Problemy z refundacją za okres 17/2020

Docierają do nas liczne zgłoszenia od Aptek informujące o bezpodstawnym odrzucaniu z refundacji recept z uprawnieniami dodatkowymi „S” oraz „C”. Mimo zapewnień z NFZ o usunięciu błędów, kwoty refundacji są zaniżane.

Rozwiązaniem problemu jest wysłanie korekty zawierającej wszystkie recepty. W tym celu, po odrzuceniu na portalu NFZ zaniżonej propozycji szablonu rozliczenia, należy wykonać:

  • Przeglądanie starych rozchodów za okres 017/20 > Wydruki > Podświetlenie wszystkich;
  • Rozliczenie w formacie XML za okres 017/20 wpisując 2 (lub kolejną liczbę) w polu Numer wersji (przesłania) i zapisując na kartce liczbę recept i kwotę refundacji, które pojawią się na zakończenie generowania raportu;
  • wysłanie wygenerowanej korekty rozliczenia na portal Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
  • w przypadku braku błędów, po dodaniu żądania wygenerowania szablonu rozliczenia należy zweryfikować liczbę recept oraz kwotę refundacji pomiędzy propozycją szablonu rozliczenia, a zanotowanymi wcześniej wartościami;
  • w przypadku zgodności należy zatwierdzić propozycję szablonu rozliczenia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.16

Podczas realizacji e-recepty złożonej dodano możliwość wprowadzania notatek farmaceuty oraz liczby opakowań pozostałych do wydania.

Problem w raportach refundacyjnych z receptami dla seniora

W wielu oddziałach wojewódzkich NFZ występuje problem z receptami zrealizowanymi z uprawnieniem dodatkowym „S”.

Niektóre oddziały już wprowadziły odpowiednie poprawki i bez konieczności wysyłania korekt raporty poprawnie przeszły ponowną weryfikację.

W innych oddziałach uzyskaliśmy informację, że poprawka może potrwać około godziny.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.15

Poprawiono raport refundacyjny XML w wersji 2.8 dla uprawnienia „C”.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.14

Zaimplementowano wersję 2.8 komunikatu elektronicznego LEK dla raportów refundacyjnych począwszy od okresu 17/2020 (Rozchody > Rozliczenie w formacie XML).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.03

W Parametrach programu dodano parametr o nazwie Czy wykorzystywać stare kartoteki? Parametr decyduje o tym, czy podczas zakładania nowej kartoteki asortymentowej program może wykorzystywać karty produktów niebędących w obrocie od ponad sześciu lat.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.02

Ograniczono częstotliwość wyskakujących podczas ekspedycji komunikatów o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu wydawanego leku nierefundowanego.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.09.01

Poprawiono błąd podczas dodawania nowego leku z BAZYLa do Asortymentu.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.08.31

Poprawiono bezpodstawne pojawianie się komunikatu „zła cena lub powiązanie leku” podczas generowania raportu refundacyjnego w formacie XML w przypadku wcześniejszej instalacji BAZYLa zawierającego nowe dane refundacyjne.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.08.30

Poprawiono błąd wydruku paragonu fiskalnego po realizacji recepty złożonej.

%d blogerów lubi to: