Aktualizacja Sertum – przerwa techniczna

W nocy z dnia 09 stycznia 2023 (poniedziałek) na 10 stycznia 2023 (wtorek) w godzinach 22:15-2:00 zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji Sertum.

W tym czasie nie będzie możliwe logowanie się oraz korzystanie z programu.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.01.01

Do słownika grup odpłatnościowych dodano nową formę odpłatności 20%. Odpłatność 20% ma zastosowanie przy niektórych refundowanych wyrobach medycznych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.31

Poprawiono wycenę środków pomocniczych z limitem refundacji 2,30 zł za sztukę.

Zmiana kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego

Informujemy, że do poprawnej zmiany przez program Sertum Apteka Malickiego kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego wymagana jest wersja z dnia 2022.12.30. Wcześniejsze wersje programu miały zaprogramowaną niższą kwotę ryczałtu obliczoną na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Dopiero wersja z dnia 2022.12.30 automatycznie ustawi kwotę ryczałtu obliczoną na podstawie opublikowanego rozporządzenia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.30

Dodano automatyczną zmianę kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego na 17,50 zł.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.28

Dodano automatyczną zmianę kwoty ryczałtu dla refundowanego leku recepturowego na 16,90 zł.


Dodano nową funkcję Słowniki > Asortyment apteki > Modyfikacje > Zmiana limitów refundacji.

Funkcja służy do automatycznego ustawienia nowego limitu refundacji dla podświetlonych uprzednio środków pomocniczych w Asortymencie Apteki.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 stycznia 2023 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2023 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz.Urz. MZ 2022.132).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.14

Poprawiono treść składu leku recepturowego na dokumencie realizacji recepty wysyłanym do Systemu Informacji Medycznej.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.12.03

Poprawiono funkcję Rozchody > Generowanie raportu refundacyjnego XML w zakresie przekazywania identyfikatora OID e-realizacji recepty elektronicznej.

Aktualizacja Sertum – przerwa techniczna

W nocy z dnia 06 grudnia 2022 (wtorek) na 07 grudnia 2022 (środa) w godzinach 22:15-2:00 zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji Sertum.

W tym czasie nie będzie możliwe logowanie się oraz korzystanie z programu.

%d blogerów lubi to: