Błędy na portalach NFZ

Wszystkim aptekom wysyłającym raport refundacyjny na niektóre portale SZOI pojawia się następujący błąd:

Dodatkowo w wielu Wojewódzkich Oddziałach NFZ pojawia się poniższa informacja:

Zdarzenia te są skutkiem aktualizacji oprogramowania pod stronie NFZ i mogą być ignorowane.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.02.11

Dodano nową funkcję Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Naprawa cen urzędowych. Funkcja dokonuje automatycznej poprawy cen urzędowych i kwot odpłatności pacjenta dla tych ekspedycji, które posiadają dane niezgodne z kartą leku w Asortymencie.

Czytaj resztę wpisu »

Błąd w NFZ – brak refundacji recept papierowych

Portal SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji działający w ośmiu województwach bezzasadnie odrzuca wszystkie refundowane recepty papierowe.

Rzekomym powodem są niepoprawne dwie pierwsze cyfry 22-znakowego kodu recepty, czyli 02.

Prosimy nie dodawać żądania wygenerowania szablonu rozliczenia refundacyjnego, lecz poczekać do poniedziałku i albo skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, albo około południa (zakładając, że do tej port błąd zostanie naprawiony) wysłać korektę zakwestionowanych recept papierowych. W tym celu należy:

  • za pomocą funkcji Wydruki > Wygaszenie wszystkich wygasić wszystkie pozycje w rachunku 001/2022,
  • podświetlić w całości wszystkie zakwestionowane refundowane recepty papierowe,
  • w funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML wypełnić formatkę w następujący sposób:
  • wysłać raport refundacyjny na portal SZOI.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.15

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano specjalną obsługę recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później. Blankiety tych recept nie posiadają już oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas realizacji takiej recepty program domyślnie zapamiętał symbol terytorialny zgodnie z zawartością parametru Symbol terytorialny województwa ustawioną w Funkcje > Parametry programu.

Poprawka polega na nieprzekazywaniu w raporcie refundacyjnym oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.05

W funkcji Rozchody > Wydawanie leków przy okienku > Wydruki > Korekta faktury, podczas korekty ostatniego dokumentu rozchodowego dowolnego typu (faktura VAT/przesunięcie międzymagazynowe/rozchód wewnętrzny/pro-forma/tax free) dodano możliwość automatycznego zmniejszenia numeru tego typu dokumentu.


Poprawiono wstępną walidację poprawności raportu refundacyjnego w funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.02

Po raz kolejny zmieniono sposób interpretacji wskazania przez osobę uprawnioną do wystawiania recept poziomu odpłatności X lub 100% przy jednoczesnym wskazaniu uprawnienia dodatkowego uprawniającego pacjenta do otrzymania bezpłatnych leków – zgodnie z komunikatem podpisanym z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarz Stanu Macieja Miłkowskiego.

Wprawdzie rzeczony komunikat jest sprzeczny z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, ale to nie szkodzi, ponieważ rozporządzenie to od dnia publikacji było w przedmiotowym zakresie sprzeczne z niektórymi zapisami ustawy o refundacji leków.

Wszyscy z niepokojem oczekujemy wiążącej interpretacji Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od którego realnie i ostatecznie zależy zasadność domagania się refundacji bezpłatnych leków wydanych uprawnionemu pacjentowi na podstawie recepty wystawionej przez uprawnioną(?) osobę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.16

Podczas generowania raportu refundacyjnego XML dodano weryfikację obecności oznaczenia terytorialnego pacjenta na recepcie papierowej.


Do funkcji Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Rozbicie partii leku dodano możliwość wydruku i oznaczenia nowo utworzonej partii unikalnymi etykietami drukowanymi przez aptekę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.14

Zaimplementowano aktualizację formatu rozliczenia refundacyjnego XML LEK 2.8 dotyczącą refundacji recept zrealizowanych z uprawnieniem dodatkowym WE (weteran poszkodowany co najmniej w 30%).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.12

Poprawiono import oraz prezentację komunikatów raportu zwrotnego z NFZ.

Na wydruku ewidencji recept farmaceutycznych zmieniono opis przyczyny wydania produktu leczniczego. Obecnie opis ten jest pobierany z pola Adnotacje farmaceuty.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.10

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano możliwość wygenerowania załącznika w formacie CSV do wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego na portalu OW NFZ.


W Parametrach programu dodano znacznik o nazwie Czy przesunięcia też?

Parametr decyduje o tym, czy podczas automatycznego zamawiania wszystkich wydanych lub kończących się leków mają być brane pod uwagę także przesunięcia międzymagazynowe.


Poprawiono realizację papierowej recepty farmaceutycznej PA/PF.

%d blogerów lubi to: