Program Opieki Farmaceutycznej – Instrukcja Obsługi Kart

UWAGA!
Należy pamiętać, że działanie aplikacji SERTUM jest wymagane do obsługi kart w programie POF. SERTUM powinno uruchamiać się automatycznie wraz ze startem systemu Windows – świadczy o tym ikona krzyżyk widoczna na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu (obok zegara):
a) bezpośrednio na pasku narzędzi
krzyżyk 2,
b) po wybraniu opcji „pokaż ukryte ikony” na pasku narzędzi (należy kliknąć na pasku narzędzi w miejscu wskazanym na obrazku strzałką)
krzyżyk 3.

I Obsługa karty

1. Poprosić Pacjenta o okazanie karty Programu Opieki Farmaceutycznej.
UWAGA! Jeżeli Pacjent nie posiada karty Program Opieki Farmaceutycznej to należy wczytać kartę o numerze „222” lub wpisać numer „\222„.
2. Zeskanować kartę Programu Opieki Farmaceutycznej za pomocą czytnika kodów – wówczas pojawi się dymek „Wczytywanie danych”:
wczytywanie_danych.
Następnie pojawi się komunikat lub sama historia sprzedaży (jeżeli nie było zakupów na kartę, wówczas pojawi się okno nie zawierające informacji).
Komunikat zawiera takiej informacje jak:
a) rabat – informacja o możliwym do przydzielenia Pacjentowi rabacie,
b) planowana data wizyty – najbliższa data wizyty w Aptece określona przez Pacjenta podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z Farmaceutą-konsultantem,
c) podsumowanie rozmowy telefonicznej z Farmaceutą-konsultantem – ma na celu ułatwić kontakt z Pacjentem podczas kolejnych zakupów, zawiera najistotniejsze informacje uzyskane podczas rozmowy,
d) historia sprzedaży – lista zawierająca zestawienie zakupów dokonywanych przez Pacjenta, na podstawie której można analizować interakcje między lekami czy analizować preferencje zakupowe,
e) zamówione leki – leki o które należy zapytać Pacjenta podczas wizyty.
karta 1b
UWAGA! Komunikat pojawi się tylko w sytuacji, gdy odbyła się rozmowa telefoniczna z Pacjentem.
3. W sytuacji, kiedy Pacjent zapomniał karty Programu Opieki Farmaceutycznej należy:
3.1 jeżeli Pacjent pamięta numer karty:
– wybrać kombinację CTRL+F4, która spowoduje pojawienie się okna wyszukiwania:
wyszukiwanie,
– uzupełnić pole Numer karty (wystarczy wpisać same cyfry),
– potwierdzić wybór klawiszem OK.
3.2 jeżeli Pacjent nie pamięta numeru karty:
– wyszukać w programie aptecznym dane Pacjenta,
– wybrać kombinację CTRL+F4, która spowoduje pojawienie się okna wyszukiwania (tak jak w pkt. 3.1)
– uzupełnić pole Numer karty (wystarczy wpisać same cyfry),
– potwierdzić wybór.
UWAGA!
Po potwierdzeniu wyboru może pojawić się komunikat informujący, że nie znaleziono kart pasujących do wpisanego przez Ciebie ciągu cyfr.

II. Rejestracja nowej karty

Jeżeli Pacjent nie posiada karty Programu Opieki Farmaceutycznej to należy:

 • Poinformować o Programie Opieki Farmaceutycznej i korzyściach wynikających z uczestnictwa w programie.
 • Przekazać Pacjentowi formularz rejestracji, na podstawie którego zostanie wydana karta pozwalająca na korzystanie z Programu Opieki Farmaceutycznej.
 • Upewnić się, że formularz (wraz z potwierdzonymi zgodami) został poprawnie wypełniony.
 • Zarejestrować kartę Programu Opieki Farmaceutycznej w programie aptecznym na podstawie otrzymanego formularza.
 • Zeskanować kartę Programu Opieki Farmaceutycznej za pomocą czytnika kodów. Pojawi się wówczas dymek „Wczytywanie danych”, który będzie tego potwierdzeniem. Pozwoli to na zaewidencjonowanie pierwszych zakupów Pacjenta.
 • Przekazać Pacjentowi kartę Programu Opieki Farmaceutycznej.

Sertum ver.3.1.4 i RaportNet ver. 2.29.17.7

Wydano nową wersję programu Sertum oraz nową wersję programu RaportNet – zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Sertum

NOWOŚCI:

 • Dodano nowy raport Analiza paragonów, który pokazuje szczegółową sprzedaż z podziałem na pracowników, rozdzieloną na leki RX i sprzedaż odręczną (moduł Raporty i analizy -> widok Analiza paragonów).
 • Dodano nowe raporty przeznaczone do szybkich analiz – dane domyślnie z 3 miesięcy przedstawione w postaci wykresów (moduł Raporty i analizy -> widok Szybkie analizy):
  • sprzedaż aptek – łączna wartość brutto sprzedaży w podziale na apteki w zadanym przedziale czasowym (-> podwidok Sprz. aptek);
  • sprzedaż produktów promocyjnych – wartość brutto sprzedaży produktów promocyjnych na pracownika przypadająca dla wybranej grupy asortymentowej. Raport uwzględnia jedynie te paragony, na których miała miejsce sprzedaż produktu promocyjnego (-> podwidok Sprz. produktów promocyjnych);
  • średnia wartość paragonów – średnia wartość brutto sprzedaży przypadająca na 1 paragon (-> podwidok Średnia wartość paragonów).
 • Kilku zmianom uległ raport Sprzedaż szczegółowo (moduł Raporty i analizy -> widok Sprz. szczegółowo):
  • zostało dodanych 5 nowych kolumn: Stan magazynowy, Data ważnościRabat netto, Rabat brutto, Rabat procentowy;
  • dodano pola Filtrów [Ctrl+F]: Stan magazynowy (mniejszy równy niż), Data ważności do, Kartoteka centralna (zawiera), Nazwa producenta (zawiera);
  • na pasku akcji przycisk Pokaż towar [F4] zmieniono na Edytuj [F4], który po rozwinięciu pozwala na wybranie jednej z opcji – Edytuj kartotekę towaru lub Edytuj kartotekę centralną.
 • Dodano nowy raport Premiowanie personelu, który pozwala na wyliczenie premii pracowników na podstawie sprzedaży towarów z wskazanej grupy asortymentowej. Do raportu dodano także operacje: Dodaj do grupy asortym. [Ctrl+G], Zmień premie i Przywróć domyślną premię (tylko dla zaznaczonych wierszy i tylko na trwającą sesję wyświetlania raportu), Drukuj raportKonfiguracja raportu (zmiana parametru wysokości kwoty premii dla wszystkich wierszy, czyli dla wybranej grupy asortymentowej) (moduł Raporty i analizy -> widok Personel -> podwidok Premiowanie personelu).
 • Podczas optymalizacji zamówień dziennych dodano do wyboru opcję proponowania leków do przesunięć MM według najkrótszej daty ważności (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć -> parametr Wybieraj podmioty wg: najkrótszej daty ważności).
 • Na raporcie Sprz. zysk wg miesięcy dodano operację Drukuj raport (moduł Raporty i analizy -> widok Sprz. zysk wg miesięcy -> operacja Drukuj raport).
 • Wprowadzono możliwość zabezpieczenia przypadkowego zamykania programu Sertum – dla wybranych użytkowników (loginów) przy zamykaniu Sertum trzeba wpisać hasło. W przypadku zawieszenia się programu będzie można go nadal zamknąć zakańczając proces w Menedżerze zadań systemu Windows.
 • Dodano możliwość wyboru kolorów dla poszczególnych komunikatów bufora optymalizacji oraz możliwość ustawienia czy komunikat ma być pokazywany tylko w optymalizacji lub tylko w kartotekach (System -> Konfiguracja -> widok Komunikaty bufora optymalizacji -> okno Edycja komunikatów bufora -> widok Nagłówek -> pola Kolor, Pokaż w optymalizacji i Pokaż w kartotekach).

BŁĘDY:

 • Przywrócono widoczność panelu bocznego po prawej stronie w oknie edycji powiązań w buforze optymalizacji (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje bufora i Rozkład pozycji bufora -> przycisk Edytuj [F4] -> okno Edycja pozycji:…(nazwa towaru) -> Panel boczny).
 • Poprawiono błąd występujący przy zapisie układu użytkownika (większość widoków -> Układ [F12] -> Konfiguruj -> Zapisz).
 • Poprawiono błąd występujący przy kopiowaniu wierszy, który powodował dodatkowe skopiowanie nagłówków kolumn (Ctrl+Shift+C).
 • Poprawiono błąd występujący, gdy podczas wysyłki zamówienia z bufora wystąpił problem z łącznością (np. chwilowa przerwa w dostępie do Internetu) – od tej pory zostanie zablokowane wysyłanie dwa razy pod rząd tego samego zamówienia do tej samej hurtowni (z takimi samymi pozycjami, ilościami oraz tą samą wartością zamówienia) – pojawi się komunikat z zapytaniem czy wysłać ponownie takie same zamówienie.
 • Usunięto operację Wklej ze schowka w oknie Edycji promocji (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje promocje -> okno Edycja promocji -> widok Pozycje)
 • Poprawiono kolorowanie różnicy cen w stosunku do ostatniej ceny zakupu w Buforze optymalizacji zamówienia (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> kolumna Cena rab.)
 • Poprawiono konwersję wczytywania zakupów o dużych ilościach przez program RaportNet.
 • Poprawiono wyświetlanie operacji Pokaż zamówione podczas składania zamówień promocyjnych – powinna być pokazywana tylko w widoku Pozycje (moduł Promocje i zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje -> operacja Pokaż zamówione)
 • Poprawiono błąd, który powodował wysyłanie zamówień promocyjnych z bufora optymalizacji w większej ilości sztuk towaru niż wpisano w buforze. Teraz autorzy ofert promocyjnych dla każdej hurtowni powinni stworzyć osobną ofertę (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> operacja Wyślij zamówienie [Ctrl+3]).

RaportNet

NOWOŚCI:

 • Wprowadzono zmiany dzięki którym RN będzie automatycznie się uruchamiał ponownie w przypadku nie wykonywania przez program RaportNet żadnych zadań przez okres 60 min (RaportNet.Monitor); 
 • Wprowadzono zabezpieczenia przypadkowego zamykania programu RN – jego zamknięcie będzie wymagało wpisania hasła.

UWAGA ! Zmiana oznaczeń statusów powiązań (bufor zamówienia)

Od teraz w module Zamówienie (Bufor zamówienia)w wyniku optymalizacji zamiast 5 różnych statusów będą wyświetlane tylko 3 flagi:

biała flaga – towar zostanie zamówiony (o ile nie jest na brakach we wszystkich hurtowniach) – towar został powiązany w przynajmniej jednej hurtowni bądź zaproponowano przesunięcie.

żólta flagatowar zostanie zamówiony, ale uwaga!powiązanie towaru zostało zaproponowane w wyniku zastosowania algorytmu SERTUM – należy sprawdzić, czy powiązania są prawidłowe i je potwierdzić lub poprawić; w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zamówienia niechcianego towaru.

Obecnie w widoku „pozycje bufora” żółta flaga nie wyświetli się, gdy towar nie został zaproponowany do zamówienia a w widoku „Edycja powiązania” zostało zasugerowane powiązanie za pomocą algorytmu SERTUM (w oknie edycji powiązania widnieje żółta flaga – „problem”).

W takiej sytuacji nie ma ryzyka, że zostanie zamówiony towar niezgodny z intencjami zamawiającego.

Żółta flaga pojawi się gdy zaproponowane przez Sertum powiązanie zostanie wybrane jako najkorzystniejsze.

czerwona flaga – towar nie zostanie zamówiony – towar nie został powiązany z co najmniej jedną hurtownią, a w pozostałych został powiązany lecz znajduje się na brakach (aby zamówić towar w hurtowni, trzeba go wcześniej powiązać).

%d blogerów lubi to: