Cena sprzedaży dla pacjenta przy każdym zakupie

Wprowadzono wyświetlanie ceny sprzedaży dla pacjenta przy każdym zakupie w kartotece towaru apteki.

Gdzie to się znajduje? 

Należy otworzyć moduł Magazyn w widoku Kartoteki:

magazyn_kartoteki

Po zaznaczeniu wybranej kartoteki i dwukrotnym kliknięciu na niej (lub kliknięciu przycisku edytuj [F4] znajdującego się na pasku akcji u góry okna) otworzy się okno Kartoteka Towaru. Następnie należy przejść do widoku Powiązane dokumenty.
Kolumna Sp. brutto oznacza cenę sprzedaży, dla pacjenta, towarów pochodzących z wybranego zakupu. Natomiast kolumna Pozostało wskazuje ilość sztuk towaru z danej dostawy (z danego zakupu), jakie pozostały na magazynie apteki i są dostępne do sprzedaży.

cena_sprzedaży_dla_pacjenta

Raporty – zmiany w SERTUM 2.27

Moduł Raporty i analizy w SERTUM służy do raportowania sprzedaży zakupów oraz stanów magazynowych. Dane pobrane z aptek prezentowane są tutaj w wygodnej dla użytkownika formie – tabel, wykresów i tabel przestawnych.

Moduł ten dostępny jest z menu u góry ekranu, pod przyciskiem raporty_analizy .

menu-raporty

Wraz z nową wersją wprowadzono kilka dodatkowych opcji – najważniejsze z nich to:

1) Cena sprzedaży brutto
Pojawianie się kolumny Cena sprzedaży brutto w raporcie  Stany magazynowe:

cena_sprzedaży3

Cena sprzedaży prezentowana w tej kolumnie pochodzi z najświeższego zakupu towaru i jest aktualizowana raz dziennie w nocy.

2) Wartość magazynu
Dodano dwa nowe raporty: Wartość magazynu i Wartość magazynu – Analitycznie, które pozwalają na podgląd wartości towarów znajdujących się na stanie w poszczególnych magazynach.

Dostęp do powyższych raportów znajduje się w module Raporty i analizy na Panelu bocznym:

panel_boczny_raporty

Prezentowane są one w następujący sposób:

Wartość magazynu

– zawiera łączną wartości wszystkich towarów znajdujących się w poszczególnych magazynach:

wartość_magazynu2

Wartość magazynu – Analitycznie

– umożliwia podgląd wartości poszczególnych towarów w magazynach. Wartość łączna dostępna jest na tym samym widoku na pasku podsumowań grupowań wierszy znajdującym się poniżej listy pozycji dotyczących  danego magazynu:

wartość_magazynu_analitycznie3

Przy zastosowaniu dowolnych filtrów można zmniejszyć liczbę wyświetlanych pozycji i tym samym zawęzić raport do wybranego wycinka informacji. Np. otrzymując raport dotyczący wyłącznie jednego lub kilku wybranych magazynów czy raport dotyczący wyłącznie wybranej grupy asortymentowej towarów.

%d blogerów lubi to: