Apteka Malickiego – wersja 2016.08.29

Dostosowano funkcjonalności programu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016.1261).

W celu realizacji recepty oznaczonej przez lekarza lub pielęgniarkę uprawnieniem dodatkowym S, należy wprowadzić literę S w polu Kod EAN. Pojawi się komunikat OK RECEPTA DLA SENIORA. Podczas wprowadzania kolejnych leków z recepty, w polu Blankiet będzie widoczny napis SENIOR przypominający, że wprowadzamy receptę dla seniora.

Program na podstawie numeru PESEL sprawdzi, czy pacjent istotnie w dniu wystawienia recepty miał skończone 75 lat oraz czy data wystawienia recepty nie jest wcześniejsza, niż data wejścia w życie postanowień wspomnianego Rozporządzenia, czyli 1 września 2016 r. W przypadku niespełnienia któregoś z tych warunków oznaczenie SENIOR zgaśnie i program będzie traktował receptę, jak receptę bez uprawnienia dodatkowego S.

Uprawnienie dodatkowe S można także wybrać z listy rozwijalnej po wprowadzeniu 0 (zero) do pola Blankiet. Wariant ten jest tożsamy w skutkach, co w polu Kod EAN. W tym samym polu (Blankiet) można wprowadzić znak (minus), aby usunąć omyłkowo wprowadzone oznaczenie S.

Z listy dostępnych blankietów można także wybrać dopuszczalne kombinacje uprawnień dodatkowych:

  • S+IN (symbol U, pacjenci 75+ inni niż ubezpieczeni, którzy posiadają uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej) i
  • S+BW (symbol D, pacjenci 75+ posiadający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta, burmistrza, czy prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce ich zamieszkania),

które są odpowiednikami blankietów 8 i 9 dla pacjenta poniżej 75 roku życia. Pozostałe kombinacje uprawnień dodatkowych dla seniorów należy wprowadzić w taki sam sposób, jak dla zwykłych recept, czyli wybierając odpowiedni symbol w polu Zmiana odpłatności, czyli:

  • N (inwalidzi wojenni)
  • A (pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest)
  • I (inwalidzi wojskowi),
  • W (żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełnią służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny)
  • H (Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu).

Należy pamiętać, aby podczas wprowadzania kolejnych leków z recepty, nawet mimo istnienia uprawnienia dodatkowego S, przy lekach na choroby przewlekłe wprowadzać do pola Zmiana odpłatności odpowiedni symbol  stosownie do odpłatności, jaką lekarz napisał przy leku na recepcie. Jest to ważne, bo odpłatność oznaczona na recepcie będzie sprawozdawana do NFZ w raporcie refundacyjnym obok odpłatności S.

Reasumując: realizacja recepty dla seniora w znakomitej większości przypadków różni się od realizacji zwykłej recepty wyłącznie koniecznością wprowadzenia liter S w polu Kod EAN. Pozostałe dane są wprowadzane tak samo. Wyjątkiem są sploty uprawnień S+IN oraz S+BW.

Inne zmiany w bieżącej wersji:

Poprawiono algorytm obliczania kwoty refundacji na recepcie złożonej.

Na wydruku faktury dla pacjenta zawierającej lek złożony ryczałtowy dodano informację, czy jest to lek jałowy.

Poprawiono generowanie raportu refundacyjnego w przypadku, gdy na jednej recepcie znajduje się lek na import docelowy oraz inny lek pełnopłatny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

<span>%d</span> blogerów lubi to: