Dedykowane bazy dla wymagających klientów

W ofercie dla klientów opłacających abonament Raportowanie danych – Professional, dostępne są dedykowane bazy w chmurze Microsoft Azure. Na etapie tworzenia bazy uwzględniamy indywidualne wymagania klienta: pojemność dedykowanej bazy, wydajności procesorów obsługujących bazę z uwzględnieniem zakresu pobieranych danych i liczby raportujących aptek. Opłaty są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem cenników Microsoft.

Dzięki dedykowanej bazie korzystaj z większej wydajności, szybszego dostępu do swoich danych oraz zaawansowanych raportów i sprawniej zarządzaj swoimi aptekami.

Sertum ver. 3.1.9.8

W dniu dzisiejszym wydano nową wersję Sertum ver. 3.1.9.8.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • Dodano filtr „Wczytaj kartoteki centralne” do raportów: Sprzedaż. wg wartościSprzedaż ilość wg miesięcyWartość magazynu analitycznieStany magazynowe, Zakupy, Dostawy zalegające, Bilans miesięczny. Jeżeli w filtrach nie zaznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy również wczytać informacje odnośnie kartotek centralnych to raporty pokażą się nam bez dodatkowej kolumny „Nazwa kartoteki centralnej”. Analogicznie jeżeli oznaczymy za pomocą checkboxa, że chcemy wczytać kartoteki centralne wówczas raport pobierze się z dodatkową kolumną „Nazwa kartoteki centralnej”.
 • Przyspieszono działanie raportu „Stany magazynowe” oraz „Kart. Centralne Analitycznie”.

Raport specjalny – Ilość paragonów wg wartości

Raport Ilość paragonów wg wartości, który umożliwia analizowanie ilości paragonów w przedziałach wartościowych. Zaletą tego raportu jest możliwość szybkiej analizy sprzedaży pod względem wartościowym i ilościowym. Raport domyślnie pokazuje dane od początku miesiąca.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty specjalne w widoku Ilość paragonów wg wartości

Jak to działa?

W pierwszej kolejności należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data zakupu od – data początku zestawienia (domyślnie prezentuje dane od początku miesiąca);
 • Data zakupu do – data końca zestawienia;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowany raport (pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek).

Na przykład:

Untitled

A następnie nalezy kliknąć zapisz_i_zamknij . Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według nazwy apteki. Jeśli w filtrach wskażemy konkretny magazyn (na naszym przykładzie „ZSA11”,  „ZSA12” oraz „ZSA13”) zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Wartość netto paragonu  – określa kwotę netto paragonu w zadanym przedziale wartościowym (raport prezentuje również paragony,  które miały wartości ujemne: przedział „… – 000”);
 • Ilość paragonów – określa sumę paragonów w wybranym przedziale wartościowym.

Raport Rozliczenia finansowe -nowe operacje Dodaj, Edytuj, Usuń

Do raportu Rozliczenia finansowe wprowadzono nowe operacje – Dodaj [F2], Edytuj [F4], Usuń [F8]. Operacje te umożliwiają ewidencjonowanie dokonanych płatności i przypisanie ich do konkretnych faktur.

Dane na temat płatności wprowadzone do raportu nie przenoszą się do programu aptecznego. Modyfikacja ma na celu ułatwienie weryfikowania statusu rozliczeń dla osób odpowiedzialnych za centralne płatności.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis funkcjonalności.

1. Operacja Dodaj [F2]

Operacja umożliwia przypisanie płatności do konkretnej faktury (zaciągniętej z programu aptecznego).

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy rozliczyć i wybraniu operacji Dodaj [F2] pojawi się okno Nowa płatność. Aby wqprowadzić nową płatności należy wprowadzić następujące informacje:

 • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
 • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
 • Data płatności – data płatności za fakturę.

rozliczenie

Jeżeli wszystkie dane zostały  wprowadzone poprawnie i potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się stosowny komunikat:

płatność dodana pomyślnie

2. Operacja Edytuj [F4]

Operacja umożliwia edytowanie płatności, która już została przypisana do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy edytować oraz wybraniu operacji Edytuj [F4] pojawi się okno edycji płatności (identyczne jak okno pojawiąjące się przy dodawaniu nowej płatności):

rozliczenie

 • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
 • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
 • Data płatności – data dokonanej płatności za fakturę.

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone oraz potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się komunikat informujący o pomyślnie przeprowadzonej edycji płatności.

edycja przeprowadzona pomyślnie

3. Operacja Usuń [F8]

Operacja umożliwia usunięcie płatności przypisanych do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu rozliczenia, które chcemy usunąć i wybraniu operacji Usuń [F8] pojawi się komunikat:

czy na pewno chcesz usunąć wybraner ręczne rozliczenia

Jeżeli wybierzemy opcję TAK, wówczas płatność zostanie usunięta. W sytuacji kiedy wybierzemy opcję NIE płatność pozostanie widoczna w raporcie.

Usprawniono działanie Raportów sprzedażowych

Poprawiono działanie raportów Sprzedaż szczegółowo i Sprzedaż według wartości (moduł Raporty i analizy) – w szczególności filtrowanie po grupach asortymentowych.

Pobieranie powinno przebiegać już znacznie szybciej.

Szybkie analizy

Szybkie analizy to raporty, pokazujące dane w postaci wykresów słupkowych.

Gdzie się znajdują?

Należy otworzyć moduł Raporty i analizy, a następnie przejść do jednego z powidoków tzn.: Szybkie analizy:

Czytaj resztę wpisu »

Zmiany w raporcie Sprzedaż szczegółowo

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników w Sertum ver. 3.1.4  rozbudowano raport Sprzedaż szczegółowo (moduł Raporty i analizy -> folder Sprzedaż -> widok Szczegółowo).
1

Modyfikacje:

1. Zostało dodanych 6 nowych kolumn: Nazwa kartoteki centralnejStan magazynowy, Rabat brutto, Rabat netto, Rabat %, Data ważności;
2

2. Dodano pola Filtrów [Ctrl+F]: Stan magazynowy (mniejszy równy niż), Data ważności do, Kartoteka centralna (zawiera), Nazwa producenta (zawiera);
2b

3. Na pasku akcji przycisk Pokaż towar [F4] zmieniono na Edytuj [F4], który po rozwinięciu pozwala na wybranie jednej z opcji – Edytuj kartotekę towaru lub Edytuj kartotekę centralną.
3

Obciążenie serwerów – problem z pobieraniem raportów

Problem został rozwiązany – pobieranie Raportów powinno teraz przebiegać znacznie sprawniej.

Czytaj resztę wpisu »

Nowy filtr – cena urzędowa

Na części raportów pojawiła się możliwość filtrowania danych po cenie urzędowej.

Gdzie się znajduje?

Nowy filtr pojawił się w module Raporty i analizy na raportach:
– Stany magazynowe
– Sprz. wg wartości i Sprz. wg wartości (TP)
– Sprz. ilość wg miesięcy

filtr_CU

Jak to działa?

Na jednym z wymienionych wyżej raportów należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie w polu filtra „Cena urzędowa” wybrać wartość „Cena urzędowa” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków z ceną urzędową) bądź wartość „Pozostałe” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków bez ceny urzędowej). Jeśli pole pozostanie puste, to zostaną pobrane dane dla wszystkich leków.

Do tej pory trzeba było pobrać dane dla wszystkich leków, a następnie zawęzić je wyłącznie do leków z ceną urzędową/leków bez ceny urzędowej poprzez zastosowanie szybkich filtrów. Wprowadzona modyfikacja pozwoli skrócić czas pobierania danych do raportu.

Raport sprzedaż według personelu – zmiany

Przyspieszono działanie (generowanie) raportu Sprzedaż według personelu (moduł Raporty i analizy -> widok Sprz. wg personelu).

Ponadto wprowadzono możliwość wygenerowania raportu za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Z raportu usunięto kolumny zawierające wartości brutto.

Wszystkie wartości w raporcie są cenami netto.

Nowy widok raportu  Sprz. wg personelu:

raport wg sprzedaży

%d blogerów lubi to: