Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.15

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano specjalną obsługę recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później. Blankiety tych recept nie posiadają już oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas realizacji takiej recepty program domyślnie zapamiętał symbol terytorialny zgodnie z zawartością parametru Symbol terytorialny województwa ustawioną w Funkcje > Parametry programu.

Poprawka polega na nieprzekazywaniu w raporcie refundacyjnym oznaczenia symbolu Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla recept papierowych wystawionych 1 lipca 2021 r. lub później.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.13

W funkcji generującej dane księgowe dla programów firmy Streamsoft dodano eksport faktur sprzedażowych.


Usunięto jedną z przyczyn pojawiania się komunikatu „Brak adresu odbiorcy…” podczas generowania raportu księgowego w Funkcje > JPK, KPiR, FK.

Korekta Obwieszczenia Ministra Zdrowia

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 2021.46 zostało opublikowane Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędu.

Obwieszczenie to prostuje błąd znajdujący się w ostatnim, lipcowym obwieszczeniu refundacyjnym. Błąd dotyczy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Indeks BAZYL023836
NazwaMODULEN IBD SMAK NEUTRALNY
PostaćPROSZEK -> PŁYN
Opakowanie400 G
EAN/GTIN07613035091399
  • Było:
  • jest:

Na podstawie Obwieszczenia z dnia 5 lipca 2021 została wprowadzona poprawka do Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL wersja 2125 z dnia 2021.06.28 dotycząca w/w środka spożywczego.

Zalecamy ponowne pobranie Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL wersja 2125 z dnia 2021.06.28, a następnie ponowne wykonanie funkcji:

  • Słowniki > Asortyment apteki > Modyfikacje > Dane refundacyjne z BAZYLa
  • Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Przecena i wydruk

W przypadku braku na stanie Apteki powyższego środka spożywczego przecena może wyjść pusta.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.07.05

W funkcji Rozchody > Wydawanie leków przy okienku > Wydruki > Korekta faktury, podczas korekty ostatniego dokumentu rozchodowego dowolnego typu (faktura VAT/przesunięcie międzymagazynowe/rozchód wewnętrzny/pro-forma/tax free) dodano możliwość automatycznego zmniejszenia numeru tego typu dokumentu.


Poprawiono wstępną walidację poprawności raportu refundacyjnego w funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 lipca 2021 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2021 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz.Urz. MZ 2021.44).

BAZYL wersja 2123 z dnia 2021.06.14

Udostępniono Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL wersja 2123 z dnia 2021.06.14.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.06.01

W związku z nowymi regułami walidacyjnymi wprowadzonymi na portalu ZSMOPL, zmieniono kryterium oznaczania w karcie leku produktów podlegających raportowaniu tak, by zapobiec niepotrzebnie niepokojącym użytkownika ostrzeżeniom.


Poprawiono odporność funkcji pobierania Urzędowego Rejestru Produktów Leczniczych na problemy z łączem internetowym.

BAZYL wersja 2121 z dnia 2021.05.31

Udostępniono Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL wersja 2121 z dnia 2021.05.31.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.05.26

Zaimplementowano nową listę leków dostępnych „bezpłatnie” dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 maja 2021 r. [Dz.U. 2021.883].

W celu automatycznej aktualizacji zawartości kolumny Zmiany odpłatności w Asortymencie należy, po instalacji wersji z dnia 2021.05.26, jednorazowo wykonać funkcję Słowniki > Asortyment apteki > Modyfikacje > Dane refundacyjne z BAZYLa.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.05.25

Poprawiono oznaczanie statusu realizacji e-recept w funkcji Rozchody > Retaksacja e-recept.

%d blogerów lubi to: