Bezpodstawne błędy i ostrzeżenia na Portalu świadczeniodawcy

Portal świadczeniodawcy po zakończeniu walidacji wysłanych raportów refundacyjnych podaje dwa bezpodstawne komunikaty:

  • Dla 90% recept:
    Typ problemu: ostrzeżenie.
    Opis: Sprawdź poprawność przekazanego nr PESEL.
  • Dla części pozycji wydanych honorowemu krwiodawcy:
    Typ problemu: błąd.
    Opis: Kod zaordynowanego leku spoza obowiązującego obwieszczenia.

Czekamy na oficjalne wyjaśnienie ze strony działu IT.

Problem z seniorami w SZOI

W Wojewódzkich Oddziałach NFZ wyposażonych w portal SZOI, w raporcie zwrotnym dla okresu 013/17, przy niektórych receptach zrealizowanych z uprawnieniem dodatkowym „S” (senior) pojawia się informacja:

SPRAWOZDANO UPRAWNIENIE REALIZACJA „S” POMIMO WYSTĘPOWANIA RÓWNIE KORZYSTNEGO DLA PACJENTA UPRAWNIENIA DODATKOWEGO. NALEŻY PRZEKAZAĆ W „UPRAWNIENIE-REALIZACJA” UPRAWNIENIE DODATKOWE PACJENTA.

Informacja ta pojawia się również dla recept bez żadnego uprawnienia dodatkowego pacjenta innego, niż SENIOR. Dlatego sądzimy, że jest to błąd procedury walidacyjnej po stronie NFZ, który wkrótce będzie usunięty i dlatego może zostać zignorowany podczas składania rozliczenia refundacyjnego za okres 013/17.

40 milionów unieważnionych numerów recept – aktualizacja

Szanowni Państwo,

Program Apteka Malickiego w Państwa Aptece codziennie rano wczytuje kilka komunikatów publikowanych przez NFZ, zawierających pule unieważnionych numerów recept. Dziś NFZ opublikował ponad 130 tysięcy pul, z których każda zawiera od jednej do kilkunastu tysięcy recept. Obliczyliśmy, że łącznie zostało unieważnionych ponad 40 milionów numerów recept. Podczas testów na szybkim komputerze, ich wczytanie w tradycyjny sposób do programu Apteka Malickiego trwało ponad półtorej godziny.

Gdybyśmy udostępnili nowo opublikowane przez NFZ pule recept, spowodowałoby to zablokowanie jednego komputera w Aptece średnio na trzy godziny. W niektórych Punktach Aptecznych posiadających tylko jeden, wiekowy komputer, ta operacja mogłaby trwać przez cały dzień uniemożliwiając korzystanie z programu Apteka Malickiego w celu obsługi pacjentów.

Dlatego podjęliśmy decyzję, że opublikowane dziś komunikaty z zablokowanymi pulami recept nie zostaną umieszczone na naszym serwerze, lecz dołączone do pakietu instalacyjnego nowych wersji programu Apteka Malickiego. W praktyce pojawią się one w Państwa bazie danych po instalacji aktualnej wersji programu, dokonanej po 9 grudnia br. Niestety, instalacja nowej wersji programu Apteka Malickiego, na skutek dodania nowych komunikatów NFZ, będzie znacząco bardziej czasochłonna. Mimo to zalecamy jej jak najszybszą instalację, aby posiadali Państwo aktualną bazę recept unieważnionych.

Aktualizacja wpisu:
trwają intensywne prace nad przyspieszeniem algorytmu wczytywania komunikatów NFZ zawierających pule unieważnionych numerów recept do programu Apteka Malickiego tak, aby czas operacji importu był porównywalny z dotychczasowym.

%d blogerów lubi to: