Raport Analiza ABC sprzedaży

W ramach raportów specjalnych (moduł Raporty specjalne -> widok Analiza ABC sprz.) w aplikacji Sertum został udostępniony raport Analiza ABC sprzedaży.

Raport swoje działanie opiera na zasadzie Pareto, która mówi, że 20% przyczyn powoduje 80% skutków. Przekładając to na aptekę można stwierdzić, iż 20% asortymentu generuje 80% sprzedaży, a to daje nam podstawy do wyodrębnienia grupy A, czyli 20% produktów, które generują 80% np.: zysków.

Na podstawie danych z ostatnich 30 dni, raport analizuje preparaty w 3 kategoriach: 

 • sprzedaż netto,
 • zysk netto,
 • ilość sprzedana.

Na podstawie analizy, wszystkie towary na magazynie, przyporządkowywane są do jednej z trzech grup:
– w grupie A znajdują się produkty które mają 80% udziału w całości kategorii,
– w grupie B znajdują się produkty które mają 15 % udziału w całości kategorii,
– w grupie C znajdują się produkty które mają 5 % udziału w całości kategorii.

Czytaj resztę wpisu »

Raport Specjalny – Zakupy do zwrotu (do 60 dni)

Raport pokazuje wszystkie zakupy wykonane w ciągu ostatnich 60 dni dla których nie istnieje sprzedaż produktu (czyli sprzedaż dla kartoteki, a nie dostawy) po dacie zakupu. W raporcie nie liczymy przesunięć jako sprzedaży, raport pomija dostawy, które zostały skorygowane do zera, czy całkowicie przesunięte do innej apteki.

Gdzie się znajduje?

Moduł Raporty specjalne-> widok Zakupy do zwrotu (do 60 dni)

Aby skorzystać z raportu, w pierwszej kolejności należy otworzyć 

Czytaj resztę wpisu »

Raport specjalny – sprzedaż z rabatem

Raport Sprzedaż z rabatem umożliwia analizowanie sprzedaży dla której ustawiono dodatkowy rabat. Zaletą tego raportu jest możliwość szybkiej analizy sprzedaży z wybranego magazynu/magazynów. Raport domyślnie pokazuje dane z ostatnich 3 dni.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty specjalne w widoku Sprzedaż z rabatem

Jak to działa?

W pierwszej kolejności należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data sprzedaży od – data początku zestawienia (domyślnie prezentuje dane z ostatnich 3 dni);
 • Data sprzedaży do – data końca zestawienia;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowany raport (pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek).
 • Personel (zawiera) – imię i nazwisko personelu

Na przykład:

A następnie należy kliknąć 

Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy apteki. Po pobraniu widoku zostaną uzupełnione następujące kolumny:

Data – data sprzedaży wraz z jej godziną;

Nr transakcji – numer sprzedaży z programu aptecznego;

Indeks – indeks leku z programu aptecznego;

A – oznaczenie czy kartoteka jest w programie aptecznym aktywna;

Nazwa towaru – nazwa preparatu;

Stan magazynowy – aktualny stan magazynowy preparatu;

Ilość – ilość sprzedana;

Cena j. brutto – cena jednostkowa brutto sprzedaży;

Cena j. brutto rab. – Cena jednostkowa brutto sprzedaży po rabacie;

Rabat % – wartość procentowa udzielonego rabatu;

Cena zakupu netto po rab. – cena zakupu netto po rabacie;

R – recepta (oznaczenie „V” w kolumnie oznacza, że towar został sprzedany na receptę);

EAN – numer ean towaru;

BLOZ – numer bloz towaru;

BAZYL– numer bazyl towaru;

Data ważności – najkrótsza data ważności dostępna na stanie;

Personel – imię i nazwisko personelu;

Dostawca – nazwa dostawcy z programu aptecznego;

Producent – nazwa producenta z karty aptecznej.

Raport Weryfikacja numerów BLOZ

W ramach raportów specjalnych (moduł Raporty specjalne -> widok Weryfikacja numerów BLOZ) w aplikacji Sertum został udostępniony raport Weryfikacja numerów BLOZ.

Czytaj resztę wpisu »

Raport specjalny – Ilość paragonów wg wartości

Raport Ilość paragonów wg wartości, który umożliwia analizowanie ilości paragonów w przedziałach wartościowych. Zaletą tego raportu jest możliwość szybkiej analizy sprzedaży pod względem wartościowym i ilościowym. Raport domyślnie pokazuje dane od początku miesiąca.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty specjalne w widoku Ilość paragonów wg wartości

Jak to działa?

W pierwszej kolejności należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data zakupu od – data początku zestawienia (domyślnie prezentuje dane od początku miesiąca);
 • Data zakupu do – data końca zestawienia;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowany raport (pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek).

Na przykład:

Untitled

A następnie nalezy kliknąć zapisz_i_zamknij . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy apteki. Jeśli w filtrach wskażemy konkretny magazyn (na naszym przykładzie „ZSA11”,  „ZSA12” oraz „ZSA13”) zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Wartość netto paragonu  – określa kwotę netto paragonu w zadanym przedziale wartościowym (raport prezentuje również paragony,  które miały wartości ujemne: przedział „… – 000”);
 • Ilość paragonów – określa sumę paragonów w wybranym przedziale wartościowym.

%d blogerów lubi to: