Eksportuj zamówienie do Excela – teraz jeszcze w wygodniejszej formie

Raport sprzedaż wg wartości to podstawowe narzędzie ułatwiające przygotowanie w szybki i łatwy sposób zamówień przedstawicielskich. Dzięki niedawno wprowadzonym zmianom, z raportu wygenerować można wygodny plik Excel, który świetnie nadaje się do dalszej pracy i znacznie ją przyśpiesza.

Gdzie się znajduje?

Operacja znajduje się w module Raporty i analizy -> widok Sprzedaż wg wartości -> Operacja Eksportuj zamówienie do Excela

Jak to działa?

Czytaj resztę wpisu »

Prawidłowa konfiguracja Windows dla eksportu raportów z Sertum

Często pojawiają się pytania odnośnie eksportu do Excela raportów z Sertum oraz późniejszej ich modyfikacji. Poniżej opisujemy jakie ustawienia Windows są wskazane, aby edycja wyeksportowanych raportów była uproszczona. Przy podanej konfiguracji po eksporcie raportu i konwersji danych na liczby (w wartościach od tysiąca wzwyż) nie będziemy mieli zbędnych spacji rozdzielających cyfry co umożliwi prawidłowe wykonywanie obliczeń.

Czytaj resztę wpisu »

Raport Towary w kolejce sprzedaży

Raport Towary w kolejce sprzedaży pokazuje jakie preparaty znajdują się w kolejce sprzedaży w chwili wygenerowania raportu.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się  module Raporty i analizy -> widok Sprzedaż -> podwidok Towary w kolejce sprzedaży

Jak działa?

Aby pobrać raport należy skorzystać z Filtrów  . Raport wymaga wybrania co najmniej jednego magazynu do analizy.

Jeżeli klikniemy nie zawężamy stosownie danych w Sertum pojawi się komunikat:

W raporcie znajdują się następujące filtry:

Po uzupełnieniu filtrów należy kliknąć przycisk .

Widok jest pogrupowany domyślnie po kolumnie Magazyn.

Raport posiada następujące kolumny:

 • Data dodania do kolejki – jest to data dodania przez aptekę towaru do kolejki sprzedaży w programie aptecznym;
 • Indeks – indeks towaru z  systemu aptecznego;
 • CU– oznaczenie czy preparat jest preparatem z ceną urzędową;
 • Nazwa towaru – nazwa towaru z programu Aptecznego;
 • Ilość – ilość dodana do kolejki ;
 • Wart. zak. netto – wartość zakupu netto;
 • Wart. zak. brutto – wartość zakupu brutto;
 • Seria – seria towaru z danej dostawy;
 • Data ważności – data ważności towaru z danej dostawy;
 • Uwagi – uwagi wpisane w trakcie dodawania leków do kolejki sprzedaży w programie aptecznym.

Dedykowane bazy dla wymagających klientów

W ofercie dla klientów opłacających abonament Raportowanie danych – Professional, dostępne są dedykowane bazy w chmurze Microsoft Azure. Na etapie tworzenia bazy uwzględniamy indywidualne wymagania klienta: pojemność dedykowanej bazy, wydajności procesorów obsługujących bazę z uwzględnieniem zakresu pobieranych danych i liczby raportujących aptek. Opłaty są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem cenników Microsoft.

Dzięki dedykowanej bazie korzystaj z większej wydajności, szybszego dostępu do swoich danych oraz zaawansowanych raportów i sprawniej zarządzaj swoimi aptekami.

Sertum ver. 3.1.9.8

W dniu dzisiejszym wydano nową wersję Sertum ver. 3.1.9.8.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • Dodano filtr „Wczytaj kartoteki centralne” do raportów: Sprzedaż. wg wartościSprzedaż ilość wg miesięcyWartość magazynu analitycznieStany magazynowe, Zakupy, Dostawy zalegające, Bilans miesięczny. Jeżeli w filtrach nie zaznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy również wczytać informacje odnośnie kartotek centralnych to raporty pokażą się nam bez dodatkowej kolumny „Nazwa kartoteki centralnej”. Analogicznie jeżeli oznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy wczytać kartoteki centralne wówczas raport pobierze się z dodatkową kolumną „Nazwa kartoteki centralnej”.
 • Przyspieszono działanie raportu „Stany magazynowe” oraz „Kart. Centralne Analitycznie”.

Raport specjalny – Ilość paragonów wg wartości

Raport Ilość paragonów wg wartości, który umożliwia analizowanie ilości paragonów w przedziałach wartościowych. Zaletą tego raportu jest możliwość szybkiej analizy sprzedaży pod względem wartościowym i ilościowym. Raport domyślnie pokazuje dane od początku miesiąca.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty specjalne w widoku Ilość paragonów wg wartości

Jak to działa?

W pierwszej kolejności należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data zakupu od – data początku zestawienia (domyślnie prezentuje dane od początku miesiąca);
 • Data zakupu do – data końca zestawienia;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowany raport (pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek).

Na przykład:

Untitled

A następnie nalezy kliknąć zapisz_i_zamknij . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy apteki. Jeśli w filtrach wskażemy konkretny magazyn (na naszym przykładzie „ZSA11”,  „ZSA12” oraz „ZSA13”) zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Wartość netto paragonu  – określa kwotę netto paragonu w zadanym przedziale wartościowym (raport prezentuje również paragony,  które miały wartości ujemne: przedział „… – 000”);
 • Ilość paragonów – określa sumę paragonów w wybranym przedziale wartościowym.

Raport Rozliczenia finansowe -nowe operacje Dodaj, Edytuj, Usuń

Do raportu Rozliczenia finansowe wprowadzono nowe operacje – Dodaj [F2], Edytuj [F4], Usuń [F8]. Operacje te umożliwiają ewidencjonowanie dokonanych płatności i przypisanie ich do konkretnych faktur.

Dane na temat płatności wprowadzone do raportu nie przenoszą się do programu aptecznego. Modyfikacja ma na celu ułatwienie weryfikowania statusu rozliczeń dla osób odpowiedzialnych za centralne płatności.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis funkcjonalności.

1. Operacja Dodaj [F2]

Operacja umożliwia przypisanie płatności do konkretnej faktury (zaciągniętej z programu aptecznego).

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy rozliczyć i wybraniu operacji Dodaj [F2] pojawi się okno Nowa płatność. Aby wqprowadzić nową płatności należy wprowadzić następujące informacje:

 • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
 • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
 • Data płatności – data płatności za fakturę.

rozliczenie

Jeżeli wszystkie dane zostały  wprowadzone poprawnie i potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się stosowny komunikat:

płatność dodana pomyślnie

2. Operacja Edytuj [F4]

Operacja umożliwia edytowanie płatności, która już została przypisana do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy edytować oraz wybraniu operacji Edytuj [F4] pojawi się okno edycji płatności (identyczne jak okno pojawiąjące się przy dodawaniu nowej płatności):

rozliczenie

 • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
 • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
 • Data płatności – data dokonanej płatności za fakturę.

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone oraz potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się komunikat informujący o pomyślnie przeprowadzonej edycji płatności.

edycja przeprowadzona pomyślnie

3. Operacja Usuń [F8]

Operacja umożliwia usunięcie płatności przypisanych do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu rozliczenia, które chcemy usunąć i wybraniu operacji Usuń [F8] pojawi się komunikat:

czy na pewno chcesz usunąć wybraner ręczne rozliczenia

Jeżeli wybierzemy opcję TAK, wówczas płatność zostanie usunięta. W sytuacji kiedy wybierzemy opcję NIE płatność pozostanie widoczna w raporcie.

Usprawniono działanie Raportów sprzedażowych

Poprawiono działanie raportów Sprzedaż szczegółowo i Sprzedaż według wartości (moduł Raporty i analizy) – w szczególności filtrowanie po grupach asortymentowych.

Pobieranie powinno przebiegać już znacznie szybciej.

Szybkie analizy

Szybkie analizy to raporty, pokazujące dane w postaci wykresów słupkowych.

Gdzie się znajdują?

Należy otworzyć moduł Raporty i analizy, a następnie przejść do jednego z powidoków tzn.: Szybkie analizy:

Czytaj resztę wpisu »

Zmiany w raporcie Sprzedaż szczegółowo

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników w Sertum ver. 3.1.4  rozbudowano raport Sprzedaż szczegółowo (moduł Raporty i analizy -> folder Sprzedaż -> widok Szczegółowo).
1

Modyfikacje:

1. Zostało dodanych 6 nowych kolumn: Nazwa kartoteki centralnejStan magazynowy, Rabat brutto, Rabat netto, Rabat %, Data ważności;
2

2. Dodano pola Filtrów [Ctrl+F]: Stan magazynowy (mniejszy równy niż), Data ważności do, Kartoteka centralna (zawiera), Nazwa producenta (zawiera);
2b

3. Na pasku akcji przycisk Pokaż towar [F4] zmieniono na Edytuj [F4], który po rozwinięciu pozwala na wybranie jednej z opcji – Edytuj kartotekę towaru lub Edytuj kartotekę centralną.
3

%d blogerów lubi to: