Raport Rozliczenia finansowe -nowe operacje Dodaj, Edytuj, Usuń

Do raportu Rozliczenia finansowe wprowadzono nowe operacje – Dodaj [F2], Edytuj [F4], Usuń [F8]. Operacje te umożliwiają ewidencjonowanie dokonanych płatności i przypisanie ich do konkretnych faktur.

Dane na temat płatności wprowadzone do raportu nie przenoszą się do programu aptecznego. Modyfikacja ma na celu ułatwienie weryfikowania statusu rozliczeń dla osób odpowiedzialnych za centralne płatności.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis funkcjonalności.

1. Operacja Dodaj [F2]

Operacja umożliwia przypisanie płatności do konkretnej faktury (zaciągniętej z programu aptecznego).

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy rozliczyć i wybraniu operacji Dodaj [F2] pojawi się okno Nowa płatność. Aby wqprowadzić nową płatności należy wprowadzić następujące informacje:

  • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
  • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
  • Data płatności – data płatności za fakturę.

rozliczenie

Jeżeli wszystkie dane zostały  wprowadzone poprawnie i potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się stosowny komunikat:

płatność dodana pomyślnie

2. Operacja Edytuj [F4]

Operacja umożliwia edytowanie płatności, która już została przypisana do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu dokumentu, który chcemy edytować oraz wybraniu operacji Edytuj [F4] pojawi się okno edycji płatności (identyczne jak okno pojawiąjące się przy dodawaniu nowej płatności):

rozliczenie

  • Numer dokumentu płatności – numer dokumentu rozliczającego fakturę;
  • Kwota – wartość, która rozlicza dokument;
  • Data płatności – data dokonanej płatności za fakturę.

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone oraz potwierdzono je za pomocą przycisku OK, wówczas pojawi się komunikat informujący o pomyślnie przeprowadzonej edycji płatności.

edycja przeprowadzona pomyślnie

3. Operacja Usuń [F8]

Operacja umożliwia usunięcie płatności przypisanych do faktury.

Jak to działa?

Po wybraniu rozliczenia, które chcemy usunąć i wybraniu operacji Usuń [F8] pojawi się komunikat:

czy na pewno chcesz usunąć wybraner ręczne rozliczenia

Jeżeli wybierzemy opcję TAK, wówczas płatność zostanie usunięta. W sytuacji kiedy wybierzemy opcję NIE płatność pozostanie widoczna w raporcie.

%d blogerów lubi to: