Zmiana kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego

Informujemy, że do poprawnej zmiany przez program Sertum Apteka Malickiego kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego wymagana jest wersja z dnia 2022.12.30. Wcześniejsze wersje programu miały zaprogramowaną niższą kwotę ryczałtu obliczoną na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Dopiero wersja z dnia 2022.12.30 automatycznie ustawi kwotę ryczałtu obliczoną na podstawie opublikowanego rozporządzenia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.30

Dodano automatyczną zmianę kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego na 17,50 zł.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.14

Poprawiono treść składu leku recepturowego na dokumencie realizacji recepty wysyłanym do Systemu Informacji Medycznej.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.12.28

Podczas zamykania okresu refundacyjnego 24/2021 dodano automatyczne ustawienie nowej kwoty ryczałtu za refundowane leki recepturowe na podstawie art. 6 ust. 7 Ustawy o refundacji leków.

Od 1 stycznia 2022 r. kwota ryczałtu za refundowane leki recepturowe wynosi 15.10 zł.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.12.27

Poprawiono funkcję Rozchody > Wydruk pozycji według odpłatności > Rodzaj zrealizowanych pozycji: F (ewidencja recept farmaceutycznych) tak, by przy ostatniej pozycji pojawiała się przyczyna wydania produktu leczniczego.


Podczas wyceny ryczałtowego leku recepturowego postaci Proszki dzielone (20 szt.) umożliwiono naliczenie odpłatności pacjenta w wysokości do 10 ryczałtów.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.10.11

Poprawiono opis leku recepturowego na fakturze dla pacjenta.


Dodano reakcję programu na próbę realizacji e-recepty oznaczonej, jako e-recepta na wyrób medyczny, a zawierającej jako zaordynowany produkt nie będący wyrobem medycznym.


Dodano reakcję programu na próbę realizacji e-recepty oznaczonej, jako e-recepta na lek gotowy, a zawierającej jako zaordynowany produkt nie będący lekiem gotowym.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.08.30

Zaktualizowano listę kodów recept poszukiwanych przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych na wniosek organów ścigania.


Podczas realizacji refundowanej recepty złożonej dodano kontrolę liczby ryczałtów pobieranych od pacjenta w zależności od postaci leku recepturowego.


Wprowadzono szereg poprawek w wersji programu Sertum Apteka Malickiego dedykowanej dla Działów farmacji Szpitalnej.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.28

W funkcji Przychody > Zakupy leków do apteki dodano dwie nowe funkcjonalności:

  • identyfikacja zakupionego leku za pomocą kodu GS1 (służącego do sprawdzania autentyczności opakowań w KOWALu),
  • weryfikacja zgodności odczytanej z dokumentu elektronicznego serii i daty ważności za pomocą kodu GS1.

Podczas zamykania okresu refundacyjnego nr 24/2020 dodano automatyczną zmianę kwoty ryczałtu dla leków recepturowych na 14 zł.

Apteka Malickiego – wersja 2019.09.11

Poprawiona realizacja e-recepty na lek recepturowy, identyfikowanej za pomocą kodu pakietu recept.

Apteka Malickiego – wersja 2019.09.07

Podczas wprowadzania składników leku recepturowego poprawiono obliczanie ilości składnika recepturowego wprowadzonej w gramach, a przeliczanej z opakowania gotowego opisanego w mililitrach.

Czytaj resztę wpisu »
%d blogerów lubi to: