Stany magazynowe centralnie – nowy widok w Sertum

W module Raporty i analizy pojawił się nowy widok Stany magazynowe centralnie, który umożliwia podgląd stanów magazynowych aptek wraz z powiązaniem kartotek aptecznych do kartotek centralnych. Dodatkowo przy wyszukiwaniu przez CTRL+F3 istnieje możliwość zaznaczania opcji Magazyn – Stany magazynowe centralnie, która pozwoli na przeniesienie bezpośrednio do tego raportu. Opcja dostępna jest tylko dla menedżerów sieci aptek.

Gdzie się znajduje?

Istnieją 2 sposoby przejścia do widoku Stany magazynowe centralnie:
1. Przez moduł Raporty i analizy
Należy otworzyć moduł Raporty i analizy klikając na ikonę raporty_analizy znajdująca się w menu obrazkowym, a następnie przejść do widoku Stany magazynowe centralnie, dostęp do którego znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie okna.
Stany_magazynowe_centralnie1.1
2. Przez wyszukiwanie CTRL+F3
Po kliknięciu klawiszy CTRL+F3 pojawi się okno Wyszukiwanie w SERTUM, w którym należy zaznaczyć opcję Szukaj w oknie: [F7] Magazyn – Stany magazynowe centralnie. Po wpisaniu szukanej frazy i wciśnięciu klawisz ENTER program sam przeniesie nas do widoku Stany magazynowe centralnie.
CTRL+F3_centralne1.1
Wymaga to zaznaczenia opcji dodatkowej opcji w konfiguracji (System -> Konfiguracja -> widok Ogólne -> sekcja SERTUM – okna i widoki -> opcja Szybkie szukanie (CTRL+F3) po kartotekach centralnych).
konfiguracja1

Jak to działa?

Należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie po uzupełnieniu dowolnych pól wcisnąć przycisk zamknij_i_pobierz – na przykład:
Filtry2
otrzymamy raport, na którym widoczne będą kartoteki towarów pogrupowane według kartotek centralnych:
Raport1.2
Po kliknięciu ikony „plusa”, przy dowolnej nazwie kartoteki centralnej, rozwiną się informacje dotyczące kartotek towarów w poszczególnych aptekach:

Raport2.2
Z kolei przycisk edytuj [F4] otwiera okno Kartoteka Centralna w widoku Powiązania, gdzie można dodawać lub usuwać towary z kartoteki centralnej za pomocą przycisków dodaj2 i usuń znajdujących się na pasku akcji.

Kartoteka_centralna3

Cena sprzedaży dla pacjenta przy każdym zakupie

Wprowadzono wyświetlanie ceny sprzedaży dla pacjenta przy każdym zakupie w kartotece towaru apteki.

Gdzie to się znajduje? 

Należy otworzyć moduł Magazyn w widoku Kartoteki:

magazyn_kartoteki

Po zaznaczeniu wybranej kartoteki i dwukrotnym kliknięciu na niej (lub kliknięciu przycisku edytuj [F4] znajdującego się na pasku akcji u góry okna) otworzy się okno Kartoteka Towaru. Następnie należy przejść do widoku Powiązane dokumenty.
Kolumna Sp. brutto oznacza cenę sprzedaży, dla pacjenta, towarów pochodzących z wybranego zakupu. Natomiast kolumna Pozostało wskazuje ilość sztuk towaru z danej dostawy (z danego zakupu), jakie pozostały na magazynie apteki i są dostępne do sprzedaży.

cena_sprzedaży_dla_pacjenta

Jak sprawdzić cenę zakupu w innych swoich aptekach?

Aby sprawdzić cenę zakupu w innych aptekach należy  skorzystać z okna wyszukiwania (Ctrl+F3). Po odnalezieniu wybranego towaru, wybieramy go przez opcję  lub podwójne kliknięcie myszką. Spowoduje to otwarcie okna kartoteka towaru, gdzie mamy dostęp do informacji o towarze.

Między innymi wyświetlają się tu data i kwota ostatniego zakupu.

Dodatkowo na widoku Powiązane dokumenty mamy dostęp do wszystkich dostaw wskazanego towaru wraz z cenami.

%d blogerów lubi to: