Eksport danych do Excela

Praktyczną funkcją aplikacji SERTUM, jest możliwość eksportowania danych do EXCELA. Uzyskując plik w formie zwykłego arkusza kalkulacyjnego możemy poddać go dodatkowemu formatowaniu (np. zmieniając domyślną szatę graficzną tabel, zastosować style itd.), wydrukować i oczywiście, zapisać na dysku komputera, w celu archiwizacji.

Zastosowany w SERTUM tabelaryczny widok  modułów, pozwala na łatwe pozyskanie zestawień katalogów, ofert czy kontrahentów – praktycznie na każdym etapie pracy w aplikacji.

Nie należy obawiać się problemów z kompatybilnością programów (wiemy, że korzystacie z różnych pakietów biurowych, w różnych wersjach i aktualizacjach). Tak właściwe na komputerze, wcale nie musi być zainstalowany  program Microsoft Excel.

Aby wyeksportować dane do Excela:

1) wystarczy w dowolnym miejscu przeglądanej tabeli kliknąć prawym przyciskiem i z otwartego menu wybrać pozycję „Eksportuj do Excela”.

2) Automatycznie rozpocznie się procedura zapisywania pliku.

3) Należy wybrać docelowe miejsce przechowywania dokumentu (zmieniając nazwę na dowolną, bądź zachowując domyślną wersję) i całość zatwierdzić klikając „zapisz”.

4) Arkusz z weksportowanymi danymi otworzy się automatycznie.

W oknie, gdzie wskazujemy miejsce zapisu pliku należy wskazać w jakim formacie ma być zapisany plik (domyślenie ustawiony jest format .xlsx).

Należy pamiętać, iż wyżej opisany sposób działania pozwoli nam wyeksportować wszystkie zawarte w tabeli dane (od pierwszej komórki z nagłówkiem po ostatnią). Jeśli jednak interesuje nas eksport konkretnych informacji zawartych w określonych wierszach należy je wcześniej odpowiednio przefiltrować.

Zapisane na dysku dokumenty mogą posłużyć również przy okazji Importowania pozycji do promocji przy ich tworzeniu oraz dokonywania statystyk na podstawie danych wyeksportowanych z modułu Raporty i analizy.

Importowanie listy towarów nierabatowanych

Towary nierabatowane są to towary, na które przy zakupie hurtownia nie udziela rabatów handlowych. Do tej pory, w aplikacji Sertum, można było oznaczać pojedyncze towary jako nierabatowane w widoku „Katalog” w module „Oferty i zamówienia”. W najnowszej wersji Sertum wprowadziliśmy operację „Import  listy nierabatowanych”. Służy ona do oznaczenia pozycji nierabatowanych w danej hurtowni na podstawie publikowanego przez nią pliku Excel.

Operacja jest dostępna z modułu „Konfiguracja” w widoku „Konfiguracja hurtowni”. Aby uruchomić import, należy wybrać hurtownię, której  towary chcemy zaktualizować , a następnie przycisnąć operację „Import listy nierabatowanych”.

Po uruchomieniu operacji ukaże się kreator, który pomoże zaimportować odpowiednią listę leków nierabatowanych w wybranej hurtowni. Kreator przywita użytkownika ekranem powitalnym. Następny ekran służy do wyboru pliku, z którego będzie importowana lista. Należy w tym miejscu szczególnie zwrócić uwagę czy wybrany plik zawiera pozycje z wybranej hurtowni.

Kolejnym ekranem jest ekran przypisania kolumn. Należy w nim wybrać arkusz, z którego będą pobierane dane oraz przypisać danym odpowiednie kolumny. Kolumna „Indeks” jest oznacza indeks towaru w hurtowni. Kolumna „Nazwa towaru” jest opcjonalna i nie wpływa na sam proces importu.  Warto zwrócić uwagę na przyciski „Wczytaj mapowanie” i „Zapisz mapowanie”, które pozwalają zapisać oraz wczytać wybrane mapowanie kolumn (ale nie wybranie arkusza) .

Jeżeli wybrane kolumny są odpowiednie, możemy przeprowadzić proces importu danych z pliku. Po wczytaniu zostanie wyświetlony ekran z wczytanymi danymi, w którym możemy poprawić ewentualne błędy. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy przeprowadzić proces oznaczania towarów jako nierabatowane naciskając przycisk „Dalej”. Proces ten może zająć od kilku sekund do kilku minut, w zależności od ilości pozycji.

Należy dodać, że import towarów nierabatowanych nie usuwa poprzednich oznaczeń, tylko ustawia pozycje z arkusza jako nierabatowane. Aby usunąć oznaczenie wszystkich towarów danej hurtowni jako nierabatowane, należy użyć operacji „Usuń listę nierabatowanych”, znajdującą się pod operacją importu.

Jeżeli towary są oznaczane przez właściciela lub menedżera sieci aptek, oznaczenia te będą widoczne także w aptekach należących do tej sieci.

%d blogerów lubi to: