FBD BAZYL wersja 2113 z dnia 2021.04.06

Udostępniono Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL wersja 2113 z dnia 2021.04.06.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.30

W funkcjach Rozchody > Wydawanie leków przy okienku > Wydruki > Faktura dla odbiorcy oraz Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów > Wydruki > Faktura dla odbiorcy dodano możliwość wystawienia dokumentu RW (rozchód wewnętrzny towaru na potrzeby apteki). Odbiorcą dokumentu RW powinna być apteka wystawiająca dokument.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.26

W funkcji Zmiana parametrów recepty poprawiono możliwość ręcznego korygowania ilości leku pozostałej do wydania po częściowej realizacji e-recepty.


W Funkcje > JPK, KPiR, FK poprawiono eksport danych w formacie EDI++ (EPP) do programów księgowych firmy INSERT. Rozszerzono eksport danych zakupowych oraz dodano eksport danych sprzedażowych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.16

Poprawiono aktualizację liczby opakowań leku pozostałych do wydania po anulacji e-recepty.

FBD BAZYL wersja 2110 z dnia 2021.03.13

Udostępniono Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL wersja 2110 z dnia 2021.03.13.

W wydaniu 2110 uwzględnione zostały dane z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MZ poz. 20/2021), na dzień 12 III 2021.

Ze względu na okres urlopowy następne wydanie FBD BAZYL planowane jest na wtorek 6 kwietnia 2021.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.11

W funkcji Przychody > Import dokumentów zakupu leków poprawiono odczyt faktur korygujących.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.10

Poprawiono stabilność funkcji Wydawanie leków przy okienku podczas realizacji recepty dla inwalidy wojennego oraz na import docelowy.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.08

W funkcji Przychody > Import dokumentów zakupu leków poprawiono odczyt bardzo nietypowych dokumentów elektronicznych.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.06

Wprowadzono ważną poprawkę dotyczącą raportowania do ZSMOPL.

UWAGA!

Aktualizacja programu do wersji z dnia 2021.03.06 w niektórych aptekach może być nieco bardziej czasochłonna. Ewentualne przerwanie operacji „Konserwacja tabeli ZSMOPL21.DBF” może skutkować błędami w raportach wysyłanych do ZSMOPL.

Sertum Apteka Malickiego – wersja 2021.03.05

Poprawiono import nietypowych dokumentów elektronicznych w funkcji Rozchody > Przeglądanie starych rozchodów (import raportu zwrotnego z NFZ) oraz Przychody > Import dokumentów zakupu leków.

%d blogerów lubi to: