Rozszerzenie funkcjonalności CTRL+F3 – nowość w SERTUM 2.28.4

Funkcjonalność CTRL + F3 pozwala na wyszukanie towaru w magazynach wszystkich aptek należących sieci bądź jednocześnie w magazynach aptek i w katalogu hurtowni.

Jak to działa?

Po przyciśnięciu na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL + F3, w dowolnym widoku programu SERTUM, otworzy się okno wyszukiwania, w którym należy wpisać nazwę towaru, który ma zostać wyszukany – np.  „apap”. Istnieje tutaj możliwość naprzemiennego stosowania znaków „*” i „%”.

CTRL+F3

W oknie tym można dodatkowo zaznaczyć czy towar ma zostać wyszukany wyłącznie w magazynach aptek czy również w katalogach hurtowni. Wciśnięcie klawisza Enter spowoduje przeniesienie do widoku Zestawienie towarów (moduł Promocje i zamówienia), w którym zostaną wyświetlone wyszukane pozycje.

wyszukane_towary

Rozszerzeniem powyższej funkcjonalności są operacje znajdujące się w poszczególnych widokach modułu Promocje i zamówienia:

W widokach Katalog i Zestawienie towarów można teraz wykonać operacje:
1) Zamów teraz (CTRL+T) – po zaznaczeniu wybranych towarów dodaje je do zamówienia zza pierwszego stołu

zamów_teraz

2) Dodaj do zapotrzebowania (CTRL+D) – po zaznaczeniu wybranych towarów dodaje je do Bufora zapotrzebowania

dodaj_do_zapotrzebowania

3) Pokaż zapotrzebowanie – otwiera Bufor zapotrzebowania w tym samym oknie

pokaż_zapotrzebowanie

W widoku Zestawienie towarów operacje te działają tylko, gdy wszystkie zaznaczone pozycje są z katalogu hurtowni.

Akcje dostępne do tej pory pod przyciskami F2 i F4 oraz na pasku akcji:

pasek_akcji

przeniesiono do Operacji dostępnych po prawej stronie okna:

Operacje2

Multi-Wyszukiwanie

Multi-Wyszukiwanie (CTRL+E) to funkcjonalność, która pozwala na wyszukiwanie fraz w kilku kolumnach jednocześnie, co umożliwia jeszcze łatwiejsze i szybsze filtrowanie danych.

Gdzie się znajduje?

Żeby uaktywnić Multi-Wyszukiwanie należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

Dostęp do tej opcji znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i widnieje na każdym widoku z tabelą w programie SERTUM.

Jak działa?

Po  kliknięciu operacji na pasku akcji (jak pokazano na obrazku powyżej) lub wybraniu skrótu na klawiaturze Ctrl+E otwiera się okno wyszukiwania. Wpisując tutaj kilka dowolnych wyrazów oddzielonych spacjami możemy wyszukać interesującą nas pozycję.

Na przykład – wpisując „apap extra 24” w module Promocje i zamówienia na widoku Katalog program wyszuka wiersz, w którym w dowolnych komórkach będą znajdowały się wyrazy „apap” ,  „extra” i „24”.

Aby doprecyzować wyszukiwanie można dodatkowo wskazać, w których kolumnach program ma szukać wskazaną przez nas frazę:

 

Filtry – zmiany w SERTUM 2.27

Okno filtrów dostępne w SERTUM pozwala na filtrowanie danych pobieranych z Internetu praktycznie na każdym widoku według dowolnie wprowadzonych kryteriów w Edycji filtrów.

Gdzie się znajduje okno filtrów?

Dostęp do filtrów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku w programie SERTUM.

filtry

Filtry umożliwiają  zawężenie listy wyświetlanych wyników dzięki wyszukiwaniu tylko tych danych, które spełniają wprowadzone przez nas kryteria.

Nowość – Opis pola filtra

Edycję filtrów rozszerzyliśmy  dodatkowo o opis dla każdego pola filtra, stanowiący podpowiedź.  Pojawia się on w dolnej części okna po najechaniu kursorem na pole filtra lub rozwinięciu listy możliwych kryteriów.

opis_pola_filtra

Operację czyszczenia kryteriów wyszukiwania możemy teraz wykonać używając klawisza F8, pojawiła się też  nowa ikonka 6.

Nowość – Filtry zdefiniowane

Filtry zdefiniowane [F4] to nowa funkcjonalność, która pozwala zdefiniować własne kryteria filtrowania, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy kolejnym uruchomieniu danego widoku.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Filtry zdefiniowane  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do tej opcji znajduje się w Edycji filtrów u góry okna:

filtry_zdefiniowane

Po kliknięciu operacji w oknie Edycji Filtrów (jak pokazano na obrazku powyżej) lub wybraniu klawisza F4 rozwija się lista,  na której widoczne są zdefiniowane do tej  pory filtry np. o nazwie „APAP – więcej niż 40” oraz poniżej dwie operacje 9 i usuń_bieżący.

7

Jak działa?

Po wprowadzeniu dowolnych kryteriów wyszukiwania, które chcemy aby program SERTUM zapamiętał należy kliknąć przycisk  8(lub nacisnąć klawisz klawiatury F4), a następnie wybrać9 i nadać tej definicji własną nazwę. Program SERTUM będzie zapamiętywał wybrane przez nas kryteria wyszukiwania pod wskazaną nazwą – np. „APAP – więcej niż 40!”.

Możemy zdefiniować kilka różnych ustawień kryteriów filtrów, a następnie wybierać spośród nich – zdefiniowane wcześniej filtry pojawią się na liście.

Jak wyszukać leki po nazwie międzynarodowej?

Aby ułatwić Waszą pracę z programem, udostępniliśmy możliwość wyszukiwania stanów magazynowych po nazwie międzynarodowej w oknie wyszukiwania. Przypominamy, że  ponadto można w ten sposób wyszukiwać towary po ich nazwie, indeksie, numerach BLOZ czy Bazyl lub kodzie kreskowym (numerze EAN).

Aby uruchomić okno wyszukiwania,  wciskamy klawisze Ctrl + F3 i wpisujemy nazwę leku. W polu „Wyszukaj po:” wybieramy „Nazwa międzynarodowa”:

Wpisana przez nas nazwa leku zostanie wyszukana we wszystkich pozycjach na stanach magazynowych aptek.

Jak wyszukiwać leki wg substancji czynnych?

W piątek (2011-11-25) udostępniliśmy funkcjonalność wyszukiwania leków według substancji czynnych w module Raporty i Analizy.

Zmiany dotyczą raportu Stany magazynowe (Menu: Raporty i Analizy lub Ctrl+F3) gdzie widoczna jest dodatkowa kolumna Nazwa międzynarodowa.

Czytaj resztę wpisu »

Jak korzystać z „szybkich” filtrów?

„Szybkie” filtry (lub czasem nazywane aktywnymi) są dostępne na wielu widokach aplikacji SERTUM. Czy to na liście katalogów (ofert podstawowych) hurtowni, ofert specjalnych, buforze optymalizacji zamówień dziennych, zamówieniach wysłanych, itd, itd… Praktycznie większość widoków z listą danych posiada taką opcję.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: