Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.15

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano specjalną obsługę recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później. Blankiety tych recept nie posiadają już oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas realizacji takiej recepty program domyślnie zapamiętał symbol terytorialny zgodnie z zawartością parametru Symbol terytorialny województwa ustawioną w Funkcje > Parametry programu.

Poprawka polega na nieprzekazywaniu w raporcie refundacyjnym oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.05

W funkcji Rozchody > Wydawanie leków przy okienku > Wydruki > Korekta faktury, podczas korekty ostatniego dokumentu rozchodowego dowolnego typu (faktura VAT/przesunięcie międzymagazynowe/rozchód wewnętrzny/pro-forma/tax free) dodano możliwość automatycznego zmniejszenia numeru tego typu dokumentu.


Poprawiono wstępną walidację poprawności raportu refundacyjnego w funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.02

Po raz kolejny zmieniono sposób interpretacji wskazania przez osobę uprawnioną do wystawiania recept poziomu odpłatności X lub 100% przy jednoczesnym wskazaniu uprawnienia dodatkowego uprawniającego pacjenta do otrzymania bezpłatnych leków – zgodnie z komunikatem podpisanym z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarz Stanu Macieja Miłkowskiego.

Wprawdzie rzeczony komunikat jest sprzeczny z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, ale to nie szkodzi, ponieważ rozporządzenie to od dnia publikacji było w przedmiotowym zakresie sprzeczne z niektórymi zapisami ustawy o refundacji leków.

Wszyscy z niepokojem oczekujemy wiążącej interpretacji Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od którego realnie i ostatecznie zależy zasadność domagania się refundacji bezpłatnych leków wydanych uprawnionemu pacjentowi na podstawie recepty wystawionej przez uprawnioną(?) osobę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.16

Podczas generowania raportu refundacyjnego XML dodano weryfikację obecności oznaczenia terytorialnego pacjenta na recepcie papierowej.


Do funkcji Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Rozbicie partii leku dodano możliwość wydruku i oznaczenia nowo utworzonej partii unikalnymi etykietami drukowanymi przez aptekę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.14

Zaimplementowano aktualizację formatu rozliczenia refundacyjnego XML LEK 2.8 dotyczącą refundacji recept zrealizowanych z uprawnieniem dodatkowym WE (weteran poszkodowany co najmniej w 30%).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.12

Poprawiono import oraz prezentację komunikatów raportu zwrotnego z NFZ.

Na wydruku ewidencji recept farmaceutycznych zmieniono opis przyczyny wydania produktu leczniczego. Obecnie opis ten jest pobierany z pola Adnotacje farmaceuty.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.10

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano możliwość wygenerowania załącznika w formacie CSV do wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego na portalu OW NFZ.


W Parametrach programu dodano znacznik o nazwie Czy przesunięcia też?

Parametr decyduje o tym, czy podczas automatycznego zamawiania wszystkich wydanych lub kończących się leków mają być brane pod uwagę także przesunięcia międzymagazynowe.


Poprawiono realizację papierowej recepty farmaceutycznej PA/PF.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.10.06

Poprawiono funkcję Rozchody > Rozliczenie z refundatorem (numer wzoru wydruku 1) dla recept refundowanych na podstawie przepisów o koordynacji (część B).

Problemy z refundacją za okres 17/2020

Docierają do nas liczne zgłoszenia od Aptek informujące o bezpodstawnym odrzucaniu z refundacji recept z uprawnieniami dodatkowymi „S” oraz „C”. Mimo zapewnień z NFZ o usunięciu błędów, kwoty refundacji są zaniżane.

Rozwiązaniem problemu jest wysłanie korekty zawierającej wszystkie recepty. W tym celu, po odrzuceniu na portalu NFZ zaniżonej propozycji szablonu rozliczenia, należy wykonać:

  • Przeglądanie starych rozchodów za okres 017/20 > Wydruki > Podświetlenie wszystkich;
  • Rozliczenie w formacie XML za okres 017/20 wpisując 2 (lub kolejną liczbę) w polu Numer wersji (przesłania) i zapisując na kartce liczbę recept i kwotę refundacji, które pojawią się na zakończenie generowania raportu;
  • wysłanie wygenerowanej korekty rozliczenia na portal Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
  • w przypadku braku błędów, po dodaniu żądania wygenerowania szablonu rozliczenia należy zweryfikować liczbę recept oraz kwotę refundacji pomiędzy propozycją szablonu rozliczenia, a zanotowanymi wcześniej wartościami;
  • w przypadku zgodności należy zatwierdzić propozycję szablonu rozliczenia.

Problem w raportach refundacyjnych z receptami dla seniora

W wielu oddziałach wojewódzkich NFZ występuje problem z receptami zrealizowanymi z uprawnieniem dodatkowym „S”.

Niektóre oddziały już wprowadziły odpowiednie poprawki i bez konieczności wysyłania korekt raporty poprawnie przeszły ponowną weryfikację.

W innych oddziałach uzyskaliśmy informację, że poprawka może potrwać około godziny.

%d blogerów lubi to: