Jak sprawdzić poprawność wysyłki danych do ZSMOPL

Najprostszym sposobem na weryfikację, czy raporty są wysyłane z Sertum do ZSMOPL jest sprawdzanie listy wysłanych raportów.

Aby to zrobić należy otworzyć moduł ZSMOPL , wtedy automatycznie otwiera się widok Raporty ZSMOPL i kliknąć Pobierz. Domyślnie widok ten pobiera dane z ostatnich 30 dni. Aby sprawdzić wysyłkę danych z innego okresu czasu należy posłużyć się przyciskiem Filtry [Ctrl+F] i w filtrach „Data Od:” należy wskazać wybraną datę.

Szczegółowy opis znajduje się na naszym blogu: https://blog.sertum.pl/2019/07/23/modul-zsmopl-w-aplikacji-sertum/

Aby mieć pewność, że raport został prawidłowo przetworzony przez ZSMOPL i nie znajdują się w nim błędy np.: dotyczące błędnego numeru certyfikatu, poprawność wysyłki apteka powinna sprawdzić logując się na portalu https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/

UWAGA !!! Dla aptek korzystających z programu Sertum Apteka Malickiego, Sertum wysyła komunikat dotyczący zgłoszenia braków oraz komunikat obrotów i stany. Dla pozostałych klientów Sertum wysyła jedynie listę braków.

Jeżeli w module ZSMOPL nie widnieje żadna wysyłka, może oznaczać, że:

  1. Apteka na stronie Sertum nie wypełniła odpowiedniego formularza (odnośnik)
  2. Apteka nie skonfigurowała aplikacji zgodnie z wpisem umieszczonym na naszym blogu Sertum: https://blog.sertum.pl/2019/04/11/przypominamy-jak-prawidlowo-skonfigurowac-modul-zmsopl/

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszym partnerom,
przyjaciołom, klientom i współpracownikom, wszystkiego co
najlepsze i najprzyjemniejsze.
Rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,

   pogody ducha, smacznego święconego
jajka i suto zastawionych stołów.
              

Zespół Sertum

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.04.03

Poprawiono wysyłkę korekt dokumentów realizacji recept złożonych.


Poprawiono działanie funkcji Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Wysłanie zaległych DRR > z zamknięciem recept papierowych w przypadku recept papierowych nieposiadających 22-cyfrowego kodu recepty.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.04.01

Poprawiono stabilność pracy funkcji Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Wysłanie zaległych DRR > z zamknięciem recept papierowych.

Zmiana wymagań dotyczących dostępu do systemu ZSMOPL

W ostatnim tygodniu Zespół Centrum eZdrowia wysłał do wszystkich użytkowników systemu ZSMOPL informację o zmianie wymagań dotyczących dostępu do systemu ZSMPOL. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa transmisji codziennych raportów obrotów i stanów oraz braków dostępności produktów leczniczych z Państwa Aptek do systemu ZSMOPL.

W tym celu z dniem 21 kwietnia 2023 roku CeZ wyłączy obsługę protokołów szyfrowania TLS w wersjach 1.0 i 1.1, a pozostawi jedynie obsługę TLS 1.2. Wersja ta posiada szereg udoskonaleń w stosunku do swoich poprzedniczek, w tym silniejsze algorytmy szyfrowania i bardziej wyrafinowane metody uwierzytelniania.

Z przyjemnością informujemy, że aplikacja RaportNet podczas komunikacji z systemem ZSMOPL wykorzystuje obecnie protokół TLS w wersji 1.2. Dlatego nie jest wymagane żadne działanie z Państwa strony w tym zakresie.

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem na portal ZSMOPL poprzez Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) prosimy o kontakt z administratorem Państwa systemu operacyjnego Windows.

Dzień kobiet !

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.03.04

W funkcji Zmiana parametrów recepty dodano parametr umożliwiający zmianę rodzaju realizacji korygowanej pozycji w rozchodach. Parametr o nazwie Czy DRR zamykający umożliwia korektę rodzaju realizacji z CZĘŚCIOWEJ na ZMYKAJĄCĄ i odwrotnie.


Poprawiono reakcję programu na niewprowadzenie liczby opakowań pozostałych do wydania po wydaniu zamiennika leku zaordynowanego.

Praca hurtowni Farmacol w dniu 28 luty – 1 marca 2023

Blokada zamówień została ściągnięta.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.27

W funkcji Rozchody > Generowanie raportu refundacyjnego XML dodano ostrzeżenia o niezamkniętych realizacjach recept. Ostrzeżenia pojawiają się, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

  • parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? jest ustawiony na NIE;
  • rozliczenie jest generowane dla poprzedniego (zamkniętego wcześniej) okresu rozliczeniowego z NFZ.

Począwszy od wersji programu z dnia 2023.02.27 możliwe są trzy modele pracy:

  • chcę na bieżąco wysyłać ostatnie realizacje recept jako zamykające – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na NIE – jest to opcja domyślna, która nie wymaga korekt ustawień programu;
  • chcę przez dwa tygodnie okresu rozliczeniowego wysyłać wszystkie realizacje jako częściowe oraz chcę, aby program automatycznie zamknął odpowiednie realizacje bezpośrednio przed wysłaniem rozliczenia refundacyjnego – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na TAK, ale po zamknięciu kończącego się okresu należy przestawić go na NIE, wykonać funkcję Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Modyfikacje > Wysłanie zaległych DRR > z zamknięciem recept papierowych, a na koniec parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? z powrotem przestawić na TAKUWAGA: w przypadku śmierci pacjenta przed próbą zamknięcia ostatniej realizacji jego recepty System Informacji Medycznej nie przyjmie realizacji zamykającej i pozostanie ona jako częściowa;
  • chcę, aby wszystkie realizacje recept były wysyłane jako częściowe – wówczas parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? powinien być ustawiony na TAK.

BAZYL i DATUM z danymi od 1 marca 2023 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 marca 2023 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.Urz. MZ 2023.13).

%d blogerów lubi to: