Jak podejrzeć złożone wcześniej zamówienie

Widok Zamówienia wysłane znajdujący się w oknie Bufor zamówień prezentuje wszystkie wysłane przez nas zamówienia (promocyjne jak i dzienne). Ale dlaczego widzimy tylko kilka ostatnich?

Czytaj resztę wpisu »

TYDZIEŃ z Optymalizacją: Optymalizacja – wszystko, co chcecie wiedzieć o Optymalizacji

Po około dwutygodniowej przerwie, podczas której prowadziliśmy zaawansowane testy modułu optymalizacji, udało mi się znaleźć trochę czasu, usiąść i opisać główne funkcjonalności najciekawszej chyba części wspomnianego modułu, czyli samej optymalizacji.

Proces optymalizacji jest całkowicie automatyczny i trwa tylko chwilę, oczywiście wcześniej trzeba mieć wszystko odpowiednio przygotowane:

 • moduł optymalizacji musi być prawidłowo skonfigurowany (zobacz),
 • towary znajdujące się na zamówieniu muszą być skojarzone z ofertami hurtowni (zobacz).

Następnie wystarczy już tylko kliknąć operację Optymalizuj.

Proces optymalizacji

Proces optymalizacji

Podczas optymalizacji, Sertum porównuje ze sobą ceny towarów w poszczególnych hurtowniach oraz sprawdza, czy są dostępne oferty promocyjne i czy może z nich skorzystać. Następnie tak rozkłada zamawiane pozycje, aby ogólna wartość stworzonych zamówień była jak najniższa.

Zakończenie optymalizacji

Zakończenie optymalizacji

Po zakończeniu optymalizacji  w kolumnie Dostawca pojawia się nazwa hurtowni, która została wytypowana w procesie optymalizacji zamówienia.  Dodatkowo, w przypadku skorzystania przez Sertum z oferty promocyjnej, pojawi się znaczek w kolumnie P. Jeżeli jednak nie udało się spełnić warunków oferty, np. nie została przekroczona minimalna ilość, bądź oferta nie jest realizowana w krótkim czasie (np. oferty dzielone), to w kolumnie P znajdziemy ikonkę symbolizującą dostępność oferty promocyjnej dla tej pozycji.

Możemy sprawdzić szczegółowe informacje na temat danej pozycji, takie jak ceny w poszczególnych hurtowniach czy dostępne promocje, bądź stany magazynowe w naszych pozostałych aptekach. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybrany towar, dzięki czemu otworzy nam się okno edycji pozycji bufora. Okienko powinno już być nam znane, gdyż przed rozpoczęciem optymalizacji kojarzyliśmy za jego pomocą leki. Przyjrzyjmy się trzem widokom dostępnym w tym oknie.

Sertum - edycja powiązań

Edycja pozycji bufora

Widok: Edycja powiązań
Tutaj oprócz kojarzenia leków możemy sprawdzić jak kształtują się ceny na dane leki w poszczególnych hurtowniach. Warto przypomnieć, iż przy optymalizacji były brane pod uwagę tylko towary z ikonkami  lub w kolumnie Z. Na tym widoku możemy także ręcznie wybrać towar, który ma zostać zamówiony. Wystarczy podświetlić (kliknąć raz) wybrany towar i użyć operacji Wybierz i zablokuj pozycję. Spowoduje to zmianę zamawianego towaru i zaznaczenie pola Blokada optymalizacji znajdującego się w górnej części okna. Zaznaczenie tego pola powoduje, że przy kolejnym użyciu operacji Optymalizuj, Sertum nie zmieni naszego wyboru. Blokada optymalizacji jest zapamiętywana tylko dla jednej sesji, tak więc przy kolejnym wczytaniu zamówienia zawierającego taką samą pozycję, Sertum ponownie samo wybierze towar do zamówienia. Korzystając z operacji Wybierz i zablokuj pozycję możesz nawet zamówić towar, który nie jest dostępny w hurtowni, tzn. jeżeli w kolumnie D widnieje minus.

Widok: Moje apteki
Jeżeli posiadamy włączoną usługę podglądu stanów magazynowych poprzez Sertum, to na widoku Moje apteki będziemy mogli sprawdzić dostępność danego leku w innych naszych aptekach.

Widok: Lek w promocjach
Gdy tylko Sertum znajdzie promocje dla zamawianego przez nas leku, to w tym widoku będzie można obejrzeć szczegóły znalezionych promocji.

Niektóre z informacji opisanych powyżej, a dostępnych w oknie edycji pozycji bufora, możemy podejrzeć szybciej, bezpośrednio z widoku bufora. Wystarczy najechać wskaźnikiem myszki na:

 • dowolną nazwę leku – aby zobaczyć wszystkie towary, które Sertum porównało ze sobą podczas optymalizacji. Możemy dzięki temu sprawdzić, jakie są inne opcje oraz czy towary zostały prawidłowo skojarzone. Aktualnie zamawiany towar będzie pogrubiony, a w nawiasie kwadratowym zostanie wpisana nazwa hurtowni bądź nazwa oferty promocyjnej;
 • ikonkę symbolizującą dostępną promocję – zobaczymy, ile jest dostępnych promocji i w jakich cenach;
 • liczbę w kolumnie Stan magazynowy reszty moich aptek – wyświetli się informacja o rozłożeniu danego towaru w pozostałych aptekach.

Tworząc moduł Optymalizacji chcieliśmy, aby najczęściej powtarzane czynności były łatwo dostępne. Dlatego w buforze umieściliśmy dodatkowe zakładki znajdujące się na dole ekranu. Aby aktywować daną zakładkę, wystarczy najechać na nią myszką, a następnie użyć „pinezki” znajdującej się z prawej strony, dzięki czemu dana zakładka będzie stale widoczna.

Zakładka: Lek w hurtowniach

Zakładka: Lek w hurtowniach

Zawartość zakładek jest bezpośrednio związana z aktualnie zaznaczoną pozycją. W chwili obecnej dostępne są dwie zakładki:

 • Lek w hurtowniach – na tej zakładce oprócz standardowego porównania cen leków pomiędzy hurtowniami możemy poprzez dwuklik zmienić zamawiany towar.  Aktualnie zamawiany towar będzie podświetlony na żółto. Dodatkowo, jeżeli poprzez optymalizację zostanie wybrana oferta promocyjna, to w kolumnie Rabat pojawią się dwa rabaty: podstawowy + z oferty promocyjnej, a w kolumnie Oferta, będzie widoczna nazwa oferty promocyjnej.
 • Lek w moich aptekach – tutaj zobaczymy dokładne informacje na temat dostępności danego towaru w poszczególnych aptekach.

Powyżej opisane funkcjonalności pomagają nam odpowiednio przygotować zamówienia. Wartości poszczególnych zamówień można sprawdzić w dodatkowym widoku Rozkład pozycji, który przedstawia pozycje znajdujące się w buforze w podziale na sekcje:

 • Braki – pozycje, które są niedostępne w żadnej z wybranych hurtowni.
 • Niepowiązane -pozycje, które jeszcze nie zostały zoptymalizowane.
 • Podstawowa – pozycje pogrupowane według wytypowanych do zamówienia hurtowni. Każda z sekcji podstawowych reprezentuje zamówienie do innej hurtowni.
 • Promocyjna – pozycje, które udało się wpisać na zamówienia do ofert promocyjnych. Każda z sekcji to indywidualne zamówienie do wybranej oferty promocyjnej.
Widok: Rozkład pozycji

Widok: Rozkład pozycji

Każda z sekcji zakończona jest wierszem podsumowującym, gdzie widoczna jest sumaryczna wartość danej sekcji. Warto wspomnieć, że pomiędzy sekcjami podstawowymi istnieje możliwość łatwego przenoszenia towarów. Wystarczy „chwycić” dany towar i przeciągnąć go do innej sekcji, aby zmienić hurtownię, w której zostanie zamówiony.

Oczywiście widok Rozkład pozycji umożliwia przeprowadzenie tych wszystkich czynności, które były dostępne w podstawowym widoku bufora. Oba widoki różnią się tylko sposobem prezentacji danych. Widok Pozycje przedstawia towary znajdujące się na zamówieniu w kolejności liczby porządkowej znajdującej się w kolumnie Lp, natomiast widok Rozkład pozycji prezentuje te same dane w podziale na opisane powyżej sekcje.

Finałem procesu optymalizacji jest wysyłka przygotowanych zamówień. Wszystkie zamówienia wysyłamy klikając operację Wyślij zamówienie. Przed samą wysyłką, Sertum sprawdzi, czy wszystkie dane są aktualne, a następnie wyświetli okno z podsumowaniem. Tutaj możemy odznaczyć zamówienia, których nie chcemy jeszcze wysyłać, a następnie wystarczy kliknąć przycisk Ok, aby jednocześnie wysłać wszystkie zamówienia.

Wysyłka zamówień

Wysyłka zamówień

Z powyższego opisu procesu optymalizacji warto zapamiętać kilka ważnych faktów:

 1. Proces optymalizacji jest w pełni automatyczny.
 2. Szczegółowe informacje o pozycjach dostępne są na klika sposobów:
  1. Edycja pozycji bufora,
  2. Dymki z podpowiedziami,
  3. Zakładki.
 3. Pozycje dostępne w hurtowniach widoczne są na zakładce Lek w hurtowniach.
 4. Dwa widoki bufora umożliwiają wygodną pracę z zamówieniem.
 5. Wszystkie zamówienia są wysyłane przy użyciu jednego przycisku.

TYDZIEŃ z Optymalizacją: Kojarzenie leków – Sertum się uczy

W poprzednim tygodniu poznaliśmy konfigurację modułu optymalizacji w Platformie Sertum, a także sposób, w jaki ona wpływa na proces optymalizacji zamówienia. Dzisiaj dowiemy się, że prawidłowy przebieg optymalizacji zależy w głównej mierze od trafnego powiązania towarów pomiędzy hurtownią a apteką. Oczywiście każdy z produktów dostępnych w aptece posiada różnego rodzaju numerację pomagającą w odnalezieniu go w ofercie hurtowni, jednakże numery BLOZ czy BAZYL nie umożliwiają ze 100% dokładnością wskazać towar w ofercie hurtowni. Jest to spowodowane różnego rodzaju błędami czy brakami w bazach danych hurtowni i aptek. Dodatkowo wiele produktów, głównie kosmetyków, nie posiada nadanych numerów BLOZ czy BAZYL. Tak naprawdę, gdyby tworzyć zamówienia do hurtowni w oparciu o wspomnianą wyżej numerację, to trafność typowania produktów byłaby na poziomie 85%. Uważamy, że jest to zdecydowanie za mało. Dlatego Sertum umożliwia składanie zamówień w oparciu o indywidualną numerację hurtowni, czyli daje 100% zgodności zamówienia z dostarczonym towarem. Aby osiągnąć taki wynik, trzeba pomóc Sertum w skojarzeniu towarów występujących na zamówieniach z ofertą hurtowni. Na szczęście nie musimy kojarzyć wszystkich zamawianych towarów – Sertum potrafi samo powiązać większość produktów. Jeżeli jednak natrafi na jakiś problem, poprosi nas o pomoc.

Przed przystąpieniem do kojarzenia leków, musimy w pierwszej kolejności wczytać nasze zamówienia przygotowane w programie aptecznym. W tym celu należy użyć operacji Wczytaj zamówienie i wybrać interesujące nas zamówienie.

Sertum wybór zamówienia

Wybór zamówienia

Sertum automatycznie wczyta zamówienie z programu aptecznego i wykona wstępne powiązania leków.
Proces kojarzenia leków przez Sertum można podzielić na 2 etapy: kojarzenie wstępne oraz kojarzenie po nazwie.

 • Kojarzenie wstępne
  W pierwszej kolejności program sprawdza, czy dany towar nie został już skojarzony przez nas wcześniej. Jeżeli nie, to przeszukuje oferty hurtowni pod kątem zgodności numerów BLOZ i BAZYL. Wystarczy, aby szukany numer zgadzał się w jednej z hurtowni, ponieważ Sertum zna powiązania większości towarów między hurtowniami.
 • Kojarzenie po nazwie
  Jeżeli któregoś z towarów nie udaje się skojarzyć wstępnie, to Sertum pyta się o przeprowadzenie kojarzenia po nazwie. Kojarzenie po nazwie uruchamia szereg specjalnych algorytmów, których zadaniem jest analiza nazwy towaru w aptece i wyszukanie odpowiedniego produktu w ofercie hurtowni.  Oprócz samej analizy nazwy czy dawki produktu, wykorzystywany jest słownik centralny w celu odnalezienia jak największej ilości podobnych leków. Efektem powyższego zabiegu jest przedstawienie propozycji skojarzenia jednego towaru bądź grupy towarów, z których trzeba wybrać ten odpowiedni.

Efekt procesu kojarzenia towarów przedstawiony został w postaci ikonek wyświetlanych w kolumnie Status, zaraz za nazwą towaru.

Sertum - bufor optymalizacji

Bufor zamówień

Zasadniczo ikonki mogą mieć trzy kolory:

 • Biały – towar na zamówieniu jest skojarzony prawidłowo.
 • Żółty – Sertum potrzebuje naszej pomocy w prawidłowym skojarzeniu towarów.
 • Czerwony – nie udało się znaleźć żadnego towaru w ofercie przynajmniej jednej hurtowni.

Powyższe kolory mogą być połączone ze sobą. Na przykład ikonka biało-czerwona oznacza, że zamawiany towar jest prawidłowo skojarzony w części hurtowni, ale nie udało się go skojarzyć z przynajmniej jedną hurtownią.

Znamy już znaczenie ikonek symbolizujących powiązanie produktów z ofertami hurtowni, możemy więc pomóc Sertum prawidłowo powiązać zamawiane towary. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na dowolnej pozycji, aby otworzyć okno pokazujące szczegóły skojarzeń dla każdej hurtowni.

Sertum - edycja powiązań

Edycja powiązań

Widok Edycja powiązań prezentuje wszystkie proponowane przez Sertum towary w podziale na wybrane przez nas hurtownie. Tutaj także znajdziemy kolumnę Status zawierająca ikonki symbolizujące wynik procesu kojarzenia towarów, tym razem jednak w rozbiciu na konkretne hurtownie.

Dodatkowo kolumna „Z” pokazuje nam, które towary z oferty hurtowni zostały wybrane do skojarzenia:

 • – Skojarzenie zaproponowane przez Sertum,
 • – Skojarzenie stworzone przez użytkownika.

Jeżeli numer BLOZ lub BAZYL jest zgodny z numerem zamawianego towaru, to odpowiedni numer zostanie podświetlony na zielono.

Sertum - zgodny bloz

Zgodny numer BLOZ

Aby skojarzyć zamawiany towar z jedną z propozycji Sertum, wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybranej pozycji. Wtedy w kolumnie „Z” pojawi się ciemnozielona ikonka. Jeżeli natomiast chcemy skojarzyć z towarem niezaproponowanym przez Sertum, musimy wskazać nazwę hurtowni, a następnie kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się górnej części okna. Spowoduje to wyświetlenie pełnej oferty hurtowni i umożliwi wybranie dowolnego towaru, który zostanie automatycznie skojarzony z zamawianym lekiem.

Dodatkowo możemy zawsze potwierdzić propozycję programu i dwukrotnie kliknąć na pozycji z ikonką, bądź użyć operacji Potwierdź sugestie, która spowoduje potwierdzenie wszystkich skojarzeń zaproponowanych przez Sertum. Warto potwierdzać propozycje, gdyż umożliwia to Sertum uczenie się sposobu kojarzenia towarów i pozwala jeszcze trafniej kojarzyć produkty.

Edycja powiązań oferuje także zaawansowane kojarzenie towarów poprzez możliwość:

 1. Zaznaczania kilku pozycji jednocześnie i kliknięcie przycisku Skojarz. Dzięki temu Sertum będzie wiedziało, że dany towar jest skojarzony z kilkoma produktami w ofercie danej hurtowni. Spowoduje to, iż w procesie optymalizacji będą porównywane ze sobą wszystkie skojarzone produkty. Powyższa operacja przydaje się w momencie, gdy zamawiany towar ma kilka odpowiedników.
 2. Wymuszenia przeprowadzania procesu zaawansowanego kojarzenia po nazwie dla edytowanej pozycji zamówienia. Użycie operacji Szukaj po nazwie spowoduje uruchomienie procesu zaawansowanego kojarzenia, a następnie dodanie wyników tej operacji do aktualnie wyświetlanych skojarzeń.

Jak widać, edycja powiązań daje nam duże możliwości, przez co na samym początku proces kojarzenia może wydawać się skomplikowany. Niemniej jednak już po chwili zauważymy, iż cała operacja kojarzenia towarów w Sertum sprowadza się do wejścia w pozycję oznaczoną ikonką z kolorem żółtym bądź czerwonym i stworzeniem powiązań dla tych hurtowni, w których Sertum albo nie potrafi znaleźć odpowiedniego leku, albo nie jest pewne, czy zaproponowane skojarzenie jest prawidłowe. Sertum oczywiście zapamiętuje nasze wszystkie skojarzenia tak, aby w przyszłości już więcej nie pytać o skojarzone wcześniej towary.

Na koniec chciałbym podsumować powyższy opis w kilku punktach, opisujących proces kojarzenia :

 1. Wczytujemy zamówienie do Platformy Sertum,
 2. Sertum automatycznie kojarzy zamawiane towary z towarami w ofertach wybranych hurtowni,
 3. Edytujemy pozycje oznaczone kolorem żółtym lub czerwonym,
 4. Kojarzymy towary, z którymi Sertum sobie nie poradziło.

Prawda, że proste?

TYDZIEŃ z Optymalizacją: Koncepcja – po co nam optymalizacja

Prawie każdy z nas przed dokonaniem zakupu określonej rzeczy przegląda różne oferty, aby wybrać tę najlepszą. Począwszy od porównania cen kilku rodzajów herbat na półce w sklepie, a skończywszy na długiej analizie ofert telewizorów LCD. Takie postępowanie przekłada się także na zakup leków do naszej apteki. Jednakże, mimo, że znamy jakość i właściwości produktu, którego chcemy zamówić, to nie zawsze wiemy jaka jest jego aktualna cena. Szczególnie, że ceny w hurtowniach zmieniają się często, a ogromny asortyment, którym handluje apteka, uniemożliwia dokładne porównanie wszystkich zamawianych każdego dnia leków. Tymczasem podwyższenie ceny przez hurtownię nawet o kilkanaście groszy, przy zamówieniu posiadającym około 150 pozycji, może spowodować wzrost wartości całego zamówienia nawet o 50 zł. Tylko jak tutaj przejrzeć i porównać ceny wszystkich leków, nie tracąc przy tym kilku godzin? Czy sprawna optymalizacja zamówienia jest możliwa?

Powyższym wstępem chciałbym zapoczątkować cykl artykułów dotyczących optymalizacji zamówień realizowanych poprzez Platformę Sertum. Co tydzień będę publikował nową garść informacji na temat najnowszego modułu, nad którym pracowaliśmy prawie pół roku. Obecnie trwają zaawansowane beta testy przy udziale zaproszonych aptek. Wkrótce testy dobiegną końca i oficjalna wersja będzie dostępna poprzez Platformę Sertum.
Zapraszam do zapoznania się z koncepcją optymalizacji zamówień.

Zanim rozpoczęliśmy prace nad nowym modułem, dużo rozmawialiśmy z farmaceutami, przyglądaliśmy się ich pracy, a także analizowaliśmy dostępne na rynku rozwiązania. Doszliśmy do wniosku, że moduł optymalizacji Sertum musi spełniać następujące warunki:

 1. Prostota obsługi – program ma pomagać, a nie utrudniać życie, dlatego chcemy, aby obsługa Sertum była maksymalnie prosta, dodatkowo Sertum musi umieć pobrać zamówienie z programu aptecznego.
 2. Prezentacja dodatkowych danych – praca nad zamówieniem często wymaga dostępu do takich danych jak aktualny stan magazynowy w aptekach, średnia marża, czy sprzedaż z danego okresu. Sertum musi pokazywać takie dane.
 3. Duży zakres analizy – optymalizacja zamówienia, oprócz porównywania cen, musi uwzględniać dodatkowe koszty stałe, takie jak opłata za dowóz towaru oraz aktualne warunki handlowe apteki w analizowanych hurtowniach.
 4. Automatyczny dobór leków – aby porównać oferty kilku hurtowni, trzeba dopasować leki z zamówienia do leków dostępnych w ofertach hurtowni. Zaawansowane algorytmy, w jakie zostało wyposażone Sertum dbają o to, aby jak najlepiej dopasować leki.
 5. Uwzględnianie ofert promocyjnych – możliwość skorzystania z dodatkowych ofert promocyjnych, dostępnych każdego dnia na rynku, pozwala codziennie zaoszczędzić dodatkowe kwoty.
 6. Integracja z innymi modułami Platformy Sertum – moduł optymalizacji nie tylko musi wspomagać pracę pojedynczej apteki, ale także działanie całej sieci bądź grupy aptek.

Mamy nadzieję, że nasz nowy moduł będzie spełniał powyższe warunki i okaże się niezwykle przydatny. Na koniec zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego schemat działania modułu optymalizacji Platformy Sertum.

Już za tydzień zdradzimy szczegóły z działania nowego modułu.
Jeżeli chciałbyś pomóc nam w testach modułu optymalizacji, napisz do nas, a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Uwaga. Pierwsze publicznie prezentowane screen’y nowego modułu.

Sertum optymalizacja

Sertum – ver.2.12.100

Nowy rok 2010 zaowocował nową wersją platformy SERTUM, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Zmian jest dużo, a jeszcze więcej nowych bardzo przydatnych funkcjonalności! Większość z nich udostępniamy dla wszystkich – ale te najcenniejsze przechodzą właśnie etap beta-testów wśród wybranych użytkowników. A konkretnie mam na myśli najważniejszy nowy moduł dla aptek: moduł optymalizujący zamówienia, które składają Państwo codziennie. Nie chcąc zdradzać wszystkich tajemnic przed oficjalną premierą narzędzia, zapraszam do śledzenia komunikatów startowych (widocznych po zalogowaniu) w SERTUM – tam sukcesywnie będziemy informować o możliwościach naszego bufora zamówień.

Poniżej lista ważniejszych zmian wprowadzonych do nowej wersji:
Czytaj resztę wpisu »

Automatyczne wyszukiwanie leków w ofertach – propozycje

A gdyby tak każde zamówienie, które tworzymy w programie aptecznym, mogło być automatycznie sprawdzone czy nie zawiera pozycji dostępnych na ofertach specjalnych? Gdyby tak dało się szybko i łatwo wyłuskać wszystkie oferty, które zawierają leki znajdujące się na naszym zamówieniu? Co o tym sądzicie? Byłoby łatwiej?

Czytaj resztę wpisu »

Sertum – ver.1.9.209

—1.9.209.0 / 9 lutego 2009
* Oferty i zamówienia:
– Wyświetlanie numeru oferty w oknie edycji oferty
– Wyświetlanie numeru zamówienia w oknie edycji zamówienia
– Numer oferty i numer zamówienia dostępny także w podglądzie zamówienia dla hurtowni
– Dodano numerację zamówień
– Dodano numerację ofert specjalnych

Czytaj resztę wpisu »

Sertum – ver.1.9.120

Nareszcie! Długo oczekiwana kolejna odsłona platformy SERTUM nadeszła!
Od tej wersji zmieniamy także sposób numeracji wersji (1.rok.miesiąc-dzień).
W tej wersji dopracowaliśmy moduły CRM, dokumentów sprzedaży (tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami), ale również spolszczyliśmy część interfejsu, zaktualizowaliśmy komponenty i poprawliśmy kilkanaście drobnych błędów. Wszystko po to, aby lepiej się Państwu pracowało na naszej platformie. Ponadto udostępniliśmy hurtowniom wydruki aptecznych zamówień oraz możliwość przesyłania faktur z hurtowni do aptek posiadających oprogramowanie Apteka Malickiego.
Miło nam również, że nasza platforma cieszy się coraz większą popularnością wśród Państwa. Coraz więcej aptek uczestniczy w naszym systemie, a ilość zamówień złożonych do ofert specjalnych na leki przez system SERTUM w ciągu 3 dni targów organizowanych przez Prosper pobiła kolejny rekord. Dziękujemy!

Poniżej szczegóły wprowadzonych zmian w stosunku do wersji poprzedniej:

—1.9.120.0 / 20 stycznia 2009
* Uaktywniono procedurę umożliwiającą resetowanie zapomnianego hasła
* Wszystkie słowniki domyślnie sortowane są po wartości
* Raport ‚Bilans miesięczny (beta)’: Ustawianie domyślnych filtrów daty na okres poprzedniego miesiąca.
* Zmodyfikowano okno dodawania nowego konta użytkownika.
* Włączono moduł ‚EcoApteka’ (przeglądanie oferty tylko jednej hurtowni za darmo) Czytaj resztę wpisu »

ChangesLog – grudzień 2008

—1.0.812.23 / 23 grudnia 2008
* Błąd podczas zapisu nowych załączników gdy istnieje przynajmniej jeden stary.
* Dodano osobne okno do pobierania plików (załączników)
* Edycja faktury: Zablokowano do edycji pole ‚Status’.
* Kliknięcie menu Pomoc -> SERTUM – portal WWW kieruje na stronę http://www.sertum.pl
* Zmieniono ikonkę w oknie logowania
Automatyczne generowanie PDF z zatwierdzonej faktury
blokowanie dodawania taryf i wpisów kalendarza dla niezapisanego kontrahenta
CRM: Dodanie widoku typu Scheduler dla kalendarza
CRM: poprawki do kalendarza
Dodanie automatycznego tworzenia faktur; poprawki do faktur, ofert i taryf
Dodanie edycji płatnika dla taryfy
dodanie edycji szablonów dokumentów
dodanie edycji VAT dla pozycji ofert
Dodanie obsługi loga na fakturze i dodawania obrazków do DocTemplate
dodanie procedury tworzącej nowego kontrahenta (konto w systemie)
dodanie Sprzedaży i Zakupu do CashCategory
dodanie UnitId do CatalogOfferItem, dodanie View do słownika jednostek
dodanie UnitId do TariffItem
Dodano ikonki low/high (priority)
Dodano przycisk ButtonEdit z obrazkiem „zielonej strzałki” (dla celów wybieraczki)
Dodano słownik ‚status’ dla faktur
Dodano uprawnienia do modułu automatycznych MM
Dodano widok ‚Zadania z błędami’ dla RaportNet.
Edycja faktury: Dodano pole ‚status’ w nagłówku
Edycja kalendarz i zadania: zastąpiono przycisk […] obrazkiem zielonej strzałki oraz wyrzucono operacje do wyboru kontrahenta/osoby kontaktowej.
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumnę ‚ilość’
Edycja pozycji taryf: sformatowano kolumny ‚cena netto’ i ‚rabat’
Edycja zadania: Poprawiono błąd podczas wybierania osoby kontaktowej
Komunikat ostrzegawczy podczas zapisu oferty otwartej i podpiętej do odbiorców
Konfiguracja widoku kalendarza + ikony do priorytetów
Konfiguracja widoku pozycji edytowanej faktury
Kosmetyka komunikatu (sformatowanie wartości walutowej)
Kosmetyka widoków taryf
Kosmetyka widoków związanych ze składaniem zamówień
Logowanie do dziennika zdarzenia zmiany statusu zamówień
Moduł Automatycznych przesunięć MM – beta
Moduł faktur: dodanie obsługi loga na fakturze
Moduł faktur: dodanie obsługi Schedulera
Moduł faktur: dodanie obsługi załączników
Moduł faktur: domyślne ustawienie IsFinal na 0 dla faktur
Modyfikacja słownika statusów zadań i kosmetyka widoku listy zadań (grupowanie po terminie realizacji)
Możliwość anulowania Otwartych przesunięć
Możliwość zgłoszenia chęci założenia konta z poziomu okna logowania do Sertum.
Nowe ułożenie widoku pozycji oferty pod kątem nowych pól: VAT i Jednostka
Odwrócona kolejność filtrów dla widoku „przypomnienia” (Przypomnienie od/do)
Pomniejszenie wielkości słownika statusów przesunięć MM
Poprawiono filtrowanie (po wyświetlanej wartości) dla 3 widoków administracyjnych.
poprawka do modułu abonamentów
poprawka do wyświetlania informacji o ilości zamówień ze zmienionymi stanami
Poprawka komunikatu o nowych ofertach (zliczał także oferty anulowane)
poprawki do informacji o końcu ważności konta
poprawki do kalendarza
poprawki do modułu faktur (zbiorcze)
poprawki do nowego widoku kalendarza
poprawki różne
Przesuniecia MM – nowe ikonki, nowe ułożenie widoku
Przesunięcia MM: Sprawdzanie uprawnienia do operacji ‚Przesuń’
Przesuwanie sie po widokach za pomocą CTRL+strzalka
RaportNet: biblioteka współpracująca z bazą danych Oracle KamSoft Apteka dla Windows
Raporty sprzedaży: dodanie raportu rozliczeniowego
Sertum w konfiguracji pozwalał na dodanie grupy użytkowników bez nazwy
Sertum/RaportNet – moduł przesunięć MM współpracujący z KamSoft Apteka dla Windows
Skrypt usuwający wszystkie dane klienta wczytane przez RN
Sortowanie alfabetyczne filtrów typu CheckedComboBox
Ułożenie widoku edycji faktury
Ustawianie daty wygasania konta.
utworzono/zmodyfikowano – pola wirtualne ala „user@time” w edycji zadania i kalendarza.
Wydłużono czas wyświetlania dymków (o nowych ofertach i nowych wiadomościach)
Wygląd widoku edycji szablonu dokumentu
Zadania: poprawka do logiki wyświetlającej przyciski
Zmiana domeny dla aplikacji na ‚sariel.sertum.pl’
Zmiana procedury zakładającej nowego kontrahenta
zmiana sposobu numeracji dokumentów
zmiana struktury tabeli DocTemplate
zmiana typu pola VatTypeId
Zmiana wartości NULL na 0 dla kolumny IsFinal w tabeli DocInvoice

—1.0.812.06 / 8 grudnia 2008
Poprawiono wczytywanie listy ‚Zalogowani’
Sprawdzanie „jakości” hasła
* Zaszyfrowane hasło uzytkownika jest usuwane z pamięci komputera po zalogowaniu.
* dodanie informacji o zbliżającym się przedawnieniu konta
Fix: dla logow uzytkownikow, ktorych kartotek już nie ma.
* Dodano drugi widok listy oferty – posortowany po nazwie leku i bez grupowania
* Lista ofert – zmniejszono szerokości wybranych kolumn (przysotosowanie dla monitorów 1024×768)
* Raporty sprzedaży: zmiana domyślnego filtra ‚Data od’ na: a) raport szczegółowy – od dziś; b) raport wg wartosci – miesiąc wstecz
* Lista ofert: Zmieniono przycisk ‚Edytuj’ na ‚Zamawiam’
* Edycja zamówienia: Zmiana nazwy przycisku ‚Zapisz i zamknij’ -> ‚Wyślij zamówienie’
* Edycja zamówienia: Na widoku ‚złożone zamówienia’ widoczne będzie także ostatnio złożone i jeszcze OTWARTE zamówienie
* Widok pozycji zamówienia – w kolumnie „zamów” usunięto z formatowania liczby 4 miejsca dziesiętne
* Poprawiono błąd kopiowania oferty, która miała zbyt długą nazwę
Optymalizacje zapytań do bazy danych
Aktualizacja danych o ostatnich akcjach w tabeli UserInfo
Konfiguracja widoku ‚zalogowni’
* Edycja kontrahenta, lista osób – dodano kolumnę ‚data utworzenia’ i posortowano po niej.
kosmetyka
sprawdzanie, czy użytkownik zmienił hasło z domyślnego
CRM: dodanie widoku Przypomnienia
CRM: dodanie powiązania zadania z osobą lub kontrahentem
CRM: dodanie filtrów do kalendarza
dodanie rozszerzonej edycji osoby kontaktowej
poprawka do zapytania wyciągającego kontrahenta
Kosmetyka komunikatu
Raporty: dodanie stanu magazynowego na raporcie sprzedaży wg. wartości
poprawka do faktur
kosmetyka kodu
poprawka do widoku edycji oferty
zmiana widoków edycji zamówienia i oferty
dodanie sprawdzania daty ważności konta przy logowaniu
dodanie do listy zalogowanych wersji oprogramowania i daty ostatniego zalogowania
Edycja kontrahenta: dodanie edycji pola ‚WWW’ + dodanie kolumny www w tabeli Customer
rozbudowa abonamentów
drobne poprawki do CustomerEdit
zmiana struktury Abonamentów
kosmetyka
poprawa faktur, dodanie View dających rozbicie kosztów dla faktury wg. podatku
CRM: podpięcie kalendarza pod edycję zadania, poprawki do kalendarza
zmiana widoków dla ofert i zamówień
poprawa logiki do listy faktur
poprawa logiki do listy zadań
dodanie drukowania faktur
dodanie procedury spSysSaveUserInfo
* RaportNet w przypadku zaniechania wykonania zadania dla Statusu WARNING dublował zadanie w kolejce.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa przy konfiguracji relacji kontrahentów
dodanie logowania zmian w Users, poprawki do edycji osoby kontaktowej

Napisane w Bez kategorii. Tagi: , , , , , , . 1 Comment »
%d blogerów lubi to: