BAZYL i DATUM z danymi od 1 marca 2023 r.

Dostępne są obie bazy – BAZYL i DATUM – zawierające zmiany wchodzące w życie 1 marca 2023 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.Urz. MZ 2023.13).

Raport Analiza ABC sprzedaży

W ramach raportów specjalnych (moduł Raporty specjalne -> widok Analiza ABC sprz.) w aplikacji Sertum został udostępniony raport Analiza ABC sprzedaży.

Raport swoje działanie opiera na zasadzie Pareto, która mówi, że 20% przyczyn powoduje 80% skutków. Przekładając to na aptekę można stwierdzić, iż 20% asortymentu generuje 80% sprzedaży, a to daje nam podstawy do wyodrębnienia grupy A, czyli 20% produktów, które generują 80% np.: zysków.

Na podstawie danych z ostatnich 30 dni, raport analizuje preparaty w 3 kategoriach: 

  • sprzedaż netto,
  • zysk netto,
  • ilość sprzedana.

Na podstawie analizy, wszystkie towary na magazynie, przyporządkowywane są do jednej z trzech grup:
– w grupie A znajdują się produkty które mają 80% udziału w całości kategorii,
– w grupie B znajdują się produkty które mają 15 % udziału w całości kategorii,
– w grupie C znajdują się produkty które mają 5 % udziału w całości kategorii.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum – prace serwisowe

W nocy z 22 lutego (środa) na 23 lutego (czwartek), ze względu na prowadzone prace serwisowe, u niektórych klientów mogą wystąpić przerwy w dostępie do danych.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 stycznia 2023 r. – już dostępne w Sertum

Ministerstwo Zdrowia opublikowało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2023 r.

Już dziś udostępniamy go w Sertum, aby mieli Państwo możliwość porównywania proponowanej listy leków z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość kolumny Zmiana EAN. Wskazuje ona leki, którym zmienił się GTIN akceptowany przez NFZ w raportach refundacyjnych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.21

Do Słownika e-recept wystawionych dla pacjenta (dostępnego po wprowadzeniu PP w polu Kod EAN) dodano funkcjonalność podglądu zawartości wybranej e-recepty oraz jej realizacji. Podgląd uzyskuje się za pomocą klawisza funkcyjnego F1. Funkcjonalność pozwala na przejrzenie zawartości recept całkowicie zrealizowanych.


W Funkcje > Parametry programu dodano nowy parametr Czy wszystkie realizacje częściowe? Ustawienie parametru na TAK powoduje wysyłanie przez program wszystkich realizacji recepty jako realizacje częściowe.

Sertum – prace serwisowe

W nocy z 21 lutego (wtorek) na 22 lutego (środa), ze względu na prowadzone prace serwisowe, u niektórych klientów mogą wystąpić przerwy w dostępie do danych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.20

Poprawiono generowanie dokumentu realizacji recepty podczas anulowania realizacji o statusie „zamykająca”.


Poprawiono reakcję programu na niewprowadzenie liczby opakowań pozostałych do wydania po anulowaniu realizacji recepty. Dotychczas w takim przypadku program automatycznie ustawiał 0 opakowań. Obecnie w przypadku niewprowadzenia przez użytkownika liczby opakowań pozostałych do wydania po anulowaniu realizacji recepty, jako liczbę opakowań pozostałych do wydania program automatycznie ustawia liczbę opakowań zaordynowanych przez lekarza.

Weekendowe prace na serwerach Sertum (25-26 lutego 2023)

W najbliższy weekend Sertum będzie prowadzić duże prace serwisowe na serwerach.

W tym czasie pojawią się przerwy w działu Sertum, o czym będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Braki dostępności leków w hurtowniach

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2023.02.16

Poprawiono działanie funkcji Zmiana parametrów recepty podczas aktualizacji zawartości pola Pozostało do wydania. Zmiana z wartości dodatniej na zero spowoduje zamknięcie realizacji wskazywanej pozycji, a z zera na wartość dodatnią spowoduje zmianę na realizację częściową.

Czytaj resztę wpisu »
%d blogerów lubi to: