Usprawniono działanie Raportów sprzedażowych

Poprawiono działanie raportów Sprzedaż szczegółowo i Sprzedaż według wartości (moduł Raporty i analizy) – w szczególności filtrowanie po grupach asortymentowych.

Pobieranie powinno przebiegać już znacznie szybciej.

Szybkie analizy

Szybkie analizy to raporty, pokazujące dane w postaci wykresów słupkowych.

Gdzie się znajdują?

Należy otworzyć moduł Raporty i analizy, a następnie przejść do jednego z powidoków tzn.: Szybkie analizy:

Czytaj resztę wpisu »

Zmiany w raporcie Sprzedaż szczegółowo

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników w Sertum ver. 3.1.4  rozbudowano raport Sprzedaż szczegółowo (moduł Raporty i analizy -> folder Sprzedaż -> widok Szczegółowo).
1

Modyfikacje:

1. Zostało dodanych 6 nowych kolumn: Nazwa kartoteki centralnejStan magazynowy, Rabat brutto, Rabat netto, Rabat %, Data ważności;
2

2. Dodano pola Filtrów [Ctrl+F]: Stan magazynowy (mniejszy równy niż), Data ważności do, Kartoteka centralna (zawiera), Nazwa producenta (zawiera);
2b

3. Na pasku akcji przycisk Pokaż towar [F4] zmieniono na Edytuj [F4], który po rozwinięciu pozwala na wybranie jednej z opcji – Edytuj kartotekę towaru lub Edytuj kartotekę centralną.
3

Kreator tworzenia zamówienia – proponowanie zamówień

W Buforze zamówienia dodano Kreator tworzenia zamówienia, który umożliwia proponowanie towarów do zamówienia na podstawie sprzedaży dziennej z wybranego okresu czasu. Kreator uwzględnia przy tym stany magazynowe powiększone o niedawno zamówione towary, które wkrótce mają zostać dostarczone do magazynu (z zamówień lub z przesunięć). Następnie biorąc pod uwagę średnią i maksymalną sprzedaż dzienną proponuje, jakie towary należy zamówić. Zadaniem kreatora jest ułatwienie i skrócenie procesu przygotowania zamówienia dziennego.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:
wczytywanie zamówień
Po kliknięciu operacji Wczytaj zamówienie, w oknie, które się otworzy należy następnie kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Jeżeli natomiast klikniemy operacje Kreator proponowania zamówienia, od razu otworzy się okno Kreatora.

Jak to działa?
Otworzy się okno Kreator proponowania zamówienia z którego będą analizowane dane o sprzedaży- np.:

Jeśli podany zostanie przedział czasu, w którym nie dokonywano zamówień i nie dokonano sprzedaży wyskoczy okno z komunikatem:
.

Jeżeli chcemy aby kreator uwzględnił towary czekające w kolejce jako sprzedaż musimy zaznaczyć operacje Uwzględnij towary dodane do kolejki w sprzedaży.

Jeżeli będziemy działać w oparciu o Dane z Sertum a nie bezpośrednie z bazy apteki, np. robiąc zamówienie z domu okno zawierać będzie dodatkową opcję – Uwzględnij przesunięcia w sprzedaży:

kres sprzedaży

Domyślnie ustawiony jest tutaj okres z datą początkową równą dacie złożenia ostatniego zamówienia, a datą końcową równą dniowi bieżącemu.
Po wybraniu okresu analizy i kliknięciu przycisku Dalej, w kolejnym widoku zostaną wyświetlone towary, które zostały sprzedane w wybranym okresie czasu:

Widok zostanie przez program pominięty, jeżeli nie było wysłanego zamówienia w przeciągu ostatnich 3 dni. Klikając Dalej przechodzimy do kolejnych widoków, gdzie należy zaznaczyć:
– niedostarczone zamówienia z ostatnich 7 dni:

Klikając Dalej przechodzimy do kolejnych widoków, gdzie należy zaznaczyć:
– niedostarczone przesunięcia z ostatnich 7 dni:

krok przesunięcia

Widok zostanie przez program pominięty, jeżeli nie było wysyłanych przesunięć w przeciągu ostatnich 3 dni.

Kolejny widok umożliwi wpisanie dodatkowych okresów, na podstawie których wyznaczone będą statystki sprzedaży:

okresy kreator

okres 1

W pierwszym kroku wyboru okresu możemy dokonać wybierając okres za pomocą kalendarza, lub korzystając z domyślnie zaproponowanych okresów czasu.
Zaznaczenie kolejnego okresu, umożliwi wpisanie odpowiedniego przedziału czasowego.

Aby kreator zaproponował prawidłowe ilości do zamówienia, należy oprócz pierwszego (domyślnego) 30 dniowego okresu  analizy, uwzględnić również 3 miesięczny okres analizy. 3 miesięczny okres analizy pozwala kreatorowi na wychwycenie pozycji sprzedających się np.: raz na 2 miesiące, na receptę pod stałego pacjenta. Krok ten ma na celu wyznaczyć towary, których zakup w danej chwili jest zbędny. W tym widoku uwzględnić można statystyki związane z towarami dodawanymi do kolejki, aby to zrobić wystarczy zaznaczyć operacje.

W kolejnym widoku istniej możliwość wyboru na jaki okres składamy zamówienie. Program sam odrzuci pozycje.

algorytm

Posiadamy możliwość zmiany algorytmu, który jest stosowany przy proponowaniu ilości do zamówienia w kroku Odrzucanie przypadków oczywistych;
Domyślnie ustawiony jest dotychczasowy algorytm (Zamów sumarycznie: MAX sprz.+ ŚR. sprz. * (Ilość dni zatowarowania -1)). Można go zmienić na na algorytm, który zaproponuje ilości do zamówienie tylko w przypadku, gdy stan magazynowy jest niższy niż maksymalna dzienna sprzedaż (Zamów sumarycznie jeżeli Stan mag. poniżej MAX sprz. )

Zmiany wielkości zamówienia można dokonać przesuwając zaznaczony na obrazku suwak.

Na suwaku możemy podać na jaki okres chcemy się zatowarować (Ilość dni). Istnieje możliwość ustawienia Ilości dnia zatowarowania na stałe. W tym celu należy wejść w System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja i zaznaczyć:

Pozycje, które pojawiły się na liście, ale nie została dla nich zaproponowana ilość do zamówienia, są pozycjami, dla których prognozowana sprzedaż na podany okres jest niewiele większa od ilości posiadanych na stanie i decyzja, czy je zamówić należy do użytkownika. Jeżeli taką pozycję chcemy dodać do zamówienia należy w kolumnie Zamów podać ilość.

W kolejnym widoku otrzymamy podsumowanie wybranych pozycji:

klikając Dalej aby zakończyć pracę z  kreatorem.

Wybrane pozycje zamówień zostaną wczytane do bufora, jak podczas wczytywania zamówienia z programu aptecznego:

Do wyboru są trzy akcje:

Usuń stare – wszystkie pozycje znajdujące się wcześniej w buforze są kasowane;

Sumuj – jeśli w buforze znajduje się już towar, który jest w nowym zamówieniu, to zamawiana ilość jest sumą zamówień starego i nowego;

Zastąp – jeśli w buforze znajduje się już towar, który jest w nowym zamówieniu, to zamawiana ilość jest pobierana z nowego zamówienia.

Wybieramy np. opcję Zastąp, a następnie OK.

Jeżeli w trakcie pracy na platformie Sertum, przez aptekę zostały dodane preparaty do Bufora zapotrzebowania, to po kliknięciu przycisku Zakończ pojawi się okno:

Jeżeli chcemy pozycje z bufora zapotrzebowania uwzględnić w zamówieniu, wystarczy, że zaznaczymy je w kolumnie W i klikniemy operacje Wybierz i zamknij.

Następnie klikamy przycisk . Pojawi się komunikat pytający, czy usunąć wybrane wiersze z bufora zapotrzebowania.

Zaproponowane pozycje zamówienia zostaną wczytane do bufora, gdzie tak przygotowane zamówienie można poddać dalszej obróbce, a następnie zoptymalizować i wysłać do hurtowni.
Należy zwrócić uwagę, że ilości wpisane do zamówienia nie są ilościami, które program rekomenduje do zamówienia, a jedynie ilościami zaproponowanymi na podstawie tego, ile towarów zostało sprzedanych w ostatnim czasie. W celu wybrania właściwej ilości do zamówienia należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w kolumnach takich jak Sprzedaż z ostatnich 30 dni, Stan magazynowy czy Ostatnia cena zakupu, które zostaną wyświetlone po zoptymalizowaniu zamówienia.

Raport sprzedaż według personelu – zmiany

Przyspieszono działanie (generowanie) raportu Sprzedaż według personelu (moduł Raporty i analizy -> widok Sprz. wg personelu).

Ponadto wprowadzono możliwość wygenerowania raportu za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Z raportu usunięto kolumny zawierające wartości brutto.

Wszystkie wartości w raporcie są cenami netto.

Nowy widok raportu  Sprz. wg personelu:

raport wg sprzedaży

Wczytywanie stanów magazynowych i sprzedaży do przesunięć

W oknie Edycja dokumentu MM (widok Przesunięciach MM – Ode mnie) znajduje się operacja pozwalająca na wczytanie z bazy aptecznej informacji o stanach magazynowych i sprzedaży towarów.

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć widok Przesunięciach MM – Ode mnie, a następnie wejść w  edycję dokumentu przesunięcia klikając przycisk edytuj [F4] znajdujący się na pasku akcji (moduł Magazyn -> widok Przesunięciach MM – Ode mnie – > okno Edycja dokumentu MM ).

Otworzy się okno Edycja dokumentu MM, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

Jeśli w danej chwili użytkownik ma dostęp do bazy aptecznej to dane będą pobierane z bazy aptecznej, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane lokalne:

Natomiast gdy użytkownik w danej chwili nie ma dostępu do bazy aptecznej to dane będą pobierane z serwera, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane z serwera:

UWAGA! Pobieranie danych z serwera wymaga posiadania modułu RaportNet.

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Edycja dokumentu MM otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Po wprowadzeniu właściwych dat należy kliknąć przycisk .

W tabeli pojawią się nowe kolumny, które zawierają dane o sprzedaży i o stanach magazynowych z zadanego okresu:

Porównanie tych danych z ilością towaru wybraną do przesunięcia pozwoli zapobiec nadmiernemu zatowarowaniu magazynu.

Liczba dni zatowarowania w analizie sprzedaży – zamówienia promocyjne

Przy składaniu zamówień do ofert promocyjnych dodano możliwość określenia liczby dni zatowarowania podczas analizy sprzedaży. Do tej pory liczba dni zatowarowania była równa długości okresu analizy (domyślne daty na miesiąc wstecz od dnia bieżącego).

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć moduł Promocje i zamówienia w widoku Promocje, a następnie wejść w  podgląd wybranej promocji klikając przyciskZamawiam znajdujący się na pasku akcji (moduł Promocje i zamówienia -> widok  Promocje -> okno Podgląd promocji).

lista_promocji

Okno Podgląd promocji otwiera się domyślnie w widoku Pozycje, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja Wczytaj dane lokalne, pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

podgląd_promocji

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Pozycje otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Wybieranie_okresu_do_analizy_sprzedaży

Domyślny okres analizy to miesiąc wstecz od dnia bieżącego, a domyślny okres zatowarowania to 30 dni.

Po wprowadzeniu właściwych dat oraz ilości dni zatowarowania należy kliknąć przycisk ok.

Jeśli w ofercie promocyjnej znajdują się pozycje, które nie są powiązane z kartotekami aptecznymi to wyświetli się komunikat informujący o tym:

niepowiązane towary

Aby powiązać towary należy kliknąć przycisk tak, wybrać towar z dostępnej listy, a na koniec kliknąć przycisk a następnie Wybierz i zamknij.

powiąż_towar_lista

Pojawi się okno z następującym komunikatem:

sugerowanie_zamówienia

Po kliknięciu przycisku tak pojawią się dwie kolumny uzupełnione danymi o sprzedaży i stanach magazynowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie promocyjnej, jak również zostaną zaproponowane ilości do zamówienia (zostaną wypełnione pola w kolumnie Zamów).

wypełnione dane

Jak przeglądać dane w raporcie Sprz. wg wartości (TP)

Raport Sprz. wg wartości (TP) prezentuje dane w formie Tabeli Przestawnej. Jak w przypadku każdego innego raportu musimy w pierwszej kolejności określić filtry a następnie pobrać dane klikając przycisk Pobierz. Kolejny krok to budowa raportu z dostępnych kolumn. Raport budujemy poprzez przeciąganie dostępnych kolumn w odpowiednie miejsca (wiersze, kolumny, zawartość). Na poniższym przykładzie został stworzony raport przedstawiający aktualny stan magazynowy oraz sprzedana ilość danego towaru w kontekście apteki.

Raport Sprz. wg wartości (TP) Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: