Tworzenie zamówień zza pierwszego stołu

Dla ułatwienia zamawiania wybranych towarów na prośbę klienta, dodano możliwość tworzenia zamówień zza pierwszego stołu (ad-hoc).

Jak to działa?

Dostęp do tej opcji znajduje się w module Promocje i zamówienia w widoku Katalog.

Z listy należy wybrać katalog hurtowni (w żółtym polu u góry okna) i wyszukać dowolny towar np. „apap extra” używając szybkich filtrów, a następnie kliknąć na wybraną pozycję z listy towarów.

katalog_hurtowni3

Poniżej pojawi się ten sam towar w innych hurtowniach, dzięki czemu można porównać jego ceny.

Żeby złożyć zamówienie należy wybrać dowolny towar (lub towary używając wciśniętego klawisza CTRL), a następnie kliknąć przycisk Ctrl+T znajdujący się w operacjach, w panelu bocznym SERTUM (lub wybrać skrót Ctrl+T na klawiaturze).

Otworzy się Okno dodawania towaru do zamówienia – po upewnieniu się, że został wskazany prawidłowy towar i wybraniu jego ilości należy kliknąć OK, żeby przejść dalej:

dodawanie_towaru_do_zamówienia

W kolejnym oknie pojawią się wszystkie towary wybrane do zamówienia.

wysyłanie_zamówienia
Wybrany wcześniej towar można usunąć klikając na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie klikając przycisk usuń3 znajdujący się u góry okna.

Po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały wybrane prawidłowo można wysłać zamówienie klikając przycisk wyślij_zamówienie w lewym górnym rogu okna.

Pojawi się okno podsumowania, w którym należy potwierdzić wysłanie zamówienia klikając zaznaczony poniżej przycisk Wyślij zamówienia:

wyślij_zamówienie_podsumowanie

Pojawi się komunikat, w którym należy potwierdzić wysyłkę zamówienia klikając TAK:

potwierdzenie_wysyłki_zamówienia

Na koniec zostanie wyświetlone okno (jak na obrazku poniżej), gdzie kliknięcie przycisku OK kończy całą operację:

komunikat_zamawianie_zza_1_stołu

SERTUM – ver. 2.26.1021.0

UWL:
* Dodano do widoku „Wykaz Leków Refundowanych” operację „Wczytaj stany magazynowe” (#2397/26 RC)
* Poprawiono układ kolumn w widoku „Wykaz Leków Refundowanych” (#2397/26 RC)
* Dodano do widoku „Urzędowy Wykaz Leków” autorozszerzanie wierszy do wysokości pokazującej całą zawartość komórek (#2379/26 RC)

PROMOCJE:
* Dodano odświeżanie rabatów pozycji promocji po dodaniu, usunięciu lub edycji reguły (#2389/26 RC)
* Dodano kolumny z premią konkursową do widoków „Moje promocje”, „Promocje”, „Raportowanie konkursowe” oraz podglądu wysyłanego raportu konkursowego (#2444/26 RC)

OPTYMALIZACJA:
* Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu nieprawidłowo skonfigurowanej oferty indywidualnej (#2371/26 RC)
* Dodano do widoków „Katalog” i „Zestawienie towarów” operację „Dodaj zapotrzebowanie” dodającą wybrany towar do bufora zapotrzebowań (#2029/26 RC)
* Dodano do widoku „Katalog” i „Zestawienie towarów” operację „Pokaż zapotrzebowanie” otwierającą bufor zapotrzebowań (#2029/26 RC)
* Dodano do bufora optymalizacji operację „Importuj z zapotrzebowania” importującą do bufora zamówień pozycje zapisane w buforze zapotrzebowania (#2029/26 RC)

CRM:
* Zablokowano możliwość dodawania wpisu kalendarzowego do niezapisanego zadania (#1951/26 RC) (#2443/26 RC)
* Dodano możliwość edycji kalendarza zadania w widoku „Kalendarz szczegółowy” (#2443/26 RC)

RAPORTY:
* Dodano możliwość raportowania do konkursu tylko w ciągu 15 dni po końcowej dacie trwania promocji (#2444/26 RC)

OGÓLNE:
* Usunięto import powiązań z niewspieranego programu zewnętrznego (#2305/26 RC)

Sertum – ver. 2.26.818

Biorąc pod uwagę Wasze zgłoszenia i propozycje dotyczące działania SERTUM wprowadziliśmy kilka zmian w programie. Aktualizacja została wydana w nocy z 18 na 19 sierpnia 2012r.
Zalecamy uaktualnienie aplikacji SERTUM do najnowszej wersji.

Poniżej przedstawiamy listę zmian, jakie wiążą się z wydaniem nowej wersji. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami takimi jak: Automatyczne odświeżanie promocji w buforze optymalizacjiPromocje bez rabatu handlowego oraz Więcej możliwości w nowym oknie konfiguracji hurtowni.

Lista zmian:

OGÓLNE:
* Stworzono nowe okno konfiguracji powiązań z hurtownią. Dodano do zakładek „Faktury” i „Oferta indywidualna” dodatkowe informacje o pobranych fakturach i aktualizacji oferty indywidualnej. Przeniesiono konfigurację powiązania hurtowni w Sertum z hurtownią w programie aptecznym do zakładki „Ustawienia ogólne”. (#1477/26 RC)
* Dodano statusy informacyjne o ilości nowych promocji oraz ilości oczekujących przesunięć do dolnego paska informacyjnego (#2293/26 RC)
* Dodano sprawdzenie zainstalowanego .NET Framework 2.0 Service Pack 1 przed uruchomieniem programu (#1046/26 RC)

OPTYMALIZACJA:
* Dodano odświeżenie promocji w buforze optymalizacji, które były wczytane przed dniem dzisiejszym oraz wymagają aktualizacji (#2214/26 RC)

PROMOCJE:
* Dodano możliwość oznaczenia oferty promocyjnej aby nie uwzględniała rabatu handlowego hurtowni realizującej zamówienie (#1634/26 RC)
* Dodano wyświetlanie zakresu rabatów widełkowych na widoku „Promocje” (#1634/26 RC)
* Dodano możliwość ustawienia czy rabat handlowy hurtowni realizującej promocję będzie dodawany kaskadowo czy sumarycznie (#1634/26 RC)

RAPORTY:
* Dodano raport „Ilość pacjentów” (#2120/26 RC)

GOSPODARKA MAGAZYNOWA:
Wprowadzono nowe okno przesunięć (#2253)
* Dodano sprawdzenie możliwości przesunięcia całkowitej ilości rozbitych pozycji w buforze MM (#1668/26 RC)
* Kamsoft: Poprawiono algorytm przesunięć MM aby w miarę możliwości nie przesuwał ilości ułamkowych (#2202/26 RC)
* Usunięto komunikat o zapisie przesunięć w zamówieniu do promocji gdy nie zostały wpisane propozycje oddania. Zmieniono treść komunikatu na „Propozycje przesunięć zapisane” (#2319/26 RC)

INNE:
* Dodano funkcjonalność premiowania pracowników za sprzedaż towarów objętych promocją konkursową (#2299/26 RC)

Napisane w Sertum, Zmiany. Tagi: . 2 Komentarze »

Sertum – ver.2.26.604.1100

Ostatnio wydaliśmy nową wersję programu Sertum. Znalazły się w niej poprawki niektórych funkcji programu oraz dużo nowych opcji. Wszystko to po to, żeby jeszcze sprawniej pracowało Wam się w naszym programie. Nowa wersja zawiera wiele poprawek zgłoszonych przez naszych użytkowników – za wszystkie bardzo dziękujemy!

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z nową operacją służącą do weryfikacji faktur z zamówieniami. Jej opis dostępny jest we wpisie Porównywanie faktur z zamówieniami.

Oto pełna lista wprowadzonych zmian:

—2.26.604.1100 (rev.5407)

PROMOCJE:

*Poprawiono import kolumny „Nazwa producenta” przy imporcie promocji z excela (#2217/26)

RAPORTY:

*Przyspieszenie raportów dla Grupy Zakupowej: Sprz. wg EAN oraz Sprz. ilość wg miesięcy (#2198/26 RTM)

*Dodano podsumowania do okna bufora MM [#2212]

OPTYMALIZACJA:

*Poprawiono algorytm wczytywania powiązań z bazy klienta dla wielu hurtowni powiązanych do jednej hurtowni z bazy lokalnej (#2205/26)

—2.26.523.2200 (rev.5379)

OPTYMALIZACJA:

*Możliwość rozkładu do dostawców procentowo towarów z CU (#2031)

*Dodano pobieranie faktur z formacie *.FV (#2205/26)

INNE:

*Dodano operację „Napraw bazę lokalną” do konfiguracji użytkownika (#2200/26)

—2.26.521.1422 (rev.5367)

OPTYMALIZACJA:

*Poprawa porównania zamówień z fakturami dla programu EuroSoft (Sieć aptek) (#1335/26)

*Dodano widok „Weryfikacja zamówień” pozwalający na porównanie zamówień z przychodzącymi fakturami (#1335/26)

INNE:

*Dodano filtr „Kategoria” do widoku załączników (#1335/26)

—2.26.517.900  (rev.5359)

OPTYMALIZACJA:

*Poprawiono algorytm pobierania faktur (#2169/26)

*Poprawiono błąd występujący podczas optymalizacji gdy katalog hurtowni posiada nieprawidłową stawkę VAT (#2168/26)

*Poprawiono błąd występujący przy próbie wybrania hurtowni dostarczającej w oknie bufora optymalizacji (#1876/26)

PROMOCJE:

*Poprawiono błąd występujący podczas dodawania pozycji z katalogu do nowej oferty promocyjnej gdy katalog hurtowni posiada nieprawidłową stawkę VAT (#2168/26)

*Kopiowanie promocji nie uwzględniało na pozycjach pól: Rabat wyświetlany, Aktywna (#2159/26 RTM)

RAPORTY:

*Dodano do raportów „Sprzedaż wg. wartości” oraz „Sprzedaż wg. wartości (TP)” kolumnę „Nadmiar” pokazującą różnicę między aktualnym stanem magazynowym a sprzedażą (#2074/26)

*Dodano do raportów „Sprzedaż wg. wartości” oraz „Sprzedaż wg. wartości (TP)” kolumnę „Niedobór” pokazującą różnicę między sprzedażą a aktualnym stanem magazynowym (#1675/26)

*Dodano możliwość podejrzenia kartoteki towaru w widokach „Zakupy”, „Sprzedaż szczegółowa”, „Sprzedaż według wartości” i „Bilans miesięczny” (#1125/26)

*Poprawiono błąd występujący przy weryfikacji zamknięcia przesunięcia MM (#2065/26)

*Kamsoft: Poprawiono wczytywanie stanów magazynowych towarów, których wszystkie zakupy zostały usunięte (#2164/26)

*Poprawiono wywołanie raportu „Sprzedaż wg wartości” ponieważ czasem ze względu na błąd optymalizacji silnika bazy danych wykonywał się za długo (#2152/26)

*Dodano pola „Dokument” i „Dostawca” do listy powiązanych dokumentów w kartotece towaru (#1125/26)

WYKAZY:

*Dodano informację o nazwach aktualnych list w module „Wykazy” (#2153/26)

INNE:

*Dodano widok „Abonamenty płatnika” pokazujący listę bieżących abonamentów (#1559/26)

*Edycja grupy kontrahentów: dodano kolumny adresu oraz „leniwą wybieraczkę” kontrahentów (#2018/26)

*Poprawiono błąd występujący przy wejściu w widok Płatności nowego rozrachunku (#2168/26)

*Dodano brakujące kolumny w widoku „Kalendarz (scheduler)” (#2174/26 RTM)

Porównanie listy leków refundowanych z propozycją Ministerstwa Zdrowia z dnia 17.04.2012

Dziś (18.04.2012) udostępniliśmy w Sertum porównanie aktualnej listy leków refundowanych z propozycją Ministerstwa Zdrowia ogłoszoną 17 kwietnia.

Przypominamy o możliwosci sprawdzenia, które leki tanieją w hurtowni, a które zmieniają odpłatność dla pacjentów.

Ponadto warto sprawdzić pozycje dodane np. valtap, nebilenin.
Zwróćcie uwagę także na pozycje usunięte – wynikają one ze zmiany kodu EAN. Wszystkie pozycje, których kod EAN ulegnie zmianie, mają wpisane w kolumnie EAN: „zmiana kodu EAN”.

Chciałbyś widzieć w Sertum wykaz leków refundowanych? Napisz do nas na biuro@sertum.pl lub zadzwoń (71) 786 86 13

Jak skonfigurować automatyczne rozdzielanie zamawianych leków z CU pod wybrane hurtownie?

W związku ze zmianami związanymi z zamawianiem leków z cena urzędową, dodaliśmy możliwość procentowego rozkładu składanych zamówień na te towary do dostawców. Funkcjonalność ta ma ułatwić pracę z hurtowniami dotyczącą zamawiania leków. Na czym to polega? Wyznaczamy udział procentowy w zamówieniach wybranego/wybranych dostawców, a przy optymalizacji zamówienia program automatycznie przeliczy wartość składanych zamówień na podstawie nadanych przez nas kryteriów.

Aby z tego skorzystać, musimy najpierw skonfigurować rozkład zamówień u konkretnych dostawców. W tym celu wchodzimy w menu System –> Konfiguracja. Uruchomi nam się okno „Konfiguracja użytkownika”. Na widoku „Konfiguracja hurtowni” widać nową kolumnę „Min. wart. CU %”. Tu w komórki odpowiadające wybranym hurtowniom wprowadzamy wartość procentową zamówienia CU w danej hurtowni w stosunku do wartości wszystkich CU.

Przy wysyłaniu zamówienia wartość zamówionych leków z ceną urzędową do danej hurtowni będzie odpowiadała naszym ustawieniom. Jeżeli więc ustawimy konkretną hurtownię na 50% wartości zamówienia, to z całego zamówienia leków z cenami urzędowymi, 50% zostanie wysłane do tej wybranej hurtowni, a reszta automatycznie według ustawień w programie.

Zmienić rozkład zamawianych leków z CU do dostawcy możemy też przy składaniu pojedynczych zamówień. W pozycji bufora zamówień, klikając w operację „Opcje”, widać nasze ustawienia wartości procentowej zamawianych leków z ceną urzędową. Jeżeli przy danym zamówieniu chcemy, aby ta wartość się zmieniła, możemy ją edytować przez wpisanie innej liczby lub usunąć poprzez wciśniecie na tej pozycji przycisków Ctrl+F3. Zmiana ta jednak dotyczyć będzie tylko tego zamówienia, domyślne parametry ustawić możemy w konfiguracji użytkownika.

TYDZIEŃ z Optymalizacją: Koncepcja – po co nam optymalizacja

Prawie każdy z nas przed dokonaniem zakupu określonej rzeczy przegląda różne oferty, aby wybrać tę najlepszą. Począwszy od porównania cen kilku rodzajów herbat na półce w sklepie, a skończywszy na długiej analizie ofert telewizorów LCD. Takie postępowanie przekłada się także na zakup leków do naszej apteki. Jednakże, mimo, że znamy jakość i właściwości produktu, którego chcemy zamówić, to nie zawsze wiemy jaka jest jego aktualna cena. Szczególnie, że ceny w hurtowniach zmieniają się często, a ogromny asortyment, którym handluje apteka, uniemożliwia dokładne porównanie wszystkich zamawianych każdego dnia leków. Tymczasem podwyższenie ceny przez hurtownię nawet o kilkanaście groszy, przy zamówieniu posiadającym około 150 pozycji, może spowodować wzrost wartości całego zamówienia nawet o 50 zł. Tylko jak tutaj przejrzeć i porównać ceny wszystkich leków, nie tracąc przy tym kilku godzin? Czy sprawna optymalizacja zamówienia jest możliwa?

Powyższym wstępem chciałbym zapoczątkować cykl artykułów dotyczących optymalizacji zamówień realizowanych poprzez Platformę Sertum. Co tydzień będę publikował nową garść informacji na temat najnowszego modułu, nad którym pracowaliśmy prawie pół roku. Obecnie trwają zaawansowane beta testy przy udziale zaproszonych aptek. Wkrótce testy dobiegną końca i oficjalna wersja będzie dostępna poprzez Platformę Sertum.
Zapraszam do zapoznania się z koncepcją optymalizacji zamówień.

Zanim rozpoczęliśmy prace nad nowym modułem, dużo rozmawialiśmy z farmaceutami, przyglądaliśmy się ich pracy, a także analizowaliśmy dostępne na rynku rozwiązania. Doszliśmy do wniosku, że moduł optymalizacji Sertum musi spełniać następujące warunki:

  1. Prostota obsługi – program ma pomagać, a nie utrudniać życie, dlatego chcemy, aby obsługa Sertum była maksymalnie prosta, dodatkowo Sertum musi umieć pobrać zamówienie z programu aptecznego.
  2. Prezentacja dodatkowych danych – praca nad zamówieniem często wymaga dostępu do takich danych jak aktualny stan magazynowy w aptekach, średnia marża, czy sprzedaż z danego okresu. Sertum musi pokazywać takie dane.
  3. Duży zakres analizy – optymalizacja zamówienia, oprócz porównywania cen, musi uwzględniać dodatkowe koszty stałe, takie jak opłata za dowóz towaru oraz aktualne warunki handlowe apteki w analizowanych hurtowniach.
  4. Automatyczny dobór leków – aby porównać oferty kilku hurtowni, trzeba dopasować leki z zamówienia do leków dostępnych w ofertach hurtowni. Zaawansowane algorytmy, w jakie zostało wyposażone Sertum dbają o to, aby jak najlepiej dopasować leki.
  5. Uwzględnianie ofert promocyjnych – możliwość skorzystania z dodatkowych ofert promocyjnych, dostępnych każdego dnia na rynku, pozwala codziennie zaoszczędzić dodatkowe kwoty.
  6. Integracja z innymi modułami Platformy Sertum – moduł optymalizacji nie tylko musi wspomagać pracę pojedynczej apteki, ale także działanie całej sieci bądź grupy aptek.

Mamy nadzieję, że nasz nowy moduł będzie spełniał powyższe warunki i okaże się niezwykle przydatny. Na koniec zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego schemat działania modułu optymalizacji Platformy Sertum.

Już za tydzień zdradzimy szczegóły z działania nowego modułu.
Jeżeli chciałbyś pomóc nam w testach modułu optymalizacji, napisz do nas, a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Uwaga. Pierwsze publicznie prezentowane screen’y nowego modułu.

Sertum optymalizacja

Automatyczne wyszukiwanie leków w ofertach – propozycje

A gdyby tak każde zamówienie, które tworzymy w programie aptecznym, mogło być automatycznie sprawdzone czy nie zawiera pozycji dostępnych na ofertach specjalnych? Gdyby tak dało się szybko i łatwo wyłuskać wszystkie oferty, które zawierają leki znajdujące się na naszym zamówieniu? Co o tym sądzicie? Byłoby łatwiej?

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: