Nowy podział folderów na serwerze – rozdzielenie faktur od ofert indywidualnych

Rozdzielono w konfiguracji użytkownika dotychczasowe ustawienie „Transfer dokumentów przez Internet” na „Pobieranie faktur – folder docelowy” i „Oferty indywidualne – folder docelowy”. Zmiana ma na celu przesyłanie plików i magazynowanie ich w odrębnych folderach, co w konsekwencji zwiększy wydajność pracy serwera i skróci czas pobierania plików na Wasze komputery apteczne.

Aktualnie spotkacie się z poniższym wyglądem okna konfiguracji użytkownika:


diagnostyka 1

Więcej możliwości w nowym oknie konfiguracji hurtowni

W menu Konfiguracja użytkownika na widoku Konfiguracja hurtowni zmieniło się okno ustawień.
Aby je otworzyć należy kliknąć przycisk „Edytuj [F4]”.
Dodaliśmy kilka nowych funkcjonalności, które mają pomóc Wam w konfigurowaniu ustawień hurtowni.

Na zakładce Ustawienia ogólne możemy wprowadzić te same zmiany, co na liście w widoku Konfiguracja hurtowni.

Pojawia się również wiele nowości.

Jedną z nich jest funkcja Typ rabatu. Możemy tu określić w jaki sposób będzie przeliczany rabat dla wybranej hurtowni. Do wyboru są dwie opcje:

  • Kaskadowo – najpierw od ceny towaru odliczany jest rabat handlowy w hurtowni, a następnie od tej kwoty odliczamy rabat producenta. Przykład: 10zł – 10% = 9zł – 20% = 7,20zł
  • Sumarycznie – oba rabaty są sumowane i na tej podstawie powstaje jeden rabat odliczany od ceny towaru.
    Przykład: 10zł – 30%(20%+10%) = 7zł

W zależności od wybranego sposobu przeliczania rabatów, ustawienia te zostaną zastosowane przy przeliczaniu kwot zamówień (dziennych i promocyjnych).

Ponadto przeniesiono tu opcję konfiguracji powiązania hurtowni w SERTUM z hurtownią programie aptecznym (wcześniej można było tego dokonać w kolumnie „Nazwa w prog. zew.” na liście hurtowni).

Na zakładce Oferta indywidualna widać dane konta FTP hurtowni. Przycisk  służy do zweryfikowania poprawności wprowadzonych danych. Przycisk  pobiera ofertę hurtowni ze wskazanego serwera. Po jego wciśnięciu pojawi się okno z komunikatami informującymi o postępie pobierania oraz o sukcesie lub porażce operacji i ewentualnych problemach.

Niżej wyświetlają się nowe pola:

Data ostatnio zaktualizowania katalogu – jest to data ostatnio pobranego katalogu z ofertą hurtowni,
Data ostatniego zaktualizowania oferty – data ostatniej aktualizacji oferty indywidualnej,
Data ostatniego pobrania pliku oferty: – data pobrania pliku z ofertą indywidualną.

Pomogą one w sprawdzeniu, czy oferta hurtowni w SERTUM jest aktualna.

Zakładka Faktury umożliwia skonfigurowanie automatycznego pobierania faktur bezpośrednio z serwera FTP dostawcy i umieszczanie ich w zdefiniowanym folderze. Najczęściej te dane są wprowadzone przez administratorów SERTUM po zakupie i wdrożeniu modułu optymalizacji zamówień. Przycisk  weryfikuje poprawność wprowadzonych danych. Kliknięcie przycisku  spowoduje pobranie faktur ze skonfigurowanego serwera FTP (pobranie dokumentów odbędzie się jednorazowo). Pobrane faktury dostępne będą w module Załączniki na widoku Załączniki dla mnie.

Podobnie jak poprzednio, pojawiają się nowe pola:

Data ostatniej próby pobrania faktury – wyświetla datę próby połączenia z serwerem hurtowni
Data pobrania ostatniego pliku faktury – jeżeli jest starsza niż data ostatniej próby, to znaczy że próba pobrania faktur nie powiodła się – wystąpił problem w połączeniu z serwerem hurtowni.

%d blogerów lubi to: