Dodawanie komunikatów do kartotek – nowość w SERTUM 2.28.4

W SERTUM pojawiła się nowa funkcjonalność – dodawanie komunikatów do kartotek – która usprawnia wymianę informacji, dotyczącą zamawiania towarów w ramach sieci aptek (możliwe jest także wykorzystanie funkcjonalności przez pojedynczą aptekę – wymagany jest  jednak moduł RaportNet). W ten sposób mogą być przekazywane ważne informacje czy ostrzeżenia, które będą przez cały czas widoczne przy wybranych pozycjach w momencie, gdy te pozycje zostaną dodane przez aptekę do zamówienia.

Komunikaty to dowolne informacje, które są przypisane do kartotek wybranych towarów –  na przykład do kartoteki towaru „Apap  Noc” może zostać dodany komunikat „Nie zamawiać – w magazynach znajduje się duży zapas”.

Możliwość tworzenia i dodawania komunikatów posiadają wyłącznie menedżerowie sieci aptek, a dodane przez nich komunikaty widoczne są, dla aptek należących do sieci,Buforze zamówień przy poszczególnych pozycjach towarowych.

Jak to działa?

1. Dla menedżera sieci aptek

Aby stworzyć nowy komunikat należy użyć operacji „Dodaj do komunikatu”, która dostępna jest w Operacjach (po prawej stronie ekranu) w widokach Stany magazynowe i Sprz. wg wartości, w module Raporty oraz w widokach Katalog i Zestawienie towarów, w module Promocje i zamówienia:

operacje_dodaj_do_komunikatu

Po zaznaczeniu pozycji towarowej i kliknięciu operacji dodaj_do_komunikatuotwiera się okno, w którym należy wpisać tytuł nowego komunikatu – np. „apap noc” lub wybrać z listy już istniejących komunikatów.

dodawanie_do_komunikatu_apap_extra

W przypadku dodania towaru do już istniejącego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno z informacją:

dodanie_do_istniejącego_komunikatu

W przypadku utworzenia nowego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK lub klawisza Enter na klawiaturze otworzy się Okno edycji komunikatu zawierające dwa widoki – Nagłówek i Pozycje.

W widoku Nagłówek, w polu Tytuł, wyświetli się wpisany (bądź wybrany wcześniej tytuł komunikatu) – można go edytować, jak również można dodać poniżej treść komunikatu w polu Opis.

okno_edycji_komunikatu5

Następnie w widoku Pozycje należy dodać kartoteki towarów, do których wybrany komunikat ma zostać dodany klikając przycisk dodaj2 na pasku akcji u góry okna lub wybierając klawisz F2 na klawiaturze, a następnie wybierając z listy miejsce, z którego ma zostać dodana kartoteka – np. jak na obrazku poniżej:

dodaj_z

Komunikaty do kartotek można dodawać z 3 miejsc: z magazynu (z kartoteki apteki), z katalogu (z kartoteki hurtowni) i z kartotek centralnych:

– komunikaty zawierające kartoteki aptek wyświetlają się, jak kartoteka zostanie dodana do bufora;
– komunikaty zawierające kartoteki hurtowni wyświetlają się w przypadku, kiedy w Buforze zamówienia znajduje się towar, dla którego jako dostawca zostanie wybrana ta hurtownia, z której katalogu dodano towar do komunikatu;
– dodanie kartoteki centralnej do komunikatu działa tak samo jak dodanie kartotek poszczególnych aptek z tą tylko różnicą, iż w przyszłości jeśli do kartoteki centralnej zostanie dodana kartoteka nowej apteki to od razu zaczną działać tam komunikaty. Dodawać karty centralne można poprzez zawężenie do kolumny Producent czy  Nazwa Międzynarodowa.
komunikaty-buforapng

Po dodaniu wybranych towarów pojawią się one na liście pozycji komunikatu:

okno_edycji_komunikatu_apap_extra_pozycje

Na koniec należy kliknąć Zapisz i zamknij na pasku akcji u góry okna. Dodane w ten sposób komunikaty będą widoczne dla aptek przy pozycjach w Buforze zamówienia.

Konfiguracji użytkownika dodano również widok Komunikaty bufora optymalizacji, służący do zarządzania komunikatami (System -> Konfiguracja -> widok Komunikaty bufora optymalizacji).

Dostęp do niego znajduje się w Panelu bocznym:

komunikaty_bufora_optymalizacji

W tym miejscu możliwe jest dodawanie nowych komunikatów oraz edycja bądź usuwanie już istniejących.

konfiguracja_komunikatów_bufora_optymalizacji

Oprócz tego można dezaktywować istniejące komunikaty (oznaczenie w kolumnie A), jeśli przez w danym momencie nie są one potrzebne, ale maja być dostępne w przyszłości. Można tego dokonać otwierając Okno edycji komunikatu, a następnie odznaczając pole Aktywny:

okno_edycji_komunikatu6

2. Dla apteki

Jeśli okaże się, że dla pozycji znajdujących się w Buforze zamówienia zostały dodane komunikaty, to zostaną one wyświetlone po zoptymalizowaniu zamówienia.

Na przykład – przed optymalizacją produkty będą wyglądały następująco:

pozycje_bufora2

Po użyciu operacji Optymalizuj pozycje, będą wyświetlane w poniższy sposób:

pokolorowane_pozycje_bufora

Dodatkowo:

– tło pozycji (zawartość komórek w kolumnie Nazwa towaru), do których kartotek został dodany komunikat zmieni się na kolor tło_kolorowania;

– po kliknięciu na ikonę w komórce w kolumnie Uwagi pojawi się nazwa komunikatu – np.;

nazwa_komunikatu

– w komórce w kolumnie I (Dodatkowe informacje o pozycji) pojawi się ikona ikona1, a po najechaniu na nią kursorem myszy w dymku zostanie wyświetlona treść  komunikatu – np. :

tooltip

Po użyciu operacji Wyślij zamówienie pojawi się okno z informacją podsumowującą ile pozycji posiadających dany komunikat występuje w zamówieniu – np.:

komunikat

%d blogerów lubi to: