Dzień kobiet !

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.03.04

W funkcji Zmiana parametrów recepty dodano parametr umożliwiający zmianę rodzaju realizacji korygowanej pozycji w rozchodach. Parametr o nazwie Czy DRR zamykający umożliwia korektę rodzaju realizacji z CZĘŚCIOWEJ na ZMYKAJĄCĄ i odwrotnie.


Poprawiono reakcję programu na niewprowadzenie liczby opakowań pozostałych do wydania po wydaniu zamiennika leku zaordynowanego.

Praca hurtowni Farmacol w dniu 28 luty – 1 marca 2023

Blokada zamówień została ściągnięta.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.27

W funkcji Rozchody > Generowanie raportu refundacyjnego XML dodano ostrzeżenia o niezamkniętych realizacjach recept. Ostrzeżenia pojawiają się, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

  • parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? jest ustawiony na NIE;
  • rozliczenie jest generowane dla poprzedniego (zamkniętego wcześniej) okresu rozliczeniowego z NFZ.

Począwszy od wersji programu z dnia 2023.02.27 możliwe są trzy modele pracy:

  • chcę na bieżąco wysyłać ostatnie realizacje recept jako zamykające – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na NIE – jest to opcja domyślna, która nie wymaga korekt ustawień programu;
  • chcę przez dwa tygodnie okresu rozliczeniowego wysyłać wszystkie realizacje jako częściowe oraz chcę, aby program automatycznie zamknął odpowiednie realizacje bezpośrednio przed wysłaniem rozliczenia refundacyjnego – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na TAK, ale po zamknięciu kończącego się okresu należy przestawić go na NIE, wykonać funkcję Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Wysłanie zaległych DRR > z zamknięciem recept papierowych, a na koniec parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? z powrotem przestawić na TAKUWAGA: w przypadku śmierci pacjenta przed próbą zamknięcia ostatniej realizacji jego recepty System Informacji Medycznej nie przyjmie realizacji zamykającej i pozostanie ona jako częściowa;
  • chcę, aby wszystkie realizacje recept były wysyłane jako częściowe – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na TAK.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 marca 2023 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 marca 2023 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.Urz. MZ 2023.13).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 stycznia 2023 r. – już dostępne w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2023 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się GTIN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.21

Do Słownika e-recept wystawionych dla pacjenta (dostępnego po wprowadzeniu PP w polu Kod EAN) dodano funkcjonalność podglądu zawartości wybranej e-recepty oraz jej realizacji. Podgląd uzyskuje się za pomocą klawisza funkcyjnego F1. Funkcjonalność pozwala na przejrzenie zawartości recept całkowicie zrealizowanych.


W Funkcje > Parametry programu dodano nowy parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? Ustawienie parametru na TAK powoduje wysyłanie przez program wszystkich realizacji recepty jako realizacje częściowe.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.20

Poprawiono generowanie dokumentu realizacji recepty podczas anulowania realizacji o statusie „zamykająca”.


Poprawiono reakcję programu na niewprowadzenie liczby opakowań pozostałych do wydania po anulowaniu realizacji recepty. Dotychczas w takim przypadku program automatycznie ustawiał 0 opakowań. Obecnie w przypadku niewprowadzenia przez użytkownika liczby opakowań pozostałych do wydania po anulowaniu realizacji recepty, jako liczbę opakowań pozostałych do wydania program automatycznie ustawia liczbę opakowań zaordynowanych przez lekarza.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.16

Poprawiono działanie funkcji Zmiana parametrów recepty podczas aktualizacji zawartości pola Pozostało do wydania. Zmiana z wartości dodatniej na zero spowoduje zamknięcie realizacji wskazywanej pozycji, a z zera na wartość dodatnią spowoduje zmianę na realizację częściową.

Czytaj resztę wpisu »

Tłusty czwartek

Życzymy Państwu słodkiego miłego dnia!

%d blogerów lubi to: