CRM (kalendarz i zadania) – nowość w SERTUM 2.27

W SERTUM został udostępniony moduł CRM, który umożliwia zarządzanie zadaniami i kalendarzem spraw. Stanowi on wygodne narzędzie w organizacji pracy oraz monitorowaniu jej postępów w czasie bieżącym, jak i archiwalnym.

Gdzie się znajduje moduł CRM?

Dostęp do niego znajduje się w menu obrazkowym u góry głównego okna programu:

menu_obrazkowe_CRM

Po kliknięciu ikony CRM_ikona otwiera się moduł CRM, który zawiera 5 widoków (dostęp do nich znajduje się na panelu bocznym):

CRM_widoki

– w widoku Zadania można dodawać i edytować zadania, dodatkowo istnieje możliwość przypisywania ich do konkretnych osób lub kontrahentów,

– w widoku Kalendarz można wpisywać wydarzenia, a następnie łączyć je z  wybranymi zadaniami,

– w widoku Kalendarz (scheduler) można zarządzać wydarzeniami i zadaniami w czasie, a także planować je w czasie przyszłym,

– w widoku Przypomnienia można zobaczyć i edytować przypomnienia ustawione do wybranych zadań,

– w widoku Moje kalendarze można tworzyć i edytować własne kalendarze.

Czytaj resztę wpisu »

Sertum – ver.1.9.120

Nareszcie! Długo oczekiwana kolejna odsłona platformy SERTUM nadeszła!
Od tej wersji zmieniamy także sposób numeracji wersji (1.rok.miesiąc-dzień).
W tej wersji dopracowaliśmy moduły CRM, dokumentów sprzedaży (tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami), ale również spolszczyliśmy część interfejsu, zaktualizowaliśmy komponenty i poprawliśmy kilkanaście drobnych błędów. Wszystko po to, aby lepiej się Państwu pracowało na naszej platformie. Ponadto udostępniliśmy hurtowniom wydruki aptecznych zamówień oraz możliwość przesyłania faktur z hurtowni do aptek posiadających oprogramowanie Apteka Malickiego.
Miło nam również, że nasza platforma cieszy się coraz większą popularnością wśród Państwa. Coraz więcej aptek uczestniczy w naszym systemie, a ilość zamówień złożonych do ofert specjalnych na leki przez system SERTUM w ciągu 3 dni targów organizowanych przez Prosper pobiła kolejny rekord. Dziękujemy!

Poniżej szczegóły wprowadzonych zmian w stosunku do wersji poprzedniej:

—1.9.120.0 / 20 stycznia 2009
* Uaktywniono procedurę umożliwiającą resetowanie zapomnianego hasła
* Wszystkie słowniki domyślnie sortowane są po wartości
* Raport ‚Bilans miesięczny (beta)’: Ustawianie domyślnych filtrów daty na okres poprzedniego miesiąca.
* Zmodyfikowano okno dodawania nowego konta użytkownika.
* Włączono moduł ‚EcoApteka’ (przeglądanie oferty tylko jednej hurtowni za darmo) Czytaj resztę wpisu »

ChangesLog – grudzień 2008

—1.0.812.23 / 23 grudnia 2008
* Błąd podczas zapisu nowych załączników gdy istnieje przynajmniej jeden stary.
* Dodano osobne okno do pobierania plików (załączników)
* Edycja faktury: Zablokowano do edycji pole ‚Status’.
* Kliknięcie menu Pomoc -> SERTUM – portal WWW kieruje na stronę http://www.sertum.pl
* Zmieniono ikonkę w oknie logowania
Automatyczne generowanie PDF z zatwierdzonej faktury
blokowanie dodawania taryf i wpisów kalendarza dla niezapisanego kontrahenta
CRM: Dodanie widoku typu Scheduler dla kalendarza
CRM: poprawki do kalendarza
Dodanie automatycznego tworzenia faktur; poprawki do faktur, ofert i taryf
Dodanie edycji płatnika dla taryfy
dodanie edycji szablonów dokumentów
dodanie edycji VAT dla pozycji ofert
Dodanie obsługi loga na fakturze i dodawania obrazków do DocTemplate
dodanie procedury tworzącej nowego kontrahenta (konto w systemie)
dodanie Sprzedaży i Zakupu do CashCategory
dodanie UnitId do CatalogOfferItem, dodanie View do słownika jednostek
dodanie UnitId do TariffItem
Dodano ikonki low/high (priority)
Dodano przycisk ButtonEdit z obrazkiem „zielonej strzałki” (dla celów wybieraczki)
Dodano słownik ‚status’ dla faktur
Dodano uprawnienia do modułu automatycznych MM
Dodano widok ‚Zadania z błędami’ dla RaportNet.
Edycja faktury: Dodano pole ‚status’ w nagłówku
Edycja kalendarz i zadania: zastąpiono przycisk […] obrazkiem zielonej strzałki oraz wyrzucono operacje do wyboru kontrahenta/osoby kontaktowej.
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumnę ‚ilość’
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumny ‚cena netto’ i ‚rabat’
Edycja zadania: Poprawiono błąd podczas wybierania osoby kontaktowej
Komunikat ostrzegawczy podczas zapisu oferty otwartej i podpiętej do odbiorców
Konfiguracja widoku kalendarza + ikony do priorytetów
Konfiguracja widoku pozycji edytowanej faktury
Kosmetyka komunikatu (sformatowanie wartości walutowej)
Kosmetyka widoków taryf
Kosmetyka widoków związanych ze składaniem zamówień
Logowanie do dziennika zdarzenia zmiany statusu zamówień
Moduł Automatycznych przesunięć MM – beta
Moduł faktur: dodanie obsługi loga na fakturze
Moduł faktur: dodanie obsługi Schedulera
Moduł faktur: dodanie obsługi załączników
Moduł faktur: domyślne ustawienie IsFinal na 0 dla faktur
Modyfikacja słownika statusów zadań i kosmetyka widoku listy zadań (grupowanie po terminie realizacji)
Możliwość anulowania Otwartych przesunięć
Możliwość zgłoszenia chęci założenia konta z poziomu okna logowania do Sertum.
Nowe ułożenie widoku pozycji oferty pod kątem nowych pól: VAT i Jednostka
Odwrócona kolejność filtrów dla widoku „przypomnienia” (Przypomnienie od/do)
Pomniejszenie wielkości słownika statusów przesunięć MM
Poprawiono filtrowanie (po wyświetlanej wartości) dla 3 widoków administracyjnych.
poprawka do modułu abonamentów
poprawka do wyświetlania informacji o ilości zamówień ze zmienionymi stanami
Poprawka komunikatu o nowych ofertach (zliczał także oferty anulowane)
poprawki do informacji o końcu ważności konta
poprawki do kalendarza
poprawki do modułu faktur (zbiorcze)
poprawki do nowego widoku kalendarza
poprawki różne
Przesuniecia MM – nowe ikonki, nowe ułożenie widoku
Przesunięcia MM: Sprawdzanie uprawnienia do operacji ‚Przesuń’
Przesuwanie sie po widokach za pomocą CTRL+strzalka
RaportNet: biblioteka współpracująca z bazą danych Oracle KamSoft Apteka dla Windows
Raporty sprzedaży: dodanie raportu rozliczeniowego
Sertum w konfiguracji pozwalał na dodanie grupy użytkowników bez nazwy
Sertum/RaportNet – moduł przesunięć MM współpracujący z KamSoft Apteka dla Windows
Skrypt usuwający wszystkie dane klienta wczytane przez RN
Sortowanie alfabetyczne filtrów typu CheckedComboBox
Ułożenie widoku edycji faktury
Ustawianie daty wygasania konta.
utworzono/zmodyfikowano – pola wirtualne ala „user@time” w edycji zadania i kalendarza.
Wydłużono czas wyświetlania dymków (o nowych ofertach i nowych wiadomościach)
Wygląd widoku edycji szablonu dokumentu
Zadania: poprawka do logiki wyświetlającej przyciski
Zmiana domeny dla aplikacji na ‚sariel.sertum.pl’
Zmiana procedury zakładającej nowego kontrahenta
zmiana sposobu numeracji dokumentów
zmiana struktury tabeli DocTemplate
zmiana typu pola VatTypeId
Zmiana wartości NULL na 0 dla kolumny IsFinal w tabeli DocInvoice

—1.0.812.06 / 8 grudnia 2008
Poprawiono wczytywanie listy ‚Zalogowani’
Sprawdzanie „jakości” hasła
* Zaszyfrowane hasło uzytkownika jest usuwane z pamięci komputera po zalogowaniu.
* dodanie informacji o zbliżającym się przedawnieniu konta
Fix: dla logow uzytkownikow, ktorych kartotek już nie ma.
* Dodano drugi widok listy oferty – posortowany po nazwie leku i bez grupowania
* Lista ofert – zmniejszono szerokości wybranych kolumn (przysotosowanie dla monitorów 1024×768)
* Raporty sprzedaży: zmiana domyślnego filtra ‚Data od’ na: a) raport szczegółowy – od dziś; b) raport wg wartosci – miesiąc wstecz
* Lista ofert: Zmieniono przycisk ‚Edytuj’ na ‚Zamawiam’
* Edycja zamówienia: Zmiana nazwy przycisku ‚Zapisz i zamknij’ -> ‚Wyślij zamówienie’
* Edycja zamówienia: Na widoku ‚złożone zamówienia’ widoczne będzie także ostatnio złożone i jeszcze OTWARTE zamówienie
* Widok pozycji zamówienia – w kolumnie „zamów” usunięto z formatowania liczby 4 miejsca dziesiętne
* Poprawiono błąd kopiowania oferty, która miała zbyt długą nazwę
Optymalizacje zapytań do bazy danych
Aktualizacja danych o ostatnich akcjach w tabeli UserInfo
Konfiguracja widoku ‚zalogowni’
* Edycja kontrahenta, lista osób – dodano kolumnę ‚data utworzenia’ i posortowano po niej.
kosmetyka
sprawdzanie, czy użytkownik zmienił hasło z domyślnego
CRM: dodanie widoku Przypomnienia
CRM: dodanie powiązania zadania z osobą lub kontrahentem
CRM: dodanie filtrów do kalendarza
dodanie rozszerzonej edycji osoby kontaktowej
poprawka do zapytania wyciągającego kontrahenta
Kosmetyka komunikatu
Raporty: dodanie stanu magazynowego na raporcie sprzedaży wg. wartości
poprawka do faktur
kosmetyka kodu
poprawka do widoku edycji oferty
zmiana widoków edycji zamówienia i oferty
dodanie sprawdzania daty ważności konta przy logowaniu
dodanie do listy zalogowanych wersji oprogramowania i daty ostatniego zalogowania
Edycja kontrahenta: dodanie edycji pola ‚WWW’ + dodanie kolumny www w tabeli Customer
rozbudowa abonamentów
drobne poprawki do CustomerEdit
zmiana struktury Abonamentów
kosmetyka
poprawa faktur, dodanie View dających rozbicie kosztów dla faktury wg. podatku
CRM: podpięcie kalendarza pod edycję zadania, poprawki do kalendarza
zmiana widoków dla ofert i zamówień
poprawa logiki do listy faktur
poprawa logiki do listy zadań
dodanie drukowania faktur
dodanie procedury spSysSaveUserInfo
* RaportNet w przypadku zaniechania wykonania zadania dla Statusu WARNING dublował zadanie w kolejce.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy konfiguracji relacji kontrahentów
dodanie logowania zmian w Users, poprawki do edycji osoby kontaktowej

Napisane w Bez kategorii. Tagi: , , , , , , . 1 Comment »
%d blogerów lubi to: