Sertum ver. 3.1.9.8

W dniu dzisiejszym wydano nową wersję Sertum ver. 3.1.9.8.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • Dodano filtr „Wczytaj kartoteki centralne” do raportów: Sprzedaż. wg wartościSprzedaż ilość wg miesięcyWartość magazynu analitycznieStany magazynowe, Zakupy, Dostawy zalegające, Bilans miesięczny. Jeżeli w filtrach nie zaznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy również wczytać informacje odnośnie kartotek centralnych to raporty pokażą się nam bez dodatkowej kolumny „Nazwa kartoteki centralnej”. Analogicznie jeżeli oznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy wczytać kartoteki centralne wówczas raport pobierze się z dodatkową kolumną „Nazwa kartoteki centralnej”.
  • Przyspieszono działanie raportu „Stany magazynowe” oraz „Kart. Centralne Analitycznie”.

Nowy filtr – cena urzędowa

Na części raportów pojawiła się możliwość filtrowania danych po cenie urzędowej.

Gdzie się znajduje?

Nowy filtr pojawił się w module Raporty i analizy na raportach:
– Stany magazynowe
– Sprz. wg wartości i Sprz. wg wartości (TP)
– Sprz. ilość wg miesięcy

filtr_CU

Jak to działa?

Na jednym z wymienionych wyżej raportów należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie w polu filtra „Cena urzędowa” wybrać wartość „Cena urzędowa” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków z ceną urzędową) bądź wartość „Pozostałe” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków bez ceny urzędowej). Jeśli pole pozostanie puste, to zostaną pobrane dane dla wszystkich leków.

Do tej pory trzeba było pobrać dane dla wszystkich leków, a następnie zawęzić je wyłącznie do leków z ceną urzędową/leków bez ceny urzędowej poprzez zastosowanie szybkich filtrów. Wprowadzona modyfikacja pozwoli skrócić czas pobierania danych do raportu.

Multi-Wyszukiwanie

Multi-Wyszukiwanie (CTRL+E) to funkcjonalność, która pozwala na wyszukiwanie fraz w kilku kolumnach jednocześnie, co umożliwia jeszcze łatwiejsze i szybsze filtrowanie danych.

Gdzie się znajduje?

Żeby uaktywnić Multi-Wyszukiwanie należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

Dostęp do tej opcji znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i widnieje na każdym widoku z tabelą w programie SERTUM.

Jak działa?

Po  kliknięciu operacji na pasku akcji (jak pokazano na obrazku powyżej) lub wybraniu skrótu na klawiaturze Ctrl+E otwiera się okno wyszukiwania. Wpisując tutaj kilka dowolnych wyrazów oddzielonych spacjami możemy wyszukać interesującą nas pozycję.

Na przykład – wpisując „apap extra 24” w module Promocje i zamówienia na widoku Katalog program wyszuka wiersz, w którym w dowolnych komórkach będą znajdowały się wyrazy „apap” ,  „extra” i „24”.

Aby doprecyzować wyszukiwanie można dodatkowo wskazać, w których kolumnach program ma szukać wskazaną przez nas frazę:

 

Filtry – zmiany w SERTUM 2.27

Okno filtrów dostępne w SERTUM pozwala na filtrowanie danych pobieranych z Internetu praktycznie na każdym widoku według dowolnie wprowadzonych kryteriów w Edycji filtrów.

Gdzie się znajduje okno filtrów?

Dostęp do filtrów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku w programie SERTUM.

filtry

Filtry umożliwiają  zawężenie listy wyświetlanych wyników dzięki wyszukiwaniu tylko tych danych, które spełniają wprowadzone przez nas kryteria.

Nowość – Opis pola filtra

Edycję filtrów rozszerzyliśmy  dodatkowo o opis dla każdego pola filtra, stanowiący podpowiedź.  Pojawia się on w dolnej części okna po najechaniu kursorem na pole filtra lub rozwinięciu listy możliwych kryteriów.

opis_pola_filtra

Operację czyszczenia kryteriów wyszukiwania możemy teraz wykonać używając klawisza F8, pojawiła się też  nowa ikonka 6.

Nowość – Filtry zdefiniowane

Filtry zdefiniowane [F4] to nowa funkcjonalność, która pozwala zdefiniować własne kryteria filtrowania, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy kolejnym uruchomieniu danego widoku.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Filtry zdefiniowane  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do tej opcji znajduje się w Edycji filtrów u góry okna:

filtry_zdefiniowane

Po kliknięciu operacji w oknie Edycji Filtrów (jak pokazano na obrazku powyżej) lub wybraniu klawisza F4 rozwija się lista,  na której widoczne są zdefiniowane do tej  pory filtry np. o nazwie „APAP – więcej niż 40” oraz poniżej dwie operacje 9 i usuń_bieżący.

7

Jak działa?

Po wprowadzeniu dowolnych kryteriów wyszukiwania, które chcemy aby program SERTUM zapamiętał należy kliknąć przycisk  8(lub nacisnąć klawisz klawiatury F4), a następnie wybrać9 i nadać tej definicji własną nazwę. Program SERTUM będzie zapamiętywał wybrane przez nas kryteria wyszukiwania pod wskazaną nazwą – np. „APAP – więcej niż 40!”.

Możemy zdefiniować kilka różnych ustawień kryteriów filtrów, a następnie wybierać spośród nich – zdefiniowane wcześniej filtry pojawią się na liście.

Pobierz – zmiany w SERTUM 2.27

Pobieranie danych 
Jeżeli wybrany widok wymaga pobrania danych, na pasku akcji u góry ekranu (jak na poniższym obrazku) pojawia się przycisk pobierz, którego użycie spowoduje pobranie danych przez Internet.

pobierz2

Nowość

Obok tego przycisku na większości widoków pojawiła się dodatkowa opcja :wyczyść_dane5, która jest domyślnie zaznaczona.

Jej odznaczenie spowoduje, że nowo pobrane dane będą doczytywanie do bieżącej listy wyników. Natomiast jej ponowne zaznaczenie spowoduje, że przed kolejnym pobraniem danych zostaną usunięte aktualnie widoczne dane, a w ich miejsce pojawią się nowe.

Przykład

Przy nieznaczonej opcji wyczyść_dane2w filtrach wyszukujemy określony towar po nazwie – np. APAP, i klikamy zamknij_i_pobierz – w części centralnej okna program SERTUM wyświetlił towary zawierające wyraz „APAP”  w nazwie. Jeśli następnie ponownie dokonamy edycji filtrów wpisując towar o innej nazwie – np. CODIPAR – to po dwukrotnym pobraniu możliwe jest posiadanie (na jednym raporcie) danych dotyczących obu towarów np. APAP oraz CODIPAR.

Ta opcja jest przydatna jeśli chcemy posiadać dane spełniające różne kryteria tego samego pola filtra na jednym zestawieniu – np. dane dotyczące kilku wybranych towarów czy kilku wybranych producentów.

Szybki filtr wg wyboru

Podczas pracy z aplikacją SERTUM zdarza się czasem, że potrzebujesz przefiltrować przeglądaną właśnie listę wg wartości (pełnej) konkretnej komórki. Uciążliwe byłoby wpisywanie całej tej wartości dokładnie i bez pomyłki. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi menu kontekstowe (pojawia się przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tabeli), w którym znajdziesz funkcję Filtruj wg wyboru:

Funkcja: Filtruj wg wyboru

Zaraz po zastosowaniu w/w funkcji na jednej z komórek – do obecnego filtra zostanie dodany warunek, a cała lista zostanie zawężona wg wartości z wybranej komórki.

Jak korzystać z „szybkich” filtrów?

„Szybkie” filtry (lub czasem nazywane aktywnymi) są dostępne na wielu widokach aplikacji SERTUM. Czy to na liście katalogów (ofert podstawowych) hurtowni, ofert specjalnych, buforze optymalizacji zamówień dziennych, zamówieniach wysłanych, itd, itd… Praktycznie większość widoków z listą danych posiada taką opcję.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: