Problem z komunikacją do serwera Systemu Informacji Medycznej

Od około pół godziny w części Kraju występuje problem z komunikacją z SIM. Nie można pobrać żadnej e-recepty oraz wysłać DRR.

Problem nie jest ogólnopolski. Podejrzewamy, że jest zależny od dostawcy łącza internetowego apteki i wynika z czasowo niedziałającego routingu pomiędzy serwerami komunikacyjnymi.

Reglamentacja szczepionek przeciw grypie

System Informacji Medycznej Centrum e-Zdrowia wdrożył zapowiadaną reglamentację szczepionek przeciw grypie.

Niestety, zamiast zablokować możliwość wystawienia kolejnej e-recepty dla tego samego pacjenta na szczepionkę podlegającą reglamentacji, zablokowana została możliwość wysyłki dokumentu realizacji recepty przez aptekę.

Dlatego podczas realizacji recepty zawierającej reglamentowaną szczepionkę farmaceuta powinien poczekać z fizycznym wydaniem opakowania leku pacjentowi do czasu pomyślnej wysyłki DRR dla tej recepty. W przypadku pojawienia się komunikatu o treści:

Dla danego pacjenta osiągnięty został limit wydawanych opakowań realizowanego leku/wyrobu/ŚSSPŻ znajdującego się w grupie leków, dla których wprowadzono ograniczenia ilościowe na jednego pacjenta, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia. Realizacja recepty nie jest możliwa.

należy poinformować pacjenta, że nie może otrzymać leku i anulować receptę.

Problem z wysłaniem DRR dla VaxigripTetra

W całej Polsce występuje problem z wysłaniem dokumentu realizacji recepty dla VaxigripTetra.

Problem został zgłoszony do Systemu Informacji Medycznej Centrum e-Zdrowia.

Recepty mogą być realizowane. Po usunięciu przyczyny po stronie CeZ ponowne wysłanie DRR powinno przejść poprawnie.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.08.30

Zaktualizowano listę kodów recept poszukiwanych przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych na wniosek organów ścigania.


Podczas realizacji refundowanej recepty złożonej dodano kontrolę liczby ryczałtów pobieranych od pacjenta w zależności od postaci leku recepturowego.


Wprowadzono szereg poprawek w wersji programu Sertum Apteka Malickiego dedykowanej dla Działów farmacji Szpitalnej.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 września 2021 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 września 2021 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz. MZ 2021.65).

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 września 2021 r. – już dostępny w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2021 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się EAN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi na produkty lecznicze, których cena urzędowa zbyt uległa zmianie. Hurtownia PGF nie będzie przyjmować zwrotów takich produktów, zwrot możliwy jest jedynie w okresie obowiązywania urzędowej ceny zbytu z dnia zakupu, maksymalnie do godziny 23:30 ostatniego dnia obowiązywania tej ceny.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.08.16

Poprawiono odczyt kodów antyfałszywkowych KOWAL przy włączonym klawiszu CAPS LOCK.

„Prośba” WIFów do Aptek

21 lipca 2021 r. otrzymaliśmy informację, że Apteki w województwie zachodniopomorskim otrzymały „prośbę” od swojego WIFu o wyszukanie realizacji 114 numerów recept w okresie dwóch lat. Już 26 lipca dodaliśmy do programu Sertum Apteka Malickiego funkcję, która automatycznie odnajduje recepty leżące w zainteresowaniu WIFu, a sądząc, że sprawa dotyczy wyłącznie WIFu zachodniopomorskiego, nie informowaliśmy innych Aptek o tej funkcjonalności.

Dziś okazało się, że inne WIFy wysłały prośbę w wyszukanie 114 numerów recept dopiero 30 lipca 2021 r., dlatego upubliczniamy instrukcję, jak ulżyć Państwa pracy w tym zakresie. Oto ona:

Kontakt z Działem Wsparcia Serwisowego Sertum

W piątek 23 lipca 2021 Dział Wsparcia Serwisowego Sertum pracuje wyjątkowo do godziny 15:00.
Powodem jest spotkanie wyjazdowe całego zespołu Sertum, w związku z powyższym mogą wystąpić utrudniania w kontakcie z nami.

W razie problemów z kontaktem telefonicznym na numer 71-786-86-13, prosimy o kontakt e-mailowy na adres serwis@sertum.pl.

Przepraszamy za utrudnienia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.15

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano specjalną obsługę recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później. Blankiety tych recept nie posiadają już oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas realizacji takiej recepty program domyślnie zapamiętał symbol terytorialny zgodnie z zawartością parametru Symbol terytorialny województwa ustawioną w Funkcje > Parametry programu.

Poprawka polega na nieprzekazywaniu w raporcie refundacyjnym oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później.

%d blogerów lubi to: