Sertum Apteka Malickiego – wersja 2022.08.30

W Funkcje > Zamknięcie rachunku poprawiono pobieranie aktualnego Rejestru Produktów Leczniczych oraz Rejestru Surowców Farmaceutycznych. Modyfikacja jest skutkiem zmiany struktury bazy udostępnianej przez Platformę Rejestrów Medycznych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.12.03

Aktualizacja programu do wersji z dnia 2021.12.03 automatycznie poprawi zawartość pola Dopuszczalne zmiany odpłatności w Asortymencie przy środkach pomocniczych o kodach P.100.PL oraz P.100.WK. Zmiana dotyczy uprawnień dodatkowych inwalidy wojskowego, inwalidy wojennego oraz osoby represjonowanej. Dla tych grup pacjentów dodano do pola Dopuszczalne zmiany odpłatności odpłatność B (bezpłatnie), na którą należy realizować ich wnioski.


Zaktualizowano adres pobierania Urzędowego Rejestru Produktów Leczniczych udostępnianego przez Platformę Rejestrów Medycznych Centrum e-Zdrowia. Zmiana dotyczy funkcji Aktualizacji URPL podczas Zamknięcia rachunku.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.06.01

W związku z nowymi regułami walidacyjnymi wprowadzonymi na portalu ZSMOPL, zmieniono kryterium oznaczania w karcie leku produktów podlegających raportowaniu tak, by zapobiec niepotrzebnie niepokojącym użytkownika ostrzeżeniom.


Poprawiono odporność funkcji pobierania Urzędowego Rejestru Produktów Leczniczych na problemy z łączem internetowym.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.04.07

Zaktualizowano adres pobierania Urzędowego Rejestru Produktów Leczniczych udostępnianego przez Platformę Rejestrów Medycznych Centrum e-Zdrowia. Zmiana dotyczy funkcji Aktualizacji URPL podczas Zamknięcia rachunku.

%d blogerów lubi to: