Łatwiejsze wybieranie leków z magazynu – nowość w Sertum ver. 3.1

W oknach wyboru leków z magazynu dodano możliwość przechodzenia do szybkiego filtra przy użyciu klawisza TAB, co umożliwia wyszukiwanie i wybieranie leków wyłącznie przy użyciu klawiatury. Funkcjonalność przydatna jest zwłaszcza w sytuacji, gdy z dostępnej długiej listy kartotek trzeba wybrać wiele leków o różnych nazwach.

Gdzie się znajduje?

Opcja dostępna jest w każdym widoku kartotek z magazynu apteki – np.:
– moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> przycisk Dodaj [F2] z magazynu -> okno Kartoteki apteczne;
– moduł Promocje i Zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje -> operacja Wczytaj dane lokalne/Wczytaj dane z serwera -> okno Szukaj powiązania dla: …(nazwa leku).

Jak to działa?

Klawiszami strzałek „↑” i „↓” można poruszać się w górę bądź w dół do kolejnych pozycji na liście. Po przejściu do właściwej kartoteki można ją zaznaczyć przyciskając klawisz SPACJA – wówczas zostanie zaznaczone okienko wyboru w kolumnie W.

Następnie, aby dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych kartotek, można przycisnąć klawisz TAB, co spowoduje przejście do okna szybkiego filtra w kolumnie Towar. Aby przejść do pola szybkiego filtra w innej kolumnie należy posłużyć się klawiszami strzałek „←” i „→”.

Przykład

Chcemy dodać 2 różne leki z magazynu do Bufora zamówienia. Otwieramy zatem Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora i wybieramy przycisk Dodaj [F2] z magazynu. W oknie Kartoteki apteczne przechodzimy strzałką w dół do pierwszego towaru np.

1

i naciskamy klawisz SPACJA w celu jego zaznaczenia – pierwszy towar jest zaznaczony.

2

Teraz naciskamy TAB i zostajemy przeniesieni do pola szybkiego filtra, gdzie wpisujemy np. *extra.

3

Poruszamy się strzałką  i po wybraniu właściwego towaru zaznaczamy go klawiszem SPACJA tak jak poprzednio.

4

Oba towary mamy zaznaczone, aby zakończyć wybieranie kartotek naciskamy klawisz ENTER.

Szybki filtr wg wyboru

Podczas pracy z aplikacją SERTUM zdarza się czasem, że potrzebujesz przefiltrować przeglądaną właśnie listę wg wartości (pełnej) konkretnej komórki. Uciążliwe byłoby wpisywanie całej tej wartości dokładnie i bez pomyłki. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi menu kontekstowe (pojawia się przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tabeli), w którym znajdziesz funkcję Filtruj wg wyboru:

Funkcja: Filtruj wg wyboru

Zaraz po zastosowaniu w/w funkcji na jednej z komórek – do obecnego filtra zostanie dodany warunek, a cała lista zostanie zawężona wg wartości z wybranej komórki.

Jak korzystać z „szybkich” filtrów?

„Szybkie” filtry (lub czasem nazywane aktywnymi) są dostępne na wielu widokach aplikacji SERTUM. Czy to na liście katalogów (ofert podstawowych) hurtowni, ofert specjalnych, buforze optymalizacji zamówień dziennych, zamówieniach wysłanych, itd, itd… Praktycznie większość widoków z listą danych posiada taką opcję.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: