Moduł współpracy z Apteką Internetową

Moduł Apteka internetowa umożliwia generowanie (na podstawie ofert hurtowni udostępnianych aptece) cennika dla apteki internetowej w ramach systemu GdziePoLek. Sertum pobiera także zamówienia składane w aptece internetowej, pozycje te można wczytać do bufora zamówień z zapotrzebowania, zoptymalizować i wysłać zamówienie do hurtowni.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uruchomieniem sprzedaży internetowej w swojej aptece niewielkim nakładem środków i czasu zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Gmach
e-mail: kgm@sertum.pl
tel.: 722-171-422.

Poniżej umieszczamy informacje jak działa moduł Apteka Internetowa w Sertum

Gdzie się znajduje?

Moduł Apteka Internetowa znajduje się w menu obrazkowym na górze aplikacji.

Jak działa?

Aby przystąpić do pracy z modułem należy w pierwszej kolejność skonfigurować aplikacje.

Konfiguracja parametrów.
W tym celu wchodzimy za pomocą kliknięcia myszki w moduł .Moduł zawiera dwa widoki: Hurtownie oraz Cenniki.

Widok Hurtownie zawiera listę skonfigurowanych w Sertum ofert hurtowni dla poszczególnych aptek.

Widok zawiera następujące kolumny:

 • Magazyn – nazwa magazynu – apteki
 • Hurtownia – nazwa hurtowni
 • A – czy uwzględniać hurtownię podczas tworzenia cennika dla apteki internetowej (zmiana checkboxa po użyciu operacji Aktywuj/Dezaktywuj hurtownie)
 • Rabat – rabat od cen zakupu netto podanych w ofercie hurtowni (na towary z wyłączeniem CU)
 • K – czy hurtownia jest skonfigurowana dla apteki w Sertum
 • Zmodyfikował – zmodyfikowane przez
 • Zmodyfikowano – data modyfikacji ustawień

Widok zawiera operacje:

Aktywuj hurtownie – aktywuje hurtownię, wówczas oferta hurtowni będzie uwzględniana podczas generowania cennika dla apteki internetowej. Jeżeli aktywujemy kilka hurtowni dla apteki, wtedy system cenę detaliczną zaproponuje na podstawie najwyższej z dostępnych cen w hurtowniach.
Dezaktywuj hurtownie – dezaktywuje hurtownię, oferta jest wówczas pomijana przy generowaniu cennika
Ustaw rabat – otwiera okienko z możliwością ustawienia rabatu, uwzględnianego do wyliczania cen sprzedaży netto do cennika apteki internetowej (rabat zmniejsza cenę zakupu netto z oferty hurtowni). Z reguły apteki na kontach FTP, posiadają oferty indywidualne (czyli już po uwzględnieniu warunków handlowych z hurtowni), dla takich ofert nie ma potrzeby ustawiania rabatu.

Aby włączyć ofertę konkretnej hurtownie do generowania Cennika w aptece internetowej, należy zaznaczyć wybraną hurtownię i kliknąć operację Aktywuj hurtownie. W celu dezaktywowania hurtowni postępujemy analogicznie, na końcu klikając Dezaktywuj hurtownie. Aby zmienić lub ustawić rabat, należy zaznaczyć hurtownie i kliknąć operacje Ustaw rabat.

Po konfiguracji hurtowni przechodzimy do widoku Cenniki.

Widok zawiera listę aptek, które mają skonfigurowaną opcję udostępniania cenników dla apteki internetowej.

Widok zawiera następujące Kolumny:

 • Magazyn – nazwa magazynu-apteki
 • A – czy synchronizować dla danej apteki cennik apteki internetowej (zmiana checkboxa po użyciu operacji Aktywuj/Dezaktywuj aptekę)
 • Narzut – narzut doliczany do cen zakupu netto po rabacie  (na towary z wyłączeniem CU)
 • VAT (gdy pusty) – stawka VAT używana do wyliczenia ceny sprzedaży brutto, dla pozycji, które w ofercie hurtowni nie mają podanej stawki VAT
 • Data ostatniej synchronizacji – data ostatniej wysyłki cennika na bazę zewnętrzną
 • Zaplanowana synchronizacja – data zaplanowanej kolejnej synchronizacji cennika z bazą zewnętrzną
 • Zmodyfikował – zmodyfikowane przez
 • Zmodyfikowano – data modyfikacji ustawień

Widok zawiera Operacje:

Aktywuj aptekę – aktywuje aptekę, cennik jest synchronizowany z bazą zewnętrzną tylko dla aktywnych aptek; aktywować można apteki z uzupełnionym narzutem i stawką VAT.
Dezaktywuj aptekę – dezaktywuje aptekę, cennik nie jest synchronizowany z bazą zewnętrzną.
Konfiguruj – otwiera okienko z możliwością ustawienia Narzutu i stawki VAT.
Synchronizuj – zleca zadanie synchronizacji cennika z baza zewnętrzną (jeżeli w przeciągu najbliższych 5 minut nie jest zaplanowana synchronizacja cykliczna, która odbywa się raz na dobę).

Jak sprawdzić aktualne Cenniki apteki internetowej?

Aby z poziomu widoku Cenniki wejść w podgląd cennika zaznaczonej apteki, wystarczy w tym celu użyć przycisku Podgląd (po lewej stronie na górze okna).  Po jego użyciu otworzy się zakładka z listą towarów zawierająca informacje o cenach i pozycjach wyliczonych na podstawie bieżących ustawień, oraz cenach i pozycjach wysłanych ostatnio na serwer zewnętrzny.

Widok zawiera następujące kolumny:

 • EAN – numer EAN
 • Nazwa towaru – nazwa towaru w hurtowni
 • Wyliczona cena netto sprzedaży – cena sprzedaży netto wyliczona w oparciu o bieżące ustawienia
 • Wyliczona cena brutto sprzedaży – cena sprzedaży brutto wyliczona w oparciu o bieżące ustawienia
 • VAT – stawka VAT dla cennika wyliczonego na podstawie bieżących ustawień
 • CU [akt.] – oznaczenie towaru z ceną urzędową dla cennika wyliczonego dla bieżących ustawień
 • Obowiązująca cena netto sprzedaży – cena sprzedaży netto aktualnie udostępniona aptece internetowej
 • Obowiązująca cena brutto sprzedaży – cena sprzedaży brutto aktualnie udostępniona aptece internetowej
 • Obowiązujący VAT – stawka VAT użyta do wyliczenia obowiązującej ceny sprzedaży brutto
 • CU – oznaczenie leku z ceną urzędowa w obowiązującym cenniku
 • Data ostatniej synchronizacji – data wykonania ostatniej synchronizacji
 • N – oznaczenie pozycji niezgodnych, dla których wartości wyliczone są na podstawie bieżących ustawień, pozycje te nie są zgodne z tym co znajduje się w obowiązującym cenniku (nie zostały jeszcze zsynchronizowane)

Widok zawiera następujące operacje:

Synchronizuj
– zleca zadanie synchronizacji cennika z baza zewnętrzną (jeżeli w przeciągu najbliższych 5 minut nie jest zaplanowana synchronizacja cykliczna, która odbywa się raz na dobę)

Jak zamówić leki na podstawie zamówień internetowych?

Zamówienia z apteki internetowej udostępnione na serwerze zewnętrznym są wczytywane do Bufora zapotrzebowania danej apteki. Takie pozycje w buforze zapotrzebowania mają dodaną notatkę w polu Uwagi informującą o tym, że zamówienie pochodzi z apteki internetowej (WWW), ilości zamówionej ([ilość zamówiona]) oraz dacie i godzinie złożenia zamówienia np. WWW [5] 2022-10-18 12:12:21.

Pozycje znajdujące się w Buforze zapotrzebowania należy dodać do Bufora zamówień, zoptymalizować i wysłać zamówienie do hurtowni. W Buforze zamówień pozycje zawierające ilości pochodzące z zamówień internetowych są przy numerze pozycji oznaczone symbolem koszyka , a treść pola Uwagi z Bufora zapotrzebowania jest przepisywana do pola Uwagi w Buforze zamówienia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: