Pytania o ZSMOPL

Jak program Sertum Apteka Malickiego będzie wysyłać raporty z komunikatami obrotów i stanów?

Raporty będą tworzone na bieżąco podczas każdej operacji zmieniającej stan magazynowy produktów podlegających raportowaniu. RaportNet zaraz po porannym uruchomieniu komputera rozpocznie próbę wysłania raportu z komunikatami obrotów i stanów za ostatni dzień roboczy. Jeśli komputer z RaportNet’em nie jest wyłączany na noc, RaportNet już po północy (około godz. 2:00) będzie próbował wysłać raport za poprzedni dzień, o ile Apteka była wówczas czynna. Zarówno generowanie komunikatów obrotów i stanów, jak i ich wysyłka będzie odbywać się bez jakiejkolwiek ingerencji operatorskiej. W aplikacji Sertum z loginem posiadającym uprawnienie ZSMOPL będzie możliwość zarówno zapoznania się ze statusem każdej wysyłki, jak i wprowadzenie ewentualnych poprawek do wysłanego już raportu i wysłanie jego korekty.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.31

Poprawiono błąd pojawiający się podczas operacji Funkcje -> Zamknięcie rachunku.

Czytaj dalej

ZSMOPL – wysyłanie komunikatów dotyczących braków

Dla aptek wysyłających zamówienia przez Sertum, zostanie udostępniona możliwość wysyłania komunikatów dotyczących braków do ZSMOPL.

Apteki, które chcą raportować braki dostępności przez Sertum prosimy o kontakt z Serwisem Sertum, poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie: https://sertum.pl/formularz-zsmopl-pod-sertum/

Czytaj resztę wpisu »

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.27

W Asortymencie dodano nową funkcję Modyfikacje -> Ustawienie EAN dla ZSMOPL. Funkcja powoduje automatyczne ustawienie nowej kolumny informującej, czy lek podlega raportowaniu do ZSMOPL oraz kodu EAN leku na podstawie odpowiednika w BAZYLu.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.25

Usunięto limit ilościowy sztuk pieluchomajtek wydawanych w ramach uprawnień dodatkowych 47DN/47ZN/47ZND.

Czytaj dalej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

MZ

  1. Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących oraz liczne apele podmiotów uczestniczących w obrocie produktami leczniczymi w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) mające na celu zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz zawieszenie przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 127c, związanych z naruszeniem tych przepisów.
  2. Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 września 2018 r. nie będą wszczynane postępowania w związku z naruszeniem art. 127c w zakresie niedopełnienia obowiązków zawartych w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a ewentualnie wszczęte postępowania będą umarzane. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

ZSMOPL – raportowanie braków dostępności leków

W związku ze zbliżającymi się zmianami, dotyczącymi sposobu zgłaszania braków dostępności preparatów w hurtowniach, prosimy o kontakt apteki, korzystające z optymalizacji, które będą chciały zgłaszać braki dostępności do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez Sertum.

Apteki zainteresowane prosimy o wysłanie e-maila na adres serwis@sertum.pl z podaniem:

  • nazwy apteki
  • numeru telefonu
  • imienia i nazwiska osoby do kontaktu.

Po otrzymaniu danych skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kolejnych kroków.

%d blogerów lubi to: