Kreator proponowania zamówienia – zmiany

W Buforze zamówień w Kreatorze proponowania zamówienia, w kroku Odrzucanie przypadków oczywistych, został zmieniony sposób wyliczania ilości proponowanej do zamówienia (dokładny opis, gdzie znajduje się Kreator znajdziesz tutaj).

Na suwaku, gdzie wcześniej była możliwość określenia rzędu zamówienia (Małe – Duże) możemy obecnie podać na jaki okres chcemy się zatowarować (Ilość dni).

Czytaj resztę wpisu »

SERTUM – ver.2.29.2

Właśnie wydaliśmy nową wersję Sertum.

Szczegółowy opis zmian już wkrótce.

Dodawanie komunikatów do kartotek – nowość w SERTUM 2.28.4

W SERTUM pojawiła się nowa funkcjonalność – dodawanie komunikatów do kartotek – która usprawnia wymianę informacji, dotyczącą zamawiania towarów w ramach sieci aptek (możliwe jest także wykorzystanie funkcjonalności przez pojedynczą aptekę – wymagany jest  jednak moduł RaportNet). W ten sposób mogą być przekazywane ważne informacje czy ostrzeżenia, które będą przez cały czas widoczne przy wybranych pozycjach w momencie, gdy te pozycje zostaną dodane przez aptekę do zamówienia.

Komunikaty to dowolne informacje, które są przypisane do kartotek wybranych towarów –  na przykład do kartoteki towaru „Apap  Noc” może zostać dodany komunikat „Nie zamawiać – w magazynach znajduje się duży zapas”.

Możliwość tworzenia i dodawania komunikatów posiadają wyłącznie menedżerowie sieci aptek, a dodane przez nich komunikaty widoczne są, dla aptek należących do sieci,Buforze zamówień przy poszczególnych pozycjach towarowych.

Jak to działa?

1. Dla menedżera sieci aptek

Aby stworzyć nowy komunikat należy użyć operacji „Dodaj do komunikatu”, która dostępna jest w Operacjach (po prawej stronie ekranu) w widokach Stany magazynowe i Sprz. wg wartości, w module Raporty oraz w widokach Katalog i Zestawienie towarów, w module Promocje i zamówienia:

operacje_dodaj_do_komunikatu

Po zaznaczeniu pozycji towarowej i kliknięciu operacji dodaj_do_komunikatuotwiera się okno, w którym należy wpisać tytuł nowego komunikatu – np. „apap noc” lub wybrać z listy już istniejących komunikatów.

dodawanie_do_komunikatu_apap_extra

W przypadku dodania towaru do już istniejącego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno z informacją:

dodanie_do_istniejącego_komunikatu

W przypadku utworzenia nowego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK lub klawisza Enter na klawiaturze otworzy się Okno edycji komunikatu zawierające dwa widoki – Nagłówek i Pozycje.

W widoku Nagłówek, w polu Tytuł, wyświetli się wpisany (bądź wybrany wcześniej tytuł komunikatu) – można go edytować, jak również można dodać poniżej treść komunikatu w polu Opis.

okno_edycji_komunikatu5

Następnie w widoku Pozycje należy dodać kartoteki towarów, do których wybrany komunikat ma zostać dodany klikając przycisk dodaj2 na pasku akcji u góry okna lub wybierając klawisz F2 na klawiaturze, a następnie wybierając z listy miejsce, z którego ma zostać dodana kartoteka – np. jak na obrazku poniżej:

dodaj_z

Komunikaty do kartotek można dodawać z 3 miejsc: z magazynu (z kartoteki apteki), z katalogu (z kartoteki hurtowni) i z kartotek centralnych:

– komunikaty zawierające kartoteki aptek wyświetlają się, jak kartoteka zostanie dodana do bufora;
– komunikaty zawierające kartoteki hurtowni wyświetlają się w przypadku, kiedy w Buforze zamówienia znajduje się towar, dla którego jako dostawca zostanie wybrana ta hurtownia, z której katalogu dodano towar do komunikatu;
– dodanie kartoteki centralnej do komunikatu działa tak samo jak dodanie kartotek poszczególnych aptek z tą tylko różnicą, iż w przyszłości jeśli do kartoteki centralnej zostanie dodana kartoteka nowej apteki to od razu zaczną działać tam komunikaty. Dodawać karty centralne można poprzez zawężenie do kolumny Producent czy  Nazwa Międzynarodowa.
komunikaty-buforapng

Po dodaniu wybranych towarów pojawią się one na liście pozycji komunikatu:

okno_edycji_komunikatu_apap_extra_pozycje

Na koniec należy kliknąć Zapisz i zamknij na pasku akcji u góry okna. Dodane w ten sposób komunikaty będą widoczne dla aptek przy pozycjach w Buforze zamówienia.

Konfiguracji użytkownika dodano również widok Komunikaty bufora optymalizacji, służący do zarządzania komunikatami (System -> Konfiguracja -> widok Komunikaty bufora optymalizacji).

Dostęp do niego znajduje się w Panelu bocznym:

komunikaty_bufora_optymalizacji

W tym miejscu możliwe jest dodawanie nowych komunikatów oraz edycja bądź usuwanie już istniejących.

konfiguracja_komunikatów_bufora_optymalizacji

Oprócz tego można dezaktywować istniejące komunikaty (oznaczenie w kolumnie A), jeśli przez w danym momencie nie są one potrzebne, ale maja być dostępne w przyszłości. Można tego dokonać otwierając Okno edycji komunikatu, a następnie odznaczając pole Aktywny:

okno_edycji_komunikatu6

2. Dla apteki

Jeśli okaże się, że dla pozycji znajdujących się w Buforze zamówienia zostały dodane komunikaty, to zostaną one wyświetlone po zoptymalizowaniu zamówienia.

Na przykład – przed optymalizacją produkty będą wyglądały następująco:

pozycje_bufora2

Po użyciu operacji Optymalizuj pozycje, będą wyświetlane w poniższy sposób:

pokolorowane_pozycje_bufora

Dodatkowo:

– tło pozycji (zawartość komórek w kolumnie Nazwa towaru), do których kartotek został dodany komunikat zmieni się na kolor tło_kolorowania;

– po kliknięciu na ikonę w komórce w kolumnie Uwagi pojawi się nazwa komunikatu – np.;

nazwa_komunikatu

– w komórce w kolumnie I (Dodatkowe informacje o pozycji) pojawi się ikona ikona1, a po najechaniu na nią kursorem myszy w dymku zostanie wyświetlona treść  komunikatu – np. :

tooltip

Po użyciu operacji Wyślij zamówienie pojawi się okno z informacją podsumowującą ile pozycji posiadających dany komunikat występuje w zamówieniu – np.:

komunikat

Definiowanie układów

Układy [F12]  to nowa funkcjonalność, która pozwala każdemu użytkownikowi zdefiniować i zapisać odpowiadający własnym oczekiwaniom sposób prezentowania danych. Opcja ta dostępna jest w prawie każdym widoku z tabelą.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Definiowanie układów  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do menu Układów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku z tabelą w programie SERTUM.

układ

Jak to działa?

Po  kliknięciu przycisku na pasku akcji (jak pokazano na obrazku powyżej) rozwija się lista z której należy wybrać:

konfiguruj(można w tym celu  użyć także klawisza na klawiaturze F12).

Otworzy się Okno konfiguracji układu, które pozwala konfigurować sposobu prezentowania danych w widokach tabelarycznych:

konfiguracja_układu

Obok każdego pola znajduje się ikona znak zapytania – po najechaniu na nią kursorem dostępny jest opis stanowiący podpowiedź:

podpowiedź

W Oknie konfiguracji układu można ustawić:

wyświetlanie szybkich filtrów – dostępne u góry tabeli tuż poniżej nazw kolumn:

szybkie_filtry

wyświetlanie podsumowań kolumn – dostępne poniżej kolumn tabeli, na pasku na dole części centralnej konta:

podsumowanie_kolumn

Klikając na tym pasku prawym przyciskiem myszy pod każdą kolumną rozwija się lista, z której można wybrać (w zależności od rodzaju danych) – sumę, wartość minimalną, wartość maksymalną, licznik lub wartość średnią:podsumowanie_lista

pokazywanie wierszy podglądu (dostępne tylko na niektórych widokach) – wiersz podglądu to pasek wyświetlany poniżej wiersza danej pozycji, który zawiera dodatkową informację;

wyświetlanie paska grupowania – obszar ponad tabelą (dostępny u góry okna poniżej paska akcji), na którym wyświetlane są kolumny po których następuje grupowanie:

pasek_grupowania

W celu pogrupowania danych po pozycjach z tej kolumny należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i przeciągnąć go na pasek grupowania.

automatyczne  rozwijanie listy grup – wyświetlane dane są automatycznie zwijane według grup po każdym pobraniu danych:

zwijanie_grup

wyświetlanie podsumowań grupowań wierszy – dla poszczególnych  grup danych widoczny jest poniżej pasek z podsumowaniem kolumn (w taki sam sposób jak dla wszystkich danych w kolumnie, niezależnie od grupy – zostało to opisane powyżej):

podsumowanie_grupowań_wierszy

wyświetlanie kolumn grupujących na liście – kolumny po których następuje grupowanie wyświetlane są na pasku grupowań, jak również w postaci kolumn:

kolumny_grupujące_na_liście

Jaki zapisać układ?

Należy wybrać dowolne ustawienia układu zaznaczając wybrane opcje w Oknie konfiguracji układu i/lub zmieniając wygląd okna w wybranym widoku – np. wpisując dowolną treść w szybkich filtrach, sortując dane w kolumnach w wybrany sposób, dodając lub usuwając kolumny, zmieniając kolejność kolumn, ustawiając grupowanie według wybranych kolumn itd.

Wybrane ustawienia układu można następnie zdefiniować i zapisać pod nazwą własną (podobnie jak definiuje się filtry – zob. Filtry zdefiniowane [F4]). W tym celu należy w na pasku u góry Okna konfiguracji układu kliknąć ikonę dodaj:
dodaj_nowy_układ

Otwiera się okno, w którym należy wpisać nazwę pod którą układ ma zostać zapisany – np. „Mój układ 1”. Aby zapisywany właśnie układ był wyświetlany się jako pierwszy przy każdym kolejnym otwarciu danego widoku (układ startowy/ domyślny), należy zaznaczyć opcję u dołu tego okna:

nazwa_układu

Istnieje możliwość zdefiniowania kilku różnych układów, a następnie wybierania spośród nich – zdefiniowane wcześniej układy pojawią się na liście, która rozwinie się po kliknięciu operacji Układ [F12] na pasku akcji.

lista_układy_zaznaczenie

Oknie konfiguracji układu można wykonać następujące operacje:

– zapisać zmian wprowadzone w układzie – klikając ikonę zapisz,

– cofnąć zmiany wprowadzone w zapisanym układzie – klikając ikonęcofnij,

– dodać nowy układ – klikając ikonę dodaj,

– usunąć zapisany wcześniej układ – klikając ikonę usuń,

– zapisać wybrany układ jako domyślny/startowy – klikając ikonę domyślne.

Raporty – zmiany w SERTUM 2.27

Moduł Raporty i analizy w SERTUM służy do raportowania sprzedaży zakupów oraz stanów magazynowych. Dane pobrane z aptek prezentowane są tutaj w wygodnej dla użytkownika formie – tabel, wykresów i tabel przestawnych.

Moduł ten dostępny jest z menu u góry ekranu, pod przyciskiem raporty_analizy .

menu-raporty

Wraz z nową wersją wprowadzono kilka dodatkowych opcji – najważniejsze z nich to:

1) Cena sprzedaży brutto
Pojawianie się kolumny Cena sprzedaży brutto w raporcie  Stany magazynowe:

cena_sprzedaży3

Cena sprzedaży prezentowana w tej kolumnie pochodzi z najświeższego zakupu towaru i jest aktualizowana raz dziennie w nocy.

2) Wartość magazynu
Dodano dwa nowe raporty: Wartość magazynu i Wartość magazynu – Analitycznie, które pozwalają na podgląd wartości towarów znajdujących się na stanie w poszczególnych magazynach.

Dostęp do powyższych raportów znajduje się w module Raporty i analizy na Panelu bocznym:

panel_boczny_raporty

Prezentowane są one w następujący sposób:

Wartość magazynu

– zawiera łączną wartości wszystkich towarów znajdujących się w poszczególnych magazynach:

wartość_magazynu2

Wartość magazynu – Analitycznie

– umożliwia podgląd wartości poszczególnych towarów w magazynach. Wartość łączna dostępna jest na tym samym widoku na pasku podsumowań grupowań wierszy znajdującym się poniżej listy pozycji dotyczących  danego magazynu:

wartość_magazynu_analitycznie3

Przy zastosowaniu dowolnych filtrów można zmniejszyć liczbę wyświetlanych pozycji i tym samym zawęzić raport do wybranego wycinka informacji. Np. otrzymując raport dotyczący wyłącznie jednego lub kilku wybranych magazynów czy raport dotyczący wyłącznie wybranej grupy asortymentowej towarów.

Filtry – zmiany w SERTUM 2.27

Okno filtrów dostępne w SERTUM pozwala na filtrowanie danych pobieranych z Internetu praktycznie na każdym widoku według dowolnie wprowadzonych kryteriów w Edycji filtrów.

Gdzie się znajduje okno filtrów?

Dostęp do filtrów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku w programie SERTUM.

filtry

Filtry umożliwiają  zawężenie listy wyświetlanych wyników dzięki wyszukiwaniu tylko tych danych, które spełniają wprowadzone przez nas kryteria.

Nowość – Opis pola filtra

Edycję filtrów rozszerzyliśmy  dodatkowo o opis dla każdego pola filtra, stanowiący podpowiedź.  Pojawia się on w dolnej części okna po najechaniu kursorem na pole filtra lub rozwinięciu listy możliwych kryteriów.

opis_pola_filtra

Operację czyszczenia kryteriów wyszukiwania możemy teraz wykonać używając klawisza F8, pojawiła się też  nowa ikonka 6.

Nowość – Filtry zdefiniowane

Filtry zdefiniowane [F4] to nowa funkcjonalność, która pozwala zdefiniować własne kryteria filtrowania, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy kolejnym uruchomieniu danego widoku.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Filtry zdefiniowane  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do tej opcji znajduje się w Edycji filtrów u góry okna:

filtry_zdefiniowane

Po kliknięciu operacji w oknie Edycji Filtrów (jak pokazano na obrazku powyżej) lub wybraniu klawisza F4 rozwija się lista,  na której widoczne są zdefiniowane do tej  pory filtry np. o nazwie „APAP – więcej niż 40” oraz poniżej dwie operacje 9 i usuń_bieżący.

7

Jak działa?

Po wprowadzeniu dowolnych kryteriów wyszukiwania, które chcemy aby program SERTUM zapamiętał należy kliknąć przycisk  8(lub nacisnąć klawisz klawiatury F4), a następnie wybrać9 i nadać tej definicji własną nazwę. Program SERTUM będzie zapamiętywał wybrane przez nas kryteria wyszukiwania pod wskazaną nazwą – np. „APAP – więcej niż 40!”.

Możemy zdefiniować kilka różnych ustawień kryteriów filtrów, a następnie wybierać spośród nich – zdefiniowane wcześniej filtry pojawią się na liście.

Pobierz – zmiany w SERTUM 2.27

Pobieranie danych 
Jeżeli wybrany widok wymaga pobrania danych, na pasku akcji u góry ekranu (jak na poniższym obrazku) pojawia się przycisk pobierz, którego użycie spowoduje pobranie danych przez Internet.

pobierz2

Nowość

Obok tego przycisku na większości widoków pojawiła się dodatkowa opcja :wyczyść_dane5, która jest domyślnie zaznaczona.

Jej odznaczenie spowoduje, że nowo pobrane dane będą doczytywanie do bieżącej listy wyników. Natomiast jej ponowne zaznaczenie spowoduje, że przed kolejnym pobraniem danych zostaną usunięte aktualnie widoczne dane, a w ich miejsce pojawią się nowe.

Przykład

Przy nieznaczonej opcji wyczyść_dane2w filtrach wyszukujemy określony towar po nazwie – np. APAP, i klikamy zamknij_i_pobierz – w części centralnej okna program SERTUM wyświetlił towary zawierające wyraz „APAP”  w nazwie. Jeśli następnie ponownie dokonamy edycji filtrów wpisując towar o innej nazwie – np. CODIPAR – to po dwukrotnym pobraniu możliwe jest posiadanie (na jednym raporcie) danych dotyczących obu towarów np. APAP oraz CODIPAR.

Ta opcja jest przydatna jeśli chcemy posiadać dane spełniające różne kryteria tego samego pola filtra na jednym zestawieniu – np. dane dotyczące kilku wybranych towarów czy kilku wybranych producentów.

Optymalizacja promocji bez trybu auto-realizacji

W Buforze zamówień pojawiła się możliwość optymalizacji promocji, które nie mają trybu auto-realizacji.

Tryb auto-realizacji oznacza, że zamówienie z apteki przekazywane jest automatycznie do realizacji w hurtowni.

W przypadku BRAKU trybu auto-realizacji zamówienia czekają na ręczne przekazanie ich do hurtowni. Tego typu działania najczęściej spotykane są dla promocji z dzielonym Rodzajem zakupu. Zamówienia może przekazać do realizacji autor oferty, bezpośrednio z widoku Zamówienia w oknie Edycji oferty, do której zostały złożone (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje promocje -> Okno edycji promocji -> widok Zamówienia -> operacja Przekaż do hurtowni).

Jak to działa?

Żeby w procesie optymalizacji zawsze były uwzględniane również promocje, które nie mają trybu auto-realizacji należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System – > Konfiguracja -> widok Optymalizacja) i wybrać poniższą opcję z listy:

optymalizacja_uwzględnianie_promocji

Aby promocje bez trybu auto-realizacji były uwzględniane przy optymalizacji tylko jednego zamówienia, należy otworzyć Bufor zamówień (moduł Zamówienia -> widok Pozycje bufora), a następnie kliknąć operację Opcje znajdującą się w Panelu bocznym po prawej stronie ekranu.

Bufor_zamówień_opcje

Otworzy się okno Edycji opcji optymalizacji, w którym należy wybrać zakładkę Opcje:

Bufor_zamówień_opcje_opcje

Przy parametrze Uwzględnianie promocji należy wybrać z listy „Tak.Optymalizuj wszystkie możliwe promocje.”.

Bufor_zamówień_opcje_uwzględnianie_promocji

W sytuacji zaznaczenia tej opcji, przy optymalizacji będą uwzględnianie nie tylko promocje realizowane automatycznie (z trybem auto-realizacji), ale także te, które przekazywane są do hurtowni ręcznie (bez trybu auto-realizacji).

Jeśli zamówienie zawiera pozycje zamawiane z promocji z trybem auto-realizacji, to po kliknięciu operacji Wyślij zamówienie [Ctrl+3]) w nowym oknie pojawi się informacja np. jak na poniższym obrazku. Obok zamówienia promocyjnego pole w komórce, w kolumnie W (Wyślij zamówienia) będzie zaznaczone.

promocje_w_buforze_1

Po kliknięciu przycisku Wyślij zamówienia promocje z trybem auto-realizacji zostaną automatycznie przekazane do realizacji w hurtowni – podobnie jak pozostałe zamówienia do oferty podstawowej hurtowni.

W przypadku, gdy zamówienie zawiera pozycje zamawiane z promocji bez trybu auto-realizacji, po kliknięciu operacji Wyślij zamówienie [Ctrl+3]) w nowym oknie pojawi się informacja np. jak na poniższym obrazku. Obok zamówienia promocyjnego pole w komórce w kolumnie W (Wyślij zamówienia) będzie odznaczone, a w dodatkowej kolumnie pojawi się ikona słoneczko_ikona.

promocje_w_buforze_2

Po kliknięciu przycisku Wyślij zamówienia – zamówienia do oferty podstawowej hurtowni zostaną wysłane, natomiast zamówienie do promocji bez trybu auto-realizacji należy dopiero wysłać. W tym celu musimy zaznaczyć wybraną pozycję i użyć operacji Zamów z promocji znajdującej się w Operacjach po prawej stronie okna w widokach Pozycje bufora i Rozkład pozycji bufora w module Zamówienia (Bufora zamówienia):

zamów_z_promocji

Przenosi ona do okna Podgląd promocji wybranej pozycji bufora.  W widoku Pozycje obok pozycji zamawianej z promocji wpisana jest ilość zamawiana (kolumna Zamów) zgodna z ilością wpisaną w Buforze zamówienia – ilość tą można zmienić.

4

Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij zamówienie, znajdujący się na pasku akcji u góry okna. Po wysłaniu zamówienia pojawi się komunikat:

5

Takie zamówienie musi jeszcze zostać przekazane do realizacji w hurtowni przez autora oferty promocyjnej – np. przez sieć aptek czy grupę zakupową. Służy do tego operacja przekaż_do_hurtowni dostępna w oknie Edycja promocji w widoku Zamówienia po prawej stronie okna:

Przekaż_do_hurtowni

Po przekazaniu do hurtowni zamówienie zmieni status z „Oczekuje”:

6

na „Transmisja”:

7

Apteka może obserwować dalsze zmiany status zamówienia w widoku Zamówienia wysłane w module Zamówienie (Bufor zamówienia):

8

CRM (kalendarz i zadania) – nowość w SERTUM 2.27

W SERTUM został udostępniony moduł CRM, który umożliwia zarządzanie zadaniami i kalendarzem spraw. Stanowi on wygodne narzędzie w organizacji pracy oraz monitorowaniu jej postępów w czasie bieżącym, jak i archiwalnym.

Gdzie się znajduje moduł CRM?

Dostęp do niego znajduje się w menu obrazkowym u góry głównego okna programu:

menu_obrazkowe_CRM

Po kliknięciu ikony CRM_ikona otwiera się moduł CRM, który zawiera 5 widoków (dostęp do nich znajduje się na panelu bocznym):

CRM_widoki

– w widoku Zadania można dodawać i edytować zadania, dodatkowo istnieje możliwość przypisywania ich do konkretnych osób lub kontrahentów,

– w widoku Kalendarz można wpisywać wydarzenia, a następnie łączyć je z  wybranymi zadaniami,

– w widoku Kalendarz (scheduler) można zarządzać wydarzeniami i zadaniami w czasie, a także planować je w czasie przyszłym,

– w widoku Przypomnienia można zobaczyć i edytować przypomnienia ustawione do wybranych zadań,

– w widoku Moje kalendarze można tworzyć i edytować własne kalendarze.

Czytaj resztę wpisu »

Operacje kontekstowe – zmiany w SERTUM 2.27

Skróty klawiaturowe

Dla ułatwienia pracy z programem SERTUM dodano skróty klawiaturowe do często używanych operacji:

rozwiń_zwiń

Menu kontekstowe

Dla wybranych operacji dodano także menu kontekstowe , które rozwija się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji w  centralnej części okna – jak na obrazku poniżej:

menu_kontekstowe

Operacje te były do tej pory dostępne w panelu bocznym po prawej stronie.

Menu kontekstowe pojawiło się, np.:

– w module Raporty:menu_raporty3

– w module Magazyn na widoku Przesunięcia MM:

menu_raporty

– na widoku Bufor MM:

menu_bufor

– w module Promocje i zamówienia na widoku Promocje:

menu_promocje

– na widoku Zamówienia wysłane:

menu_optymalizacja

– na widoku Optymalizacja zamówień:

menu_zamówienia_wysłane

%d blogerów lubi to: