Kartoteka_centralna3

Wczytywanie stanów magazynowych i sprzedaży do przesunięć

W oknie Edycja dokumentu MM (widok Przesunięciach MM – Ode mnie) znajduje się operacja pozwalająca na wczytanie z bazy aptecznej informacji o stanach magazynowych i sprzedaży towarów.

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć widok Przesunięciach MM – Ode mnie, a następnie wejść w  edycję dokumentu przesunięcia klikając przycisk edytuj [F4] znajdujący się na pasku akcji (moduł Magazyn -> widok Przesunięciach MM – Ode mnie – > okno Edycja dokumentu MM ).

Otworzy się okno Edycja dokumentu MM, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

Jeśli w danej chwili użytkownik ma dostęp do bazy aptecznej to dane będą pobierane z bazy aptecznej, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane lokalne:

Natomiast gdy użytkownik w danej chwili nie ma dostępu do bazy aptecznej to dane będą pobierane z serwera, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane z serwera:

UWAGA! Pobieranie danych z serwera wymaga posiadania modułu RaportNet.

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Edycja dokumentu MM otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Po wprowadzeniu właściwych dat należy kliknąć przycisk .

W tabeli pojawią się nowe kolumny, które zawierają dane o sprzedaży i o stanach magazynowych z zadanego okresu:

Porównanie tych danych z ilością towaru wybraną do przesunięcia pozwoli zapobiec nadmiernemu zatowarowaniu magazynu.

Liczba dni zatowarowania w analizie sprzedaży – zamówienia promocyjne

Przy składaniu zamówień do ofert promocyjnych dodano możliwość określenia liczby dni zatowarowania podczas analizy sprzedaży. Do tej pory liczba dni zatowarowania była równa długości okresu analizy (domyślne daty na miesiąc wstecz od dnia bieżącego).

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć moduł Promocje i zamówienia w widoku Promocje, a następnie wejść w  podgląd wybranej promocji klikając przyciskZamawiam znajdujący się na pasku akcji (moduł Promocje i zamówienia -> widok  Promocje -> okno Podgląd promocji).

lista_promocji

Okno Podgląd promocji otwiera się domyślnie w widoku Pozycje, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja Wczytaj dane lokalne, pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

podgląd_promocji

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Pozycje otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Wybieranie_okresu_do_analizy_sprzedaży

Domyślny okres analizy to miesiąc wstecz od dnia bieżącego, a domyślny okres zatowarowania to 30 dni.

Po wprowadzeniu właściwych dat oraz ilości dni zatowarowania należy kliknąć przycisk ok.

Jeśli w ofercie promocyjnej znajdują się pozycje, które nie są powiązane z kartotekami aptecznymi to wyświetli się komunikat informujący o tym:

niepowiązane towary

Aby powiązać towary należy kliknąć przycisk tak, wybrać towar z dostępnej listy, a na koniec kliknąć przycisk a następnie Wybierz i zamknij.

powiąż_towar_lista

Pojawi się okno z następującym komunikatem:

sugerowanie_zamówienia

Po kliknięciu przycisku tak pojawią się dwie kolumny uzupełnione danymi o sprzedaży i stanach magazynowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie promocyjnej, jak również zostaną zaproponowane ilości do zamówienia (zostaną wypełnione pola w kolumnie Zamów).

wypełnione dane

Tworzenie grupy asortymentowej bez leków z ceną urzędową

Teraz pokażemy jak stworzyć grupę, która zawiera leki bez ceny urzędowej. Na początku wyszukujemy w dowolnym  raporcie: stany magazynowe, zakupy, sprzedaż wg wartości,sprzedaż wg wartości centralnie, sprzedaż szczegółowo towar, na przykład po nazwie producenta, korzystając z filtrów.

Czytaj resztę wpisu »

Jak wyszukać leki po nazwie międzynarodowej?

Aby ułatwić Waszą pracę z programem, udostępniliśmy możliwość wyszukiwania stanów magazynowych po nazwie międzynarodowej w oknie wyszukiwania. Przypominamy, że  ponadto można w ten sposób wyszukiwać towary po ich nazwie, indeksie, numerach BLOZ czy Bazyl lub kodzie kreskowym (numerze EAN).

Aby uruchomić okno wyszukiwania,  wciskamy klawisze Ctrl + F3 i wpisujemy nazwę leku. W polu „Wyszukaj po:” wybieramy „Nazwa międzynarodowa”:

Wpisana przez nas nazwa leku zostanie wyszukana we wszystkich pozycjach na stanach magazynowych aptek.

%d blogerów lubi to: