Obciążenie serwerów – problem z pobieraniem raportów

Problem został rozwiązany – pobieranie Raportów powinno teraz przebiegać znacznie sprawniej.

Czytaj resztę wpisu »

Nowy filtr – cena urzędowa

Na części raportów pojawiła się możliwość filtrowania danych po cenie urzędowej.

Gdzie się znajduje?

Nowy filtr pojawił się w module Raporty i analizy na raportach:
– Stany magazynowe
– Sprz. wg wartości i Sprz. wg wartości (TP)
– Sprz. ilość wg miesięcy

filtr_CU

Jak to działa?

Na jednym z wymienionych wyżej raportów należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie w polu filtra „Cena urzędowa” wybrać wartość „Cena urzędowa” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków z ceną urzędową) bądź wartość „Pozostałe” (zostaną pobrane dane jedynie dla leków bez ceny urzędowej). Jeśli pole pozostanie puste, to zostaną pobrane dane dla wszystkich leków.

Do tej pory trzeba było pobrać dane dla wszystkich leków, a następnie zawęzić je wyłącznie do leków z ceną urzędową/leków bez ceny urzędowej poprzez zastosowanie szybkich filtrów. Wprowadzona modyfikacja pozwoli skrócić czas pobierania danych do raportu.

Raport sprzedaż według personelu – zmiany

Przyspieszono działanie (generowanie) raportu Sprzedaż według personelu (moduł Raporty i analizy -> widok Sprz. wg personelu).

Ponadto wprowadzono możliwość wygenerowania raportu za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Z raportu usunięto kolumny zawierające wartości brutto.

Wszystkie wartości w raporcie są cenami netto.

Nowy widok raportu  Sprz. wg personelu:

raport wg sprzedaży

Raporty – zmiany w SERTUM 2.27

Moduł Raporty i analizy w SERTUM służy do raportowania sprzedaży zakupów oraz stanów magazynowych. Dane pobrane z aptek prezentowane są tutaj w wygodnej dla użytkownika formie – tabel, wykresów i tabel przestawnych.

Moduł ten dostępny jest z menu u góry ekranu, pod przyciskiem raporty_analizy .

menu-raporty

Wraz z nową wersją wprowadzono kilka dodatkowych opcji – najważniejsze z nich to:

1) Cena sprzedaży brutto
Pojawianie się kolumny Cena sprzedaży brutto w raporcie  Stany magazynowe:

cena_sprzedaży3

Cena sprzedaży prezentowana w tej kolumnie pochodzi z najświeższego zakupu towaru i jest aktualizowana raz dziennie w nocy.

2) Wartość magazynu
Dodano dwa nowe raporty: Wartość magazynu i Wartość magazynu – Analitycznie, które pozwalają na podgląd wartości towarów znajdujących się na stanie w poszczególnych magazynach.

Dostęp do powyższych raportów znajduje się w module Raporty i analizy na Panelu bocznym:

panel_boczny_raporty

Prezentowane są one w następujący sposób:

Wartość magazynu

– zawiera łączną wartości wszystkich towarów znajdujących się w poszczególnych magazynach:

wartość_magazynu2

Wartość magazynu – Analitycznie

– umożliwia podgląd wartości poszczególnych towarów w magazynach. Wartość łączna dostępna jest na tym samym widoku na pasku podsumowań grupowań wierszy znajdującym się poniżej listy pozycji dotyczących  danego magazynu:

wartość_magazynu_analitycznie3

Przy zastosowaniu dowolnych filtrów można zmniejszyć liczbę wyświetlanych pozycji i tym samym zawęzić raport do wybranego wycinka informacji. Np. otrzymując raport dotyczący wyłącznie jednego lub kilku wybranych magazynów czy raport dotyczący wyłącznie wybranej grupy asortymentowej towarów.

Zmiana nazwy aptek w raportach

Zdarza się, że potrzebujemy zmienić nazwy magazynów aptek wyświetlane w raportach. W tym celu został utworzony nowy widok Lista magazynów w module RaportNet umożliwiający edycję nazwy magazynu.

 

Należy na wybranej aptece kliknąć Edytuj, a następnie wprowadzić nową nazwę magazynu.

Po kliknięciu Zapisz i zamknij zmiany zostaną zapisane.

Aby zobaczyć nową nazwę magazynu, należy ponownie uruchomić Sertum.

W razie jakichkolwiek pytań czekamy na Twój telefon (71) 786 86 13.

Zmiany w raportach

W piątek (27.04.2012) wydaliśmy nową wersję platformy Sertum. Wiążą się z nią nią głównie zmiany w module raportów. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych z nich.

1. Dodano dwie nowe kolumny: „Nadmiar” oraz „Niedobór” pokazujące różnice między aktualnym stanem magazynowym a sprzedażą.

Widoczne są one w w raportach „Sprzedaż wg. wartości” oraz „Sprzedaż wg wartości (TP)”.

 

 

2. Dodano możliwość podejrzenia kartoteki towaru z różnych raportów poprzez podwójne kliknięcie lub przycisk „Pokaż towar”.

 

 

Mamy do tego dostęp w raportach: „Zakupy”, „Sprzedaż szczegółowo”, „Sprzedaż według wartości” i „Bilans miesięczny”.

3. W kartotece towaru do listy powiązanych dokumentów dodano pola „Dokument” i „Dostawca”.

 

Jak znaleźć wszystkie zalegające towary w Aptekach?

Niedawno dodaliśmy nowy raport Dostawy Zalegające, który pozwala w szybki sposób wyłowić wszystkie dostawy z kończącym się terminem ważności. Raport dostępny jest w module Raporty i analizy.

Sertum - Dostawy zalegające

Przed skorzystaniem z raportu należy zdefiniować filtry:

  • Data ważności do – maksymalna data ważności, jaka będzie wyświetlana. Ustaw koniec tego miesiąca i zobacz, na których dostawach niedługo skończy się termin ważności.
  • Data zakup do – warto ustawić, jeżeli w polu Data ważności do wpisaliśmy w miarę odległą datę. W ten sposób możemy przeszukać tylko dostawy zakupione na przykład w tamtym roku.
  • Magazyn – wybierz dowolną aptekę albo pozostaw <nie wybrano>, aby przejrzeć wszystkie apteki.
  • Grupa asortymentowa – możesz przejrzeć dostawy tylko wybranych leków, np. towary z ostatniej promocji z krótką datą ważności.

Mamy nadzieję, że opisany powyżej raport okaże się przydatny. Już niedługo pojawią się w Sertum dodatkowe funkcje związane z kontrolą towarów zalegających.

RaportNet – kontrola aktywności

Dla wszystkich użytkowników Sertum, którzy posiadają wykupioną usługę RaportNet – chciałbym zwrócić uwagę na raport „Aktywność RaportNet” w module RaportNet.
Dodaliśmy w nim dwie nowe kolumny informujące o ilości błędów/ostrzeżeń, jakie wystąpiły w dniu bieżącym podczas działania programu RaportNet:

Aktywność RaportNet

Jeśli w kolumnie „O” (ostrzeżenie) lub „B” (błąd) widać liczbę większą niż np. 10 – warto sprawdzić czy (pomimo, że RaportNet w aptece działa) dane są przesyłane.

Wystarczy dwukrotnie kliknąć w ikonkę programu RaportNet, aby pokazało się okienko, gdzie można prześledzić ewentualne błędy.
Oczywiście taką sytuację można też zgłosić bezpośrednio do nas – najlepiej drogą mailową.

Jak wyszukiwać leki wg substancji czynnych?

W piątek (2011-11-25) udostępniliśmy funkcjonalność wyszukiwania leków według substancji czynnych w module Raporty i Analizy.

Zmiany dotyczą raportu Stany magazynowe (Menu: Raporty i Analizy lub Ctrl+F3) gdzie widoczna jest dodatkowa kolumna Nazwa międzynarodowa.

Czytaj resztę wpisu »

Jak przeglądać dane w raporcie Sprz. wg wartości (TP)

Raport Sprz. wg wartości (TP) prezentuje dane w formie Tabeli Przestawnej. Jak w przypadku każdego innego raportu musimy w pierwszej kolejności określić filtry a następnie pobrać dane klikając przycisk Pobierz. Kolejny krok to budowa raportu z dostępnych kolumn. Raport budujemy poprzez przeciąganie dostępnych kolumn w odpowiednie miejsca (wiersze, kolumny, zawartość). Na poniższym przykładzie został stworzony raport przedstawiający aktualny stan magazynowy oraz sprzedana ilość danego towaru w kontekście apteki.

Raport Sprz. wg wartości (TP) Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: