Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.01.05

Poprawiono błąd, który w wersji z dnia 2022.01.04 blokował uruchomienie programu RaportNet.

Aktualizacja do wersji z dnia 2022.01.05 jest niezbędna m.in. dla zapewnienia poprawnego raportowania do ZSMOPL oraz aktualności danych prezentowanych w Sertum.

Sertum ver. 3.2.10.

NOWOŚCI:

 • W chwili obecnej trwają intensywne prace nad naszym programem aptecznym.
 • Prowadzone są również działania mające na celu poprawę jakości i stabilności działania platformy Sertum.

BŁĘDY:

 • Poprawiono błąd pojawiający dotyczący aktualizacji programu RaportNet. Od tej chwili, gdy w aptece podczas procesu aktualizacji będą przerwy w dostępie do Internetu, to program przy ponownym dostĘpie do sieci dokończy proces aktualizacji. 
 • Poprawiono błąd dotyczący wyświetlania nieprawidłowych ilości w Optymalizacji Magazynów (moduł Magazyn-> widok Optymalizacja magazynów).
 • Poprawiono wczytywanie zamówień do bufora dla klientów działających w oparciu o Dane z Sertum (moduł Bufor zamówienia-> widok Pozycje bufora-> operacja Wczytaj zamówienie).
 • W weryfikacji zamówień na danych z Sertum poprawiono filtry: Faktury-Dostawcy i Zamówienia-Dostawcy oraz możliwość zapisu danych za pomocą przycisku Zapisz/Zapisz i zamknij (moduł Bufor zamówienia-> widok Pozycja bufora-> operacja Weryfikacja zamówień).
 • Poprawiono błąd dotyczący pobierania raportów Premiowanie personelu oraz Premiowanie personelu szczegółowo, który występował u klientów nie posiadających zewnętrznych serwerów (moduł Raporty i analizy– > widok Premiowanie Personelu/ Premiowanie personelu szczegółowo).
 • Poprawiono błąd dotyczący pobierania pozycji zamówień w hurtowniach (widok dedykowany dla hurtowni korzystajacych z aplikacji Sertum) (moduł Promocje i zamówienia-> widok Poz.zamówień w hurtowniach).

Sertum ver. 3.2.6.

Od dziś dostępna jest nowa wersja programu Sertum i RaportNet – zapraszamy do przeczytania opisu zmian.

NOWOŚCI:

 • W chwili obecnej trwają intensywne prace nad naszym programem aptecznym.
 • Prowadzone są również działania mające na celu poprawę jakości i stabilności działania platformy Sertum.

BŁĘDY:

 • Poprawiono błąd pojawiający się przy wczytywaniu zamówień działając w oparciu o Dane z Sertum (moduł Bufor zamówienia  ->widok Pozycja wysłane-> operacja Wczytaj zamówienia).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę aktywności pozycji w promocji wewnętrznej (moduł Promocje i zamówienia-> widok moje Promocje-> Edytuj [F4]->widok Pozycje-> operacja Przełącz aktywność).
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zaczytania zamówienia z programu aptecznego do Sertum (moduł Bufor zamówienia-> widok Pozycje bufora-> operacja Wczytaj zamówienie).
 • Poprawiono błąd związany z modyfikacją statusu zamówień promocyjnych oraz zmianą ilości na dotychczasowym zamówieniu promocyjnym (będącym na statusie oczekuje) (moduł Promocje i zamówienia-> widok Promocje-> Zamawiam).
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy zaczytywaniu preparatów do grupy asortymentowej z pliku Excel  (System->Konfiguracja-> widok Grupy asortymentowe-> operacja Importuj grupę z Excela).
 • Poprawiliśmy kilka błędów, które pojawiły się w następstwie wydania poprzedniej wersji platformy Sertum.

RaportNet – Dodatkowe źródło finansowania Apteki

UWAGA!

Szanowni użytkownicy Sertum,

Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym zaufanym partnerem firmą RAPORTNET Sp. z o.o., która działa korzystając z rozwiązań udostępnianych przez firmę SERTUM.

Firmą RAPORTNET Sp. z o.o.udostępnia nieodpłatnie narzędzie do pozyskiwania  dodatkowych środków na finansowanie apteki.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się stronie www.raportnet.com w zakładce Dla aptek, sieci, grup zakupowych.

rn1

rn2

Apteka Malickiego – wersja 2014.10.01

Podczas wydruku faktury dla pacjenta dodano parametr Czy cena netto? Parametr decyduje o tym, czy na wydruku ma pojawić się dodatkowo cena detaliczna netto, czy wyłącznie cena detaliczna brutto.

Podczas generowania raportu refundacyjnego dla NFZ dodana kontrola, czy technik farmacji wydał lek bardzo silnie działający lub narkotyk. Działanie ostrzeżenia jest uzależnione od pytania Czy ostrzegać o techniku farmacji? w Parametrach programu.

Podczas kontroli dat na recepcie z odroczonym terminem realizacji, wydłużono do 360 dni okres pomiędzy datą wystawienia recepty, a datą jej realizacji.

Podczas kontroli dat na recepcie zawierającej środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, wydłużono do 30 dni okres pomiędzy datą wystawienia recepty, a datą jej realizacji.

Zmieniono układ okienka na zakończenie wprowadzania recepty złożonej tak, aby ułatwić możliwość pobrania kilku ryczałtów.

Zwiększono maksymalną liczbę ryczałtów do pobrania za lek recepturowy do 10.

Dodano darmowy produkt dostępny dla każdej Apteki korzystającej z programu Apteka Malickiego, umożliwiający sprzedaż raportów informujących o wydaniu nawet pojedynczego opakowania leku. Jest to pewna i bezpieczna metoda na dofinansowanie Apteki pod pełną kontrolą jej Właściciela. Dofinansowanie jest proporcjonalne do liczby zrealizowanych raportów dotyczących ekspedycji leków danego producenta.

Aby skorzystać z dofinansowania Apteki należy:

 1. zapoznać się z Prezentacją
 2. zapoznać się z Regulaminem
 3. wydrukować i podpisać Oświadczenie, a następnie wysłać je na adres:
  RAPORTNET Sp. z o.o.
  ul. Klaudyny 16 lok.108
  01-684 Warszawa

Dodatkowe pytania prosimy kierować do Pani Jowity Krzyżanowskiej pod numerami telefonu
604 712 248 lub 608 009 407.

Uruchamianie programu RaportNet

Czasami zdarza się, że uruchomiony RaportNet nie działa. Może to być spowodowane:

a) wyłączeniem aplikacji

lub

b) zawieszeniem systemu.

1. W przypadku wyłączonego programu (a) należy oczywiście uruchomić go ponownie.

Jak to zrobić?

Zaczynamy od menu Start, a następnie Programy. Na liście zainstalowanych programów odszukujemy pozycję RaportNet i otwieramy plik. Teraz wystarczy już tylko kliknąć na ikonkę programu.

Spowoduje to uruchomienie okna aplikacji.

2. Jeżeli natomiast program się zawiesił (b) i nie można go wyłączyć przyciskiem , należy wymusić zamknięcie programu.

Aby tego dokonać, wchodzimy w Menedżera zadań (klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie wybierając polecenie Menedżer zadań lub naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ESC). Uruchomi to okno Menedżera zadań. Na zakładce Procesy należy wyszukać i kliknąć pozycję RaportNet.exe oraz kliknąć Zakończ Proces.

To działanie bezwarunkowo zamknie program.

Następnie należy oczywiście uruchomić ponownie program, jak zostało to opisane w punkcie 1.

Reinstalacja Sertum i RaportNet

W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę przypadków: wymiany komputerów, reinstalacji systemu oraz awarii komputerów w aptekach. Wyżej wymienione problemy powodują zwiększone obciążenie naszego działu Hotline zaangażowanego w reinstalację programów RaportNet i Sertum w aptekach.

Tym samym, odciągając naszych specjalistów od Państwa zgłoszeń i pytań dotyczących działania naszych aplikacji, postanowiliśmy wprowadzić opłatę za zdalną reinstalację aplikacji Sertum i RaportNet. Opłata wynosi 95 zł netto.

Jednocześnie zachęcamy do wykonania samodzielnej reinstalacji programów w oparciu o przygotowaną przez nas instrukcję:
http://www.sertum.pl/download/doc/Instalacja_aplikacji.pdf

RaportNet – kontrola aktywności

Dla wszystkich użytkowników Sertum, którzy posiadają wykupioną usługę RaportNet – chciałbym zwrócić uwagę na raport „Aktywność RaportNet” w module RaportNet.
Dodaliśmy w nim dwie nowe kolumny informujące o ilości błędów/ostrzeżeń, jakie wystąpiły w dniu bieżącym podczas działania programu RaportNet:

Aktywność RaportNet

Jeśli w kolumnie „O” (ostrzeżenie) lub „B” (błąd) widać liczbę większą niż np. 10 – warto sprawdzić czy (pomimo, że RaportNet w aptece działa) dane są przesyłane.

Wystarczy dwukrotnie kliknąć w ikonkę programu RaportNet, aby pokazało się okienko, gdzie można prześledzić ewentualne błędy.
Oczywiście taką sytuację można też zgłosić bezpośrednio do nas – najlepiej drogą mailową.

%d blogerów lubi to: