Automatyczne wyszukiwanie leków w ofertach – propozycje

A gdyby tak każde zamówienie, które tworzymy w programie aptecznym, mogło być automatycznie sprawdzone czy nie zawiera pozycji dostępnych na ofertach specjalnych? Gdyby tak dało się szybko i łatwo wyłuskać wszystkie oferty, które zawierają leki znajdujące się na naszym zamówieniu? Co o tym sądzicie? Byłoby łatwiej?

Czytaj resztę wpisu »

Sertum – ver.2.10.600

Szanowni użytkownicy,
po ponad miesiącu ciężkich prac mamy przyjemność przedstawić najnowszą wersję naszej platformy.
Wprowadzamy nowe możliwości, usuwamy usterki zauważone w poprzednich wersjach oraz ulepszamy Sertum zgodnie z Waszymi wskazówkami. Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy – to dzięki Wam aplikacja działa coraz lepiej!

Poniżej lista zmian wprowadzonych do wersji 2.10.600 datowanej na 1 czerwca 2009r:

OGÓLNE:
* naprawiono problem z powtarzającymi się wartościami w filtrach typu CheckedComboBoxEdit
* Rozszerzono okno konfiguracji parametrów Sertum oraz dodano Odczyt/zapis tych parametrów z/na serwer centralny.
* zapewnienie „znikania” okna „Sprawdzanie aktualizacji…”
* Skróty klawiaturowe: Dodano ich pokazywanie dla F2,F4,F8 i przechwytywanie na pasku.
* Naprawiono błąd podczas nieprawidłowego logowania (obsługa konfiguracji)
* WebUpdater opcjonalnie wczytuje adres serwera aktualizacji aplikacji z rejestru co umożliwia pobieranie aktualizacji przez port 2000
* Dodano możliwość pokazywania informacji dodatkowych w oknie po zalogowaniu się (np. „Czy wiesz że…”)
* Mechanizm buforujący (cache) zastosowany do pobierania oferty katalogowej hurtowni w celu odciążenia łącza internetowego
* Pokazywanie przycisków OK i Anuluj w oknie MultiMessageBox
* zapisywanie i wczytywanie layoutu dla widoku tabeli przestawnej
* Dodanie możliwości grupowania po różnych zakresach dat dla widoku tabeli przestawnej
* Okno edycji filtrów: minimalnie zmniejszony odstęp pomiędzy kontrolkami
* Nie pokazuje dymka „Masz 0 nowych wiadomości” w przypadku komputerów bez zainstalowanej poprawki MsFramework SP1.
* Inne poprawki…
OFERTY:
* Ustawianie automatyczne filtru hurtowni realizującej na podstawie parametru „Moja hurtownia”
* Ustawianie automatyczne hurtowni realizującej zamówienie, gdy w zbiorze hurtowni realizujących znajduje się tylko jedna „Moja hurtownia”
* Możliwość drukowania zawartości list w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy na tabelce)
* Uwagi prywatne dostępne do edycji dla autora nawet na zatwierdzonej ofercie
* Na pozycjach gratisowych zamówienia dodano obrazek „kłódeczki” podpowiadający brak możliwości edycji zamawianej ilości (wylicza automat)
* Pole ‚Rabat’ rozszerzono do 4 miejsc po przecinku (aby można było definiować oferty z rabatem 99.9985%).
* Zmiana formatowania kolumn na edycji oferty i zamawianiu (dodano możliwość sortowania po nazwie w zamówieniu)
* Lista ofert podstawowych/katalogowych hurtowni wraz z ceną i dostępnością
* Operacja: Wybór pozycji oferty specjalnej ze standardowej oferty hurtowni
* Usunięcie błędu występującego sporadycznie podczas kasowania pozycji oferty w jej edycji.
* Kontrolka ‚cena/rabat/cena’ – poprawiono wyliczanie rabatu dla wpisanej ceny po rabacie
* Komunikat w przypadku przeglądania ofert bez prawa do zamawiania.
* Możliwość blokowania wyboru hurtowni przez aptekę – wybiera menadżer grupy
* Edycja reguły: dodano ComboBox z wyborem 3 możliwości wymagalności warunków (Domyślnie/Tak/Nie)
* Na ofercie zatwierdzonej ma być dostępny przycisk [Edytuj] do podglądu reguły.
* Pokazywanie komunikatów jeżeli usunięcie oferty nie powiodło się
* Edycja oferty: flaga „autoRealizacja” już się nie zaznacza samoczynnie.
* Prawidłowo naliczamy rabat należny dla zamówień dzielonych dla widełek WARTOŚCIOWYCH zdefiniowanych w regule.
ZAMÓWIENIA:
* Wysyłanie szczegółowych maili o zamówieniu po przekazaniu do realizacji
* Dodanie kolumny ‚Cena po rabacie’ do wydruku zamówienia dla hurtowni
* Zamówienie: Kolumna „Zam.grupa” pokazuje ilość osiągniętą i do osiągniecia w przypadku ofert dzielonych (i skonfigurowanych jako „pokazuj wykorzystanie”)
* Nowe pola do wydruku zamówienia + poprawki
* Edycja zamówień przez Menadżera Grupy.
* Optymalizacja przeliczeń na zamówieniu do oferty z regułami.
* Naliczanie gratisów i rabatów stałych/widełkowych wg nowych zasad reguły + poprawki poprzedniej logiki przy niektórych regułach
* Poprawiono naliczanie gratisów gdy jest ich więcej niż 1 w regule.
INNE:
* wyświetlanie komunikatu po wysłaniu wiadomości
* Możliwość odpowiadania na wiadomość
* przepisywanie uwag z szablonu do nowo tworzonej faktury
* poprawiono błąd podczas usuwania konta w rozrachunkach
* Możliwość eksportu słownika skojarzeń z aplikacji ‚Kieszeń’
* Dodanie grup asortymentowych oraz opcji kojarzenia leków

OGÓLNE:
* naprawiono problem z powtarzającymi się wartościami w filtrach typu CheckedComboBoxEdit
* Rozszerzono okno konfiguracji parametrów Sertum oraz dodano Odczyt/zapis tych parametrów z/na serwer centralny.
* zapewnienie „znikania” okna „Sprawdzanie aktualizacji…”
* Skróty klawiaturowe: Dodano ich pokazywanie dla F2,F4,F8 i przechwytywanie na pasku. Czytaj resztę wpisu »

Sertum – ver.2.0

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce kolejną wersję platformy SERTUM.

Największe zmiany wprowadzone zostały w podstawowym zakresie działania platformy – ofertach specjalnych.
Nowe funkcjonalności platformy są na tyle istotne, że pozwoliliśmy sobie na nadanie jej wersji 2.0!

Najnowsza wersja SERTUM powinna pobrać się Państwu automatycznie podczas uruchamiania aplikacji.
Jeśli się tak nie stanie – próba logowania niestety nie powiedzie się.
W takim przypadku proszę pobrać i zainstalować nową wersję ręcznie (pobierz SERTUM 2.0)

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną instrukcją obsługi opisującą nowe możliwości platformy!
Nowa zarówno pod względem merytorycznym jak i szaty graficznej.
Instrukcję obsługi można pobrać klikając w link:  Pobierz instrukcję SERTUM. (2,87 MB)

Poniżej opis ważniejszych zmian w programie: Czytaj resztę wpisu »

ChangesLog – grudzień 2008

—1.0.812.23 / 23 grudnia 2008
* Błąd podczas zapisu nowych załączników gdy istnieje przynajmniej jeden stary.
* Dodano osobne okno do pobierania plików (załączników)
* Edycja faktury: Zablokowano do edycji pole ‚Status’.
* Kliknięcie menu Pomoc -> SERTUM – portal WWW kieruje na stronę http://www.sertum.pl
* Zmieniono ikonkę w oknie logowania
Automatyczne generowanie PDF z zatwierdzonej faktury
blokowanie dodawania taryf i wpisów kalendarza dla niezapisanego kontrahenta
CRM: Dodanie widoku typu Scheduler dla kalendarza
CRM: poprawki do kalendarza
Dodanie automatycznego tworzenia faktur; poprawki do faktur, ofert i taryf
Dodanie edycji płatnika dla taryfy
dodanie edycji szablonów dokumentów
dodanie edycji VAT dla pozycji ofert
Dodanie obsługi loga na fakturze i dodawania obrazków do DocTemplate
dodanie procedury tworzącej nowego kontrahenta (konto w systemie)
dodanie Sprzedaży i Zakupu do CashCategory
dodanie UnitId do CatalogOfferItem, dodanie View do słownika jednostek
dodanie UnitId do TariffItem
Dodano ikonki low/high (priority)
Dodano przycisk ButtonEdit z obrazkiem „zielonej strzałki” (dla celów wybieraczki)
Dodano słownik ‚status’ dla faktur
Dodano uprawnienia do modułu automatycznych MM
Dodano widok ‚Zadania z błędami’ dla RaportNet.
Edycja faktury: Dodano pole ‚status’ w nagłówku
Edycja kalendarz i zadania: zastąpiono przycisk […] obrazkiem zielonej strzałki oraz wyrzucono operacje do wyboru kontrahenta/osoby kontaktowej.
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumnę ‚ilość’
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumny ‚cena netto’ i ‚rabat’
Edycja zadania: Poprawiono błąd podczas wybierania osoby kontaktowej
Komunikat ostrzegawczy podczas zapisu oferty otwartej i podpiętej do odbiorców
Konfiguracja widoku kalendarza + ikony do priorytetów
Konfiguracja widoku pozycji edytowanej faktury
Kosmetyka komunikatu (sformatowanie wartości walutowej)
Kosmetyka widoków taryf
Kosmetyka widoków związanych ze składaniem zamówień
Logowanie do dziennika zdarzenia zmiany statusu zamówień
Moduł Automatycznych przesunięć MM – beta
Moduł faktur: dodanie obsługi loga na fakturze
Moduł faktur: dodanie obsługi Schedulera
Moduł faktur: dodanie obsługi załączników
Moduł faktur: domyślne ustawienie IsFinal na 0 dla faktur
Modyfikacja słownika statusów zadań i kosmetyka widoku listy zadań (grupowanie po terminie realizacji)
Możliwość anulowania Otwartych przesunięć
Możliwość zgłoszenia chęci założenia konta z poziomu okna logowania do Sertum.
Nowe ułożenie widoku pozycji oferty pod kątem nowych pól: VAT i Jednostka
Odwrócona kolejność filtrów dla widoku „przypomnienia” (Przypomnienie od/do)
Pomniejszenie wielkości słownika statusów przesunięć MM
Poprawiono filtrowanie (po wyświetlanej wartości) dla 3 widoków administracyjnych.
poprawka do modułu abonamentów
poprawka do wyświetlania informacji o ilości zamówień ze zmienionymi stanami
Poprawka komunikatu o nowych ofertach (zliczał także oferty anulowane)
poprawki do informacji o końcu ważności konta
poprawki do kalendarza
poprawki do modułu faktur (zbiorcze)
poprawki do nowego widoku kalendarza
poprawki różne
Przesuniecia MM – nowe ikonki, nowe ułożenie widoku
Przesunięcia MM: Sprawdzanie uprawnienia do operacji ‚Przesuń’
Przesuwanie sie po widokach za pomocą CTRL+strzalka
RaportNet: biblioteka współpracująca z bazą danych Oracle KamSoft Apteka dla Windows
Raporty sprzedaży: dodanie raportu rozliczeniowego
Sertum w konfiguracji pozwalał na dodanie grupy użytkowników bez nazwy
Sertum/RaportNet – moduł przesunięć MM współpracujący z KamSoft Apteka dla Windows
Skrypt usuwający wszystkie dane klienta wczytane przez RN
Sortowanie alfabetyczne filtrów typu CheckedComboBox
Ułożenie widoku edycji faktury
Ustawianie daty wygasania konta.
utworzono/zmodyfikowano – pola wirtualne ala „user@time” w edycji zadania i kalendarza.
Wydłużono czas wyświetlania dymków (o nowych ofertach i nowych wiadomościach)
Wygląd widoku edycji szablonu dokumentu
Zadania: poprawka do logiki wyświetlającej przyciski
Zmiana domeny dla aplikacji na ‚sariel.sertum.pl’
Zmiana procedury zakładającej nowego kontrahenta
zmiana sposobu numeracji dokumentów
zmiana struktury tabeli DocTemplate
zmiana typu pola VatTypeId
Zmiana wartości NULL na 0 dla kolumny IsFinal w tabeli DocInvoice

—1.0.812.06 / 8 grudnia 2008
Poprawiono wczytywanie listy ‚Zalogowani’
Sprawdzanie „jakości” hasła
* Zaszyfrowane hasło uzytkownika jest usuwane z pamięci komputera po zalogowaniu.
* dodanie informacji o zbliżającym się przedawnieniu konta
Fix: dla logow uzytkownikow, ktorych kartotek już nie ma.
* Dodano drugi widok listy oferty – posortowany po nazwie leku i bez grupowania
* Lista ofert – zmniejszono szerokości wybranych kolumn (przysotosowanie dla monitorów 1024×768)
* Raporty sprzedaży: zmiana domyślnego filtra ‚Data od’ na: a) raport szczegółowy – od dziś; b) raport wg wartosci – miesiąc wstecz
* Lista ofert: Zmieniono przycisk ‚Edytuj’ na ‚Zamawiam’
* Edycja zamówienia: Zmiana nazwy przycisku ‚Zapisz i zamknij’ -> ‚Wyślij zamówienie’
* Edycja zamówienia: Na widoku ‚złożone zamówienia’ widoczne będzie także ostatnio złożone i jeszcze OTWARTE zamówienie
* Widok pozycji zamówienia – w kolumnie „zamów” usunięto z formatowania liczby 4 miejsca dziesiętne
* Poprawiono błąd kopiowania oferty, która miała zbyt długą nazwę
Optymalizacje zapytań do bazy danych
Aktualizacja danych o ostatnich akcjach w tabeli UserInfo
Konfiguracja widoku ‚zalogowni’
* Edycja kontrahenta, lista osób – dodano kolumnę ‚data utworzenia’ i posortowano po niej.
kosmetyka
sprawdzanie, czy użytkownik zmienił hasło z domyślnego
CRM: dodanie widoku Przypomnienia
CRM: dodanie powiązania zadania z osobą lub kontrahentem
CRM: dodanie filtrów do kalendarza
dodanie rozszerzonej edycji osoby kontaktowej
poprawka do zapytania wyciągającego kontrahenta
Kosmetyka komunikatu
Raporty: dodanie stanu magazynowego na raporcie sprzedaży wg. wartości
poprawka do faktur
kosmetyka kodu
poprawka do widoku edycji oferty
zmiana widoków edycji zamówienia i oferty
dodanie sprawdzania daty ważności konta przy logowaniu
dodanie do listy zalogowanych wersji oprogramowania i daty ostatniego zalogowania
Edycja kontrahenta: dodanie edycji pola ‚WWW’ + dodanie kolumny www w tabeli Customer
rozbudowa abonamentów
drobne poprawki do CustomerEdit
zmiana struktury Abonamentów
kosmetyka
poprawa faktur, dodanie View dających rozbicie kosztów dla faktury wg. podatku
CRM: podpięcie kalendarza pod edycję zadania, poprawki do kalendarza
zmiana widoków dla ofert i zamówień
poprawa logiki do listy faktur
poprawa logiki do listy zadań
dodanie drukowania faktur
dodanie procedury spSysSaveUserInfo
* RaportNet w przypadku zaniechania wykonania zadania dla Statusu WARNING dublował zadanie w kolejce.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy konfiguracji relacji kontrahentów
dodanie logowania zmian w Users, poprawki do edycji osoby kontaktowej

Napisane w Bez kategorii. Tagi: , , , , , , . 1 Comment »
%d blogerów lubi to: