Prace serwisowe ZSMOPL

W dniu dzisiejszym (wtorek 24 marca 2020) na portalu eZdrowie prowadzone są prace serwisowe związane w wydaniem wersji  1.21  i system w  tym dniu będzie nie dostępny.

Szczegółowe informacje znajdują się w oficjalnym komunikacie na stronie CSIOZ:

https://www.csioz.gov.pl/komunikaty/zsmopl-komunikaty/

Firma Sertum przygotowała aplikacje RaportNet w taki sposób, że wysyłka raportów zostanie odroczona.
Wysyłka raportów nastąpi zgodnie z harmonogramem zadań wykonywanych przez RaportNet jak tylko będzie to możliwe. Operacja ta nie będzie wymagała żadnej ingerencji ze strony apteki, czynność ta odbędzie się w sposób całkowicie automatyczny.

Sertum ver. 3.5.46

Zobacz czym ostatnio się zajmowaliśmy, aby ułatwić Tobie pracę.

Raporty i analizy

 • Dodaliśmy nowy raport Stany mag. na dzień. W raporcie można sprawdzić wartość magazynu i ilości na stanie za wskazany dzień (na podstawie danych przesłanych z apteki do Sertum).

W celu uruchomienia zapisywania informacji o magazynie za każdy dzień i udostępnienia raportu, prosimy o kontakt z naszym Serwisem (e-mail: serwis@sertum.pl; tel. 71 786 86 13).  Zapisywanie danych i raport są dostępne dla Klientów z abonamentem Premium lub Professional.

Czytaj resztę wpisu »

Aktualizacja programu RaportNet

W dniu dzisiejszym, po wydaniu nowej wersji aplikacji zauważyliśmy, że część programów RaportNet nie uruchomiła się poprawnie.

Bardzo prosimy o sprawdzenie w aplikacji Sertum, czy program RaportNet w Państwa aptece działa.

Aby to zrobić należy w SERTUM wejść w moduł RaportNet -> widok Aktywność RaportNet.
Program RaportNet, który jest nieaktywny posiada Białą żarówkę, a nazwa apteki wyświetla się w kolorze czerwonym, tak jak na poniższym przykładzie:

Czytaj resztę wpisu »

Jak sprawdzić czy aplikacja RaportNet działa?

Jeśli program jest uruchomiony, to po prawej stronie na pasku zadań systemu Windows, po rozwinięciu listy powinna widnieć ikona RaportNet:

Jeśli program RaportNet nie jest uruchomiony (nie znajduję się na pasku zadań) należy go uruchomić przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonkę RaportNet, która znajduje się na pulpicie komputera.

Przechwytywanie

Jeżeli próba uruchomienia zakończyła się niepowodzeniem, prosimy o kliknięcie na ikonę prawym przyciskiem myszy i skorzystać z operacji: Uruchom jako administrator.

Jeżeli i ta próba zakończy się niepowodzeniem prosimy kontakt z serwisem Sertum pod numerem tel.: (71) 786- 86-13 lub za pośrednictwem maila na adres: serwis@sertum.pl.

Dedykowane bazy dla wymagających klientów

W ofercie dla klientów opłacających abonament Raportowanie danych – Professional, dostępne są dedykowane bazy w chmurze Microsoft Azure. Na etapie tworzenia bazy uwzględniamy indywidualne wymagania klienta: pojemność dedykowanej bazy, wydajności procesorów obsługujących bazę z uwzględnieniem zakresu pobieranych danych i liczby raportujących aptek. Opłaty są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem cenników Microsoft.

Dzięki dedykowanej bazie korzystaj z większej wydajności, szybszego dostępu do swoich danych oraz zaawansowanych raportów i sprawniej zarządzaj swoimi aptekami.

Aktualizacja zasad wsparcia serwisowego Sertum

Sertum Sp. z o.o. świadczy wsparcie serwisowe w ramach opłacanego abonamentu przez użytkowników swoich aplikacji. Stale rosnąca liczba naszych klientów zmusza nas do uporządkowania zasad wsparcia serwisowego tak, aby większa liczba zgłoszeń serwisowych nie odbiła się negatywnie ani na jakości usługi, ani na poziomie jej dostępności dla użytkowników.

W tym celu zespół wsparcia serwisowego został wyposażony w nowe narzędzia. Wszystkie zgłoszenia od naszych klientów są obecnie rejestrowane i procedowane zgodnie z nowym regulaminem. Nasi klienci są powiadamiani pocztą elektroniczną o każdej aktualizacji swojego zgłoszenia oraz o jego rozwiązaniu i zamknięciu. Wprowadziliśmy zróżnicowanych poziom usług w zależności od rodzaju abonamentu za usługę Sertum.

Bez zmian pozostaje adres skrzynki pocztowej – serwis@sertum.pl – zespołu wsparcia serwisowego. Na tę skrzynkę są kierowane wszystkie zgłoszenia od użytkowników i z niej wychodzą powiadomienia i odpowiedzi.

Przykładamy dużą wagę do poziomu zadowolenia klientów z usługi wsparcia serwisowego. Jej poziom, dostępność i czasy reakcji konsultantów są na bieżąco monitorowane.

Nowa organizacja wsparcia serwisowego będzie także obejmować użytkowników naszego Programu Aptecznego.

SertumHotline

Aktualizacja programu RaportNet

W dniu 25 lutego 2016 (czwartek) zostanie wydana najnowsza wersja programu raportującego RaportNet.

Jeżeli w trakcie aktualizacji programu RaportNet pojawi się poniższe okno:

komunikat RN

Prosimy o postępowanie zgodnie z treścią komunikatu.

Komunikat ten pojawi się jedynie u użytkowników programu RaportNet, którzy posiadają zainstalowaną aplikacje w w niestandardowej lokalizacji  np.: w Pliki programów (x 86).

 

Sertum ver. 3.2.10.

NOWOŚCI:

 • W chwili obecnej trwają intensywne prace nad naszym programem aptecznym.
 • Prowadzone są również działania mające na celu poprawę jakości i stabilności działania platformy Sertum.

BŁĘDY:

 • Poprawiono błąd pojawiający dotyczący aktualizacji programu RaportNet. Od tej chwili, gdy w aptece podczas procesu aktualizacji będą przerwy w dostępie do Internetu, to program przy ponownym dostĘpie do sieci dokończy proces aktualizacji. 
 • Poprawiono błąd dotyczący wyświetlania nieprawidłowych ilości w Optymalizacji Magazynów (moduł Magazyn-> widok Optymalizacja magazynów).
 • Poprawiono wczytywanie zamówień do bufora dla klientów działających w oparciu o Dane z Sertum (moduł Bufor zamówienia-> widok Pozycje bufora-> operacja Wczytaj zamówienie).
 • W weryfikacji zamówień na danych z Sertum poprawiono filtry: Faktury-Dostawcy i Zamówienia-Dostawcy oraz możliwość zapisu danych za pomocą przycisku Zapisz/Zapisz i zamknij (moduł Bufor zamówienia-> widok Pozycja bufora-> operacja Weryfikacja zamówień).
 • Poprawiono błąd dotyczący pobierania raportów Premiowanie personelu oraz Premiowanie personelu szczegółowo, który występował u klientów nie posiadających zewnętrznych serwerów (moduł Raporty i analizy– > widok Premiowanie Personelu/ Premiowanie personelu szczegółowo).
 • Poprawiono błąd dotyczący pobierania pozycji zamówień w hurtowniach (widok dedykowany dla hurtowni korzystajacych z aplikacji Sertum) (moduł Promocje i zamówienia-> widok Poz.zamówień w hurtowniach).

Zmiana wymagań programowych do działania RaportNet – .NET Framework 4.0

W najbliższym czasie wymagania programowe do działania programu RaportNet ulegną zmianie.Wymagany będzie .NET Framework w wersji 4.0.

Zmiana ta podyktowana jest planowaną aktualizacją komponentów, polepszeniem funkcjonalności, poprawą wydajności i zwiększeniem bezpieczeństwa działania programu RaportNet.

Wraz z najnowszą wersją RaportNeta, która zostanie wydana pod koniec czerwca 2015 r.

Więcej na temat .NET Framework 4.0 oraz wymagań systemowych można przeczytać tutaj:

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

Pod powyższym linkiem można również ręcznie pobrać i zainstalować  .NET Framework 4.0 .

Sertum ver. 2.29.17.10 i RaportNet 2.29.17.4

Zostały wydane nowe wersje Sertum i RaportNet-a wraz z kilkoma zmianami:

Sertum:

 • Przywrócono przeliczanie się minimalnej ilości dla wszystkich pozycji reguły promocji – w sytuacji gdy autor oferty promocyjnej zaznaczył opcję Pokaż wykorzystanie w widoku Nagłówek (moduł Promocje i zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje -> kolumna Zam.Grupa %).
 • W widoku kartotek dodano kolumnę z kolejną ceną sprzedaży brutto (moduł Magazyn -> widok Kartoteki -> kolumna Cena detal.) – opcja nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
 • Dodano operację „Dodaj do grupy asortymentowej” na raportach: Sprz. wg wartości centralnie, Zakupy, Wartość magazynu – AnalitycznieSprz. szczegółowo, Bilans miesięczny, (moduł Raporty i analizy).
 • Poprawiono szybkość działania raportu Sprzedaż wg. wartości (moduł Raporty i analizy).
 • Usprawniono pobieranie faktur z serwerów FTP hurtowni – jeżeli podczas pobierania faktur w jakiejś hurtowni wystąpi błąd, to algorytm będzie próbował pobrać faktury dla następnej hurtowni (do tej pory zatrzymywał się, co blokowało pobieranie faktur z pozostałych hurtowni).
 • W widoku dokumentów magazynowych dodano kolumnę pokazującą rabat (w%) (moduł Magazyn -> widok Kartoteki -> okno Edycja kartoteki -> widok Powiązane dokumenty -> kolumna Rabat) – opcja nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

RaportNet:

 • Poprawiono algorytm wczytywania numerów kart w sprzedaży – dodano doklejanie prefiksa do numeru karty (jeżeli jest potrzebny). Dodatkowo wczytywane są tylko numery, które mają długość równą wymaganej długości (wraz z prefiksem) – opcja nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
 • Wprowadzono zmianę mającą na celu zmniejszenie częstotliwości zawieszania się programu – jeżeli program dostanie 5 kolejnych błędów (np. błąd po stronie serwera lub timeout) to zamknie się i uruchomi ponownie.
%d blogerów lubi to: