Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Rozszerzenie funkcjonalności CTRL+F3 – nowość w SERTUM 2.28.4

Funkcjonalność CTRL + F3 pozwala na wyszukanie towaru w magazynach wszystkich aptek należących sieci bądź jednocześnie w magazynach aptek i w katalogu hurtowni.

Jak to działa?

Po przyciśnięciu na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL + F3, w dowolnym widoku programu SERTUM, otworzy się okno wyszukiwania, w którym należy wpisać nazwę towaru, który ma zostać wyszukany – np.  „apap”. Istnieje tutaj możliwość naprzemiennego stosowania znaków „*” i „%”.

CTRL+F3

W oknie tym można dodatkowo zaznaczyć czy towar ma zostać wyszukany wyłącznie w magazynach aptek czy również w katalogach hurtowni. Wciśnięcie klawisza Enter spowoduje przeniesienie do widoku Zestawienie towarów (moduł Promocje i zamówienia), w którym zostaną wyświetlone wyszukane pozycje.

wyszukane_towary

Rozszerzeniem powyższej funkcjonalności są operacje znajdujące się w poszczególnych widokach modułu Promocje i zamówienia:

W widokach Katalog i Zestawienie towarów można teraz wykonać operacje:
1) Zamów teraz (CTRL+T) – po zaznaczeniu wybranych towarów dodaje je do zamówienia zza pierwszego stołu

zamów_teraz

2) Dodaj do zapotrzebowania (CTRL+D) – po zaznaczeniu wybranych towarów dodaje je do Bufora zapotrzebowania

dodaj_do_zapotrzebowania

3) Pokaż zapotrzebowanie – otwiera Bufor zapotrzebowania w tym samym oknie

pokaż_zapotrzebowanie

W widoku Zestawienie towarów operacje te działają tylko, gdy wszystkie zaznaczone pozycje są z katalogu hurtowni.

Akcje dostępne do tej pory pod przyciskami F2 i F4 oraz na pasku akcji:

pasek_akcji

przeniesiono do Operacji dostępnych po prawej stronie okna:

Operacje2

%d blogerów lubi to: