Sertum Apteka Malickiego – Konfiguracja i Obsługa Karty Lekowej epruf

Proces włączenia apteki do Programu Obsługi Kart epruf składa się z kilku kroków:

I. PRZYGOTOWANIE

W celu uruchomienia obsługi transakcji, w aptece musi być zainstalowany i uruchomiony program RaportNet (instrukcja instalacji jest dostępna na https://www.youtube.com/watch?v=7sdKCtgu8gg&t=). Należy go także prawidłowo skonfigurować. Jak to zrobić pokazano na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=86q0LS424rw .

Na każdym stanowisku, gdzie prowadzona jest sprzedaż musi być zainstalowana i uruchomiona aplikacja Sertum (instrukcja instalacji jest dostępna na https://www.youtube.com/watch?v=u7V8CaPB6NA) oraz zainstalowany dodatkowy moduł Sertum „MODUŁ EPRUF”, który można pobrać na stronie Sertum (https://sertum.pl/pobierz/).

Przesłany do Państwa plik licencji, musi zostać zapisany w lokalizacji, do której będą miały dostęp wszystkie stanowiska, na których prowadzona będzie obsługa kart lekowych epruf.

W celu prawidłowej obsługi transakcji epruf należy skonfigurować aplikację Sertum:

 1. Trzeba upewnić się, że w Konfiguracji użytkownika w widoku ‘Rozszerzenia aplikacji’ jest wybrany program apteczny: ‘Apteka Malickiego’ oraz jest prawidłowo wskazana lokalizacja bazy aptecznej.

 1. W Konfiguracji użytkownika w widoku ‘Konfiguracja epruf’ należy podać:
 • Lokalizację bibliotek OSOZ – miejsce, gdzie został zainstalowany MODUŁ EPRUF,
 • Lokalizację licencji OSOZ – miejsce, gdzie został zapisany plik licencji przyznanej aptece,
 • Hasło OSOZ – hasło nadane przez OSOZ,
 • Raporty dzienne epruf – miejsce, gdzie będą zapisywane pobierane z OSOZ raporty dzienne epruf (jeżeli miejsce nie zostanie wskazane, domyślnie raporty będą zapisywane w katalogu ‘EprufDailyReports’ w miejscu zapisu logów Sertum w ProgramData).

 1. Kartoteki towarów są automatycznie powiązane po numerach EAN. W celu sprawdzenia powiązań lub dodania ich ręcznie należy wejść w moduł ‘epruf’ – widok Powiązania towarów.
 2. W programie Apteka Malickiego – menu Funkcje – Parametry programu należy zaznaczyć na Tak opcję ‘Czy włączyć obsługę kart epruf?’.

II. MODUŁ EPRUF

 

 1. Widok LISTA TOWARÓW

Podczas logowania użytkownika do Sertum automatycznie jest wywoływane pobieranie listy towarów epruf.

Dodatkowo można wywołać aktualizację listy w widoku ‘Lista towarów’ w module ‘epruf’ przez operację ‘Aktualizuj listę towarów epruf’. Operacja ‘Pobierz’ pozwala na wyświetlenie wcześniej pobranej listy towarów.

 1. Widok NIEPOTWIERDZONE RAPORTY EPRUF

Podczas logowania użytkownika do Sertum sprawdzane jest, czy istnieją niepotwierdzone raporty. Jeżeli istnieją niepotwierdzone raporty epruf, użytkownik jest informowany o konieczności ich potwierdzenia.

Raporty takie dostępne są w module ‘epruf’ w widoku ‘Niepotwierdzone raporty epruf’. W widoku tym znajdziemy także anulowane raporty dzienne.

Dostępne operacje:

 • Pobierz raport dzienny – po wskazaniu raportu i użyciu operacji należy w wyświetlonym oknie wskazać miejsce zapisu raportu;
 • Potwierdź raport dzienny – operacja pozwala na ręczne potwierdzenie raportu;
 • Anuluj raport dzienny – operacja pozwalająca na anulowanie raportu.

 

 1. Widok POTWIERDZONE RAPORTY EPRUF

W widoku tym znajduje się lista wszystkich potwierdzonych raportów dziennych. Po wskazaniu raportu możemy użyć operacji ‘Anuluj raport dzienny’, która anuluje raport.

Operacja będzie skuteczna tylko w przypadku, kiedy raport nie został przekazany do operatora sytemu, w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat:

4. Widok POWIĄZANIA TOWARÓW

Przed rozpoczęciem realizacji transakcji z obsługą kart epruf należy:

 • wejść w widok ‘Powiązania towarów’,
 • korzystając z operacji ‘Pobierz [F5]’ wyświetlić listę kartotek aptecznych,
 • ręcznie powiązać kartoteki, które nie zostały powiązane automatycznie po numerze EAN.

Dla kartotek aptecznych, do których zostanie powiązana kartoteka epruf, zostanie uzupełniona jej nazwa w kolumnie ‘Nazwa towaru epruf’.

Aby wyszukać towary, które nie mają powiązania, wystarczy, że najedziemy na nagłówek kolumny ‘Nazwa towaru epruf’, klikniemy na lejek (symbolizujący filtr), który się pojawi i wybierzemy z listy pozycję ‘(Blanks)’:

Wówczas wyświetlą się towary, które nie mają powiązania z listą epruf (kolumna ‘Nazwa towaru epruf’ jest pusta).

W widoku ‘Powiązania towarów’ można także skorzystać z operacji ‘Usuń powiązanie [F8]’, która spowoduje usunięcie powiązania towaru epruf do kartoteki apteki.

Można także, dla towarów niepowiązanych, dodać powiązanie ręcznie, korzystając z operacji ‘Powiąż [F2]’. Wyświetli się wówczas okno, gdzie można wyszukać preparat z listy towarów epruf, który odpowiada danej kartotece towaru w aptece (domyślnie w oknie pojawią się wyniki wyszukiwania po początkowym fragmencie nazwy kartoteki w aptece). Po wskazaniu towaru na liście epruf należy potwierdzić wybór przyciskiem ‘Zatwierdź’.

III. SPRAWDZENIE SALDA KARTY

 

Sprawdzenie salda karty epruf jest możliwe w programie Apteka Malickiego w oknie Wydawania leków. W celu sprawdzenia salda kursor musi być ustawiony na wielofunkcyjnym polu ‘Kod EAN’. Wówczas należy wczytać numer karty za pomocą czytnika kodów kreskowych. Numer wyświetli się w polu ‘Kod EAN’ i zostanie wysłane zapytanie o saldo karty. Po uzyskaniu odpowiedzi z epruf, uzyskana informacja zostanie wyświetlona użytkownikowi.

Po potwierdzeniu komunikatu w polu ‘Kod EAN’ zostanie dodatkowo wyświetlona informacja o limicie karty.

IV. SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM EPRUF

Podczas sprzedaży z użyciem płatności epruf na stanowisku musi być uruchomione Sertum.

Obsługa pacjenta z kartą lekową przebiega standardowo. Jedyną różnicą jest konieczność wczytania karty epruf. Można tego dokonać:

 • W dowolnym momencie po rozpoczęciu sprzedaży w oknie wydawania leków, znajdując się w polu ‘Kod EAN’.

Po prawidłowej weryfikacji, w polu ‘Kod EAN’, zostanie podana łączna kwota dofinansowania epruf dla pozycji już wydanych podczas ekspedycji. Wartość dofinansowania z rozbiciem na poszczególne pozycje sprzedaży widoczna będzie poniżej w kolumnie ‘Epruf’.

Po przejściu do płatności zostanie wyświetlone okno ze szczegółami dofinansowania epruf dla każdej pozycji oraz informacją w kolumnie ‘P’ (Powiązane), czy dana karta towaru w aptece jest powiązana z kartą na liście towarów epruf.

W celu potwierdzenia transakcji klikamy na przycisk ‘Akceptuj’. Na tym etapie można także anulować transakcję przez wskazanie ‘Anuluj’.

 • Po zakończeniu wydawania leków w oknie płatności. Wówczas kartę należy zaczytać znajdując się w polu ‘Wpłata pacjenta w ZŁ.’.

 • Po potwierdzeniu, tj. w poprzednim przypadku, pojawia się okno ze szczegółami dofinansowania epruf dla każdej pozycji oraz informacją w kolumnie ‘P’ (Powiązane), czy dana karta towaru w aptece jest powiązana z kartą na liście towarów epruf.

W oknie ‘Wydawanie leków przy okienku’, na liście sprzedanych towarów, dla towarów, których sprzedaż została dofinansowana z epruf, w kolumnie ‘epruf’ mamy informację o kwocie dofinansowania.

V. ANULOWANIE SPRZEDAŻY Z DOFINANSOWANIEM

 

Pozycje sprzedane z dofinansowaniem epruf można anulować w oknie ‘Wydawanie leków przy okienku’ korzystając z opcji w menu ‘Ekspedycja leków’ – ‘Anulowanie całej pozycji’.

Zostanie wyświetlone okno z uwagami dotyczącymi operacji, gdzie, jeżeli chcemy anulować pozycję, potwierdzamy komunikat przez wskazanie ‘Anulowanie pozycji’.

W przypadku transakcji z dofinansowaniem epruf zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat, z informacją o konsekwencjach operacji tzn. zwróceniem środków na kartę epruf. Operację należy potwierdzić wybierając ‘Anulowanie z przywróceniem środków’.

Po anulowaniu na liście wydanych towarów przy anulowanej pozycji pojawia się znacznik ‘ANUL’ oraz zostaje dodana „nowa” pozycja oznaczona jako ‘ZWROT’ z wartościami ujemnymi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: