Jak poprawić receptę z uprawnieniem dodatkowym S lub C?

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.24

W funkcji Przychody > Import dokumentów zakupu leków rozszerzono zakres obsługiwanych formatów dokumentów elektronicznych na wszystkie dostępne obecnie na rynku.


W funkcji Przychody > Zakupy leków do apteki > Wydruki > Dowód przyjęcia towaru dodano numerowanie dokumentów magazynowych PZ.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.03

W Parametrach programu dodano parametr o nazwie Czy potwierdzenie ESC w ekspedycji?

Parametr decyduje o tym, czy zakończenie wprowadzania leków dla pacjenta podczas ekspedycji (poprzez wciśnięcie klawisza ESC) będzie potwierdzane dodatkowym pytaniem potwierdzającym.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.02.02

Po raz kolejny zmieniono sposób interpretacji wskazania przez osobę uprawnioną do wystawiania recept poziomu odpłatności X lub 100% przy jednoczesnym wskazaniu uprawnienia dodatkowego uprawniającego pacjenta do otrzymania bezpłatnych leków – zgodnie z komunikatem podpisanym z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarz Stanu Macieja Miłkowskiego.

Wprawdzie rzeczony komunikat jest sprzeczny z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, ale to nie szkodzi, ponieważ rozporządzenie to od dnia publikacji było w przedmiotowym zakresie sprzeczne z niektórymi zapisami ustawy o refundacji leków.

Wszyscy z niepokojem oczekujemy wiążącej interpretacji Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od którego realnie i ostatecznie zależy zasadność domagania się refundacji bezpłatnych leków wydanych uprawnionemu pacjentowi na podstawie recepty wystawionej przez uprawnioną(?) osobę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.30

Usunięto przyczynę ostrzeżeń o treści: „Raportujący i kontrahent to ten sam podmiot” pojawiających się na portalu ZSMOPL w przypadku przesunięć międzymagazynowych pomiędzy aptekami jednego właściciela. Wcześniejsze raporty obrotów i stanów zawierające te ostrzeżenia nie muszą być korygowane.


W aptekach korzystających z drukarek fiskalnych firmy ELZAB (OMEGA, MERA) dodano możliwość zdalnego wyłączenia drukarki fiskalnej podczas zamykania modułu ekspedycyjnego.


Usunięto przyczynę błędu wysyłki DRR spowodowanego omyłkowym zeskanowaniem kodu antyfałszywkowego GS1 do pola Adnotacje farmaceuty.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.16

Podczas generowania raportu refundacyjnego XML dodano weryfikację obecności oznaczenia terytorialnego pacjenta na recepcie papierowej.


Do funkcji Przychody > Stany leków w aptece > Modyfikacje > Rozbicie partii leku dodano możliwość wydruku i oznaczenia nowo utworzonej partii unikalnymi etykietami drukowanymi przez aptekę.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.14

Zaimplementowano aktualizację formatu rozliczenia refundacyjnego XML LEK 2.8 dotyczącą refundacji recept zrealizowanych z uprawnieniem dodatkowym WE (weteran poszkodowany co najmniej w 30%).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.12

Poprawiono import oraz prezentację komunikatów raportu zwrotnego z NFZ.

Na wydruku ewidencji recept farmaceutycznych zmieniono opis przyczyny wydania produktu leczniczego. Obecnie opis ten jest pobierany z pola Adnotacje farmaceuty.

Planowana przerwa w możliwości aktualizacji programu Sertum Apteka Malickiego

Informujemy, iż w nocy z najbliższej niedzieli na poniedziałek (10/11 stycznia 2021 r.) w godzinach 00:00-1:00 nastąpi przerwa w możliwości aktualizacji programu Sertum Apteka Malickiego oraz pobrania Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL. Przerwa jest związana z instalacją nowego osprzętu sieciowego przez podwykonawcę usługi hostingowej.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.01.07

Podczas ekspedycji usunięto wymóg wprowadzania lub aktualizacji nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta WE i WP.

Poprawiono obsługę e-recept pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi AZ, IW, PO, WP i ZK, na których lekarz był łaskaw wskazać poziom odpłatności pacjenta 100%.

%d blogerów lubi to: