Zamawianie z domu

W SERTUM pojawiła się nowa funkcjonalność pozwalająca na optymalizowanie i wysyłanie zamówień do hurtowni z domu (tj. przebywając poza apteką). Możliwe jest to dzięki eksportowaniu zamówienia na serwer, wskutek czego nie zachodzi konieczności dostępu do programu aptecznego podczas jego wysyłki. Aby korzystać z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie przez aptekę dostępu do modułu RaportNet (więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej SERTUM: http://www.sertum.pl/raportnet.aspx).

Gdzie się znajduje? Jak to działa?

Należy otworzyć moduł Zamówienia (Bufor zamówienia) na dowolnym widoku (w przykładzie poniżej – widok Pozycje bufora). Jeśli na pasku akcji w prawym górnym rogu okna znajduje się napis „Dane z apteki” oznacza to, że aktualnie pobierane są dane z programu aptecznego.

dane_z_apteki

Będąc w domu (poza apteką), aby mieć możliwość wysyłki zamówienia, należy zmienić ustawiania konfiguracyjne. W tym celu należy otworzyć widok Optymalizacja w Konfiguracji użytkownika (System -> Konfiguracja -> widok Optymalizacja).

Znajduje się tutaj parametr „Optymalizuj w oparciu o dane zgromadzone w Sertum (wymagany moduł RaportNet)” – jego zaznaczenie spowoduje zaczytywanie danych z serwera Sertum, zamiast z programu aptecznego, co umożliwi zoptymalizowanie i wysłanie zamówienia znajdując się w domu (poza apteką).

konfiguracja

W sytuacji zaznaczenia tego parametru (i zapisaniu ustawień poprzez kliknięcie przycisku zapisz_i_zamknij), po ponownym otwarciu Bufora zamówienia wyświetli się następujący komunikat:

komunikat

a na pasku akcji w miejscu napisu „Dane z apteki„, pojawi się napis „Dane z Sertum„. Oznacza to, że w tym momencie dane pobierane są z serwera Sertum:

dane_z_sertum

UWAGA!
Powyższy komunikat może pojawić się także w sytuacji, gdy użytkownik przebywa w aptece, lecz program Sertum nie jest skonfigurowany z apteczną bazą danych lub baza ta nie odpowiada.

Po przełączeniu na tryb optymalizowania w oparciu o dane zgromadzone w Sertum – dane pobrane bezpośrednio z programu aptecznego wysyłane są co 15 minut (poprzez program RaportNet) na serwer Sertum. Są to m.in. dane dotyczące zamówień utworzonych wcześniej w programie aptecznym, dzięki czemu możliwe jest ich wczytanie do Bufora zamówienia.

Następnie można wykonywać na zamówieniu takie operacje, jak w normalnym trybie pracy z Buforem zamówienia – t.j. dodawać towary z magazynu apteki , katalogu hurtowni lub z bufora zapotrzebowania, usuwać zbędne pozycje, zmieniać ilości lub dostawców, optymalizować zamówienie czy powiązać towary z dostępnymi promocjami.

Tworzenie zamówień zza pierwszego stołu

Dla ułatwienia zamawiania wybranych towarów na prośbę klienta, dodano możliwość tworzenia zamówień zza pierwszego stołu (ad-hoc).

Jak to działa?

Dostęp do tej opcji znajduje się w module Promocje i zamówienia w widoku Katalog.

Z listy należy wybrać katalog hurtowni (w żółtym polu u góry okna) i wyszukać dowolny towar np. „apap extra” używając szybkich filtrów, a następnie kliknąć na wybraną pozycję z listy towarów.

katalog_hurtowni3

Poniżej pojawi się ten sam towar w innych hurtowniach, dzięki czemu można porównać jego ceny.

Żeby złożyć zamówienie należy wybrać dowolny towar (lub towary używając wciśniętego klawisza CTRL), a następnie kliknąć przycisk Ctrl+T znajdujący się w operacjach, w panelu bocznym SERTUM (lub wybrać skrót Ctrl+T na klawiaturze).

Otworzy się Okno dodawania towaru do zamówienia – po upewnieniu się, że został wskazany prawidłowy towar i wybraniu jego ilości należy kliknąć OK, żeby przejść dalej:

dodawanie_towaru_do_zamówienia

W kolejnym oknie pojawią się wszystkie towary wybrane do zamówienia.

wysyłanie_zamówienia
Wybrany wcześniej towar można usunąć klikając na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie klikając przycisk usuń3 znajdujący się u góry okna.

Po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały wybrane prawidłowo można wysłać zamówienie klikając przycisk wyślij_zamówienie w lewym górnym rogu okna.

Pojawi się okno podsumowania, w którym należy potwierdzić wysłanie zamówienia klikając zaznaczony poniżej przycisk Wyślij zamówienia:

wyślij_zamówienie_podsumowanie

Pojawi się komunikat, w którym należy potwierdzić wysyłkę zamówienia klikając TAK:

potwierdzenie_wysyłki_zamówienia

Na koniec zostanie wyświetlone okno (jak na obrazku poniżej), gdzie kliknięcie przycisku OK kończy całą operację:

komunikat_zamawianie_zza_1_stołu

Wyłączenie maila z kopią zamówienia promocyjnego

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2013 r platforma SERTUM zaprzestanie wysyłania mailowo informacji o złożonym przez platformę zamówieniu promocyjnym.
Krok ten podejmujemy po wysłuchaniu Waszych sugestii sugerujących zbędność takiej informacji drogą e-mailową, która dla aptek aktywnie uczestniczących w grupach zakupowych stanowi dodatkową, dużą ilość niepotrzebnej informacji w skrzynce odbiorczej poczty internetowej.

Faktycznie, przyznajemy, wszystkie zamówienia wysłane (również te historyczne) znajdziecie w platformie SERTUM.

Zamawianie zza „pierwszego stołu”

Często podczas pracy przy pierwszym stole zdarza się, że pacjent prosi o zamówienie dla niego towarów. Dzięki Sertum mamy możliwość, podczas rozmowy z pacjentem, sprawdzić dostępność i cenę towaru w hurtowniach. Do tej pory nie mogliśmy od razu dodać go do bufora zamówień, dlatego wprowadziliśmy nowość w Sertum – zamawianie zza pierwszego stołu.

Jak to działa?
Wystarczy, że wyszukamy dany towar w katalogu hurtowni (poprzez Ctrl+F3 oraz w widoku „Magazyn i Katalogi hurtowni”). Po kliknięciu na wybrany towar wybieramy .


Pojawi się okno „Dodawanie towaru do bufora”, w którym określamy ilość towarów do zamówienia. Możemy też zaznaczyć „Optymalizuj ten towar po dodaniu do bufora”, aby Sertum uwzględniło podczas optymalizacji dodaną pozycję.
Po kliknięciu OK pojawi się okno „Bufor zapotrzebowania”, w którym mamy podgląd dodanych towarów oraz możliwość usunięcia wybranych pozycji.

W każdej chwili można zamknąć okno „Bufor zapotrzebowania”. Do jego ponownego uruchomienia służy operacja .

Przejdźmy teraz do Bufora zamówienia. Podczas wysyłania zamówienia nie zapomnijmy o pozycjach z bufora zapotrzebowania. Aby je dodać, klikamy przycisk . Z rozwijanej listy wybieramy Dodaj z zapotrzebowania. Pojawi się okno, w którym zaznaczamy dodane wcześniej towary. Jeżeli skorzystamy z kreatora zamówień okno bufora zapotrzebowania

Następnie klikamy przycisk . Pojawi się komunikat pytający, czy usunąć wybrane wiersze z bufora zapotrzebowania. Po wybraniu „Tak” dodane towary zostaną usunięte z bufora zapotrzebowania. Jeżeli wybierzemy „Nie”, dodane wiersze pozostaną w buforze zapotrzebowania. W ten sposób można zapisać towary często zamawiane przez pacjentów i w łatwy sposób dodawać je do bufora optymalizacji.

Awaria PGF 02.08.2012

Jak niektórzy z Was zauważyli, wczoraj pojawiły się problemy przy wysyłaniu zamówień do hurtowni PGF.

Hurtownia potwierdziła wystąpienie awarii.

Dziś problem został rozwiązany.

Przypominamy, że statusy złożonych zamówień można kontrolować na widoku Zamówienia wysłane.

Porównywanie faktur z zamówieniami

W celu ułatwienia kontroli nad codziennymi zamówieniami towarów, uruchomiliśmy nową operację wspierającą moduł Optymalizacji. Polega ona na porównywaniu faktur z hurtowni ze zrealizowanymi zamówieniami.

Czytaj resztę wpisu »

Jak skonfigurować automatyczne rozdzielanie zamawianych leków z CU pod wybrane hurtownie?

W związku ze zmianami związanymi z zamawianiem leków z cena urzędową, dodaliśmy możliwość procentowego rozkładu składanych zamówień na te towary do dostawców. Funkcjonalność ta ma ułatwić pracę z hurtowniami dotyczącą zamawiania leków. Na czym to polega? Wyznaczamy udział procentowy w zamówieniach wybranego/wybranych dostawców, a przy optymalizacji zamówienia program automatycznie przeliczy wartość składanych zamówień na podstawie nadanych przez nas kryteriów.

Aby z tego skorzystać, musimy najpierw skonfigurować rozkład zamówień u konkretnych dostawców. W tym celu wchodzimy w menu System –> Konfiguracja. Uruchomi nam się okno „Konfiguracja użytkownika”. Na widoku „Konfiguracja hurtowni” widać nową kolumnę „Min. wart. CU %”. Tu w komórki odpowiadające wybranym hurtowniom wprowadzamy wartość procentową zamówienia CU w danej hurtowni w stosunku do wartości wszystkich CU.

Przy wysyłaniu zamówienia wartość zamówionych leków z ceną urzędową do danej hurtowni będzie odpowiadała naszym ustawieniom. Jeżeli więc ustawimy konkretną hurtownię na 50% wartości zamówienia, to z całego zamówienia leków z cenami urzędowymi, 50% zostanie wysłane do tej wybranej hurtowni, a reszta automatycznie według ustawień w programie.

Zmienić rozkład zamawianych leków z CU do dostawcy możemy też przy składaniu pojedynczych zamówień. W pozycji bufora zamówień, klikając w operację „Opcje”, widać nasze ustawienia wartości procentowej zamawianych leków z ceną urzędową. Jeżeli przy danym zamówieniu chcemy, aby ta wartość się zmieniła, możemy ją edytować przez wpisanie innej liczby lub usunąć poprzez wciśniecie na tej pozycji przycisków Ctrl+F3. Zmiana ta jednak dotyczyć będzie tylko tego zamówienia, domyślne parametry ustawić możemy w konfiguracji użytkownika.

Jak szybko zmienić hurtownię podczas optymalizacji?

Operacja Zmień hurtownię, dostępna w Buforze zamówień, umożliwia szybką zmianę wybranej hurtowni dla zaznaczonych pozycji. Wybrane pozycje zostaną zamówione we wskazanej hurtowni, niezależnie od wyniku optymalizacji.

zmień hurtownie

Przykłady użycia:

Aby wysłać wszystkie oznaczone towary do jednej hurtowni, zoptymalizuj zamówienie a następnie zaznacz wszystkie pozycje w buforze (używając kombinacji klawiszy Ctrl+A) i kliknij operację Zmień hurtownię. Zostanie otwarte okno w którym będzie lista aktualnie wybranych do optymalizacji hurtowni wraz z informacją o wartościach złożonych przez Sertum zamówień w tym miesiącu. Zaznacz wybraną hurtownię i kliknij przycisk OK. Pamiętaj, że domyślnie nie jest zaznaczona żadna z opcji. „Zmień tylko dla CU„, co oznacza, że przypisze tylko preparaty z ceną urzędową, aby zmienić dla wszystkich preparatów, również, tych których nie są RX należy odznaczyć tą opcje. „Zmień tylko dla dostępnych” oznacza, że zmiana hurtowni na pozycji nastąpi tylko, gdy w wybranej hurtowni towar jest dostępny.

Czy optymalizujesz zamówienia?

Sama koncepcja optymalizacji zamówień jest prosta: Zamawiamy towary w hurtowni, w której są one dostępne i mają najniższą cenę.

Dzięki optymalizacji zamówień możesz zaoszczędzić ponad 50 zł na pojedynczym zamówieniu! Dodatkowo, jeżeli uczestniczysz w grupie zakupowej, to Sertum będzie automatycznie uwzględniać oferty promocyjne grupy. Dzięki temu nie przegapisz żadnej promocji. Jeżeli natomiast posiadasz sieć aptek, to Sertum zoptymalizuje także Twoje magazyn!

Optymalizacja Zamówień

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat modułu optymalizacji, zajrzyj do nas na stronę http://www.sertum.pl/sertum-optymalizacja.aspx lub zadzwoń: (71) 786 86 13

Jak podejrzeć złożone wcześniej zamówienie

Widok Zamówienia wysłane znajdujący się w oknie Bufor zamówień prezentuje wszystkie wysłane przez nas zamówienia (promocyjne jak i dzienne). Ale dlaczego widzimy tylko kilka ostatnich?

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: