Prawidłowa konfiguracja Windows dla eksportu raportów z Sertum

Często pojawiają się pytania odnośnie eksportu do Excela raportów z Sertum oraz późniejszej ich modyfikacji. Poniżej opisujemy jakie ustawienia Windows są wskazane, aby edycja wyeksportowanych raportów była uproszczona. Przy podanej konfiguracji po eksporcie raportu i konwersji danych na liczby (w wartościach od tysiąca wzwyż) nie będziemy mieli zbędnych spacji rozdzielających cyfry co umożliwi prawidłowe wykonywanie obliczeń.

Czytaj resztę wpisu »

Raport zakupy szczegółowo

Raport Zakupy szczegółowo, który umożliwia pełną analizę dostaw towarów według różnych kryteriów. Główną zaletą tego raportu jest możliwość weryfikacji towarów zakupionych na konkretną fakturę oraz kontrola cen sprzedaży towarów. Raport domyślnie pokazuje dostawy od początku miesiąca.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty i analizy w widoku Zakupy szczegółowo.

Czytaj resztę wpisu »

Średnia ilość pacjentów na godzinę

Raport w ramach tzw. Szybkich analizy – Ilość pacjentów na godzinę umożliwia szczegółową analizę dokonanych zakupów przez pacjentów w konkretnym przedziale czasu.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty i analizy w widoku średnia ilość pacjentów na godzinę.

Jak to działa?

Najpierw należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data od – data początku zestawienia;
 • Data do – data końca zestawienia;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowana analiza (pozostawienie pola pustego spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek);
 • Grupa magazynów – grupa magazynów dla których ma być opracowana analiza (pozostawienie pola pustego spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek);

Filtry domyślnie ustawione są na datę 30 dni wstecz.

a następnie kliknąć .

W rezultacie otrzymamy raport w postaci wykresu słupkowego zawierający liczbę transakcji w danym przedziale czasu [godzinie].

Analiza paragonów – nowy raport w Sertum 3.1.4.5

W Sertum pojawił się nowy raport Analiza paragonów. Umożliwia szczegółową analizę sprzedaży (wartościowo i ilościowo) leków wydawanych na receptę (paragony z lekami RX) oraz pozostałych leków (tzw. sprzedaże odręczne) w podziale na poszczególnych pracowników we wskazanym okresie czasu.

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty i analizy w widoku Analiza paragonów.
1

Jak to działa?

Na początek należy otworzyć Filtry [Ctrl+F] i uzupełnić wymagane pola:

 • Data od – data początku zestawienia;
 • Data do – data końca zestawienia;
 • Paragon (zawiera) – zostaną wyszukane wszystkie paragony, które zawierają wskazany towar;
 • Magazyn – magazyn dla którego ma być opracowana analiza paragonów (pozostawienie pola pustego spowoduje pobranie danych dla wszystkich aptek);
 • Grupa asortymentowa – zostaną wyszukane paragony, które zawierają wszystkie towary należące do wybranej grupy asortymentowej.

Na przykład:
2

a następnie kliknąć zamknij_i_pobierz.

Dane prezentowane w postaci tabeli są domyślnie pogrupowane według daty sprzedaży oraz według nazwy apteki. Dla paragonów, które zawierały wskazany w Filtrach [Ctrl+F3] lek lub grupę asortymentową (w naszym przykładzie „apap”) zostaną uzupełnione następujące kolumny:

 • Pracownik – nazwisko i imię pracownika (podane w programie aptecznym), który dokonał sprzedaży;
 • Ilość paragonów RX + odręczna – ilość paragonów, na których zaewidencjonowano sprzedaż towarów wydawanych na receptę oraz pozostałych (sprzedawanych bez recepty);
 • Wartość brutto sprzedaży towarów RX + odręczna – określa kwotę brutto sprzedaży na paragonie;
 • Wartość netto sprzedaży towarów RX + odręczna – określa kwotę netto sprzedaży na paragonie;
 • Zakup brutto – kwota brutto zakupu towarów na paragonie;
 • Zakup netto – kwota netto zakupu towarów na paragonie;
 • Marża procentowa paragonów RX + odręczna – określa marżę netto (procentową) wygenerowaną na sprzedaży dokonanej na paragonie;
 • Marża wartościowa paragonów RX + odręczna – określa marżę netto (wartościową) wygenerowaną na sprzedaży dokonanej na paragonie;
 • Ilość paragonów RX – ilość paragonów, na których zaewidencjonowano sprzedaż leków wydawanych tylko na receptę;
 • Wartość brutto sprzedaży towarów RX – określa kwotę brutto sprzedaży towaru wydawanego na receptę na paragonie;
 • Wartość netto sprzedaży towarów RX – określa kwotę netto sprzedaży towaru wydawanego na receptę na paragonie;
 • Zakup brutto – kwota brutto zakupu towaru wydawanego na receptę na paragonie;
 • Zakup netto – kwota netto zakupu towaru wydawanego na receptę na paragonie;
 • Marża procentowa paragonów RX– określa marżę netto (procentową) wygenerowaną na sprzedaży towaru wydawanego na receptę dokonanej na paragonie;
 • Marża wartościowa paragonów RX – określa marżę netto (wartościową) wygenerowaną na sprzedaży towaru wydawanego na receptę dokonanej na paragonie;
 • Ilość paragonów odręczna – ilość paragonów, na których zaewidencjonowano sprzedaż towarów bez recepty;
 • Wartość brutto sprzedaży towarów odręczna – określa kwotę brutto sprzedaży towarów sprzedawanych bez recepty na paragonie;
 • Wartość netto sprzedaży towarów odręczna – określa kwotę netto sprzedaży towarów sprzedawanych bez recepty na paragonie;
 • Zakup brutto – kwota zakupu brutto towaru wydawanego bez recepty na paragonie;
 • Zakup netto – kwota zakupu netto towaru wydawanego bez recepty na paragonie
 • Marża procentowa paragonów odręczna – określa marżę netto (procentową) wygenerowaną na sprzedaży towaru wydawanego bez recepty dokonanej na paragonie;
 • Marża wartościowa paragonów odręczna – określa marżę netto (wartościową) wygenerowaną na sprzedaży towaru wydawanego bez recepty dokonanej na paragonie.

3

Premiowanie personelu

Raport Premiowanie personelu, który pozwala na wyliczenie premii pracowników na podstawie sprzedaży towarów z wskazanej grupy asortymentowej. 

Gdzie się znajduje?

Raport znajduje się w module Raporty i analizy w widoku Personel, w podwidoku Premiowanie personelu.

Czytaj resztę wpisu »

Stany magazynowe centralnie – nowy widok w Sertum

W module Raporty i analizy pojawił się nowy widok Stany magazynowe centralnie, który umożliwia podgląd stanów magazynowych aptek wraz z powiązaniem kartotek aptecznych do kartotek centralnych. Dodatkowo przy wyszukiwaniu przez CTRL+F3 istnieje możliwość zaznaczania opcji Magazyn – Stany magazynowe centralnie, która pozwoli na przeniesienie bezpośrednio do tego raportu. Opcja dostępna jest tylko dla menedżerów sieci aptek.

Gdzie się znajduje?

Istnieją 2 sposoby przejścia do widoku Stany magazynowe centralnie:
1. Przez moduł Raporty i analizy
Należy otworzyć moduł Raporty i analizy klikając na ikonę raporty_analizy znajdująca się w menu obrazkowym, a następnie przejść do widoku Stany magazynowe centralnie, dostęp do którego znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie okna.
Stany_magazynowe_centralnie1.1
2. Przez wyszukiwanie CTRL+F3
Po kliknięciu klawiszy CTRL+F3 pojawi się okno Wyszukiwanie w SERTUM, w którym należy zaznaczyć opcję Szukaj w oknie: [F7] Magazyn – Stany magazynowe centralnie. Po wpisaniu szukanej frazy i wciśnięciu klawisz ENTER program sam przeniesie nas do widoku Stany magazynowe centralnie.
CTRL+F3_centralne1.1
Wymaga to zaznaczenia opcji dodatkowej opcji w konfiguracji (System -> Konfiguracja -> widok Ogólne -> sekcja SERTUM – okna i widoki -> opcja Szybkie szukanie (CTRL+F3) po kartotekach centralnych).
konfiguracja1

Jak to działa?

Należy otworzyć Filtry [Ctrl+F], a następnie po uzupełnieniu dowolnych pól wcisnąć przycisk zamknij_i_pobierz – na przykład:
Filtry2
otrzymamy raport, na którym widoczne będą kartoteki towarów pogrupowane według kartotek centralnych:
Raport1.2
Po kliknięciu ikony „plusa”, przy dowolnej nazwie kartoteki centralnej, rozwiną się informacje dotyczące kartotek towarów w poszczególnych aptekach:

Raport2.2
Z kolei przycisk edytuj [F4] otwiera okno Kartoteka Centralna w widoku Powiązania, gdzie można dodawać lub usuwać towary z kartoteki centralnej za pomocą przycisków dodaj2 i usuń znajdujących się na pasku akcji.

Kartoteka_centralna3

Plany aptek

W module Statystyki  znajduje się widok Plany aptek, który pozwala na ustawianie planowanych parametrów wynikowych aptek i sprawdzenie na raporcie czy zakładany plan został wykonany. Widok dostępny jest dla menedżerów sieci aptek.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć moduł Statystyki, klikając ikonę w menu obrazkowym, a następnie przejść do widoku Plany aptek, do którego dostęp znajduje się na panelu bocznym po prawej stronie ekranu.

Czytaj resztę wpisu »

Raportowanie ilości zakontraktowanych

Dla grup zakupowych wykorzystujących platformę Sertum do swojej codziennej pracy dodaliśmy nowy raport/widok „Promocje zakontraktowane” w module „Oferty i zamówienia”.

Prezentuje on pierwotne ilości zakontraktowane dla danej pozycji promocji z uwzględnieniem zamówień złożonych do tej pory przez apteki z grupy i oczywiście ilości, które jeszcze pozostały „do wykorzystania”.

Aby skorzystać z tego raportu, należy wcześniej uzupełnić pole przy pozycjach wybranej promocji – edycja promocji, widok „pozycje”:

Dane te w znaczący sposób poprawią kontrolę menedżera nad rotującymi w promocjach towarami i pozwolą błyskawicznie zorientować się, ile jeszcze danego towaru pozostało w hurtowni na półkach magazynowych.

%d blogerów lubi to: