Jak odnowić certyfikaty do systemu P1?

Przypominamy, że aptekom niedługo będzie się kończyć ważność certyfikatu do systemu P1.  Dotychczasowe certyfikaty wystawiane były na 2 lata. Aby zachować ciągłość pracy w aptece i realizować e-recepty, certyfikaty należy odnowić. Obowiązek wykonania tych zmian spoczywa na kierowniku apteki.

UWAGA !!! W Sertum Apteka Malickiego (wersja z dnia 2022.09.21), pojawia się komunikat informujący o zbliżającym się terminie wygaśnięcia aktualnego certyfikatu:

Cały proces aktualizacji certyfikatu P1 składa się z kilku kroków:

 1. Wygenerowanie plików CSR – czyli TLS i WSS za pomocą generatora CSIOZ
 2. Złożenie wniosku na stronie SOW (System Obsługi Wniosków)
 3. Odpowiedź na wniosek
 4. Generowanie plików certyfikatów (po złożeniu wniosku)
 5. Zmiana klucza publicznego Certyfikatu na portalu ZSMOPL
 6. Instalacja Certyfikatów w systemie Windows
 7. Podmiana Certyfikatu w programie RaportNet

Szczegółowy opis, jak samodzielnie odnowić certyfikat pod P1, można znaleźć poniżej:

KROK 1. Wygenerowanie plików CSR – czyli TLS i WSS za pomocą generatora CSIOZ

W pierwszym kroku należy wejść na stronę ezdrowie: TU KLIKAMY aby pobrać generator.

Pobieramy plik z generatorem na dysk komputera, a następnie uruchamiamy go. UWAGA!!! Generator znajduje się w archiwum .ZIP. Po dwukrotnym kliknięciu na folder skompresowany(.zip) generatora CSIOZ, nastąpi przejście do programu generatora o tej samej nazwie .
Po ponownym dwukrotnym kliknięciu otworzy się główne okno aplikacji:

Klikamy Generuj pliki CSR. Następnie uzupełniamy pole „Hasło” i „Powtórz hasło” i potwierdzamy całość przyciskiem „Generuj pliki CSR”.

Następnie pojawi się okno, w którym Wybieramy folder do zapisu plików i klikamy na przycisk Zapisz (UWAGA !!! Prosimy zapisać lub zapamiętać miejsce jego zapisu, tak aby w olejnym kroku załączyć je do wniosku).

Po wygenerowaniu pliku w wybranym folderze powinny znajdować się poniższe plik:

KROK 2. Złożenie wniosku na stronie SOW (System Obsługi Wniosków)

Kierownik apteki/punktu aptecznego, składa wniosek w SOW (System Obsługi Wniosków) na stronie: https://sow.ezdrowie.gov.pl

Wniosek składa się z kilku podsekcji, poniżej opis wypełnienia każdej z nich.

Dane kierownika apteki/punktu aptecznego, należy uzupełnić:

 1. Identyfikator apteki/punktu aptecznego
 2. Oznaczyć grupę zawodowa kierownika
 3. Wpisać Numer Prawa Wykonywania Farmaceuty
 4. Wpisać adres e-mail w dwóch polach

Jeżeli nie pamiętają Państwo danych, w tym celu po prawej stronie okna znajdują się odnośniki do Rejestru Aptek oraz Centralnego Rejestru Farmaceutów.

W kolejnej części formularza wypełniamy Dane administratora danych systemu usługodawcy, czyli dane kierownika wprowadzone wcześniej. Dodatkowo należy wpisać numer PESEL.

Sekcja Pliki certyfikatów WSS oraz TLS.

Wskazujemy tu lokalizację wygenerowanych wcześniej wniosków (patrz KROK 1 instrukcji „pliki TLS i WSS„) . Należy pamiętać o właściwym wyborze dołączanych plików których typ rozpoznamy po ich nazwie.

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy zaakceptować Warunki korzystania z Systemu P1 oraz Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych – zgody zawarte na samym dole strony.

Całość wniosku potwierdzamy przyciskiem . Aby zakończyć proces składania wniosku musimy go tylko podpisać profilem zaufanym kierownika apteki.

Wystarczy zalogować się wypełniając pole „Nazwa użytkownika lub adres e-mail” oraz „Hasło”, następnie kliknąć „Podpisz podpisem zaufanym”.

Potwierdzić podpisanie otrzymanym hasłem SMS.

Następnie ponownie będzie miało miejsce przekierowanie do formularza SOW. Gdzie należy kliknąć „Wyślij wniosek”.

Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie informacja, która pojawi się na ekranie „Wniosek został przyjęty i przekazany do realizacji. Wynik przetwarzania wniosku zostanie wysłany na adres e-mail zawarty we wniosku.”

KROK 3. Odpowiedź na wniosek

Po wysłanym wniosku na wskazany wcześniej adres mailowy otrzymamy wiadomość o treści:

„Szanowni Państwo, do Systemu P1 wpłynął wniosek o nadanie dostępu do Systemu P1 o numerze xxxxx O wynikach przetwarzania wniosku poinformujemy w kolejnej wiadomości e-mail. Z poważaniem, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia” .

Otrzymany e-mail to jedynie potwierdzenie złożenia wniosku. Właściwa wiadomość powinna przyjść w przeciągu kilku/kilkudziesięciu minut.

Wiadomość ta zatytułowana jest: „System P1 nadał dostęp do Systemu P1”.

Wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku znajduje się poniżej:

UWAGA !!! link umieszczony w wiadomości służący do potwierdzenia wygenerowania certyfikatu ważny jest jedynie 30 DNI. W praktyce oznacza to, że jeżeli nie potwierdzimy wniosku w wymaganym czasie, trzeba będzie rozpocząć proces od nowa.

Pliki certyfikatów (PEM – TLS i WSS) należy pobrać poprzez otwarcie załączonych w wiadomości linków i zapisać w folderze z poprzednimi certyfikatami i generatorem, jak prezentuje to obraz poniżej:

KROK 4 Generowanie plików certyfikatów

Po zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich wymaganych plików, możemy wrócić do GENERATORA CSIOZ. Tam w dostępnych opcjach wybieramy „Po złożeniu wniosku, generuj pliki certyfikatów”.

Po kliknięciu przycisku otwiera się okno, w którym możemy wczytać pliki PEM i JSK oraz uzupełnić hasła do certyfikatów. Najlepiej skorzystać z operacji Wczytaj pliki.

Aby proces przebiegł w sposób automatyczny należy przenieść wszystkie pliki certyfikatów do jednego katalogu (tak jak opisaliśmy to w punkcie powyżej).

Następnie wskazujemy ten katalog, w którym zapisaliśmy pliki i potwierdzamy przyciskiem „Wybierz”.

W tym miejscu należy wpisać wcześniej utworzone hasła dla certyfikatów WSS i TLS.

Następnie po uzupełnieniu wszystkich danych

wybrać Generuj pliki certyfikatów.

W nowym oknie dialogowym, należy wskazać lokalizację zapisu plików do wcześniej utworzonego
folderu z Generatorem CSIOZ i innymi plikami, a następnie wybrać przycisk „Zapisz„.

W wskazanym folderze po poprawnym zapisie (przy domyślnych ustawieniach) powinny znajdować się
dwa pliki .jks, dwa pliki .csr, dwa pliki .txt oraz dwa nowe pliki certyfikatów:

KROK 5. Zmiana klucza publicznego Certyfikatu na portalu ZSMOPL

Aby proces zmiany certyfikatów przebiegł płynnie, aktualne certyfikaty należy również umieścić na portalu ZSMOPL, operacja jest niezbędna, ponieważ bez właściwego certyfikatu na stronie apteka nie będzie mogła prawidłowo raportować Braków i Obrotów i Stanów do ZSMOPL.

Aby to zrobić wchodzimy na stronę: https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/ a następnie Klikamy na zaloguj. Zostaniemy przeniesieni na stronę: Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia.

Po wpisaniu loginu i hasła, klikamy „Zaloguj się„.

Następnie wybieramy naszą aptekę

i klikamy po lewej stronie ekranu na moje konto.

Na dole strony uwidocznione są informacje na temat aktualnego certyfikatu apteki i okres jego ważności. Klikamy na Usuń certyfikat.

Powinna się pojawić informacja Sukces: Usunięto certyfikat.

Następnie w tym samym miejscu strony klikamy na Importuj certyfikat

i wskazujemy lokalizację naszego nowego certyfikatu wss*.pem.

Po wykonanym imporcie data ważności certyfikatu powinna być przedłużona o kolejne 2 lata w stosunku do pierwotnie widocznej przy starej wersji certyfikatu.

Następnie operacje potwierdzamy przyciskiem Zapisz i wyślij na dole strony.

KROK 6. Instalacja Certyfikatów na systemie Windows

UWAGA !!! Certyfikaty instalujemy na wszystkich komputerach w aptece.

Klikamy 2 x na pliku mającym w nazwie „tls” z rozszerzeniem p12 i instalujemy go na każdym komputerze w aptece. Na początku wybieramy przycisk „Dalej”

wpisujemy hasło użyte w czasie generowania certyfikatu i klikamy „Dalej”

zostawiamy domyślną opcję (Dołącz wszystkie właściwości rozszerzone) klikamy znów „Dalej”, następnie wybieramy „Zakończ”. Na zakończenie instalacji powinno pojawić się okno Kończenie pracy Kreatora importu cerfyfikatów.

Tu również klikamy „Zakończ„.

Powtarzamy czynności dla pliku mającego w nazwie „wss” .

KORK 7. Podmiana Certyfikatów w programie RaportNet

W pierwszym kroku upewnij się, że na komputerze gdzie został zainstalowany program RaprotNet jest zainstalowany nowy Certyfikat P1.

Aby sprawdzić, który z certyfikatów znajduje się w programie RaportNet w tym celu należy otworzyć okno konfiguracji programu. Aby to zrobić, należy wpisać hasło do programu RaportNet. Login i hasło zostało wysłane do apteki w ramach wdrożenia aplikacji Sertum. Jeżeli nie pamiętają Państwo loginu do aplikacji, należy przeszukać pocztę mailową, wpisując w pole wyszukiwania frazę „RN_”. Jeżeli znają Państwo login, ale nie pamiętają hasła, należy wykonać reset w aplikacji Sertum, zgodnie z instrukcją z naszego bloga: resetowanie hasła.

Hasło wysyłane było należy kliknąć w przycisk  i zatrzymać działanie programu

a następnie otwieramy klikamy przycisk i klikamy zakładkę o nazwie: CSIOZ.

Jeżeli certyfikat jest zainstalowany to pola: „Nazwa:” oraz „Ważny do:” będą uzupełnione automatycznie i zakładka ta będzie wyglądała w sposób następujący:

UWAGA!!! Należy zwrócić uwagę na pole Ważny do: Data z certyfikatu musi być zgodna z datą aktualnie uzyskanego certyfikatu.

Natomiast, jeżeli program nie znalazł Certyfikatu lub widzi ten ze starą datą, należy go wskazać ręcznie. W tym Celu należy kliknąć w ikonę  w polu Lokalizacja.

Po prawidłowym wskazaniu ścieżki do Certyfikatu (WSS) musimy wpisać Hasło, a następnie potwierdzić całość operacji przyciskiem Instaluj certyfikat.

Po poprawnym zainstalowaniu certyfikatu pojawi się komunikat:

Całość procesu potwierdzamy przyciskiem OK, i OK w oknie konfiguracji, a na zakończenie w oknie RaportNet klikamy przycisk START. Tak aby program ponownie zaczął działać.

Komentarze 4 to “Jak odnowić certyfikaty do systemu P1?”

 1. Ireneusz Promis Says:

  Czy certyfikaty będą zgodne z systemem Win7 Pro? Jak dotychczas.

  • Katarzyna Gmach Says:

   Panie Ireneuszu, jedyną oficjalną informacje w sprawie Windowsa 7, jaką udało nam się do tej pozy uzyskać, jest informacja poniżej
   „Dzień dobry,
   Windows 7 i 8 nie jest wspierany przez Microsoft.
   Centrum e-Zdrowia z uwagi na bezpieczeństwo wymaga, by system Windows był wspierany przez producenta, dlatego też generator CEZ działa od wersji 10.

   Dziękuję,
   Zespół Wsparcia CeZ”

 2. Szymon Says:

  W KROK 6. Instalacja Certyfikatów na systemie Windows powinien być zainstalowany również wss.

  • Katarzyna Gmach Says:

   Panie Szymonie, tak wspominamy o tym we wpisie, proszę spojrzeć na ostatnią linijkę pkt. 6 : „Powtarzamy czynności dla pliku mającego w nazwie „wss” .


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: