Definiowanie układów

Układy [F12]  to nowa funkcjonalność, która pozwala każdemu użytkownikowi zdefiniować i zapisać odpowiadający własnym oczekiwaniom sposób prezentowania danych. Opcja ta dostępna jest w prawie każdym widoku z tabelą.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Definiowanie układów  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do menu Układów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku z tabelą w programie SERTUM.

układ

Jak to działa?

Po  kliknięciu przycisku na pasku akcji (jak pokazano na obrazku powyżej) rozwija się lista z której należy wybrać:

konfiguruj(można w tym celu  użyć także klawisza na klawiaturze F12).

Otworzy się Okno konfiguracji układu, które pozwala konfigurować sposobu prezentowania danych w widokach tabelarycznych:

konfiguracja_układu

Obok każdego pola znajduje się ikona znak zapytania – po najechaniu na nią kursorem dostępny jest opis stanowiący podpowiedź:

podpowiedź

W Oknie konfiguracji układu można ustawić:

wyświetlanie szybkich filtrów – dostępne u góry tabeli tuż poniżej nazw kolumn:

szybkie_filtry

wyświetlanie podsumowań kolumn – dostępne poniżej kolumn tabeli, na pasku na dole części centralnej konta:

podsumowanie_kolumn

Klikając na tym pasku prawym przyciskiem myszy pod każdą kolumną rozwija się lista, z której można wybrać (w zależności od rodzaju danych) – sumę, wartość minimalną, wartość maksymalną, licznik lub wartość średnią:podsumowanie_lista

pokazywanie wierszy podglądu (dostępne tylko na niektórych widokach) – wiersz podglądu to pasek wyświetlany poniżej wiersza danej pozycji, który zawiera dodatkową informację;

wyświetlanie paska grupowania – obszar ponad tabelą (dostępny u góry okna poniżej paska akcji), na którym wyświetlane są kolumny po których następuje grupowanie:

pasek_grupowania

W celu pogrupowania danych po pozycjach z tej kolumny należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i przeciągnąć go na pasek grupowania.

automatyczne  rozwijanie listy grup – wyświetlane dane są automatycznie zwijane według grup po każdym pobraniu danych:

zwijanie_grup

wyświetlanie podsumowań grupowań wierszy – dla poszczególnych  grup danych widoczny jest poniżej pasek z podsumowaniem kolumn (w taki sam sposób jak dla wszystkich danych w kolumnie, niezależnie od grupy – zostało to opisane powyżej):

podsumowanie_grupowań_wierszy

wyświetlanie kolumn grupujących na liście – kolumny po których następuje grupowanie wyświetlane są na pasku grupowań, jak również w postaci kolumn:

kolumny_grupujące_na_liście

Jaki zapisać układ?

Należy wybrać dowolne ustawienia układu zaznaczając wybrane opcje w Oknie konfiguracji układu i/lub zmieniając wygląd okna w wybranym widoku – np. wpisując dowolną treść w szybkich filtrach, sortując dane w kolumnach w wybrany sposób, dodając lub usuwając kolumny, zmieniając kolejność kolumn, ustawiając grupowanie według wybranych kolumn itd.

Wybrane ustawienia układu można następnie zdefiniować i zapisać pod nazwą własną (podobnie jak definiuje się filtry – zob. Filtry zdefiniowane [F4]). W tym celu należy w na pasku u góry Okna konfiguracji układu kliknąć ikonę dodaj:
dodaj_nowy_układ

Otwiera się okno, w którym należy wpisać nazwę pod którą układ ma zostać zapisany – np. „Mój układ 1”. Aby zapisywany właśnie układ był wyświetlany się jako pierwszy przy każdym kolejnym otwarciu danego widoku (układ startowy/ domyślny), należy zaznaczyć opcję u dołu tego okna:

nazwa_układu

Istnieje możliwość zdefiniowania kilku różnych układów, a następnie wybierania spośród nich – zdefiniowane wcześniej układy pojawią się na liście, która rozwinie się po kliknięciu operacji Układ [F12] na pasku akcji.

lista_układy_zaznaczenie

Oknie konfiguracji układu można wykonać następujące operacje:

– zapisać zmian wprowadzone w układzie – klikając ikonę zapisz,

– cofnąć zmiany wprowadzone w zapisanym układzie – klikając ikonęcofnij,

– dodać nowy układ – klikając ikonę dodaj,

– usunąć zapisany wcześniej układ – klikając ikonę usuń,

– zapisać wybrany układ jako domyślny/startowy – klikając ikonę domyślne.

%d blogerów lubi to: