Moduł Weryfikacja

Moduł  Weryfikacja umożliwia bieżące monitorowanie cen brutto sprzedaży towarów oraz szybką analizę cen sprzedaży tych towarów (w zdefiniowanych zakresach).

Gdzie się znajduje?

Moduł  znajduje się w zakładce modułów o nazwie Weryfikacja i jest zbudowany z dwóch widoków:

 1. Konfiguracja, który w podgrupie zwiera widok Konfiguracja sprzedaży (moduł Weryfikacja -> widok Konfiguracja->podwidok Konfiguracja sprzedaży).
 2. Weryfikacja, który w podgrupie zawiera widok Weryfikacja sprzedaży (moduł Weryfikacja -> widok Weryfikacja->podwidok Weryfikacja sprzedaży).
 3. Weryfikacja, który w podgrupie zawiera widok Weryfikacja przesunięć (moduł Weryfikacja -> widok Weryfikacja->podwidok Weryfikacja przesunięć).

Jak to działa?

Aby skorzystać z widoku Konfiguracja w pierwszej kolejności należy otworzyć podwidok Konfiguracja sprzedaży, który umożliwia modyfikację zakresu cen (minimalna oraz maksymalna) brutto sprzedaży towaru do Klienta i należy uzupełnić wymagane pola (Filtry [Ctrl+F]):

 • Tylko aktywne – pokazuje (domyślnie) tylko aktywne kartoteki apteczne;
 • Towar – ciąg znaków, od którego zaczyna się nazwa kartoteki aptecznej;
 • Kartoteka centralna – ciąg znaków, od którego zaczyna się nawa kartoteki centralnej;
 • Grupa asortymentowa – zostaną wyszukane towary, które zawierają się w grupie asortymentowej;
 • Magazyn – wybiera magazyny, z których mają być pobrane dane (brak wyboru powoduje pobranie danych dla wszystkich magazynów).
 • Grupa magazynów –   zostaną wyszukane towary, jedynie dla magazynów, które znajdują się w grupie;
 • Producent (zawiera) – zostaną wyszukane towary, które zawierają nazwę producenta.

Na przykład:

Następnie należy kliknąć Zamknij i pobierz . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy magazynu i  zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Magazyn – nazwa apteki, domyślnie grupowanie po tej kolumnie;
 • Indeks – numer karty w bazie danych;
 • Kartoteka centralna – nazwa kartoteki centralnej w programie aptecznym;
 • Kartoteka apteczna – nazwa kartoteki aptecznej w programie aptecznym;
 • Stan magazynowy – aktualny stan magazynowy towaru w danym magazynie;
 • Cena min. brutto sprz. – cena minimalna jednostkowa brutto sprzedaży towaru do Klienta;
 • Cena max. brutto sprz. – cena maksymalna jednostkowa brutto sprzedaży towaru do Klienta;
 • Cena detaliczna – cena ostatniej sprzedaży;
 • Cena sprzedaży – cena detaliczna sprzedaży wprowadzona na kartotece towaru w programie aptecznym (cena ta jest różna od ceny na partii);
 • BLOZ/EAN/BAZYL.

Widok Konfiguracja zawiera następujące operacje:

 • Ustaw cenę – operacja pozwala na wprowadzenie ceny maksymalnej oraz minimalnej sprzedaży brutto. Po wybraniu konkretnego towaru bądź poszczególnych wierszy w raporcie (np. za pomocą kombinacji CTRL+A), a następnie uruchomieniu operacji ustaw cenę pojawi się okno, gdzie możliwe będzie wpisanie ceny jednostkowej maksymalnej oraz minimalnej sprzedaży brutto towaru dla Klienta. Operacja ta modyfikuje cenę jednostkową (maksymalną lub minimalną) sprzedaży i zmienia ją w wybranych wierszach. Wprowadzone informacje będą zapisywane oraz widoczne do następnej konfiguracji raportu. W sytuacji, kiedy zostanie wybrany tylko jeden zakres cen (maksymalna lub minimalna), system automatycznie przypisze tą wartość do danego towaru w dwóch zakresach. Jeśli wpisane były jakieś ceny a w okienku nie wpiszemy nic i naciśniemy OK ceny się wyczyszczą.
 • Edytuj [F4]– operacja otwiera okno edycji kartoteki towaru, gdzie możliwe będzie podgląd kartoteki towaru.
 • Zapisz i zamknij – operacja pozwalana na zapisanie wprowadzonych zmian.
 • Powiąż towary – pozwala powiązać towary do karty centralnej.

WIDOK WERYFIKACJA SPRZEDAŻY

Jak to działa?

Aby skorzystać z widoku Weryfikacja w pierwszej kolejności należy otworzyć widok Weryfikacja sprzedaży, który prezentuje zestawienie sprzedaży poszczególnych towarów. Umożliwia szybką weryfikację towarów, które zostały sprzedane w cenach odbiegających od zakresów cen zdefiniowanych w widoku Konfiguracja sprzedaży. Prezentowane dane domyślnie pokazują zestawienie sprzedaży za aktualny dzień.  Aby pobrać dane należy uzupełnić wymagane pola:

 • Tylko różnice – pokazuje (domyślnie) tylko sprzedaże, które odbiegały od zdefiniowanego zakresu (cena jednostkowa minimalna brutto, cena jednostkowa maksymalna brutto);
 • Data od – data początku zestawienia, domyślnie ustawiona aktualna data;
 • Data do – data końca zestawienia;
 • Indeks – numer karty w bazie aptecznej;
 • Nawa towaru – ciąg znaków, od którego zaczyna się nazwa kartoteki aptecznej;
 • Kartoteka centralna – ciąg znaków, od którego zaczyna się nazwa kartoteki centralnej;
 • Magazyn – wybiera magazyny, z których mają być pobrane dane (brak wyboru powoduje pobranie danych dla wszystkich magazynów).
 • Wczytaj kartoteki centralne– wczytuje nazwy kartotek centralnych przypisancyh do kart aptecznych

Na przykład:

weryfikacja sprzedaży filtr

Następnie należy kliknąć Zamknij i pobierz . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy magazynu i zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Magazyn – nazwa magazynu, domyślnie grupowanie po tej kolumnie;
 • Data sprz.– data sprzedaży
 • R– oznaczenie czy dana sprzedaż odbiegała od zdefiniowanych zakresów cen;
 • Nawa kartoteki centralnej – nazwa kartoteki centralnej w programie aptecznym;
 • Nazwa towaru – nazwa kartoteki aptecznej w programie aptecznym;
 • Ilość sprz. – określa ilość towaru, który został sprzedany;
 • Cena jednostkowa zakupu netto – cena zakupu netto towaru;
 • Cena jednostkowa zakupu brutto – cena zakupu brutto towaru;
 • Zysk/strata netto – określa wartościowo zysk lub stratę wygenerowaną ze sprzedaży towaru;
 • Marża % – informuje o marży wyrażonej w procentach wygenerowanej na sprzedaży towaru;
 • Cena j. brutto – cena jednostkowa brutto sprzedaży towaru;
 • Cena j. brutto po rabacie – cena jednostkowa brutto po rabacie sprzedaży towaru;
 • Cena min. brutto sprz. – cena minimalna jednostkowa brutto sprzedaży towaru do Klienta;
 • Cena max. brutto sprz. – cena maksymalna jednostkowa brutto sprzedaży towaru do Klient;
 • EAN, BLOZ, Bazyl;
 • Sprzedawca – imię i nazwisko pracownika w programie aptecznym.

weryfikacja sprzedaży   Widok Weryfikacja sprzedaży zawiera następujące operacje:

 • Drukuj raport – otwiera okno wydruku dokumentu.

WIDOK WERYFIKACJA PRZESUNIĘĆ

Jak to działa?

Weryfikacja przesunięć umożliwia szybką weryfikację przesunięć, zarówno tych, które wyjechały z apteki oddającej towar oraz apteki docelowej. Prezentowane dane domyślnie pokazują zestawienie sprzedaży za aktualny dzień.  Aby skorzystać z widoku Weryfikacja przesunięć należy w pierwszej kolejności otworzyć Filtry:

 • Apteka od – nazwa apteki Oddającej towar;
 • Apteka do – nazwa apteki Przyjmującej towar;
 • Grupa magazynów od – grupa aptek oddających towar;
 • Grupa magazynów do – grupa aptek przyjmujących towar;
 • Nr dokumentu – numer dokumentu przesunięcia pobrany z programu aptecznego;
 • Data wydania od – data wydania przesunięcia z apteki;
 • Data wydania do – data wydania przesunięcia;
 • Tylko w drodze – gdy checkbox jest odznaczony wyświetlone zostają wszystkie przesunięcia, a zaznaczenie zawęża wyszukiwanie tylko do pozycji, które nie zostały wciąż przyjęte w Aptece Do (przyjmującej).

Aby pobrać raport należy uzupełnić filtry Apteka od i Apteka do lub Grupa magazynów od i Grupa magazynów do.

Po wypełnieniu wymaganych filtrów należy kliknąć zapisz_i_zamknij . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane po Dacie wydania i zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Nr dokumentu – numer dokumentu przesunięcia pobrany z programu aptecznego;
 • Apteka od – nazwa apteki Oddającej towar;
 • Apteka do – nazwa apteki Przyjmującej towar;
 • Data przyjęcia – data wprowadzenia przesunięcia w aptece przyjmującej towar;
 • Zgodne – gdy checkbox jest zaznaczony oznacza, że wyświetlone jest identyczne w aptece Od i Do , a gdy chechbox jest odznaczony oznacza, że przesunięcia są różne;
 • Wartość od – wartość brutto przesunięcia z apteki Oddającej towar;
 • Ilość od – sumaryczna ilość opakowań  z apteki Oddającej towar;
 • Wartość do – wartość brutto przesunięcia z apteki Przyjmującej towar;
 • Ilość do – sumaryczna ilość opakowań  z apteki Przyjmującej towar.

Jeżeli przesunięcia w aptece Oddającej i Przyjmującej się różnią, to w raporcie kolumny Wartość od oraz Ilość od zostaną wyświetlone na czerwono, a w kolumnie Zgodne checkbox jest odznaczony.

Istnieje możliwość sprawdzenia zawartości poszczególnych dokumentów MM, w tym celu należy w kolumnie Numer dokumentu kliknąć na +. Po rozwinięciu pojawi się zawartość przesunięcia zawierająca kolumny z nazwą towaru z apteki Oddającej i Przyjmującej , Cenę jednostkową netto z apteki oddającej oraz przyjmującej oraz ilość z obu aptek.

Jeżeli do dokumentu MM z apteki Oddającej towar w programie aptecznym zostanie wprowadzona korekta, to dokument MM zawarty w raporcie zostanie zmodyfikowany zgodnie z wprowadzoną korektą.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: