Komunikat NFZ dla Aptek i Punktów Aptecznych

W uzupełnieniu do niedawnego wpisu na naszym blogu informujemy, że Departament Gospodarki Lekami NFZ opublikował komunikat dotyczący nowych, zaskakujących informacji, które pojawiły się ostatnio w raportach zwrotnych z Portalu Świadczeniodawcy SZOI.

Czytaj resztę wpisu »

Nowa informacja z NFZ

We wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ pojawiła się nowa informacja o treści:

BRAK POTWIERDZENIA W SYSTEMIE NFZ INFORMACJI O PRZEKAZANEJ E-RECEPCIE.

Czytaj resztę wpisu »

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.14

Zaimplementowano zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept, czyli wysyłkę DRR dla pełnopłatnych recept papierowych nieposiadających kodu upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

Podczas generowania rozliczenia refundacyjnego w formacie XML dodano kontrolę poprawności 14-cyfrowych kodów upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

Błąd weryfikacji raportu refundacyjnego

Dziś od rana na portalach SZOI występuje błąd weryfikacji raportów refundacyjnych przesłanych przez Apteki.

Błąd weryfikacji

Czytaj resztę wpisu »

Sprzeczne informacje w wykazie leków refundowanych – kiedy apteka może wydać lek z refundacją?

nfz

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na Portalu Świadczeniodawcy komunikat informujący, że:

[…] w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r., w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, uwzględnione zostały produkty, które od dnia 1 stycznia 2018 r. nie podlegają refundacji, tzn. nie są finansowane przez NFZ, ponieważ decyzja o ich objęciu refundacją wygasła. W związku z powyższym DOW NFZ prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zawarte w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych informacje, dotyczące terminu wejścia w życie decyzji oraz okresie jej obowiązywania (kolumny 6 i 7). Leki, środki spożywcze oraz wyroby medyczne, dla których termin obowiązywania decyzji upłynął nie podlegają refundacji, mimo figurowania w wymienionym wyżej wykazie.

Problem dotyczy dziesięciu kodów EAN, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r. Czytaj resztę wpisu »

Bezpodstawne błędy i ostrzeżenia na Portalu świadczeniodawcy

Portal świadczeniodawcy po zakończeniu walidacji wysłanych raportów refundacyjnych podaje dwa bezpodstawne komunikaty:

  • Dla 90% recept:
    Typ problemu: ostrzeżenie.
    Opis: Sprawdź poprawność przekazanego nr PESEL.
  • Dla części pozycji wydanych honorowemu krwiodawcy:
    Typ problemu: błąd.
    Opis: Kod zaordynowanego leku spoza obowiązującego obwieszczenia.

Czekamy na oficjalne wyjaśnienie ze strony działu IT.

Problem z seniorami w SZOI

W Wojewódzkich Oddziałach NFZ wyposażonych w portal SZOI, w raporcie zwrotnym dla okresu 013/17, przy niektórych receptach zrealizowanych z uprawnieniem dodatkowym „S” (senior) pojawia się informacja:

SPRAWOZDANO UPRAWNIENIE REALIZACJA „S” POMIMO WYSTĘPOWANIA RÓWNIE KORZYSTNEGO DLA PACJENTA UPRAWNIENIA DODATKOWEGO. NALEŻY PRZEKAZAĆ W „UPRAWNIENIE-REALIZACJA” UPRAWNIENIE DODATKOWE PACJENTA.

Informacja ta pojawia się również dla recept bez żadnego uprawnienia dodatkowego pacjenta innego, niż SENIOR. Dlatego sądzimy, że jest to błąd procedury walidacyjnej po stronie NFZ, który wkrótce będzie usunięty i dlatego może zostać zignorowany podczas składania rozliczenia refundacyjnego za okres 013/17.

%d blogerów lubi to: