Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 stycznia – już dostępny w Sertum

15 grudnia został opublikowany Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie listy aptecznej, który ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Już dziś w module Wykazy i rejestry udostępniamy porównanie Projektu Obwieszczenia z aktualnie obowiązującą listą leków refundowanych.

UWAGA na zmianę refundowanego kodu EAN/GTIN dla:

  • Pronasal, aerozol do nosa zawiesina 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek
  • Axudan HCT tabletki powlekane 160+25 mg 28 tabl.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.15

Poprawiono wysyłkę dokumentów realizacji e-recepty w przypadku braku nazwy ulicy w adresie zamieszkania pacjenta.

Poprzednia wersja transformaty o symbolu PIK HL7 CDA 1.3.1, z której korzystał System Informacji Medycznej, zezwalała na istnienie e-recept nie posiadających nazwy ulicy w danych adresowych pacjenta. Aktualna wersja o symbolu PIK HL7 CDA 1.3.2 nie zezwala na wysłanie DRR bez nazwy ulicy. Dlatego pojawił się problem z niektórymi e-receptami wystawionymi w starej wersji, a realizowanymi po wdrożeniu nowej wersji transformaty, czyli po 2020.12.12. Problem ten rozwiązuje niniejsza aktualizacja programu Sertum Apteka Malickiego.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.14

Poprawiono wysyłkę dokumentów realizacji recepty papierowej oraz e-recepty w przypadku niepełnych danych adresowych pacjenta (brak nazwy kraju, brak nazwy ulicy itp).

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.11

Zaimplementowano obsługę nowej wersji transformaty PIK HL7 CDA 1.3.2 wykorzystywanej podczas pobierania i realizacji e-recept w Systemie Informacji Medycznej.

Problemy z wysyłką DRR w punktach aptecznych

Dziś od rana występuje ogólnopolski problem z wysyłką dokumentów realizacji recept. Problem dotyczy wyłącznie Punktów Aptecznych. Objawy zdają się sugerować usunięcie wszystkich Punktów Aptecznych z Centralnego Wykazu Usługodawców Centrum e-Zdrowia.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.10

W funkcji Rozchody > Rozliczenie w formacie XML dodano możliwość wygenerowania załącznika w formacie CSV do wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego na portalu OW NFZ.


W Parametrach programu dodano znacznik o nazwie Czy przesunięcia też?

Parametr decyduje o tym, czy podczas automatycznego zamawiania wszystkich wydanych lub kończących się leków mają być brane pod uwagę także przesunięcia międzymagazynowe.


Poprawiono realizację papierowej recepty farmaceutycznej PA/PF.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.12.03

Poprawiono realizację e-recepty z uprawnieniem dodatkowym pacjenta IB+S, na której lekarz był łaskaw wskazać poziom odpłatności 100%.


Poprawiono automatyczne ustawianie inicjałów operatora na podstawie aktywnego loginu w aplikacji Sertum.

Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności

Została udostępniona Farmaceutyczna Baza Danych BAZYL wersja 2048 z dnia 2020.12.01 zawierająca nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. Urz. MZ poz. 2020.101].

Czytaj resztę wpisu »

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.30

Na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów opublikowanej przez portal Gazeta Prawna zmieniono sposób oznaczania kodem GTU_09 faktur zawierających leki zagrożone brakiem dostępności. Obecnie kodem GTU_09 są oznaczane faktury zawierające leki deficytowe wystawione wyłącznie dla odbiorców zagranicznych, czyli oznaczonych w Słowniku odbiorców leków z apteki kodem podmiotu FZI.

Zmiana dotyczy wyłącznie kategorii GTU_09. Pozostałe kategorie (np. faktury za usługi marketingowe: GTU_12) są oznaczane, jak dotychczas.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2020.11.25

Poprawiono wysyłkę do SIM dokumentów realizacji pełnopłatnych recept złożonych.

%d blogerów lubi to: